<<
>>

НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 29.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2022  № 416/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 лютого 2022 р.

за № 178/37514

Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:

актовий запис цивільного стану, відомості якого відповідають Алгоритму автоматизованої перевірки відомостей актових записів цивільного стану (далі - Алгоритм), що додається, вважається таким, що перевірений (верифікований) системою, про що йому автоматизованим способом присвоюється статус «верифіковано системою»;

актовий запис цивільного стану, відомості якого не відповідають Алгоритму, вважається таким, що не перевірений (не верифікований) системою, про що йому автоматизованим способом присвоюється статус «не верифіковано системою»;

актовий запис цивільного стану, на який накладено кваліфікований електронний підпис посадової особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану, вважається таким, що перевірений (верифікований) реєстратором, про що йому під час його підписання автоматизованим способом присвоюється статус «верифіковано»;

накладення кваліфікованого електронного підпису посадової особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану при внесенні актових записів цивільного стану до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр), внесенні змін до актових записів цивільного стану, які містяться в ньому, є обов’язковим за наявності відповідної технічної можливості в Реєстрі.

2. Адміністратору Реєстру у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити:

проведення автоматизованої перевірки відомостей актових записів цивільного стану, складених відділами державної реєстрації актів цивільного стану за допомогою програмного забезпечення Реєстру та внесених до Реєстру у порядку, визначеному законодавством, на підставі яких видавались свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану після 01 січня 2009 року, за Алгоритмом, що додається;

реалізацію технічної можливості накладення кваліфікованого електронного підпису посадової особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану при внесенні відомостей актових записів цивільного стану до Реєстру та у разі внесення змін до актових записів цивільного стану, які містяться в ньому.

3.

Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

4. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є. та заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Орлова С. відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства

«Національні інформаційні системи»

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Бережний

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

08.02.2022  № 416/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 лютого 2022 р.

за № 178/37514

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. Абзац шостий пункту 2 розділу IV Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5) викласти в такій редакції:

«Перевірка відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану під час повторної видачі свідоцтва або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян не проводиться, якщо достовірність актового запису цивільного стану перевірено автоматизованим способом адміністратором цього Реєстру або відділом державної реєстрації актів цивільного стану з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи, яка здійснювала таку перевірку.».

2. У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793:

1) абзац п’ятий пункту 2.7 розділу II викласти в такій редакції:

«Перевірка відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану не проводиться, якщо достовірність актового запису цивільного стану перевірено автоматизованим способом адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян або відділом державної реєстрації актів цивільного стану з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи, яка здійснювала таку перевірку.»;

2) абзац четвертий пункту 3.9 розділу III викласти в такій редакції:

«Перевірка відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану не проводиться, якщо достовірність актового запису перевірено автоматизованим способом адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян або відділом державної реєстрації актів цивільного стану з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи, яка здійснювала таку перевірку.».

3. У главі 2.1 розділу II Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382:

1) перше речення абзацу другого пункту 2.1.6 доповнити словами: «та їх відповідність паперовому носію, достовірність яких засвідчується кваліфікованим електронним підписом посадової особи, яка здійснювала перевірку»;

2) у пункті 2.1.7:

перше речення абзацу третього доповнити словами: «, достовірність яких засвідчується кваліфікованим електронним підписом посадової особи, яка здійснювала перевірку»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Реєстратор видає повторно свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України або якщо достовірність актового запису цивільного стану перевірено автоматизованим способом адміністратором Реєстру або на нього накладено кваліфікований електронний підпис посадової особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану.».

Директор Департаменту

приватного права

О. Ференс


Додаток

до наказу Міністерства юстиції України

від 08.02.2022 № 416/5

АЛГОРИТМ

автоматизованої перевірки відомостей актових записів цивільного стану

1. Цей алгоритм установлює порядок проведення адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр) автоматизованої перевірки відомостей актових записів цивільного стану, складених відділами державної реєстрації актів цивільного стану за допомогою програмного забезпечення Реєстру та внесених до Реєстру у порядку, визначеному законодавством, на підставі яких видано свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану після 01 січня 2009 року.

2. Для проведення автоматизованої перевірки актових записів цивільного стану, визначених у пункті 1, використовуються автоматизовані методи (скрипти), які дозволяють встановити якість заповнення відповідних полів актових записів цивільного стану.

3. Актові записи повинні відповідати таким вимогам:

1) дати складання актового запису, народження осіб, відносно яких складено актовий запис, більше 01.01.1900 та заповнено відповідно до встановленого програмним забезпеченням Реєстру формату повної дати (число/місяць/рік);

2) відомості про стать в актових записах про народження, смерть та зміну імені обрано згідно з переліком, запропонованим програмним забезпеченням Реєстру, зокрема чоловіча, жіноча;

3) наявні відомості щодо власного імені осіб, відносно яких складено актовий запис, крім актового запису про народження, у якому мають бути зазначені відомості про прізвище та власне ім’я особи;

4) прізвища та власні імена осіб, відносно яких складено актовий запис, не починаються із символа «-».


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.02.2022 — 2022 р., № 12, стор. 489, стаття 708, код акта 110023/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 04.04.2022 № 1310/5 "Деякі питання доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру приватних виконавців України у період воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -