<<
>>

НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 24.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2020  № 71/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 січня 2020 р.

за № 24/34307

Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції

№ 3162/5 від 14.09.2020}

Відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року № 37/5 "Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 січня 2016 року за № 42/28172.

3. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д.

Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

09 січня 2020 року № 71/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 січня 2020 р.

за № 24/34307

ПОЛОЖЕННЯ

про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок створення Мін'юстом та його територіальними органами Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту (далі - Колегія), організаційні та процедурні засади діяльності Колегії.

2. Колегія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Мін'юсті та його територіальних органах, що в межах повноважень, визначених Порядком розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128, здійснює колегіальний розгляд скарг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - сфери державної реєстрації).

Колегія створюється Мін'юстом чи відповідним територіальним органом шляхом затвердження її складу відповідно до цього Положення.

II. Організаційні засади діяльності Колегії

1. Колегія складається зі співголів (не менше двох), секретарів та її членів, чисельність яких визначається Мін'юстом чи відповідним територіальним органом.

{Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3162/5 від 14.09.2020}

До складу Колегії можуть входити посадові особи Мін'юсту чи відповідного територіального органу, а також представники інших державних органів, громадських об'єднань або інші особи.

2. Співголовами та секретарями Колегії визначаються посадові особи Мін'юсту чи відповідного територіального органу.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3162/5 від 14.09.2020}

3. Один зі співголів Колегії головує під час колегіального розгляду скарг у сферах державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту, що оскаржуються.

У разі відсутності усіх співголів Колегії обов'язки співголови під час відповідного колегіального розгляду скарг у сферах державної реєстрації виконує один з членів Колегії, що обирається Колегією за поданням одного зі співголів Колегії.

4. Секретар Колегії забезпечує колегіальний розгляд скарг у сферах державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту, що оскаржуються, у тому числі ведення протоколу колегіального розгляду скарг у сферах державної реєстрації Колегією.

У разі відсутності одного з секретарів Колегії його обов’язки виконує інший секретар Колегії, а в разі відсутності секретарів Колегії обов’язки секретаря виконує один з членів Колегії за рішенням співголови Колегії, що головує під час відповідного колегіального розгляду скарг у сферах державної реєстрації.

{Абзац другий пункту 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3162/5 від 14.09.2020}

5. Співголови, секретарі та члени Колегії мають право:

{Абзац перший пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3162/5 від 14.09.2020}

1) ознайомлюватися зі скаргами у сферах державної реєстрації, що розглядаються відповідною Колегією, брати участь у їх розгляді;

2) користуватися відомостями, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та є предметом розгляду за скаргами у сферах державної реєстрації;

3) висловлювати власну думку під час розгляду скарг у сферах державної реєстрації;

4) у разі незгоди з прийнятим Колегією рішенням не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення письмово викладати свою окрему думку, що долучається до відповідного висновку Колегії.

6. Співголови, секретарі та члени Колегії зобов'язані:

{Абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3162/5 від 14.09.2020}

1) особисто брати участь у роботі Колегії;

2) не розголошувати відомості, що стали їм відомі під час розгляду скарг у сферах державної реєстрації, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

3) заявляти самовідвід за наявності обставин, що викликають сумніви в його неупередженості або об'єктивності;

4) брати участь у прийнятті Колегією рішень за результатом розгляду скарг у сферах державної реєстрації;

5) підписувати висновок Колегії у разі перебування у складі Колегії, що здійснювала розгляд скарги у сферах державної реєстрації.

III. Процедурні засади діяльності Колегії

1. Формою роботи Колегії є засідання. Дата, час і місце проведення засідання Колегії визначаються Мін'юстом чи відповідним територіальним органом. Персональний склад членів Колегії, що беруть участь у відповідному засіданні, визначається співголовою Колегії.

2. Колегія уповноважена розглядати скарги у сферах державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту, що оскаржуються, у разі участі у ній співголови, секретаря та не менш як трьох членів Колегії.

3. Мін'юст чи відповідний територіальний орган забезпечує завчасне повідомлення співголів, секретарів та членів Колегії про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також за клопотанням співголови, секретаря чи члена Колегії надання необхідних для розгляду скарг у сферах державної реєстрації матеріалів в електронній формі.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3162/5 від 14.09.2020}

4. Розгляд Колегією скарги у сферах державної реєстрації здійснюється в такій послідовності:

1) доповідь посадової особи Мін'юсту чи відповідного територіального органу по суті скарги у сферах державної реєстрації, відповіді на питання Колегії;

2) надання усних пояснень особами, запрошеними для розгляду відповідної скарги у сферах державної реєстрації колегіально;

3) обговорення Колегією скарги у сферах державної реєстрації;

4) винесення співголовою Колегії на голосування проєкту рішення за результатом колегіального розгляду скарги у сферах державної реєстрації;

5) голосування Колегією за результатом розгляду скарги у сферах державної реєстрації.

Особи, запрошені для розгляду відповідної скарги у сферах державної реєстрації колегіально, можуть бути присутніми на засіданні Колегії виключно під час надання усних пояснень по суті такої скарги.

Посадові особи Мін'юсту чи відповідного територіального органу можуть бути присутні на засіданні Колегії з дозволу співголови Колегії.

5. Якщо інше не встановлено співголовою Колегії, посадовій особі Мін'юсту чи відповідного територіального органу, що є доповідачем по суті скарги у сферах державної реєстрації, для доповіді надається до 5 хвилин, для надання усних пояснень особами, запрошеними для розгляду відповідної скарги у сферах державної реєстрації колегіально, - до 3 хвилин.

6. Під час проведення засідання Колегії секретар Колегії забезпечує ведення протоколу, що має містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, скарги у сферах державної реєстрації, що розглядались на засіданні, прийняте Колегією рішення, у тому числі результати голосування.

7. У засіданні Колегії під час надання усних пояснень особами, запрошеними для розгляду скарги у сферах державної реєстрації колегіально, відповідно до підпункту 2 пункту 4 цього розділу можуть також брати участь представники неурядових організацій, що представляють та захищають інтереси бізнесу в Україні, у тому числі представники Ради бізнес-омбудсмена.

Особи, визначені в абзаці першому цього пункту, мають право:

ознайомлюватися з відповідною скаргою у сферах державної реєстрації;

висловлювати власну думку по суті скарги у сферах державної реєстрації, що розглядається.

8. Мін'юст чи відповідний територіальний орган забезпечує звуко- та відеофіксацію засідань Колегії під час надання усних пояснень особами, запрошеними для розгляду скарги у сферах державної реєстрації колегіально, відповідно до підпункту 2 пункту 4 цього розділу. Такі особи можуть самостійно проводити звуко- та відеофіксацію розгляду Колегією скарги у сферах державної реєстрації під час надання відповідних усних пояснень до початку обговорення Колегією скарги у сферах державної реєстрації відповідно до підпункту 3 пункту 4 цього розділу.

9. З метою належного з'ясування усіх обставин, зокрема витребування документів (інформації), розгляд скарги у сферах державної реєстрації може бути відкладено. Необхідність повторного запрошення осіб, усні пояснення яких було отримано до відкладення розгляду скарги у сферах державної реєстрації, визначається Колегією.

10. За результатом розгляду скарги у сферах державної реєстрації Колегія шляхом голосування приймає рішення, що оформлюється відповідним висновком.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини від персонального складу Колегії, визначеного відповідно до пункту 1 цього розділу. У разі рівного розподілу голосів голос співголови Колегії є вирішальним.

Висновок Колегії має містити:

дату та місце проведення засідання Колегії;

склад Колегії, що здійснював розгляд скарги у сферах державної реєстрації, та результати голосування ("за", "проти" чи "утримався");

реквізити та суть скарги у сферах державної реєстрації;

рекомендації щодо задоволення (відмови у задоволенні) скарги у сферах державної реєстрації;

мотиви рішення Колегії у стислому викладенні;

мотиви рішення Колегії у розгорнутому викладенні, зокрема відомості про наявність (відсутність) обставин, які мають значення для об'єктивного розгляду скарги у сферах державної реєстрації, та відомості про наявність (відсутність) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту, що оскаржуються.

Висновок Колегії підписують усі члени Колегії, що здійснювала розгляд відповідної скарги у сферах державної реєстрації.

11. Співголова, секретар або член Колегії не може здійснювати розгляд скарги у сферах державної реєстрації і підлягає відводу чи самовідводу за наявності обставин, що викликають чи можуть викликати сумнів в його неупередженості або об'єктивності.

За наявності підстав для самовідводу співголова, секретар чи член Колегії не бере участі у розгляді Колегією скарги у сферах державної реєстрації або під час розгляду такої скарги утримується від голосування.

За наявності підстав для відводу співголові, секретарю чи члену Колегії особами, запрошеними для розгляду скарги у сферах державної реєстрації колегіально, відповідно до підпункту 2 пункту 4 цього розділу може бути заявлено відвід. Питання про відвід розглядається Колегією негайно після надходження відповідної заяви шляхом заслуховування пояснення особи, якій заявлено відвід, обговорення та голосування. Співголова, секретар або член Колегії не бере участі в голосуванні з питання про заявлений йому відвід. У разі задоволення заяви про відвід відповідна особа не бере участі у розгляді Колегією скарги у сферах державної реєстрації та підлягає заміні.

Якщо внаслідок відводу чи самовідводу неможливо забезпечити повноважний склад Колегії, розгляд відповідної скарги відкладається на інший час.

Відомості про відвід чи самовідвід співголови, секретаря чи члена Колегії зазначаються в протоколі засідання Колегії та у висновку Колегії.

12. Розгляд Колегією скарги у сферах державної реєстрації здійснюється повторно виключно у разі доручення Мін'юсту щодо перегляду відповідної скарги з мотивів невідповідності висновку вимогам законодавства та/або у разі, якщо Колегією належно не було досліджено обставини відповідної скарги. За потреби повторний розгляд відбувається з повторним викликом сторін.

Розгляд Колегією скарги у сферах державної реєстрації повторно здійснюється у послідовності, передбаченій пунктом 4 цього розділу, та із запрошенням за потреби осіб для надання усних пояснень відповідно до підпункту 2 пункту 4 цього розділу.

13. Організаційне, у тому числі матеріально-технічне, забезпечення діяльності Колегії, підготовку матеріалів для розгляду Колегією скарг у сферах державної реєстрації, а також підготовку проєкту висновку Колегії за результатом розгляду відповідних скарг здійснює Мін'юст чи відповідний територіальний орган.

Директор Департаменту

приватного права

О. Ференс


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.01.2020 — 2020 р., № 3, стор. 348, стаття 186, код акта 97633/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 02.03.2021 № 809/5/133 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань". Мін'юст України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -