<<
>>

НАКАЗ від 15.04.2020 № 1456/5 "Про затвердження Порядку проведення телефонної "гарячої лінії"у Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 07.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2020  № 1456/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2020 р.
за № 354/34637

Про затвердження Порядку проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян", пункту 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою підвищення ефективності роботи Міністерства юстиції України зі зверненнями громадян, об'єктивного та своєчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Управлінню забезпечення та документообігу (Воловик М.):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

2) забезпечити організацію та проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України відповідно до цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 26 листопада 2018 року № 3708/5 "Про затвердження Порядку проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2018 року за № 1365/32817.

4.

Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України в межах повноважень забезпечити виконання цього наказу.

5. Управлінню інформаційної політики (Грязнова О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д. МалюськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
15 квітня 2020 року № 1456/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2020 р.
за № 354/34637

ПОРЯДОК
проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою підвищення ефективності роботи Міністерства юстиції України зі зверненнями громадян, об'єктивного та своєчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.

2. Цей Порядок визначає механізм організації роботи телефонної "гарячої лінії", прийому, розгляду та надання відповідей на звернення, що надходять на телефонну "гарячу лінію" Міністерства юстиції України.

3. Посадові особи Міністерства юстиції України, які забезпечують роботу телефонної "гарячої лінії", у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

4. Телефонна "гаряча лінія" працює в адміністративній будівлі Міністерства юстиції України за адресою: пров. Рильський, буд. 10, м. Київ; тел.: (044) 271 17 86. Час проведення: з 15.30 до 16.30 згідно з графіком, який затверджується наказом Міністерства юстиції України після узгодження з керівниками структурних підрозділів Міністерства юстиції України.

5. Графік проведення телефонної "гарячої лінії" розробляє Управління забезпечення та документообігу.

6. Організацію проведення телефонної "гарячої лінії" забезпечує Управління забезпечення та документообігу.

7. У роботі телефонної "гарячої лінії" відповідно до затвердженого графіка беруть участь керівники структурних підрозділів Міністерства юстиції України або уповноважені ними особи.

8. Під час проведення телефонної "гарячої лінії" у приміщенні можуть бути присутні представники засобів масової інформації відповідно до статті 26 Закону України "Про інформацію".

9. Відомості щодо звернень громадян, які надійшли на телефонну "гарячу лінію", вносяться уповноваженою особою Управління забезпечення та документообігу до картки звернення громадянина на телефонну "гарячу лінію" у Міністерстві юстиції України згідно з додатком до цього Порядку.

10. Звернення, в яких порушено питання довідкового або консультативного характеру, а також звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються безпосередньо під час проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві юстиції України шляхом надання консультацій.

11. Розгляд звернень громадян, що надійшли на телефонну "гарячу лінію", здійснюється відповідно до вимог Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 лютого 2017 року № 388/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2017 року за № 229/30097 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 жовтня 2018 року № 3371/5).

12. Термін розгляду звернень не може перевищувати строків, визначених чинним законодавством.

13. Дані про перебіг виконання звернень вносяться до системи електронного документообігу Міністерства юстиції України безпосередньо виконавцем або спеціально уповноваженою особою відповідного структурного підрозділу апарату Міністерства юстиції України.

14. Контроль за своєчасним розглядом звернень громадян, що надійшли на телефонну "гарячу лінію", покладено на Управління забезпечення та документообігу.

15. Оприлюднення інформації щодо роботи телефонної "гарячої лінії" на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України забезпечує Управління інформаційної політики.

Начальник Управління
забезпечення та документообігу


М. ВоловикДодаток
до Порядку проведення телефонної
"гарячої лінії" у Міністерстві
юстиції України
(пункт 9)

КАРТКА
звернення громадянина на телефонну "гарячу лінію" у Міністерстві юстиції України


Документи та файли

Сигнальний документ — f494735n40.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.05.2020 — 2020 р., № 34, стор. 252, стаття 1157, код акта 98888/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -