<<
>>

НАКАЗ від 24.12.2020 № 4495/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 16.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2020  № 4495/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2020 р.

за № 1306/35589

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою удосконалення функціонування Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, НАКАЗУЮ:

1. В абзаці четвертому пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5 «Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 762/32214, цифри «2021» замінити цифрами «2022».

2. Затвердити Зміни до Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 762/32214, що додаються.

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Висоцьку О.

Міністр

Д.

Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

24 грудня 2020 року № 4495/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2020 р.

за № 1306/35589

ЗМІНИ

до Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту

1. У розділі I:

1) в абзаці одинадцятому пункту 4 після слів «кримінального провадження» доповнити словами «або на підставі відповідного судового рішення»;

2) абзац восьмий пункту 6 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«уповноважені посадові особи правоохоронних органів;

фахівці з інформаційних систем.».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

2. У розділі III:

1) в абзаці першому підпункту 2 пункту 3 після слів «про документи» доповнити словами «та їх скановані копії»;

2) в абзаці п’ятому підпункту 5 пункту 3 після слів «початок та закінчення» доповнити словами «іспитового строку,».

3. Абзац другий пункту 2 розділу IV виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п’ятим.

4. В абзаці дев’ятому підпункту 5 пункту 8 розділу V після слів «початок та закінчення» доповнити словами «іспитового строку,».

5. У пунктах 1 та 2 розділу VI після слова «Адміністратор» доповнити словом «Реєстру»;

6. Доповнити Порядок новим розділом VII такого змісту:

«VII. Ведення довідників Реєстру

1. Ведення та актуалізація довідників здійснюється адміністратором Реєстру.

Довідники - перелік типів документів, даних, значень, показників тощо, які використовуються для функціонування Реєстру.

2. Внесення відомостей до довідників або редагування відомостей у довідниках здійснюється адміністратором Реєстру на підставі інформації, наданої Департаментом з питань виконання кримінальних покарань, Державною установою «Центр пробації», Державною установою «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» на наступний робочий день з дати отримання адміністратором Реєстру відповідного листа.

У разі великого обсягу поданих даних, внесення інформації може здійснюватися протягом десяти робочих днів.

3. Контроль за повноту інформації, що подається для внесення до довідників Реєстру, здійснюється Департаментом з питань виконання кримінальних покарань, Державною установою «Центр пробації», Державною установою «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України».

4. Адміністратор Реєстру може відмовити у внесенні відомостей до довідників або редагуванні відомостей у довідниках, якщо надана інформація є неповною та/або потребує додаткового уточнення, про що повідомляється орган або установи, які зазначені в пункті 2 цього розділу.».

Директор Департаменту

публічного права

Міністерства юстиції України

Л. Кравченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.01.2021 — 2021 р., № 2, стор. 264, стаття 113, код акта 102385/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -