<<
>>

НАКАЗ від 20.03.2020 № 1095/5 "Про затвердження Змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 10.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2020  № 1095/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2020 р.
за № 299/34582

Про затвердження Змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 20 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції» та постанови Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 48 «Про перейменування деяких територіальних органів Міністерства юстиції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06 лютого 2017 року № 292/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 177/30045 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

Міністр

Д. МалюськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
20 березня 2020 року № 1095/5

ЗМІНИ
до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

в абзаці п’ятому слова «Адміністрація - Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «Департамент - Департамент з питань виконання кримінальних покарань»;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«міжрегіональне управління - міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;».

У зв’язку з цим абзаци шостий-дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим-десятим;

2) пункт 3 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Центральний регіон - Житомирська, Київська, Черкаська та Чернігівська області.»;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Підрозділ утворюється та ліквідовується наказом Мін’юсту.

Підрозділ безпосередньо підпорядковується відповідному міжрегіональному управлінню, є відокремленим підрозділом без права юридичної особи.

Підрозділ, що діє в центральному регіоні безпосередньо підпорядковується Департаменту, є відокремленим підрозділом без права юридичної особи.

Підрозділи перебувають в оперативному підпорядкуванні структурного підрозділу Департаменту з питань воєнізованих формувань.»;

4) пункт 9 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Командир підрозділу, що діє в центральному регіоні призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника Департаменту.».

2. Пункт 7 розділу III викласти в такій редакції:

«7. Сприяння оперативним підрозділам Департаменту, міжрегіональним управлінням, УВП і СІЗО у проведенні оперативно-розшукових заходів.».

3. Пункт 1 розділу VI викласти в такій редакції:

«1. Спеціальні заходи, до яких залучається Підрозділ, проводяться згідно з наказом Департаменту, а у разі залучення на об’єктах ДКВС України за місцем постійної дислокації - за наказом начальника міжрегіонального управління, якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ, або особи, яка виконує його обов’язки. Про прийняте рішення щодо залучення Підрозділу до проведення спеціальних заходів начальник міжрегіонального управління якому безпосередньо підпорядковується Підрозділ, інформує керівника Департаменту або особу, яка виконує його обов’язки.

Спеціальні заходи, до яких залучається Підрозділ, що діє в центральному регіоні, проводяться згідно з наказом керівника Департаменту, або особи, яка виконує його обов’язки.

Про результати проведення спеціальних заходів командир Підрозділу письмово доповідає у структурний підрозділ Департаменту з питань воєнізованих формувань та керівнику, який прийняв рішення про їх проведення.».

4. У тексті Положення слова «міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації», «міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції» у всіх відмінках та числах замінити словами «міжрегіональне управління» у відповідних відмінках та числах, а також слово «Адміністрація» у всіх відмінках замінити словом «Департамент» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
публічного права


Л. Кравченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.04.2020 — 2020 р., № 27, стор. 66, стаття 1005, код акта 98657/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -