<<
>>

НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021

Документ актуальний на 03.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2021  № 78/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 січня 2021 р.

за № 32/35654

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 20 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції», від 16 грудня 2020 року № 1252 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції» та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 265/30133 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2020 року № 932/5) (далі - Порядок), такі зміни:

1) у пункті 4 розділу I:

доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«південний регіон - Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області;».

У зв’язку з цим абзаци десятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-вісімнадцятим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Департаменті, який в межах компетенції розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів, визначає засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснює їх направлення і переведення для відбування покарання до установ, коли вирішення таких питань виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів;»;

доповнити новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

«центральні комісії щодо установ центрального та південного регіонів - колегіальні органи, що утворюються в Департаменті, які в межах компетенції визначають засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснюють направлення і переведення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту в межах зони діяльності центрального та південного регіонів.»;

2) у розділі III:

в абзаці п’ятому пункту 2 слова та цифри «Чернігівська виправна колонія (№ 44)» замінити словами та цифрами «Надержинщинська виправна колонія (№ 65)»;

у пункті 5 слова «(окрім рішень щодо установ центрального регіону)» виключити;

у пункті 6 слова «центральною комісії щодо установ центрального регіону» замінити словами «центральними комісіями щодо установ центрального та південного регіонів»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8.

Наряд, підготовлений підрозділом з контролю за виконанням судових рішень міжрегіонального управління або підрозділами з контролю за виконанням судових рішень Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів, підписують керівник цього підрозділу та заступник керівника міжрегіонального управління чи заступник керівника Департаменту (особи, які виконують їх обов’язки). Копія наряду надсилається до підрозділу з контролю за виконанням судових рішень Департаменту для контролю за законністю прийнятого рішення.

У разі виявлення порушень у рішенні міжрегіональної комісії або центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів керівник Департаменту скасовує ці рішення та надає доручення відповідному міжрегіональному управлінню чи підрозділам з контролю за виконанням судових рішень Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів повторно розглянути питання про направлення засудженого на засіданнях міжрегіональної комісії, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів.»;

3) у пункті 8 розділу IV:

в абзаці першому слова «Департаменту щодо установ центрального регіону за результатами засідання міжрегіональної комісії або центральної комісії щодо установ центрального регіону, підписують керівник цього підрозділу» замінити словами «підрозділами з контролю за виконанням судових рішень Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів за результатами засідання міжрегіональної комісії або центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів, підписують керівники цих підрозділів»;

в абзаці другому слова «або комісії щодо установ центрального регіону Департамент скасовує» замінити словами «або центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів керівник Департаменту скасовує»;

4) у тексті Порядку:

слова «підрозділ з контролю за виконанням судових рішень Департаменту по установам центрального регіону» та «підрозділ з контролю за виконанням судових рішень Департаменту щодо установ центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «підрозділи з контролю за виконанням судових рішень Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках;

слова «центральної комісії щодо установ центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках;

слова «центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках;

5) у додатках:

примітку 2 до додатка 1 викласти в такій редакції:

«2. До запиту на наряд підрозділи з контролю за виконанням судових рішень слідчого ізолятора, міжрегіонального управління з питань виконання покарань Міністерства юстиції або Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів долучають довідку про стан здоров’я засудженого, видану медичною частиною (лікарняним закладом) філії Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України.»;

у тексті додатків слова «центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках.

2. Внести до Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 266/30134 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2020 року № 932/5) (далі - Положення), такі зміни:

1) у пункті 2 розділу I:

доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«південний регіон - Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-чотирнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Департаменті, який в межах компетенції розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів, визначає засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснює їх направлення і переведення для відбування покарання до установ, коли вирішення таких питань виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів;»;

доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«центральні комісії щодо установ центрального та південного регіонів - колегіальні органи, що утворюються в Департаменті, які в межах компетенції визначають засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснюють направлення і переведення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту в межах зони діяльності центрального та південного регіонів.»;

2) абзац третій пункту 2 розділу II викласти в такій редакції:

«Керівник Департаменту затверджує склад центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів та призначає голову, заступника голови та секретаря комісій. Головами цих комісій призначаються заступники керівника Департаменту, секретарями - керівники підрозділів з контролю за виконанням судових рішень у центральному та південному регіонах.»;

3) у тексті Положення:

слова «центральної комісії щодо установ центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках;

слова «центрального регіону» у всіх відмінках замінити словами «центрального та південного регіонів» у відповідних відмінках.

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

Міністр

Д. Малюська


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.01.2021 — 2021 р., № 5, стор. 245, стаття 302, код акта 102630/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -