<<
>>

НАКАЗ від 17.04.2020 № 1473/5/194 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019 року № 172/5/10". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 04.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

НАКАЗ

17.04.2020  № 1473/5/194


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2020 р.
за № 360/34643

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019 року № 172/5/10

Відповідно до статті 9 Закону України «Про прокуратуру», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЄМО:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019 року № 172/5/10 «Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за № 87/33058, такі зміни:

1) пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 2-6;

2) у пункті 3 слова «Генеральній прокуратурі України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;

3) у пункті 4:

в абзаці першому слово «Бонюк О.П.» виключити;

в абзаці третьому цифри «2019» замінити цифрами «2020».

2.

Затвердити Зміни до Порядку реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019 року № 172/5/10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за № 87/33058, що додаються.

3. Координаційному центру з надання правової допомоги (Баранов О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Коломієць В. та заступника Генерального прокурора Мамедова Г.

Міністр юстиції України

Д. Малюська

Генеральний прокурор

І. Венедіктова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України,
Офісу Генерального прокурора
17 квітня 2020 року № 1473/5/194


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2020 р.
за № 360/34643

ЗМІНИ
до Порядку реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»

1. Доповнити Порядок після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

«2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

медіація - добровільна, позасудова процедура, під час якої неповнолітній, який є підозрюваним у вчиненні злочину, та потерпілий за допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину;

посередник - адвокат, включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину.».

У зв’язку з цим пункти 2-13 вважати відповідно пунктами 3-14.

2. У пункті 5:

1) в абзаці першому цифру «3» замінити цифрою «4»;

2) в абзаці другому слова «адвоката-медіатора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр)» замінити словами «регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) посередника».

3. У пункті 8:

1) в абзаці другому слова «адвокату, включеному до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми (далі - посередник),» замінити словами «для проведення медіації посереднику»;

2) в абзаці третьому слова «у приміщенні регіонального центру» виключити.

4. У підпункті 3 пункту 13 слова «до управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України» замінити словами «до управління захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора».

5. У додатку 1 до Порядку:

1) слова «адвоката-медіатора, включеного до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми (далі - посередник)» замінити словом «посередника»;

2) абзац четвертий розділу II після слів «рекомендованих органом пробації» доповнити словами «та установами, організаціями, з якими регіональним центром укладені меморандуми про співпрацю,».

6. У додатку 3 до Порядку:

1) у розділі «Учасники та інші сторони Програми» слова «Адвокат, включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми (далі - посередник)» замінити словом «Посередник»;

2) доповнити розділ «Результати участі в Програмі» позицією такого змісту:

«

Інформація про позитивні зміни у поведінці підозрюваного за результатами вжитих заходів для його ресоціалізації та запобігання повторним злочинам


».

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО. Баранов

В.о. начальника
управління захисту прав дітей
та протидії насильству
Офісу Генерального прокурора
О. Волошина


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.04.2020 — 2020 р., № 33, стор. 47, стаття 1121, код акта 98890/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -