Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Н А К А З N 17/5 від 10.04.98 "Про затвердження Положення про Центральний відділ". Мін'юст України. 1998

Документ актуальний на 10.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 17/5 від 10.04.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 квітня 1998 р.

vd980410 vn17/5 за N 272/2712

Про затвердження Положення про Центральний відділ реєстрації шлюбів м.Києва з Державним центром розвитку сім'ї та Положення про надання Центральним відділом реєстрації шлюбів м.Києва з Державним центром розвитку сім'ї додаткових платних послуг правового та технічного характеру громадянам і організаціям та

порядок використання отриманих коштів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту

N 44/5 ( z0491-99 ) від 21.07.99 )

Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України,

затвердженим Указом Президента України 30 грудня 1997 року

N 1396/97, Н А К А З У Ю:

1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Мін'юсту

N 44/5 ( z0491-99 ) від 21.07.99 ) Затвердити Положення про

Центральний відділ реєстрації шлюбів м.Києва з Державним центром

розвитку сім'ї (додається). ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Мін'юсту N 44/5

( z0491-99 ) від 21.07.99 ) 2. Затвердити Положення про надання

Центральним відділом реєстрації шлюбів м.Києва з Державним центром

розвитку сім'ї додаткових платних послуг правового та технічного

характеру громадянам і організаціям та порядок використання

отриманих коштів ( z0273-98 ) (додається). 3. Тимчасове положення про Центральний відділ реєстрації

шлюбів м.Києва з Державним центром розвитку сім'ї, затверджене

наказом Міністра юстиції України 24 липня 1995 року N 20/5,

вважати таким, що втратило чинність. 4. Положення про діяльність Центрального відділу реєстрації

шлюбів м.Києва з Державним центром розвитку сім'ї в умовах роботи

при змішаному фінансуванні, затверджене наказом Міністра юстиції

України 1 серпня 1995 року N 21/5, вважати таким, що втратило

чинність. 5. Наказ Міністра юстиції України про доповнення Тимчасового

положення про діяльність Центрального відділу реєстрації шлюбів

м.Києва з Державним центром розвитку сім'ї, Положення про

діяльність в умовах роботи при змішаному фінансуванні та

затвердження тарифів від 26.06.1996 р. N 19/5 ( z0401-96 ) вважати

таким, що втратив чинність. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на

заступника Міністра Хандуріна М.І.

Міністр юстиції

України С.Р.Станік

Затверджено

Наказ Міністра юстиції

України 10.04.98 N 17/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 1998 р.

за N 272/2712

( Положення втратило чинність на підставі Наказу Мін'юсту

N 44/5 ( z0491-99 ) від 21.07.99 )

Положення

про Центральний відділ реєстрації шлюбів м.Києва з Державним

центром розвитку сім'ї

1. Центральний відділ реєстрації шлюбів м.Києва з Державним

центром розвитку сім'ї (надалі - Відділ) є органом Міністерства

юстиції України, ним створюється і йому підпорядковується. 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України

( 254к/96-ВР ), законами України і в межах повноважень,

визначених цим Положенням, забезпечує виконання законів України,

указів і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і

розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства

юстиції та інших центральних органів виконавчої влади, прийнятих

у межах їх повноважень. 3. Основними завданнями відділу є: - реєстрація актів про укладення шлюбу відповідно до чинного

законодавства; - забезпечення у межах визначеної компетенції захисту

особистих і майнових прав громадян; - реалізація державної політики щодо розвитку та зміцнення

сім'ї; - пропаганда здорового способу життя; - культурно-освітня робота серед молоді та молодого подружжя; - встановлення міжнародних контактів та співробітництво з

аналогічними службами за кордоном.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує

такі функції: 4.1. Проводить реєстрацію шлюбів громадян України, іноземців

та громадян України з іноземцями. 4.2. Забезпечує урочистість реєстрації шлюбу за згодою на це

осіб, які одружуються. 4.3. Вносить зміни, доповнення та виправлення до актових

записів про укладення шлюбу, згідно з чинним законодавством. 4.4. Забезпечує зберігання книг реєстрації актів про

укладення шлюбу та іншої документації, пов'язаної з його

діяльністю. 4.5. Веде у встановленому порядку облік записів актів про

укладення шлюбу, видає повторні свідоцтва про реєстрацію цих

актів. 4.6. Подає звіти про реєстрацію шлюбів Міністерству юстиції

України. 4.7. Веде облік та подає звіти у відповідності з вимогами

Інструкції по обліку, зберіганню та витрачанню бланків свідоцтв

про реєстрацію актів громадянського стану в Україні

( v0010323-93 ), затвердженої постановою колегії Міністерства

юстиції України від 20 вересня 1993 року до Міністерства юстиції

України. 4.8. У встановленому порядку подає органам статистики звіти

про реєстрацію актів про укладення шлюбу. 4.9. Забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників

відділу, вивчає і узагальнює практику застосування чинного

законодавства при реєстрації шлюбу. 4.10. Веде прийом та розглядає листи громадян з питань, що

належать до компетенції Відділу і вживає заходів щодо їх вирішення

згідно з чинним законодавством. 4.11. Організує проведення досліджень сучасної сім'ї за

науковими методиками. 4.12. Узагальнює результати досліджень і подає свої висновки

й пропозиції Міністерству юстиції України, іншим організаціям та

установам. 4.13. Співпрацює з різними державними і громадськими

організаціями, окремими спеціалістами з метою поширення досвіду та

надання методичної допомоги. 4.14. Проводить разом із зацікавленими організаціями та

установами науково-практичні конференції, семінари, видає

інформаційну літературу з питань сім'ї.

5. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє

з іншими органами рєєстрації актів громадянського стану, з

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого

самоврядування та організаціями, які надають послуги, пов'язані з

урочистою реєстрацією шлюбу. 5.1. Співпрацює з різними державними і громадськими

організаціями з метою залучення потрібних спеціалістів, а також з

метою поширення досвіду у сфері розв'язання сімейних проблем.

6. Відділ має право: - одержувати від підприємств, установ та організацій

документи, потрібні для реєстрації актів про укладення шлюбу; - надавати додаткові платні послуги правового та технічного

характеру; - вивчати досвід аналогічних служб в Україні та за кордоном; - розробляти актуальні комплексні програми з проблем сім'ї; - залучати до роботи кваліфікованих спеціалістів, які

займаються проблемами сім'ї; - брати участь у роботі конференцій, навчальних семінарів

тощо в різних організаціях, регіонах України та за кордоном. 7. Відділ очолює начальник, якого призначає Міністерство

юстиції України. 8. Начальник Відділу: - керує діяльністю Відділу, забезпечує виконання покладених

на Відділ обов'язків і завдань; - несе персональну відповідальність за належне зберігання,

облік і ведення книг реєстрації актів укладення шлюбу, облік,

зберігання і витрачання бланків свідоцтв про одруження та іншої

службової документації; - у встановленому законом порядку вирішує питання про

скорочення строку реєстрації шлюбу; - видає у межах компетенції накази відповідно до чинного

законодавства; - організує надання громадянам і організаціям додаткових

платних послуг правового і технічного характеру, не передбачених

законодавством; - розпоряджається коштами в межах кошторису витрат,

забезпечує дотримання фінансової та штатної дисципліни, збереження

коштів і матеріальних цінностей, затверджує додатковий штатний

розпис; - має заступників, яких призначає на посаду за погодженням з

Міністерством юстиції України, один із них є керівником Державного

центру розвитку сім'ї. 9. Штатний розпис затверджується Міністерством юстиції

України. 10. Відділ утримується за рахунок Державного бюджету України,

є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установі

банку, печатку із зображенням Державного Герба України і своєю

назвою.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.05.1998 — 1998 р., № 18, стор. 50, стаття 655, код акта 5263/1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -