<<
>>

НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021

Документ актуальний на 02.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2021  № 78/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 січня 2021 р.

за № 32/35654

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 20 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції», від 16 грудня 2020 року № 1252 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції» та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 265/30133 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2020 року № 932/5) (далі - Порядок), такі зміни:

1) у пункті 4 розділу I:

доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«південний регіон - Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області;».

У зв’язку з цим абзаци десятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-вісімнадцятим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Департаменті, який в межах компетенції розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів, визначає засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснює їх направлення і переведення для відбування покарання до установ, коли вирішення таких питань виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів;»;

доповнити новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

«центральні комісії щодо установ центрального та південного регіонів - колегіальні органи, що утворюються в Департаменті, які в межах компетенції визначають засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснюють направлення і переведення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту в межах зони діяльності центрального та південного регіонів.»;

2) у розділі III:

в абзаці п’ятому пункту 2 слова та цифри «Чернігівська виправна колонія (№ 44)» замінити словами та цифрами «Надержинщинська виправна колонія (№ 65)»;

у пункті 5 слова «(окрім рішень щодо установ центрального регіону)» виключити;

у пункті 6 слова «центральною комісії щодо установ центрального регіону» замінити словами «центральними комісіями щодо установ центрального та південного регіонів»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8.

Наряд, підготовлений підрозділом з контролю за виконанням судових рішень міжрегіонального управління або підрозділами з контролю за виконанням судових рішень Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів, підписують керівник цього підрозділу та заступник керівника міжрегіонального управління чи заступник керівника Департаменту (особи, які виконують їх обов’язки). Копія наряду надсилається до підрозділу з контролю за виконанням судових рішень Департаменту для контролю за законністю прийнятого рішення.

У разі виявлення порушень у рішенні міжрегіональної комісії або центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів керівник Департаменту скасовує ці рішення та надає доручення відповідному міжрегіональному управлінню чи підрозділам з контролю за виконанням судових рішень Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів повторно розглянути питання про направлення засудженого на засіданнях міжрегіональної комісії, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів.»;

3) у пункті 8 розділу IV:

в абзаці першому слова «Департаменту щодо установ центрального регіону за результатами засідання міжрегіональної комісії або центральної комісії щодо установ центрального регіону, підписують керівник цього підрозділу» замінити словами «підрозділами з контролю за виконанням судових рішень Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів за результатами засідання міжрегіональної комісії або центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів, підписують керівники цих підрозділів»;

в абзаці другому слова «або комісії щодо установ центрального регіону Департамент скасовує» замінити словами «або центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів керівник Департаменту скасовує»;

4) у тексті Порядку:

слова «підрозділ з контролю за виконанням судових рішень Департаменту по установам центрального регіону» та «підрозділ з контролю за виконанням судових рішень Департаменту щодо установ центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «підрозділи з контролю за виконанням судових рішень Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках;

слова «центральної комісії щодо установ центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках;

слова «центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках;

5) у додатках:

примітку 2 до додатка 1 викласти в такій редакції:

«2. До запиту на наряд підрозділи з контролю за виконанням судових рішень слідчого ізолятора, міжрегіонального управління з питань виконання покарань Міністерства юстиції або Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів долучають довідку про стан здоров’я засудженого, видану медичною частиною (лікарняним закладом) філії Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України.»;

у тексті додатків слова «центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках.

2. Внести до Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 266/30134 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2020 року № 932/5) (далі - Положення), такі зміни:

1) у пункті 2 розділу I:

доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«південний регіон - Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-чотирнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Департаменті, який в межах компетенції розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів, визначає засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснює їх направлення і переведення для відбування покарання до установ, коли вирішення таких питань виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів;»;

доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«центральні комісії щодо установ центрального та південного регіонів - колегіальні органи, що утворюються в Департаменті, які в межах компетенції визначають засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснюють направлення і переведення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту в межах зони діяльності центрального та південного регіонів.»;

2) абзац третій пункту 2 розділу II викласти в такій редакції:

«Керівник Департаменту затверджує склад центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів та призначає голову, заступника голови та секретаря комісій. Головами цих комісій призначаються заступники керівника Департаменту, секретарями - керівники підрозділів з контролю за виконанням судових рішень у центральному та південному регіонах.»;

3) у тексті Положення:

слова «центральної комісії щодо установ центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках;

слова «центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках.

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

Міністр

Д. Малюська


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.01.2021 — 2021 р., № 5, стор. 245, стаття 302, код акта 102630/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 809/5/133 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2021 № 663/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -