<<
>>

НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 12.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2020  № 218/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2020 р.
за № 78/34361

Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судову експертизу», підпункту 63 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою належної організації роботи науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 березня 2012 року № 470/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2012 року за № 460/20773, що додаються.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Гайченка А.

Міністр

Д.

Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22 січня 2020 року № 218/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2020 р.
за № 78/34361

ЗМІНИ
до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

1. Пункт 1.1 розділу І доповнити словами «, та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ».

2. У розділі II:

в абзаці другому пункту 2.1 слова «судово-експертних установ» виключити;

у пункті 2.2:

в абзаці другому слова «, запропонованих судово-експертними установами,» виключити;

абзац сьомий доповнити словами «та судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ».

3. У розділі III:

пункт 3.2 викласти у такій редакції:

«3.2. Персональний склад президії НКМР затверджується наказом Мін’юсту за поданням керівників судово-експертних установ та громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації).

Персональний склад секцій з певних видів судової експертизи НКМР затверджується головою президії НКМР за поданням керівників судово-експертних установ та громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації до складу кожної секції).»;

у пункті 3.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Склад президії формується з числа працівників Мін’юсту, керівників судово-експертних установ, їх заступників, голів секцій, а також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п’яти років.»;

друге речення абзацу третього доповнити словами «шляхом голосування членів президії»;

абзац другий пункту 3.4 викласти у такій редакції:

«Склад секції формується з числа представників судово-експертних установ Мін’юсту, а також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п’яти років. Голова, заступник голови та секретар секції обираються з числа її членів шляхом голосування членів секції. Голова секції обирається виключно з числа членів секції, що є працівниками судово-експертних установ. До складу секції можуть входити представники Мін’юсту.».

4. У розділі IV:

у пункті 4.1:

абзац другий викласти у такій редакції:

«розгляд пропозицій судово-експертних установ та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, щодо включення науково-дослідних робіт до тематичного плану;»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«надання роз’яснень щодо застосування методик проведення судових експертиз;

розгляд питань щодо запровадження нових видів судових експертиз та методик їх проведення.»;

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5. Робота НКМР проводиться за річними планами, які формуються на підставі пропозицій секцій, судово-експертних установ та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, і затверджуються головою президії НКМР. Плани роботи НКМР оприлюднюються на офіційному вебсайті Мін’юсту. Про розгляд питань, що не передбачені планом роботи НКМР і потребують вирішення, членів НКМР повідомляють завчасно голови секцій.»;

в абзаці п’ятому пункту 4.6 слова «або судово-експертних установ» замінити словами «, судово-експертних установ та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ,»;

абзац перший пункту 4.7 викласти у такій редакції:

«4.7. Протоколи секцій НКМР протягом 10 календарних днів направляються до Мін’юсту, який оприлюднює їх на своєму офіційному вебсайті. Копії протоколів зберігаються у голів відповідних секцій. Листування голови секції з Мін’юстом та судово-експертними установами здійснюється за супровідними листами за підписом керівника установи, співробітником якої є голова секції.».

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО. Олійник


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.02.2020 — 2020 р., № 10, стор. 340, стаття 431, код акта 97838/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 27.02.2019 № 607/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2019 році". Мін'юст України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 11.02.2019 № 397/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 06 березня 2000 року № 10/5". Мін'юст України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 29.01.2019 № 272/5 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі". Мін'юст України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.03.2019 № 632/5 "Про затвердження Змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 27.02.2019 № 610/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 року № 39/5". Мін'юст України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2019 № 560/5 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 серпня 2014 року № 1334/5". Мін'юст України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 20.03.2019 № 890/5/198 "Про внесення змін до Порядку взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження". Мін'юст України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 12.03.2019 № 712/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 10 лютого 2016 року № 365/5". Мін'юст України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 25.03.2019 № 942/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року № 1704/5". Мін'юст України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -