<<
>>

НАКАЗ від 23.10.2019 № 3228/5 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2019

Документ актуальний на 31.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2019  № 3228/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 жовтня 2019 р.

за № 1126/34097

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2019 року № 870 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5 «Про затвердження Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (зі змінами), такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Положення про міжрегіональні управління

Міністерства юстиції України»;

2) у пункті 1 слова «Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «міжрегіональні управління Міністерства юстиції України».

2. У пункті 3 наказу Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (зі змінами), слова «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції» замінити словами «міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України».

3.

Затвердити Зміни до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (зі змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (зі змінами), що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 18 січня 2012 року № 91/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 75/20388 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року № 403/5 «Про затвердження Примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях» (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 29 березня 2017 року № 1042/5 «Про затвердження Порядку погодження у Міністерстві юстиції України призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 2017 року за № 438/30306 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 16 лютого 2018 року № 386/5 «Про затвердження Типової структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2018 року за № 193/31645 (зі змінами).

6. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

7. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.) довести цей наказ до відома начальників міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

8. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України вжити організаційних заходів щодо приведення посадових інструкцій працівників і планів роботи у відповідність до цього наказу та забезпечити неухильне його виконання.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д. Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

23 жовтня 2019 року № 3228/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 жовтня 2019 р.

за № 1126/34097

ЗМІНИ

до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1. Заголовок викласти в такій редакції:

«ПОЛОЖЕННЯ

про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України».

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Міжрегіональні управління Міністерства юстиції України (далі - міжрегіональне управління) підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами.».

3. У пункті 4:

підпункти 4.2-4.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.5-4.76 вважати відповідно підпунктами 4.2-4.73;

підпункти 4.6, 4.7 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.8-4.73 вважати відповідно підпунктами 4.6-4.71;

підпункти 4.11-4.13 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.14-4.71 вважати відповідно підпунктами 4.11-4.68;

підпункт 4.15 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.16-4.68 вважати відповідно підпунктами 4.15-4.67;

у підпунктах 4.49, 4.50 слова «Урядового уповноваженого» замінити словом «Уповноваженого».

4. Підпункт 6.9 пункту 6 виключити.

5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Начальник міжрегіонального управління призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства юстиції України.

Начальник міжрегіонального управління має чотирьох заступників.

Заступники начальника міжрегіонального управління призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України.».

6. У пункті 10:

підпункт 10.6 викласти в такій редакції:

«10.6 вносить Міністру юстиції України на затвердження проект структури міжрегіонального управління у строки, встановлені дорученням Міністра юстиції України;»;

у підпункті 10.14 слова «Управлінь державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції» замінити словами «Управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь»;

підпункт 10.16 викласти в такій редакції:

«10.16 розподіляє обов’язки між своїми заступниками та затверджує їх посадові інструкції;».

7. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

«Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника міжрегіонального управління.».

8. У тексті Положення слова «Головне територіальне управління юстиції» в усіх відмінках і числах замінити словами «міжрегіональне управління» у відповідних відмінках і числах.

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.10.2019 — 2019 р., № 82, стор. 155, стаття 2805, код акта 96529/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -