>>

НАКАЗ від 17.06.2021 № 2206/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5". Мін'юст України. 2021

Документ актуальний на 20.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2021  № 2206/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 червня 2021 р.

за № 813/36435

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5

Відповідно до законів України від 17 червня 2020 року № 720-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», від 04 червня 2020 року № 671-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 20 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції», від 16 грудня 2020 року № 1252 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції» та підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 957/21269, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

Міністр

Д. Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

17 червня 2021 року № 2206/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 червня 2021 р.

за № 813/36435

ІНСТРУКЦІЯ

про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція регламентує діяльність відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України з питань приймання до цих установ засуджених та осіб, взятих під варту, їх обліку, переміщення під вартою (конвоювання), звільнення з установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, а також з інших питань, пов’язаних з виконанням вироків судів, інших рішень суду.

2. У цій Інструкції вживаються такі скорочення:

ДКВС України - Державна кримінально-виконавча служба України;

КВК України - Кримінально-виконавчий кодекс України;

КК України - Кримінальний кодекс України;

КПК України - Кримінальний процесуальний кодекс України;

СІЗО - слідчий ізолятор Державної кримінально-виконавчої служби України;

ЧПНСІ - черговий помічник начальника слідчого ізолятора;

ЧПНУ - черговий помічник начальника установи виконання покарань.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

адміністрація установи (СІЗО) - начальник установи виконання покарань (СІЗО), його перший заступник, заступники або особи, які виконують їх обов’язки;

близькі родичі та члени сім’ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

Департамент - Департамент з питань виконання кримінальних покарань;

заклад охорони здоров’я - заклад охорони здоров’я, не віднесений до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

засуджені - обвинувачені, обвинувальні вироки суду щодо яких набрали законної сили, особи, вперше засуджені до позбавлення волі за нетяжкі чи тяжкі кримінальні правопорушення, які на підставі статті 89 КВК України залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування; особи, засуджені до обмеження волі, які на підставі статті 57 КВК України підлягають направленню до місця відбування покарання; особи, засуджені до арешту, позбавлення волі, довічного позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили і які на підставі статті 87 КВК України підлягають відправленню до установ виконання покарань; засуджені, вироки щодо яких набрали законної сили, які на підставі статті 90 КВК України тимчасово залишені в СІЗО або переведені до СІЗО з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або виправної колонії; особи, вироки щодо яких набрали законної сили, які відповідно до статті 88 КВК України переміщуються під вартою з однієї установи до іншої;

міжрегіональна комісія - колегіальний орган, що утворюється в міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, який в межах компетенції визначає засудженим до позбавлення волі вид установи виконання покарань, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснює направлення і переведення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту в межах зони діяльності міжрегіонального управління;

міжрегіональне управління - міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України;

медична частина (фельдшерський пункт, лікарняний заклад) - заклад охорони здоров’я Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України», який здійснює медичне обслуговування засуджених (осіб, взятих під варту);

медичний працівник - лікар, фельдшер, медична сестра закладу охорони здоров’я Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України», розташованого на території установи виконання покарань (СІЗО);

особи, взяті під варту - особи, які тримаються під вартою відповідно до вмотивованого рішення суду про обрання як запобіжного заходу тримання під вартою або про застосування тимчасового чи екстрадиційного арешту, винесеного відповідно до КК України та КПК України, та/або рішення компетентного органу іноземної держави у випадках, передбачених законом; особи, щодо яких вироком суду передбачено тримання під вартою до набрання ним законної сили;

педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган виховної колонії, який розглядає матеріали та приймає рішення про переведення засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку, з виховної колонії до виправної колонії та залишення таких засуджених для подальшого відбування покарання у виховній колонії у порядку, встановленому статтями 147, 148 КВК України;

південний регіон - Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області;

підрозділ - структурний підрозділ Департаменту, міжрегіонального управління, установи виконання покарань (СІЗО), який здійснює контроль за виконанням вироків судів та інших рішень суду;

прокурор - прокурор, який здійснює на відповідній території нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

спостережна комісія - орган, діяльність якого здійснюється відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1042);

установа - арештний дім, кримінально-виконавча установа (виправний центр, виправна колонія), спеціальна виховна установа (виховна колонія);

центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Департаменті, який в межах компетенції розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів, визначає засудженим до позбавлення волі вид установи, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснює їх направлення і переведення для відбування покарання до установ, коли вирішення таких питань виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів;

центральні комісії щодо установ центрального та південного регіонів - колегіальні органи, що утворюються в Департаменті, які в межах компетенції визначають засудженим до позбавлення волі вид установи, місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, здійснюють направлення і переведення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту в межах зони діяльності центрального та південного регіонів;

центральний регіон - Житомирська, Київська, Черкаська та Чернігівська області.

4. Підрозділи установ (СІЗО) виконують такі завдання:

1) перевіряють правильність оформлення документів на засуджених (осіб, взятих під варту) при їх прийманні до установи (СІЗО);

2) здійснюють персональний та кількісний облік засуджених (осіб, взятих під варту), готують звіти про їх чисельність, склад та переміщення;

3) контролюють дотримання строків тримання під вартою, передбачених КПК України, стосовно осіб, взятих під варту;

4) ведуть облік, формують та зберігають особові справи засуджених (осіб, взятих під варту), які тримаються в установі (СІЗО);

5) виконують функції реєстратора Єдиного реєстру засуджених та ociб, взятих під варту;

6) беруть участь в оформленні на засуджених матеріалів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (статті 81, 107 КК України), заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (стаття 82 КК України), встановлення адміністративного нагляду згідно із Законом України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», переведення засуджених згідно із статтями 10, 50, 57, 90, 93, 147, 151-1 КВК України, на підставі оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, визначеної з використанням підсистеми «КАСАНДРА» Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту;

7) спільно з медичними працівниками медичної частини (фельдшерського пункту, лікарняного закладу) беруть участь у підготовці матеріалів щодо припинення примусового лікування, застосованого судом відповідно до статті 96 КК України, та звільнення від покарання за хворобою на підставах, передбачених статтею 84 КК України;

8) формують матеріали за клопотаннями про помилування засуджених та здійснюють контроль за їх своєчасним направленням до Офісу Президента України згідно з переліком, визначеним Порядком подання до Офісу Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 26 травня 2021 року № 1848/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 травня 2021 року за № 700/36322;

9) виконують акти помилування та амністії, рішення суду стосовно засуджених (осіб, взятих під варту), які тримаються в установі (СІЗО);

10) здійснюють моніторинг рішень, прийнятих центральною комісією, центральними комісіями щодо установ центрального та південного регіонів, а також міжрегіональною комісією щодо визначення засудженому до позбавлення волі виду установи, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі;

11) здійснюють контроль за своєчасним звільненням засуджених (осіб, взятих під варту), за вирахуванням строків розгляду питання стосовно подання до суду матеріалів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (статті 81, 107 КК України), заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (стаття 82 КК України), переведення засуджених до дільниці соціальної реабілітації (соціальної адаптації) або подання до Департаменту матеріалів щодо переведення засуджених на підставах, встановлених абзацами першим та другим частини першої статті 101 КВК України, зміни умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі на підставах, встановлених частинами другою та третьою статті 151-1 КВК України;

12) розглядають скарги, заяви та листи з питань, віднесених до компетенції підрозділу, визначених цією Інструкцією та законодавством;

13) оформлюють на засуджених (осіб, взятих під варту) обліково-реєстраційні матеріали відповідно до Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 серпня 2002 року № 823/188, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2002 року за № 738/7026 (далі - Інструкція з оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку);

14) надають допомогу засудженим (особам, взятим під варту) в оформленні документів про одруження та розірвання шлюбу;

15) формують матеріали, передбачені статтею 6 Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року, за запитами центральних органів для вирішення питання про передачу засуджених осіб для подальшого відбування покарання в країну громадянства згідно з Інструкцією про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі (прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового провадження, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 19 серпня 2019 року № 2599/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2019 року за № 956/33927;

16) інформують дипломатичні представництва та (або) консульські установи іноземних держав в Україні, Міністерство закордонних справ стосовно іноземців, узятих під варту, або засуджених, або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, відповідно до Порядку інформування установами виконання покарань та слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої служби України дипломатичних представництв та (або) консульських установ іноземних держав в Україні стосовно іноземців, узятих під варту, або засуджених, або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 грудня 2014 року № 2024/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1560/26337;

17) виконують інші завдання, передбачені цією Інструкцією та законодавством.

5. Не дозволяється покладати на підрозділи завдання, не передбачені для них цією Інструкцією та законодавством.

6. Підрозділи в установах (СІЗО) розташовуються у приміщеннях адміністративних будівель цих установ, які оснащуються охоронною та протипожежною сигналізацією, системами опалення, вентиляції та протипожежного захисту згідно з вимогами Галузевих будівельних норм України, які регламентують проектування виправних колоній і СІЗО, мають металеві ґрати на вікнах та надійні замки на металевих або оббитих металом вхідних дверях. У неробочий час приміщення підрозділів опечатуються і здаються під охорону.

Категорично забороняється залучати засуджених (осіб, взятих під варту) до роботи у приміщеннях підрозділів.

II. Приймання та реєстрація засуджених (осіб, взятих під варту)

1. Приймання засуджених (осіб, взятих під варту) до установи, їх реєстрація

1. Приймання засуджених (осіб, взятих під варту) до установи здійснюється відповідною комісією, до складу якої обов’язково входить працівник підрозділу, під керівництвом начальника установи. Склад комісії щороку затверджується наказом начальника установи.

У разі прибуття засуджених (осіб, взятих під варту) до установи у нічний час їх приймання здійснюється начальником варти та молодшими інспекторами відділу нагляду і безпеки установи під керівництвом ЧПНУ.

2. Працівники підрозділу при прийманні засуджених (осіб, взятих під варту) до установи зобов’язані:

1) прийняти від представника конвойного підрозділу військової частини Національної гвардії України (органу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України) особові справи засуджених (осіб, взятих під варту) (додаток 1) та попутний список на засуджених (осіб, взятих під варту), які переміщаються під вартою (конвоюються) (додаток 2), перевірити наявність на цьому списку підпису представника конвойного підрозділу військової частини Національної гвардії України (органу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України), який здійснював переміщення під вартою (конвоювання) засуджених (осіб, взятих під варту);

2) звірити кількість прибулих засуджених (осіб, взятих під варту) з кількістю, зазначеною в попутному списку на засуджених (осіб, взятих під варту), які переміщаються під вартою (конвоюються), та встановити належність кожної особової справи конкретному засудженому (особі, взятій під варту) шляхом опитування цього засудженого (особи, взятої під варту) та зіставлення відповідей з анкетними та іншими відомостями, які зазначаються в особовій справі засудженого (особи, взятої під варту), за фотокарткою, особистими прикметами, а в разі потреби - за дактилоскопічною карткою, форма якої встановлена Інструкцією з оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку.

Після цього поставити в попутному списку на засуджених (осіб, взятих під варту), які переміщаються під вартою (конвоюються), свій підпис про приймання засуджених (осіб, взятих під варту) з їх особовими справами;

3) відомості про кожного прийнятого засудженого (особу, взяту під варту), занести до журналу обліку переміщення засуджених (осіб, взятих під варту) та реєстрації особових справ засуджених (осіб, взятих під варту) (додаток 3);

4) на засуджених, які згідно з рішеннями судів зобов’язані проходити примусове лікування, призначене відповідно до статті 96 КК України, скласти список у двох примірниках, один з яких протягом доби передати до медичної частини (фельдшерського пункту, лікарняного закладу), а другий залишити для контролю у підрозділі;

5) протягом трьох діб після прибуття засудженого (особи, взятої під варту) до установи повідомити суд, який постановив вирок, про приведення його до виконання і про місце відбування покарання засудженим, а також одного із членів сім’ї або близьких родичів засудженого (особи, взятої під варту) за його письмовою заявою та вибором, у якому зазначається адреса установи і роз’яснюються права засудженого (особи, взятої під варту);

6) на осіб, які прибули для відбування покарання до виправного центру, для зарахування часу тримання під вартою і часу слідування під вартою до виправного центру на підставах статті 58 КВК України у 10-денний строк подати матеріали до суду за місцем розташування виправного центру.

2. Приймання засуджених (осіб, взятих під варту) до СІЗО, їх реєстрація

1. Приймання засуджених (осіб, взятих під варту) до СІЗО здійснює ЧПНСІ або його заступник.

2. Підставами для приймання до СІЗО та тримання засуджених (осіб, взятих під варту) є:

1) ухвала слідчого судді (суду) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або про застосування тимчасового чи екстрадиційного арешту та/або рішення компетентного органу іноземної держави у випадках, передбачених законом;

2) вирок суду, що не набрав законної сили, але передбачає тримання особи під вартою;

3) вирок суду, що набрав законної сили, про засудження до покарання у виді позбавлення волі стосовно засудженого, який не перебував під вартою;

4) вирок суду, що набрав законної сили, стосовно осіб, засуджених до арешту, позбавлення волі, довічного позбавлення волі, які на підставі статті 87 КВК України підлягають відправленню до установ;

5) ухвала суду про тимчасове залишення засудженого у СІЗО або переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або виправної колонії до СІЗО у випадках, передбачених статтею 90 КВК України та статтею 537 КПК України;

6) ухвала суду про скасування звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням та направлення його для призначеного відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

7) ухвала суду про направлення засудженого до обмеження волі до місця відбування покарання у порядку, встановленому для осіб, засуджених до позбавлення волі.

3. Прізвища усіх засуджених (осіб, взятих під варту), які прибули до СІЗО, вносяться в добову відомість обліку, доставлених у СІЗО, що передбачена наказом Міністерства юстиції України від 13 грудня 2019 року № 73/5-ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2019 року за № 1262/34233, що складається ЧПНСІ на кожну добу (з 8-ї до 8-ї години ранку) і здається до підрозділу для формування їх у хронологічному порядку в окрему справу.

4. Засуджені, вироки щодо яких набрали законної сили, яких відповідно до статті 88 КВК України переміщують під вартою з однієї установи (СІЗО) до іншої (іншого) через даний СІЗО (далі - особи, які прямують транзитом), приймаються до СІЗО і направляються до місця призначення на підставі довідок-витягів з особових справ засуджених (осіб, взятих під варту) (додаток 4) і попутних списків на засуджених (осіб, взятих під варту), які переміщаються під вартою (конвоюються).

5. Працівники підрозділу протягом трьох діб після прибуття засудженого (особи, взятої під варту) до СІЗО зобов’язані повідомити суд, який постановив вирок, про приведення його до виконання і про місце відбування покарання засудженим, а також одного із членів сім’ї або близьких родичів засудженого (особи, взятої під варту) за його письмовою заявою та вибором, у якому зазначається адреса СІЗО і роз’яснюються права засудженого (особи, взятої під варту).

III. Облік засуджених (осіб, взятих під варту)

1. Персональний та кількісний облік засуджених (осіб, взятих під варту)

1. Підрозділи установ ведуть облік засуджених (осіб, взятих під варту):

персональний:

за особовою справою засудженого (особи, взятої під варту);

за обліковою карткою (додаток 5);

кількісний:

за журналом обліку переміщення засуджених (осіб, взятих під варту) та реєстрації особових справ засуджених (осіб, взятих під варту).

2. Підрозділи СІЗО ведуть облік засуджених (осіб, взятих під варту):

персональний:

за особовою справою засудженого (особи, взятої під варту);

за алфавітною карткою форми № 1, яка передбачена Інструкцією з оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку;

кількісний:

за добовими відомостями обліку, доставлених у СІЗО;

за журналом обліку переміщення засуджених (осіб, взятих під варту) та реєстрації особових справ засуджених (осіб, взятих під варту).

3. Підрозділи установ (CI3О) здійснюють в межах компетенції внесення або редагування відомостей про засуджених (осіб, взятих під варту) до Єдиного реєстру засуджених та ociб, узятих під варту, відповідно до Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та ociб, узятих під варту, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 762/32214.

4. Облікові картки та алфавітні картки форми № 1 заповнюються на підставі документів, що містяться в особових справах засуджених (осіб, взятих під варту), які прибули до установи (СІЗО). З цих карток складається картотека в алфавітному порядку.

Облікові картки та алфавітні картки форми № 1 засуджених (осіб, взятих під варту), знятих з обліку, з картотеки вилучаються. На них робиться відмітка із зазначенням підстав для зняття засудженого (особи, взятої під варту) з обліку. З цих карток складається архівна картотека в алфавітному порядку.

5. На осіб, які на підставі статті 89 КВК України залишені у СІЗО для роботи з господарського обслуговування, ведуться облікові документи, встановлені для засуджених.

6. Усі картки зберігаються у приміщенні підрозділу в спеціально обладнаних для цих цілей металевих шафах або ящиках.

7. При надходженні до установи (СІЗО) рішення органу державної реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) засудженому (особі, взятій під варту) працівник підрозділу сповіщає про це засудженого (особу, взяту під варту) під його (її) особистий підпис, заповнює на нього (неї) нову облікову картку або алфавітну картку форми № 1 і вносить відповідні зміни в інші облікові документи. Стара облікова картка або алфавітна картка форми № 1 після внесення в неї відповідних записів поміщається до архівної картотеки.

8. При надходженні до установи (СІЗО) документів про зміну засудженому (особі, взятій під варту) строку покарання (тримання під вартою) в облікових документах робляться відповідні відмітки. На документі, який надійшов, робиться відмітка про дату, посаду, прізвище та ініціали працівника підрозділу, який вніс зміни в обліково-реєстраційні документи, ставиться його особистий підпис, а сам документ з підписом про ознайомлення засудженого (особи, взятої під варту) долучається до особової справи засудженого (особи, взятої під варту).

9. У разі народження дитини у жінки, яка тримається в установі (СІЗО), працівники підрозділу надають допомогу у реєстрації цієї дитини в найближчому до установи (СІЗО) органі державної реєстрації актів цивільного стану або пологовому будинку.

Свідоцтво про народження дитини отримує працівник підрозділу, вкладає його в конверт особової справи жінки, яка тримається в установі (СІЗО), і видає їй при звільненні.

Якщо жінка відмовилась від дитини або якщо дитина за згодою батьків передається їхнім близьким родичам чи за згодою батьків та рішенням органу опіки і піклування - іншим особам або після досягнення трирічного віку дитина передається до відповідних дитячих закладів, свідоцтво про народження дитини передається разом з дитиною, про що працівником підрозділу робиться відповідний запис на копії цього свідоцтва, яка зберігається в конверті, долученому до особової справи засудженої (особи, взятої під варту).

10. Засуджені (особи, взяті під варту), які вибули в інші місця відбування покарання, померли, звільнені, вчинили втечу з установи (СІЗО), самовільно залишили місце обмеження волі, знімаються з персонального та кількісного обліків у підрозділі установи (СІЗО).

Засуджені (особи, взяті під варту), які направляються на лікування до закладів охорони здоров’я, або які одержали дозвіл на короткочасний виїзд за межі установи, з обліків не знімаються.

2. Особливості обліку засуджених (осіб, взятих під варту) в установах та СІЗО

1. Для здійснення контролю за своєчасним звільненням, а також за вирахуванням строків розгляду питання стосовно подання до суду матеріалів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (статті 81, 107 КК України), заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (стаття 82 КК України), переведення засуджених до дільниці соціальної реабілітації (соціальної адаптації) або щодо переведення засуджених на підставах, встановлених абзацами першим та другим частини першої статті 101 КВК України, зміни умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі на підставах, встановлених частинами другою та третьою статті 151-1 КВК України на кожного засудженого, що прибув до установи, заповнюється контрольно-строкова картка засудженого (додаток 6).

З таких карток складається контрольно-строкова картотека. У грудні кожного року з неї вилучаються картки на засуджених, які підлягають звільненню в наступному році, і розміщуються окремо за датами закінчення строку покарання (місяцем та днем).

У разі переведення засудженого для подальшого відбування покарання до іншої установи, його звільнення або смерті контрольно-строкова картка засудженого вилучається з картотеки і долучається до його особової справи.

2. На засуджених (осіб, взятих під варту), яким у поточному році виповнюється 18 років, заповнюються контрольні картки (додаток 7), які формуються в окрему картотеку на один рік. Контрольні картки розміщуються за датами виповнення засудженим (особам, взятим під варту) 18 років (місяцем та днем). При переведенні неповнолітнього засудженого (особи, взятої під варту) до іншої установи (СІЗО) контрольна картка долучається до його особової справи.

3. Відомості про наявність та переміщення засуджених (осіб, взятих під варту) в установі (СІЗО) складаються щодня за добу, що минула, на підставі даних про засуджених (осіб, взятих під варту), які перебувають на обліку, та документів про їх надходження та вибуття за минулу добу. Одержані дані звіряються з результатами перевірок наявності засуджених (осіб, взятих під варту) і відображаються в журналі обліку переміщення засуджених (осіб, взятих під варту) та реєстрації особових справ засуджених (осіб, взятих під варту) за минулу добу.

Дані кількісного обліку засуджених (осіб, взятих під варту) мають збігатися з кількістю документів персонального обліку та їх фактичною наявністю в установі.

IV. Ведення особових справ засуджених (осіб, взятих під варту)

1. Особова справа засуджених (осіб, взятих під варту) є основним обліковим документом засудженого (особи, взятої під варту). Вона складається з двох частин, вкладається в обкладинку і комплектується документами, що засвідчують особу, підтверджують законність та процес тримання її в установі (СІЗО), а також звільнення з неї. Перелік документів, долучених до особової справи засудженого (особи, взятої під варту), зазначається в описі, який ведеться окремо для першої та другої частин справи.

В одному томі особової справи засудженого (особи, взятої під варту) може бути не більше ніж 250 аркушів. У разі якщо кількість аркушів перевищує 250 аркушів, формується наступний том.

2. До першої частини особової справи засудженого (особи, взятої під варту) долучаються такі документи:

вирок суду, який набрав законної сили, інші рішення суду;

накази Міністерства юстиції України про виконання указів Президента України щодо помилування;

рішення центральної комісії, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів, міжрегіональної комісії;

копія довідки про звільнення;

копія довідки про смерть особи.

До другої частини особової справи засудженого (особи, взятої під варту) долучаються документи, які відображають процес їх тримання в СІЗО та відбування покарання в установі.

До особової справи засудженого (особи, взятої під варту) долучаються також інші документи, які стосуються конкретної особи.

3. В установі (СІЗО) особові справи засуджених (осіб, взятих під варту) обов’язково реєструються в журналі обліку переміщення засуджених (осіб, взятих під варту) та реєстрації особових справ засуджених (осіб, взятих під варту).

Відлік реєстраційних номерів особових справ засуджених (осіб, взятих під варту), які прибули до установи (СІЗО), починається з 01 січня кожного року.

Реєстраційний номер особових справ осіб, взятих під варту, які вперше прибули до СІЗО, складається з порядкового номера в журналі обліку переміщення засуджених (осіб, взятих під варту) та реєстрації особових справ засуджених (осіб, взятих під варту) і двох останніх цифр року.

Реєстраційний номер особової справи засудженого складається з порядкового номера із зазначенням першої літери прізвища засудженого та двох останніх цифр року.

Якщо засуджений (особа, взята під варту) доставлений (доставлена) в СІЗО з особовою справою, то в цій справі та в інших документах зазначається той номер, за яким проведена їх реєстрація в даному СІЗО.

Без зазначення порядкового номера записуються особи, які раніше переводилися з даного СІЗО з особовими справами в інші установи попереднього ув’язнення, вибували до суду або передавались у розпорядження органів досудового розслідування, розташованих в інших містах, зняті з обліку в даному СІЗО, але потім повернені назад, та особи, які тимчасово переведені в даний СІЗО.

Не зазначаються порядкові номери при реєстрації осіб, які прямують транзитом. У таких випадках у добових відомостях обліку, доставлених у СІЗО, пишуться слова «прямує транзитом».

4. До опису документів, долучених до другої частини особової справи засудженого (особи, взятої під варту), заносяться також медична карта, у запечатаному медичним працівником конверті, конверт з особистими документами засудженого (особи, взятої під варту) та копіями процесуальних документів. Цей опис складається на внутрішньому боці другої сторінки обкладинки особової справи засудженого (особи, взятої під варту). При включенні в опис паспорта необхідно вказати його серію, номер, ким і коли він виданий. Особисті документи видаються особам при їх звільненні з установи (СІЗО) під їх особистий підпис в описі.

Обкладинки особових справ засуджених (осіб, взятих під варту), які під час роботи з ними прийшли в непридатний для використання стан, замінюються новими. У цьому разі дані про переміщення засуджених (осіб, взятих під варту) та інші дані переписуються зі старої обкладинки на нову і підписуються начальником підрозділу, після чого стара обкладинка знищується. Усі інші документи, у тому числі описи першої та другої частин, з особових справ засуджених (осіб, взятих під варту) не вилучаються.

5. Підрозділ стежить за законністю тримання в установі (СІЗО) засудженого (особи, взятої під варту), виконанням судових рішень, рішень, прийнятих центральною комісією, центральними комісіями щодо установ центрального та південного регіонів, міжрегіональною комісією.

6. У разі якщо підрозділом СІЗО у судових рішеннях виявлені помилки або неточності, що впливають на призначений строк покарання, який спливає найближчим часом, підрозділ СІЗО негайно письмово інформує суд, який ухвалив дане рішення, а також прокурора.

7. З особової справи засудженого (особи, взятої під варту) вилучаються і надсилаються:

військові квитки - до військкоматів, у яких ці особи перебували на обліку;

службові посвідчення, перепустки та інші документи - до тих підприємств, установ та організацій, які їх видали;

посвідчення водія осіб, які позбавлені судом права керування транспортними засобами,- до органів, що видали цей документ, з повідомленням про те, яким судом, за якими статтями КК України та на який строк засуджений позбавлений права на керування транспортними засобами.

8. Інші особисті документи засудженого (особи, взятої під варту) (паспорт, трудова книжка, свідоцтва про народження та шлюб, документи про освіту тощо), зберігаються в конверті, долученому до особової справи, а медична картка у запечатаному конверті передається до медичної частини (фельдшерського пункту, лікарняного закладу).

9. Початок строку відбування покарання засудженого вираховується згідно із судовими рішеннями, а коли особу було взято під варту після винесення обвинувального вироку, згідно з документом про тримання під вартою (затримання).

Якщо строк покарання визначений у місяцях і днях, вирахування точної дати закінчення строку проводиться в такому порядку: до дати початку строку покарання додається кількість місяців, а потім, починаючи з наступного дня,- відповідна кількість календарних днів.

10. Особові справи засуджених (осіб, взятих під варту) зберігаються у приміщенні підрозділу в сейфах чи металевих шафах, в алфавітному порядку. Особові справи різних категорій засуджених (осіб, взятих під варту) зберігаються окремо між собою.

Для тимчасового користування (на строк не більше п’яти діб) особові справи засуджених (осіб, взятих під варту) можуть видаватися персоналу оперативного підрозділу установи (СІЗО), начальнику установи (СІЗО), його першому заступнику та заступнику начальника установи (СІЗО) із соціально-виховної та психологічної роботи. У разі видачі особових справ засуджених (осіб, взятих під варту) вказаним посадовим особам, вони зберігаються у службових кабінетах (приміщеннях) цих осіб в сейфі чи металевій шафі.

Видача та повернення особових справ реєструється в журналі обліку особових справ засуджених (осіб, взятих під варту), виданих у тимчасове користування (додаток 8). Інші посадові особи установи (СІЗО) (начальники відділень соціально-психологічної служби, психологи, вихователі, працівники відділу нагляду і безпеки), персонал медичної частини (фельдшерського пункту, лікарняного закладу) та уповноваженого органу з питань пробації ознайомлюються з особовими справами засуджених (осіб, взятих під варту) безпосередньо у приміщенні підрозділу, де для цього обладнується окрема кімната або робочі місця.

11. Підрозділ установи (СІЗО) надсилає особові справи засуджених (осіб, взятих під варту) тільки за письмовими запитами суду та органів прокуратури. На письмове прохання інших органів та установ відповідно до повноважень, встановлених законодавством, особові справи засуджених (осіб, взятих під варту) надсилаються з письмового дозволу начальника міжрегіонального управління, начальника Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів або осіб, які виконують їх обов’язки.

При направленні особової справи засудженого (особи, взятої під варту), який (яка) тримається в установі (СІЗО), за письмовими запитами суду, органів прокуратури та інших органів і установ з неї вилучаються оригінали судових рішень, на підставі яких засуджений (особа, взята під варту) відбуває покарання (тримається під вартою), а до особової справи долучаються їх копії.

Особові справи засуджених (осіб, взятих під варту), які вчинили втечу з установ (СІЗО), самовільно залишили місце обмеження волі негайно передаються до оперативних підрозділів цих установ (СІЗО). У разі передачі особових справ засуджених (осіб, взятих під варту) до оперативних підрозділів установ (СІЗО) вони зберігаються у службових кабінетах (приміщеннях) цих підрозділів в сейфі чи металевій шафі.

12. Посадова особа підрозділу за клопотанням засудженого (особи, взятої під варту) ознайомлює з його (її) особовою справою. Ознайомлення засудженого (особи, взятої під варту) з особовою справою проводиться шляхом зачитування документів, що в ній знаходяться, вголос або самостійного прочитання у присутності працівника підрозділу, про що складається відповідний акт, який долучається до особової справи засудженого (особи, взятої під варту) (додаток 9).

13. Якщо особову справу засудженого (особи, взятої під варту) було втрачено, вона підлягає терміновому відновленню. Для цього проводиться дактилоскопіювання та виготовляються фотокартки засудженого (особи, взятої під варту), проводиться ґрунтовне його (її) опитування з одночасним порівнянням відповідей із записами, які містяться в облікових документах (картках). Установа (СІЗО) направляє до суду запити для отримання копій судових рішень, які є підставою для тримання засудженого (особи, взятої під варту) в установі (СІЗО).

У разі потреби для встановлення особи та її даних використовуються дактилоскопічний та алфавітний облік Департаменту інформаційних технологій при Міністерстві внутрішніх справ України, відповідних управлінь (відділів) оперативної інформації при головних управліннях внутрішніх справ, управліннях внутрішніх справ та управліннях внутрішніх справ на транспорті.

На підставі матеріалів опитування та тих матеріалів, що знаходяться в облікових документах, працівниками підрозділу робиться письмовий висновок про законність та підстави тримання засудженого (особи, взятої під варту) в установі (СІЗО), який після погодження начальником установи (СІЗО) та затвердження начальником міжрегіонального управління, начальником Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів є підставою для тримання в установі (СІЗО) особи до одержання копій судових рішень.

На обкладинці відновленої особової справи ставиться напис «Відновлена».

14. Якщо засуджений (особа, взята під варту) заявляє про незгоду з вирахуванням строку покарання, строку закінчення тримання під вартою або датою звільнення, цей факт підлягає перевірці протягом одного робочого дня начальником підрозділу, після закінчення якої засуджений (особа, взята під варту) інформується про її результати під розписку про ознайомлення засудженого (особи, взятої під варту) з вирахуванням строку покарання, строку закінчення тримання під вартою, датою звільнення (додаток 10), яка долучається до його особової справи.

15. У разі виявлення помилок або неточностей у наявних облікових документах підрозділ вживає таких заходів:

1) якщо гербова печатка, якою завірена копія вироку або ухвали суду, викликає сумнів або ці документи завірені печаткою іншого суду (який не ухвалював рішення), запитується нова копія документа з чітким відбитком гербової печатки з суду, який постановив рішення;

2) якщо в особовій справі засудженого (особи, взятої під варту) відсутній повний текст вироку, апеляційної, касаційної ухвали або розпорядження суду про виконання обвинувального вироку, необхідні документи запитуються з суду, який постановив дане рішення;

3) якщо відомості про засудженого мають розбіжності у вступній, мотивувальній та резолютивній частинах вироку або ухвали суду, невірно вказане його (її) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), інші дані або немає відомостей про дату та місце народження, необхідна інформація запитується з суду, який ухвалив вирок чи постановив ухвалу;

4) якщо в особовій справі засудженого (особи, взятої під варту) є декілька вироків, за якими не призначена остаточна міра покарання, до суду, який ухвалив останній вирок, направляється відповідне подання з копіями всіх судових рішень, у порядку передбаченому КПК України;

5) якщо особі, засудженій раніше неодноразово, скорочено строк покарання за попередніми вироками, але не змінено строк покарання, визначений за сукупністю вироків, до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого виконується вирок, направляється подання щодо визначення остаточної міри покарання, з копіями усіх судових рішень, у порядку передбаченому КПК України;

6) у разі виявлення у тексті судового рішення перевищення або зменшення судом строків покарання, передбачених статтями КК України, помилок у визначенні початку строку покарання, а також інших помилок про це інформується суд, який постановив дане рішення;

7) за потреби уточнення даних про попередні судимості надсилаються запити до Департаменту інформаційних технологій при Міністерстві внутрішніх справ України, відповідних управлінь (відділів) оперативної інформації при головних управліннях внутрішніх справ, управліннях внутрішніх справ та управліннях внутрішніх справ на транспорті у порядку, передбаченому Інструкцією з оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку;

8) у разі виявлення помилок або неточностей у рішеннях, прийнятих міжрегіональною комісією, центральною комісією щодо установ центрального та південного регіонів рішення про визначення засудженому виду установи, місця відбування покарання підрозділ установи (СІЗО) направляє запит до комісії, яка прийняла це рішення, для його перегляду.

Після отримання витягу з протоколу засідання міжрегіональної комісії, центральної комісії щодо установ центрального та південного регіонів про перегляд рішення засудженому оголошується про це під підпис та запитується наряд в Департаменті або міжрегіональному управлінні для переведення засудженого до іншої установи відповідного рівня безпеки.

Копії запитів (подань, інформувань), зазначених у пункті 15 цього розділу, долучаються до особових справ засуджених (осіб, взятих під варту).

16. У випадках, зазначених у пункті 15 цього розділу, особові справи засуджених (осіб, взятих під варту) визнаються дефектними, підлягають обліку в журналі обліку дефектних особових справ засуджених (осіб, взятих під варту) (додаток 11) і зберігаються окремо від інших особових справ засуджених (осіб, взятих під варту). Після внесення до дефектних особових справ засуджених (осіб, взятих під варту) необхідних змін і уточнень вони повертаються до картотеки особових справ засуджених (осіб, взятих під варту).

V. Звільнення засуджених (осіб, взятих під варту) з установ (СІЗО). Оформлення документів про звільнення та скорочення строку покарання

1. В установах (СІЗО) з метою забезпечення своєчасності звільнення засуджених (осіб, взятих під варту), а також розгляду питань стосовно подання до суду матеріалів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (статті 81, 107 КК України), заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (стаття 82 КК України), переведення засуджених до дільниці соціальної реабілітації (соціальної адаптації), подання до Департаменту матеріалів щодо переведення засуджених на підставах, встановлених абзацами першим та другим частини першої статті 101 КВК України, зміни умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі на підставах, встановлених частинами другою та третьою статті 151-1 КВК України, один раз на рік підрозділом проводиться звірка даних про строк покарання, що містяться в судових рішеннях, особових справах засуджених (осіб, взятих під варту), облікових і контрольно-строкових картках засуджених.

Для проведення звірки наказом начальника установи (СІЗО) або особи, яка виконує його обов’язки, створюється комісія та затверджується її склад.

Про наслідки звірки комісією складається акт звірки даних про строк покарання, що містяться в судових рішеннях, особових справах засуджених (осіб, взятих під варту), облікових, контрольно-строкових картках засуджених (додаток 12) у двох примірниках, з яким особа, щодо якої виявлені помилки або неточності, ознайомлюється під підпис. Перший примірник надсилається до міжрегіонального управління, Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів, а другий - залишається для контролю в підрозділі.

2. Звільнення засуджених (осіб, взятих під варту) здійснюється на підставі звірених даних про строк призначеного покарання (строк тримання під вартою), зазначених у судових рішеннях, особових справах засуджених (осіб, взятих під варту), облікових і контрольно-строкових картках засуджених.

Звільнення засуджених (ociб, взятих під варту) здійснюється ЧПНУ (ЧПНСІ).

Якщо строк покарання закінчується у вихідний або святковий день, засуджений звільняється у передвихідний або передсвятковий день. При обчисленні строків місяцями строк закінчується відповідного числа останнього місяця, а коли цей місяць не має відповідного числа - в останній день цього місяця.

У випадках, якщо звільнення особи, взятої під варту, припадає у вихідний (святковий) день або позаробочий час, підрозділ установи (CI3О) готує та надає до чергової частини оформлені належним чином документи про звільнення разом з матеріалами особової справи.

Про всі випадки несвоєчасного звільнення засуджених (осіб, взятих під варту) начальник установи (СІЗО) негайно письмово повідомляє міжрегіональне управління, прокурора, а також Департамент з подальшим направленням їм матеріалів службового розслідування.

3. Виконання судових рішень здійснюється лише у випадку їх надходження до установи (СІЗО) відповідно до Iнструкцiї з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України вiд 20 серпня 2019 року № 814. Підрозділ виконує судові рішення та iншi документи про звільнення засудженого (особи, взятої під варту) після їх реєстрації в канцелярії установи (CI3О).

Після одержання документа про звільнення засудженого (особи, взятої під варту), скорочення засудженому строку покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким підрозділ здійснює ретельну перевірку правильності оформлення і тотожності цього документа з матеріалами особової справи засудженого (особи, взятої під варту).

У разі отримання документів про звільнення засудженого (особи, взятої під варту), скорочення засудженому строку покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, які мають явні ознаки підробки, оформлені неналежним чином, містять невідповідність анкетних даних матеріалам особової справи засудженого (особи, взятої під варту), вони підлягають додатковій перевірці шляхом негайного запиту до суду, який ухвалив це рішення, електронною поштою або іншим способом, який дозволяє виключити сумніви у достовірності даного судового рішення.

Про виявлені порушення начальник установи (СІЗО) також негайно повідомляє міжрегіональне управління, Департамент щодо установ центрального та південного регіонів, а також прокурора.

4. Документ про звільнення засудженого (особи, взятої під варту), заміни невідбутої частини покарання більш м’яким або скорочення засудженому строку покарання, який (яка) вибув(ла) в інше місце тримання, негайно пересилається за місцем вибуття цієї особи, про що повідомляється орган, який здійснює контроль за виконанням документа.

5. Усі документи про звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким або скорочення строку покарання оголошуються засудженому (особі, взятій під варту) під особистий підпис на цих документах.

6. Не менше ніж за три місяці до звільнення засуджених підрозділ повідомляє відповідні структурні підрозділи установи (СІЗО) з метою своєчасного проведення розрахунку із звільненими, забезпечення їх за рахунок коштів установи (СІЗО) безплатним проїздом до місця проживання або роботи в межах України.

7. Засудженому (особі, взятій під варту), якого (яку) звільняють з установи (СІЗО), підрозділом видається довідка про звільнення (додаток 13).

Заповнення довідки про звільнення здійснюється розбірливо, чітко, без підчисток та виправлень.

8. На довідку про звільнення наклеюється фотокартка засудженого (особи, взятої під варту) розміром 3,5 х 4,5 см.

9. Довідку про звільнення підписують начальник установи (СІЗО) та начальник підрозділу або особи, які виконують їх обов’язки. На фотокартку засудженого (особи, взятої під варту) проставляється гербова печатка установи (СІЗО).

10. При звільненні засудженого (особи, взятої під варту) проводиться його (її) ідентифікація за фотокарткою, особливими прикметами або шляхом порівнювання наданих ними відповідей з даними, що знаходяться в особовій справі засудженого (особи, взятої під варту). При виникненні підозри щодо відповідності особи проводиться її дактилоскопіювання, встановлюється дактилоформула, яка звіряється з даними дактилоскопічної карти.

11. За отримані особисті документи, цінності та речі особа, що звільняється, розписується на внутрішньому боці другого аркуша обкладинки особової справи з обов’язковим особистим записом про те, що вона не має (має) претензій (претензії) до адміністрації установи (СІЗО).

12. Довідка про звільнення засудженого, у якого строк покарання закінчується під час дозволеного короткочасного виїзду за межі установи, надсилається до уповноваженого органу з питань пробації за місцем виїзду цієї особи.

13. Довідка про звільнення засудженого (особи, взятої під варту), що хворіє на психічні розлади і направляється після звільнення до психіатричного закладу охорони здоров’я, передається разом з цією особою та її особистими документами адміністрації такого закладу, а якщо ця особа передається під опіку родичам або опікуну - то цим особам під розписку про отримання довідки про звільнення засудженого (особи, взятої під варту), що хворіє на психічні розлади, який передається під опіку близьким родичам або опікуну (додаток 14), яка долучається до особової справи засудженого (особи, взятої під варту).

14. Якщо довідка про звільнення була втрачена особою, яка прибула до місця постійного проживання або роботи в межах України, то за запитом уповноваженого державного органу установою (СІЗО) надсилається дублікат цієї довідки.

У разі якщо архівна особова справа засудженого (особи, взятої під варту) знищена після закінчення строку її зберігання, на підставі даних архівної картотеки за запитом уповноваженого державного органу надається довідка довільної форми про перебування особи в установі (СІЗО).

15. Частина А довідки про звільнення підшивається до особової справи засудженого (особи, взятої під варту), а частина Б видається засудженому (особі, взятій під варту) під особистий підпис.

16. На осіб, яким судом призначено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, невідбута частина покарання замінена на більш м’яке покарання у виді громадських або виправних робіт, підрозділ у добовий строк після звільнення направляє до уповноваженого органу з питань пробації за обраним місцем проживання завірену копію вироку або ухвали суду (наказу Міністерства юстиції України про виконання указу Президента України щодо помилування), довідку про особу довільної форми, у якій зазначаються її анкетні дані, дата звільнення, прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) близьких родичів та місця їх проживання, а також підписку особи, що звільняється, про явку до підрозділу уповноваженого органу з питань пробації в триденний строк після звільнення.

VI. Розгляд питань щодо застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (статті 81, 107 КК України), заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (стаття 82 КК України), встановлення адміністративного нагляду згідно із Законом України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», переведення засуджених на підставах, встановлених статтями 10, 50, 57, 93, 101, 147, 151-1 КВК України

1. В установі (СІЗО) створюється комісія, яка розглядає питання про подання:

до суду - матеріалів щодо застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (статті 81, 107 КК України), заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (стаття 82 КК України), встановлення адміністративного нагляду згідно із Законом України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі»;

до міжрегіональної комісії, центральних комісій щодо установ центрального та південного регіонів - матеріалів щодо переведення засуджених на підставах, встановлених статтями 10, 50, 93 КВК України в межах зони діяльності центрального та південного регіонів або міжрегіонального управління без зміни рівня безпеки; матеріалів щодо переведення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої в межах зони діяльності центрального та південного регіонів або міжрегіонального управління згідно з вимогами статей 101, 151-1 КВК України без зміни рівня безпеки;

до центральної комісії - матеріалів щодо переведення засуджених на підставах, встановлених статтями 10, 50, 57, 93, 101, 147, 151-1 КВК України, через міжрегіональну комісію, центральні комісії щодо установ центрального та південного регіонів, коли таке переведення виходить за межі повноважень цих комісій.

2. До складу комісії входять:

голова комісії - начальник установи (СІЗО);

члени комісії - перший заступник та заступники начальника установи (СІЗО), начальник оперативного підрозділу, начальник відділу нагляду і безпеки (відділу режиму і охорони), начальник медичної частини (фельдшерського пункту, лікарняного закладу) та начальник підрозділу, який є секретарем комісії.

До складу комісії також можуть включатися за їх згодою керівники загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів при установі, представники методично-виховної ради установи (педагогічної ради) та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань.

3. За три місяці до розгляду матеріалів на засіданні комісії підрозділ складає списки засуджених, які надаються для організації роботи з підготовки матеріалів заступнику начальника установи (СІЗО) із соціально-виховної та психологічної роботи, начальнику оперативного підрозділу, начальнику відділу нагляду і безпеки установи (відділу режиму і охорони СІЗО), начальнику медичної частини (фельдшерського пункту, лікарняного закладу).

4. Засідання комісії відбуваються у визначеному для цього приміщенні установи (СІЗО) в присутності засудженого.

5. Засідання комісії проводяться не менше двох разів на місяць. Рішення комісії ухвалюється простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

6. Засідання комісії оформлюється протоколом засідання комісії з розгляду питань щодо застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (статті 81, 107 КК України), заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (стаття 82 КК України), встановлення адміністративного нагляду згідно із Законом України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», переведення засуджених на підставах, встановлених статтями 10, 50, 57, 93, 101, 147, 151-1 КВК України (додаток 15), який підписується головою, членами комісії та секретарем комісії. У разі прийняття рішення про відмову у можливості представлення засудженого до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або до заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, у протоколі зазначаються підстави відмови. Рішення комісії оголошується засудженому під особистий підпис на витязі з протоколу, який долучається до його особової справи.

7. У разі відмови суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким повторне подання в цьому питанні щодо осіб, засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п’яти років, може бути розглянуто на засіданні комісії та внесено до суду не раніше як через один рік з дня винесення постанови про відмову, а щодо засуджених за інші кримінальні правопорушення та неповнолітніх засуджених - не раніше як через шість місяців.

8. Секретар комісії зобов’язаний:

складати графік роботи комісії на квартал та затверджувати його у голови комісії;

повідомляти членів комісії про час та місце її засідання;

приймати від начальників відділень соціально-психологічної служби та інших посадових осіб установи (СІЗО) необхідні матеріали стосовно засуджених для розгляду комісією, а якщо в них допущені помилки, повертати їх для доопрацювання;

готувати матеріали особових справ засуджених (осіб, взятих під варту) для їх розгляду комісією;

доповідати начальнику установи (СІЗО) про зволікання з підготовкою матеріалів або неможливість їх винесення на розгляд комісії в установлений статтею 154 КВК України строк для вжиття необхідних заходів;

за дорученням голови комісії проводити організаційні засідання комісії щодо усунення недоліків в роботі комісії та поліпшення її роботи;

вести протокол засідання комісії.

9. На засудженого, стосовно якого прийнято позитивне рішення про подання матеріалів до суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, підрозділ готує до суду подання, яке містить анкетні дані, у тому числі про наявність чи відсутність непогашених та незнятих судимостей, про відбуту частину строку покарання, поведінку засудженого, ставлення до праці та навчання за весь час відбування покарання.

До подання долучається висновок комісії установи (СІЗО), характеристика на засудженого з оцінкою ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, визначена з використанням підсистеми «КАСАНДРА» Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, дані про достроково не зняті або не погашені у встановленому законом порядку стягнення, зазначені в абзацах четвертому, шостому-десятому частини першої статті 132 КВК України, та особова справа.

Після погодження подання зі спостережною комісією (службою у справах дітей) матеріали направляються до суду.

На засуджених, щодо яких прийнято рішення про переведення їх на підставах, встановлених статтями 10, 50, 57, 93, 101, 147, 151-1 КВК України, матеріали надсилаються на розгляд центральної комісії через міжрегіональну комісію, центральні комісії щодо установ центрального та південного регіонів, коли таке переведення виходить за межі повноважень цих комісій.

Щодо засуджених, які підпадають під встановлення адміністративного нагляду, підготовку матеріалів здійснює відділ нагляду і безпеки установи (відділ режиму і охорони СІЗО).

VII. Оформлення документів про смерть засудженого (особи, взятої під варту)

1. Після надходження інформації про смерть засудженого (особи, взятої під варту) підрозділ спільно з підрозділом соціально-виховної та психологічної роботи негайно на підставі відомостей наявних в особовій справі засудженого (особи, взятої під варту) про близьких родичів померлого, вживають заходів щодо повідомлення будь якими засобами зв’язку про смерть одному з них, та разом з медичною частиною (фельдшерським пунктом, лікарняним закладом) вживає заходів щодо подання до органу державної реєстрації актів цивільного стану необхідних документів для реєстрації факту смерті.

2. Передача тіла померлого близьким родичам оформляється актом передачі тіла померлого засудженого (особи, взятої під варту) (додаток 16), на якому близькі родичі розписуються про його прийняття. Акт долучається до особової справи померлого.

3. Речі, гроші і цінності після смерті засудженого (особи, взятої під варту) пересилаються або видаються спадкоємцям. У разі якщо спадкоємці у передбачені законом строки не звернулися за речами, грошима і цінностями, рішення щодо речей, грошей і цінностей приймаються судом.

4. До особової справи засудженого (особи, взятої під варту), який помер, долучаються: копія документу, який свідчить про інформування (повідомлення) про смерть близьким родичам (у разі їх наявності) та до органу державної реєстрації актів цивільного стану, копія свідоцтва про смерть, акт передачі тіла померлого засудженого (особи, взятої під варту), акт про нещасний випадок (якщо смерть сталася внаслідок нещасного випадку), матеріали службового розслідування, акт судово-медичного експерта про розтин трупа, документ про передачу речей, грошей та цінностей засудженого (особи, взятої під варту) спадкоємцям (в дохід держави або про знищення за рішенням суду), а також акт про поховання в якому зазначається: число, місяць, рік поховання, номер сектору (ділянки), ряду та могили, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження та смерті, дата і ким видано свідоцтво про смерть, номер дозволу на поховання.

VIII. Оформлення документів на переміщення під вартою (конвоювання)

1. Переміщення під вартою (конвоювання) засуджених (осіб, взятих під варту) з установ (СІЗО) проводиться відповідно до вимог законодавства на підставі нарядів Департаменту та міжрегіональних управлінь, які видано у межах компетенції, а також постанов органів досудового розслідування, прокуратури, ухвал судді (суду).

2. Про наступне відправлення засудженого (особи, взятої під варту) підрозділ повідомляє відповідні підрозділи установи (СІЗО) та медичну частину (фельдшерський пункт, лікарняний заклад), які надають для долучення до особової справи засудженого (особи, взятої під варту) такі документи:

довідку про наявність коштів на особовому рахунку;

медичну карту, у запечатаному медичним працівником конверті;

відомості про речове забезпечення;

щоденник індивідуальної роботи із засудженим (для неповнолітніх - щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім);

картку обліку побачень, видачі посилок (передач) і бандеролей.

Про ненадання вищезазначених документів начальник підрозділу інформує начальника установи (СІЗО), який негайно організовує отримання підрозділом необхідних документів.

3. Особова справа засудженого (особи, взятої під варту) вкладається в конверт, на якому проставляється печатка установи (СІЗО). На конверт наклеюються довідка-витяг з особової справи засудженого (особи, взятої під варту) та фотокартка особи розміром 4,5 x 6 см.

На довідку-витяг з особової справи засуджених (осіб, взятих під варту), які потребують посиленого нагляду, засуджених за особливо тяжкі злочини, а також схильних до втечі, з лівого верхнього кутка до правого нижнього кутка наноситься червона смуга, а на довідках-витягах з особових справ інших категорій засуджених (осіб, взятих під варт) зазначається: «психічно хворий», «хворий на туберкульоз», «не приймає їжі», «вагітна» (зазначається строк), «підлягає ізольованому триманню від …» (зазначаються власні імена та прізвища), «направити через...» (зазначається найменування СІЗО), «засуджений за вчинення злочину, передбаченого частиною п’ятою статті 255, статтями 255-1, 255-2 КК України».

На всіх осіб, які підлягають переміщенню під вартою (конвоюванню), складається попутний список у трьох примірниках, один з яких разом з особовими справами засуджених (осіб, взятих під варту) передається начальнику варти (конвою), другий разом з розпискою начальника цієї варти (конвою) про прийняття засуджених (осіб, взятих під варту) з їх особовими справами залишається в підрозділі, а третій передається до бухгалтерії установи (СІЗО) для перерахування коштів засудженим (особам, взятим під варту) за місцем їх вибуття.

Забороняється без письмової вимоги суду або прокурора розкривати конверти з особовими справами осіб, які прямують транзитом.

4. Засуджені, які прибули у СІЗО на вимогу органів досудового розслідування, прокурора або суду, після закінчення встановлених рішеннями цих органів (осіб) строків їх тримання в даному СІЗО, повертаються до тих установ (СІЗО), звідки вони прибули, а у випадках, коли суди змінили цим засудженим вирок, центральна комісія, міжрегіональна комісія, центральні комісії щодо установ центрального та південного регіонів в межах компетенції повторно розглядають питання про визначення засудженому виду установи, місця відбування покарання.

5. Постанова органу досудового розслідування, прокурора, ухвали судді, суду на переміщення осіб під вартою (конвоювання) надсилаються у двох примірниках безпосередньо за місцем їх тримання. Один примірник є підставою для видачі особи варті (конвою) і залишається в установі (СІЗО), а другий примірник долучається до особової справи засудженого (особи, взятої під варту) і є підставою для відправлення та тримання його під вартою в пункті призначення.

6. Адміністрація установи (СІЗО) у разі отримання постанови органу досудового розслідування, прокурора, ухвали судді, суду на переміщення осіб під вартою (конвоювання) негайно організовує направлення засуджених (осіб, взятих під варту) в установленому порядку до пункту призначення.

Переміщення під вартою засудженого (особи, взятої під варту) з установи (СІЗО) конвойними підрозділами військової частини Національної гвардії України (органу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України) та іншими правоохоронними органами на підставі ухвали слідчого судді, суду або органів досудового розслідування дозволяється у разі наявності належно оформлених документів.

7. Якщо відправити засудженого (особу, взяту під варту) з установи (СІЗО) у зазначений строк неможливо, про це негайно повідомляється орган, у розпорядження якого необхідно доставити цю особу.

IX. Облік у підрозділах осіб, які тимчасово вибули на підставі письмової вимоги суду або органу досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження

1. Особою, яка тимчасово вибула, вважається особа, що вибуває з установи (СІЗО) без особової справи на строк не більше однієї доби на підставі письмової вимоги суду або органу досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження.

2. Підставою для видачі конвою засудженого (особи, взятої під варту), є письмова вимога суду або органу досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження.

Підрозділ установи (СІЗО), отримавши письмову вимогу суду або органу досудового розслідування, готує заявку на конвоювання засуджених (осіб, взятих під варту) (додаток 17), яка не пізніше ніж за одну добу до часу проведення судового засідання чи слідчої дії надсилається командиру військової частини Національної гвардії України (органу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України) або вручається начальнику конвою після прибуття його в установу (СІЗО) для приймання засуджених (осіб, взятих під варту).

3. Напередодні відправлення засуджених (осіб, взятих під варту) до суду або органу досудового розслідування підрозділ здає ЧПНУ (ЧПНСІ) їх особові справи під особистий підпис з письмовою вимогою суду або органу досудового розслідування про доставляння цих осіб.

ЧПНУ (ЧПНСІ) записує власні імена, прізвища, по батькові (за наявності) засуджених (осіб, взятих під варту), у добову відомість обліку осіб, які тимчасово вибули, форма якої передбачена наказом Міністерства юстиції України від 13 грудня 2019 року № 73/5-ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2019 року за № 1262/34233, і забезпечує їх відправлення, а при поверненні їх до установи (СІЗО) робить відповідну відмітку в добовій відомості обліку осіб, які тимчасово вибули.

Якщо особа, яка тимчасово вибула з установи (СІЗО), протягом доби не буде повернута, ЧПНУ (ЧПНСІ) будь якими засобами зв’язку зобов’язаний з’ясувати у особи, яка прийняла для конвоювання засудженого (особу, взяту під варту) причину і відмітити про це в добовій відомості обліку осіб, які тимчасово вибули.

4. Якщо встановлено, що засуджений (особа, взята під варту) не повернутий до установи (СІЗО) у зв’язку зі звільненням з-під варти, підрозділ робить письмовий запит до суду або до органу досудового розслідування щодо надання копії рішення, на підставі якого було звільнено цю особу.

X. Контроль за дотриманням строків тримання під вартою

1. Для контролю за строками тримання осіб, взятих під варту, підрозділом використовуються картки довільної форми, з яких формується картотека в хронологічному порядку за датами закінчення строку тримання під вартою. У картці зазначаються установчі відомості на особу, дата арешту, судові рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і дата закінчення зазначених у них строків тримання під вартою.

2. Начальник СІЗО у строк, що не перевищує семи діб до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (суду) про тримання під вартою або до закінчення передбаченого законом строку тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку, письмово повідомляє про це слідчого суддю (суд), які здійснюють кримінальне провадження, а також відповідного прокурора. Копія повідомлення долучається до особової справи особи, взятої під варту.

3. За п’ять днів до закінчення максимального строку тимчасового арешту начальник СІЗО надсилає прокурору та суду, що прийняв рішення про застосування тимчасового арешту, повідомлення про день його закінчення, копія якого долучається до особової справи засудженого (особи, взятої під варту).

4. За десять днів до закінчення максимального строку екстрадиційного арешту начальник СІЗО надсилає прокурору Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя чи його заступнику, а також суду, який прийняв рішення про застосування екстрадиційного арешту, повідомлення про день його закінчення, копія якого долучається до особової справи засудженого (особи, взятої під варту).

5. У разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у продовженні строку тримання під вартою, про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на інший запобіжний захід, про звільнення особи з-під варти у випадку, передбаченому частиною третьою статті 206 КПК України, або у випадку закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою підозрюваний, обвинувачений повинен бути негайно звільнений, якщо у начальника СІЗО, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Про звільнення особи з-під варти за підписом начальника СІЗО надсилається повідомлення органу досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження, та прокурору.

6. Після отримання із суду копій судових рішень, які згідно з законодавством підлягають врученню особі, ці документи вручаються під розписку про отримання копій судових рішень (додаток 18), яка надсилається до суду, а її копія долучається до особової справи засудженого (особи, взятої під варту).

XI. Архівна робота

1. Після звільнення особова справа засудженого (особи, взятої під варту) прошивається, металеві кріплення видаляються, усі документи першої та другої частин справи нумеруються і вносяться до відповідного опису. Після цього робиться заключний запис про те, скільки аркушів має перша та друга частини особової справи, і підписується працівником підрозділу, який склав опис.

2. В особовій справі засудженого (особи, взятої під варту), який (яка) помер(ла) в установі (СІЗО), опис складається на внутрішньому боці другого аркуша обкладинки.

3. На звороті особової справи засудженого (особи, взятої під варту) та на лицьовому боці першої сторінки обкладинки цієї справи у лівому нижньому куті проставляється такий штамп-трафарет:

Архів № ___________________

Опис № ___________________

Рік звільнення __________

Строк зберігання __________

Розмір штампа-трафарету - 60 x 60 мм.

4. Архівна особова справа засудженого (особи, взятої під варту) зберігається в окремій металевій шафі або в окремому приміщенні. Особова справа засудженого (особи, взятої під варту), який (яка) помер(ла), у місячний строк здається підрозділом для зберігання до архіву міжрегіонального управління, Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів.

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Додаток 1

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(підпункт 1 пункту 2 глави 1 розділу ІІ)

ОСОБОВА СПРАВА

засудженого (особи, взятої під варту)

Додаток 2

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(підпункт 1 пункту 2 глави 1 розділу ІІ)

ПОПУТНИЙ СПИСОК

на засуджених (осіб, взятих під варту), які переміщаються під вартою (конвоюються)


Додаток 3

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(підпункт 3 пункту 2 глави 1 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ

обліку переміщення засуджених (осіб, взятих під варту) та реєстрації особових справ засуджених (осіб, взятих під варту)

___________________________________________________________________________

(найменування установи (СІЗО))

Розпочато «____» ____________  _______ року

Закінчено «____» ____________  _______ року

(Лівий бік журналу)

Число, місяць, рік

№ особової справи

№ з/п за кожен день

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Звідки прибув(ла)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

(Правий бік журналу)

№ особової справи

№ з/п за кожен день

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Куди вибув(ла), підстава для звільнення, дата смерті

6

7

8

9

 

 

 

 

__________

Примітка.

Журнал має бути пронумерований, прошитий і скріплений печаткою.

Додаток 4

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 4 глави 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА-ВИТЯГ

з особової справи засудженого (особи, взятої під варту)

Додаток 5

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 1 глави 1 розділу ІIІ)

ОБЛІКОВА КАРТКА

Додаток 6

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 1 глави 2 розділу ІIІ)

КОНТРОЛЬНО-СТРОКОВА КАРТКА ЗАСУДЖЕНОГО

Додаток 7

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 2 глави 2 розділу ІIІ)

КОНТРОЛЬНА КАРТКА


Додаток 8

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 10 розділу IV)

ЖУРНАЛ

обліку особових справ засуджених (осіб, взятих під варту), виданих у тимчасове користування

__________________________________________________________________________

(найменування установи (СІЗО))

Розпочато «____» ____________ _______ року

Закінчено «____» ____________ _______ року

№ з/п

№ особової справи

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) засудженого(ї), особи, взятої під варту

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій видано особову справу

Дата, підпис особи, яка одержала особову справу

Дата, особистий підпис особи,яка прийняла особову справу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

__________

Примітка.

Журнал має бути пронумерований, прошитий і скріплений печаткою.

Додаток 9

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 12 розділу IV)

АКТ

ознайомлення з особовою справою засудженого (особи, взятої під варту)

Додаток 10

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 14 розділу IV)

РОЗПИСКА

про ознайомлення засудженого (особи, взятої під варту) з вирахуванням строку покарання, строку закінчення тримання під вартою, датою звільнення


Додаток 11

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 16 розділу IV)

ЖУРНАЛ

обліку дефектних особових справ засуджених (осіб, взятих під варту)

__________________________________________________________________________

(найменування установи (СІЗО))

Розпочато «____» ____________ _______ року

Закінчено «____» ____________ _______ року

№ з/п

№ особової справи

Дата прибуття засудженого(ї) (особи, взятої

під варту) до установи (СІЗО)

Який дефект має особова справа

Дата та номер надісланого запиту до суду

Дата та номер відповіді

Дата зняття дефектних особових справ з обліку

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

__________

Примітка.

Журнал має бути пронумерований, прошитий і скріплений печаткою.


Додаток 12

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 1 розділу V)

АКТ

звірки даних про строк покарання, що містяться в судових рішеннях, особових справах засуджених (осіб, взятих під варту), облікових, контрольно-строкових картках засуджених

Додаток 13

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 7 розділу V)

ДОВІДКА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

Додаток 14

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 13 розділу V)

РОЗПИСКА

про отримання довідки про звільнення засудженого (особи, взятої під варту), що хворіє на психічні розлади, який передається під опіку близьким родичам або опікуну

Додаток 15

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 6 розділу VI)

ПРОТОКОЛ

засідання комісії з розгляду питань щодо застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (статті 81, 107 КК України), заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (стаття 82 КК України), встановлення адміністративного нагляду згідно із Законом України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», переведення засуджених на підставах, встановлених статтями 10, 50, 57, 93, 101, 147, 151-1 КВК України

Додаток 16

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 2 розділу VII)

АКТ

передачі тіла померлого засудженого (особи, взятої під варту)

Додаток 17

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 2 розділу IX)

ЗАЯВКА

на конвоювання засуджених (осіб, взятих під варту)

Додаток 18

до Інструкції про роботу відділів

(груп, секторів, старших інспекторів)

контролю за виконанням судових рішень

установ виконання покарань та слідчих

ізоляторів

(пункт 6 розділу X)

РОЗПИСКА

про отримання копій судових рішень


Документи та файли

Сигнальний документ — f507354n329.doc
Сигнальний документ — f507354n330.doc
Сигнальний документ — f507354n332.doc
Сигнальний документ — f507354n333.doc
Сигнальний документ — f507354n334.doc
Сигнальний документ — f507354n335.doc
Сигнальний документ — f507354n338.doc
Сигнальний документ — f507354n339.doc
Сигнальний документ — f507354n340.doc
Сигнальний документ — f507354n341.doc
Сигнальний документ — f507354n342.doc
Сигнальний документ — f507354n343.doc
Сигнальний документ — f507354n344.doc
Сигнальний документ — f507354n345.doc
Сигнальний документ — f507354n346.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.07.2021 — 2021 р., № 50, стор. 196, стаття 3135, код акта 105592/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 02.03.2021 № 809/5/133 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань". Мін'юст України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2021 № 663/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -