<<
>>

НАКАЗ від 10.07.2018 № 2325/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5". Мін'юст України. 2018

Документ актуальний на 27.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2018  № 2325/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 липня 2018 р.

за № 803/32255

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5

Відповідно до підпунктів 32-1, 83-28 пункту 4, підпунктів 1, 3, 3-2, 4 пункту 5 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, а також у зв’язку зі зміною штатної структури Міністерства юстиції України НАКАЗУЮ:

1. У пункті 2 наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5 «Про затвердження Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 964/19702 (зі змінами), слово «Управління» замінити словом «Департамент».

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 964/19702, що додаються.

3.

Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

10 липня 2018 року № 2325/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 липня 2018 р.

за № 803/32255

ЗМІНИ

до Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції

1. Абзац другий пункту 3 після слова «проводиться» доповнити словами «, як правило,».

2. Пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6-28 вважати відповідно пунктами 5-27.

3. У пункті 6:

в абзаці другому слова «відповідним дорученням Міністра юстиції або заступників Міністра юстиції» замінити словами «відповідною службовою запискою Департаменту взаємодії з органами державної влади»;

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

«На підставі отриманих пропозицій Департамент взаємодії з органами державної влади готує проект відповідного наказу про проведення комплексної перевірки (контрольної за її наслідками) із зазначенням строків проведення, складу робочої групи та плану комплексної перевірки (контрольної за її наслідками), який після його узгодження із Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку подає на підпис державному секретарю Міністерства юстиції.

Після підписання відповідного наказу Департамент взаємодії з органами державної влади готує службову записку Департаменту персоналу із зазначенням строків перевірки і періоду відрядження та подає її разом із копією наказу про проведення комплексної перевірки (контрольної за її наслідками) для підготовки проекту наказу про відрядження.»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«На підставі отриманих пропозицій Департамент взаємодії з органами державної влади готує проект відповідного наказу про проведення комплексної перевірки шляхом об’єднання ряду цільових перевірок із зазначенням строків (періоду), протягом яких (якого) мають бути проведені всі цільові перевірки, складу робочих груп та періоду подання структурними підрозділами апарату Міністерства юстиції до Департаменту взаємодії з органами державної влади довідок про цільові перевірки, що були об’єднані з метою проведення комплексної перевірки, який після його узгодження із Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку подає на підпис державному секретарю Міністерства юстиції.»;

абзац сьомий виключити.

4. У пункті 7:

абзац другий викласти в такій редакції:

«За результатами опрацювання пропозицій структурний підрозділ апарату Міністерства юстиції, відповідальний за проведення цільової перевірки та контрольної перевірки за її наслідками, здійснює підготовку проекту відповідного наказу про проведення цільової перевірки та контрольної перевірки за її наслідками із зазначенням строків (періоду) проведення перевірок, складу робочої групи, плану (переліку питань) цільової перевірки та контрольної перевірки за її наслідками, який після його узгодження із Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку подає на підпис державному секретарю Міністерства юстиції.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Після підписання відповідного наказу структурний підрозділ апарату Міністерства юстиції, відповідальний за проведення цільової перевірки та контрольної перевірки за її наслідками, готує службову записку Департаменту персоналу із зазначенням строків (періоду) відрядження та подає її разом із копією наказу про проведення цільової перевірки та контрольної перевірки за її наслідками для підготовки проекту наказу про відрядження.».

5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Копія наказу про відрядження надається Департаментом персоналу до структурного підрозділу апарату Міністерства юстиції, відповідального за проведення комплексної, цільової або контрольної перевірок, для доведення його до відома членів робочої групи.».

6. В абзаці третьому пункту 27 слова «проведення службового розслідування щодо» замінити словами «ініціювання дисциплінарних проваджень стосовно».

7. У тексті Порядку слово «Управління» в усіх відмінках замінити словом «Департамент» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту

взаємодії з органами

державної влади

І.С. Лозінський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.07.2018 — 2018 р., № 54, стор. 121, стаття 1897, код акта 90900/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -