<<
>>

НАКАЗ від 16.03.2020 № 971/5 "Про деякі питання функціонування органів державної виконавчої служби в офісах «Центр виконання рішень»". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 03.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2020  № 971/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2020 р.
за № 284/34567

Про деякі питання функціонування органів державної виконавчої служби в офісах «Центр виконання рішень»

Відповідно до абзацу шостого пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 700 «Про реалізацію експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасове положення про відділи державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті, що додається.

2. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 06 грудня 2018 року № 3825/5 «Про затвердження Тимчасового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2018 року за № 1394/32846, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Тимчасового положення про управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1.

Затвердити Тимчасове положення про управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті».

3. Затвердити Зміни до Тимчасового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06 грудня 2018 року № 3825/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2018 року за № 1394/32846, що додаються.

4. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Бережний О.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

5. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.

Перший заступник Міністра

Є. Горовець

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства
«Національні інформаційні системи»
О. БережнийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16 березня 2020 року № 971/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2020 р.
за № 284/34567

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділи державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті

I. Загальні положення

1. Це Тимчасове положення визначає особливості діяльності відділів державної виконавчої служби відповідних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті (далі - Відділ), на період проведення експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 700 «Про реалізацію експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень».

2. Під час проведення експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень Відділ діє відповідно до цього Тимчасового положення.

3. Відділ є органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, є структурним підрозділом та підпорядковується міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (далі - міжрегіональне управління) через відповідні управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - Управління).

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, у тому числі Порядком реалізації експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 700, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, Державного секретаря Міністерства юстиції України, директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, наказами міжрегіонального управління, а також цим Положенням.

5. Відділ організовує роботу в офісі «Центр виконання рішень».

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу в офісі «Центр виконання рішень» здійснюється відповідним міжрегіональним управлінням.

6. Основними завданнями Відділу є:

реалізація державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень у порядку, встановленому законом;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику міжрегіонального управління;

3) забезпечує ведення автоматизованої системи виконавчого провадження;

4) здійснює автоматизований перерахунок коштів, стягнутих з боржника, через органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або державний банк;

5) аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень та веде обліково-статистичну звітність;

6) розглядає звернення громадян та юридичних осіб, аналізує стан цієї роботи у Відділі, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

7) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

8) організовує ведення діловодства та архіву у Відділі;

9) здійснює прийняття заяв про примусове виконання рішень та доданих до них виконавчих документів, а також інших документів виконавчого провадження за принципом екстериторіальності в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (області, м. Києва), їх реєстрацію та за потреби передання до органу державної виконавчої служби, до компетенції якого належить розгляд заяви або документа;

10) інформує учасників виконавчого провадження про їх права та обов’язки у виконавчому провадженні;

11) надає сторонам виконавчого провадження можливість отримати інформацію про виконавче провадження, що міститься в автоматизованій системі виконавчого провадження;

12) організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Відділ завдань;

13) організовує проведення правоосвітницьких заходів з питань примусового виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби;

14) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління.

8. Відділ з метою організації своєї діяльності:

1) бере участь в організації роботи з підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу;

2) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції;

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.

9. Відділ має право:

1) залучати до виконання завдань, покладених на Відділ, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

4) користуватися в установленому законодавством порядку відповідними інформаційними базами даних державних органів.

10. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідного міжрегіонального управління, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

11. Відділ очолює начальник відділу державної виконавчої служби (далі - начальник Відділу).

Начальник Відділу, заступник начальника Відділу, державні службовці, інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником міжрегіонального управління у встановленому законодавством порядку.

Призначення на посаду начальника Відділу (крім призначення осіб, які пройшли конкурсний відбір) здійснюється начальником міжрегіонального управління за погодженням з Міністерством юстиції України.

Дисциплінарні провадження щодо начальника Відділу, заступника начальника Відділу, державних виконавців та інших працівників Відділу порушуються суб’єктом призначення шляхом видання відповідного наказу, у тому числі на підставі відповідного подання директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України або начальника Управління.

12. Начальник Відділу:

1) очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та звітує перед начальником міжрегіонального управління та відповідним Управлінням про організацію та результати діяльності Відділу;

2) забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, а також актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, Державного секретаря Міністерства юстиції України, директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, наказів міжрегіонального управління, доручень начальника Управління;

3) вносить пропозиції щодо заохочення або порушення дисциплінарного провадження стосовно заступника начальника Відділу, державних виконавців та інших працівників Відділу;

4) здійснює контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій;

5) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства;

6) забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської і трудової дисципліни;

7) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу, організовує перевірку викладених у них фактів, проводить особистий прийом громадян;

8) виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

9) розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, розробляє проекти їх посадових інструкцій;

10) розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

11) за наявності підстав відповідно до вимог законодавства погоджує заяви державних виконавців про виплату винагороди;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

13. Для здійснення своїх повноважень начальник Відділу має право видавати розпорядження, доручення та забезпечує контроль за їх виконанням.

14. Відділ утримується за рахунок Державного бюджету України.

15. Відділ є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, у державних банках для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум, зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

II. Особливості організації роботи в офісі «Центр виконання рішень»

1. Організація роботи в офісі «Центр виконання рішень» покладається на начальника Відділу.

У разі якщо в офісі «Центр виконання рішень» здійснюють діяльність два та більше органи державної виконавчої служби, організація роботи в цьому офісі покладається на начальника відповідного Управління.

2. Під час здійснення прийому громадян в офісі «Центр виконання рішень» посадові особи Відділу забезпечують:

прийняття заяв про примусове виконання рішень та доданих до них виконавчих документів, а також інших документів виконавчого провадження, їх реєстрацію в автоматизованій системі виконавчого провадження та у разі необхідності передання до відповідного органу державної виконавчої служби в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (області, м. Києва);

надання суб’єкту звернення інформаційної допомоги в оформленні документів;

надання суб’єкту звернення відомостей, що містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження, щодо виконавчих проваджень у межах усієї території України, за якими він є стороною або уповноваженим представником;

ознайомлення сторін виконавчого провадження з матеріалами виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні у державних виконавців відповідного Відділу;

надання суб’єкту звернення консультацій з питань виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби;

надання іншої інформаційної допомоги, необхідної суб’єкту звернення.

3. Для забезпечення виконання завдань, визначених абзацами другим, четвертим пункту 2 цього розділу, посадовим особам Відділу в порядку, визначеному пунктом 5 розділу I Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256 (далі - Положення), надається доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження з можливістю реєстрації вхідної кореспонденції органів державної виконавчої служби відповідної області, у тому числі виконавчих документів, та отримання інформації в порядку, встановленому пунктом 3 розділу VI Положення.

4. Консультації з питань виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби надаються посадовими особами Відділу в офісі «Центр виконання рішень» суб’єктам звернення, які звернулися особисто або із використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, та обліковуються в журналі обліку консультацій (додаток 1).

5. Інформація про виконавче провадження, що міститься в автоматизованій системі виконавчого провадження, надається стороні виконавчого провадження у формі роздрукованого з автоматизованої системи виконавчого провадження документа виконавчого провадження.

Облік виданих посадовими особами Відділу в офісі «Центр виконання рішень» документів виконавчого провадження ведеться в журналі обліку виданих документів виконавчого провадження (додаток 2).

Про отримання стороною виконавчого провадження документів виконавчого провадження, що містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження, посадова особа Відділу формує довідку (додаток 3) в автоматизованій системі виконавчого провадження із накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

6. Посадова особа Відділу під час прийому в офісі «Центр виконання рішень» може ознайомлювати сторону виконавчого провадження з матеріалами виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у державного виконавця відповідного Відділу.

Відомості про ознайомлення сторони виконавчого провадження з матеріалами виконавчого провадження посадова особа Відділу вносить до журналу обліку звернень про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження (додаток 4).

На паперовому примірнику виконавчого провадження робиться відмітка, передбачена абзацом третім пункту 11 розділу II Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2012 року за № 489/20802.

III. Прийняття документів посадовими особами Відділу

1. Посадові особи Відділу в офісі «Центр виконання рішень» приймають заяви від громадян про примусове виконання рішень та додані до них виконавчі документи, виконання яких відповідно до статті 24 Закону України «Про виконавче провадження» має здійснюватись органом державної виконавчої служби, який функціонує у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (області, м. Києві), а також документи, подані учасниками виконавчого провадження або їх представниками, та інші документи виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні в органі державної виконавчої служби, який функціонує у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (області, м. Києві).

Заява про примусове виконання рішення адресується до відповідного органу державної виконавчої служби, який здійснюватиме примусове виконання виконавчого документа, доданого до цієї заяви, відповідно до статті 24 Закону України «Про виконавче провадження».

2. Під час прийняття заяви про примусове виконання рішення та доданого до неї виконавчого документа посадова особа Відділу перевіряє:

правильність оформлення заяви про примусове виконання рішення (наявність підпису, необхідних реквізитів, додатків тощо);

відповідність виконавчого документа вимогам статті 4 Закону України «Про виконавче провадження»;

наявність (відсутність) підстав для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, визначених частиною четвертою статті 4 Закону України «Про виконавче провадження».

У разі невідповідності заяви про примусове виконання рішення та/або доданого до неї виконавчого документа вимогам законодавства або наявності інших підстав для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання посадова особа Відділу роз’яснює суб’єкту звернення підстави та наслідки повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання та пропонує після усунення відповідних обставин повторно пред’явити виконавчий документ. Інформація про надання роз’яснення вноситься посадовою особою Відділу до журналу обліку консультацій.

У разі якщо за результатами розгляду заяви про примусове виконання рішення та доданих до неї документів не вбачається підстав для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, а також у разі, якщо суб’єкт звернення у випадку, передбаченому абзацом п’ятим цього пункту, відмовляється усувати обставини, які є підставою для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, посадова особа Відділу реєструє таку заяву та відповідний виконавчий документ в автоматизованій системі виконавчого провадження в порядку, визначеному розділом II Положення. Заява та додані до неї документи підлягають обов’язковому скануванню та завантаженню до автоматизованої системи виконавчого провадження.

Посадова особа Відділу невідкладно після реєстрації в автоматизованій системі виконавчого провадження відповідного документа формує в автоматизованій системі виконавчого провадження довідку про реєстрацію виконавчого документа та надає її суб’єкту звернення.

3. Поданий суб’єктом звернення під час прийому в офісі «Центр виконання рішень» документ виконавчого провадження посадова особа Відділу реєструє в автоматизованій системі виконавчого провадження в порядку, визначеному пунктом 1 розділу II Положення.

Документ виконавчого провадження підлягає обов’язковому скануванню та завантаженню до автоматизованої системи виконавчого провадження.

Посадова особа Відділу невідкладно після реєстрації відповідних документів в автоматизованій системі виконавчого провадження повідомляє суб’єкту звернення сформовану автоматизованою системою виконавчого провадження інформацію про дату реєстрації та вхідний номер поданого документа виконавчого провадження.

4. Оригінали заяви про примусове виконання рішення, іншого документа виконавчого провадження посадова особа Відділу невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження передає до відповідного органу державної виконавчої служби або за потреби надсилає рекомендованим поштовим відправленням чи кур’єром.

5. Відповідальна посадова особа відповідного органу державної виконавчої служби, на яку покладено обов’язки з реєстрації вхідної кореспонденції, перевіряє передану посадовою особою Відділу за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження заяву про примусове виконання рішення й додані до неї документи, невідкладно роздруковує та долучає їх до обкладинки виконавчого провадження, сформованої автоматизованою системою виконавчого провадження.

Державний виконавець, якому передані зазначені документи, в установлений статтями 4, 26 Закону України «Про виконавче провадження» строк приймає рішення про відкриття виконавчого провадження або про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання.

У разі передання посадовою особою Відділу за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження документа виконавчого провадження такий документ невідкладно роздруковується та передається на виконання в порядку, встановленому пунктом 8 розділу II Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07 червня 2017 року № 1829/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2017 року за № 699/30567.

Оригінали заяви про примусове виконання рішення та доданого до неї виконавчого документа (документа виконавчого провадження) після надходження до органу державної виконавчої служби долучаються до матеріалів виконавчого провадження.

Директор
Директорату правосуддя
та кримінальної юстиціїО. Олійник


Додаток 1
до Тимчасового положення
про відділи державної виконавчої
служби міжрегіональних управлінь
Міністерства юстиції України,
які беруть участь в експериментальному
проекті
(пункт 4 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку консультацій

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка надала консультацію

Тема консультації

Дата проведення консультації

Підпис посадової особи, яка надала консультацію

Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій надано консультацію

Підпис особи, якій надано консультацію (у разі особистого звернення)

1

2

3

4

5

6

7Додаток 2
до Тимчасового положення
про відділи державної виконавчої
служби міжрегіональних управлінь
Міністерства юстиції України,
які беруть участь в експериментальному
проекті
(пункт 5 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку виданих документів виконавчого провадження

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка видала документ виконавчого провадження

Дата

Вид документа

Номер виконавчого провадження згідно з автоматизованою системою виконавчого провадження

Підпис посадової особи, яка видала документ виконавчого провадження

Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видано документ

Підпис про одержання

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 3
до Тимчасового положення
про відділи державної виконавчої
служби міжрегіональних управлінь
Міністерства юстиції України,
які беруть участь в експериментальному
проекті
(пункт 5 розділу II)

ДОВІДКА
про отримання стороною виконавчого провадження документів виконавчого провадження, що містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження

Дата й час формування:

<Дата й час формування довідки у форматі:
ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ>

Документи видав(ла):

<Прізвище, ім’я, по батькові користувача.
Повне найменування організації користувача>

Перелік документів виконавчого провадження, отриманих стороною виконавчого провадження*:

1.


2.Документи отримав(ла):

<Сторони. Прізвище, ім’я, по батькові боржника>


або<Сторони. Прізвище, ім’я, по батькові стягувача>

__________
* Заповнюється посадовою особою Відділу, що надає документи стороні виконавчого провадження.Додаток 4
до Тимчасового положення
про відділи державної виконавчої
служби міжрегіональних управлінь
Міністерства юстиції України,
які беруть участь в експериментальному
проекті
(пункт 6 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку звернень про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження

№ з/п

Номер виконавчого провадження згідно з автоматизованою системою виконавчого провадження

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи

Підпис посадової особи

Дата ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ознайомилась з матеріалами виконавчого провадження

Підпис особи про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження

1

2

3

4

5

6

7Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.03.2020 — 2020 р., № 25, стор. 15, стаття 946, код акта 98582/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -