>>

НАКАЗ від 10.06.2020 № 1921/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 25.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2020  № 1921/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 червня 2020 р.

за № 511/34794

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, що додаються.

2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Коломієць В.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства

«Національні інформаційні системи»

О. Бережний


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

10 червня 2020 року № 1921/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 червня 2020 р.

за № 511/34794

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

1.

У Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2019 року № 2535/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 925/33896:

1) у пункті 2 розділу II:

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

«копії документів, що підтверджують наявність стажу роботи (довідки, виписки із наказів, письмові трудові договори і угоди тощо);».

У зв’язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«оригінал довідки медичної установи про стан здоров’я (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів);»;

абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;»;

абзац тринадцятий доповнити новим реченням такого змісту:

«Напис про засвідчення копії документу складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії.».;

2) у додатку до Порядку:

доповнити додаток до Заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Копії документів, що підтверджують наявність стажу роботи (довідки, виписки із наказів, письмові трудові договори і угоди тощо).».

У зв’язку з цим пункти 5-10 вважати відповідно пунктами 6-11;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Оригінал довідки медичної установи про стан здоров’я (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів).»;

пункт 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10-11 вважати відповідно пунктами 9-10;

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.».

2. Абзац третій пункту 5 розділу II Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2019 року № 2536/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 926/33897, викласти в такій редакції:

«здійснює підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями у галузях знань «Управління та адміністрування», або «Право», або за спеціальністю «Економіка» у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», або за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» у галузі знань «Міжнародні відносини»;».

3. У Положенні про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 25 вересня 2019 року № 2994/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1067/34038:

1) у пункті 17 слова «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, в містах Києві та Севастополі» замінити словами «територіальних органів Мін’юсту»;

2) у пункті 23:

в абзаці першому після слів «порядку денного» доповнити словом «засідання»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень.

Комісія може приймати інші рішення, пов’язані з виконанням покладених на неї завдань.».

Директор

Директорату правосуддя

та кримінальної юстиції

О. Олійник


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.06.2020 — 2020 р., № 48, стор. 122, стаття 1532, код акта 99459/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -