<<
>>

НАКАЗ від 26.09.2019 № 2999/5 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2019

Документ актуальний на 24.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2019  № 2999/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2019 р.

за № 1061/34032

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до підпункту 2-2 пункту 3 та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, протягом шести місяців з дати набрання ним чинності.

3. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

генерального директора

державного підприємства

«Національні інформаційні системи»

В. Легкий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

26 вересня 2019 року № 2999/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2019 р.

за № 1061/34032

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У розділі IV Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5):

1) абзац сьомий пункту 4 доповнити новим реченням такого змісту: «Під час пред’явлення адвокатом ордера до нього обов’язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена у встановленому законодавством порядку.»;

2) пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Запити, які надходять від банків або інших фінансових установ, що мають ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», або бюро кредитних історій, виконуються на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства.».

2. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382 (зі змінами):

1) у розділі III:

після пункту 3.4 доповнити новим пунктом 3.4-1 такого змісту:

«3.41. На письмовий запит банку або іншої фінансової установи, що має ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», або бюро кредитних історій (далі - суб’єкти банківських відносин) видаються:

а) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті (додаток 3);

б) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища (додаток 4);

в) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу (додаток 5);

г) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію розірвання шлюбу (додаток 7);

ґ) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) (додаток 8);

д) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану (додаток 13).»;

пункт 3.6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові другого з подружжя.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

у пункті 3.8:

абзац третій викласти в такій редакції:

«У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру уповноваженою особою, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, пред’являється довіреність, посвідчена відповідно до Закону України «Про нотаріат». У разі якщо уповноваженою особою є адвокат, пред’являється документ, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під час пред’явлення адвокатом ордера до нього обов’язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена у встановленому законодавством порядку.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Уповноважена особа суб’єкта банківських відносин пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ, а також довіреність, що підтверджує її повноваження на отримання витягу з Реєстру від імені такого суб’єкта.

Обсяг повноважень особи, яка видала відповідну довіреність від суб’єкта банківських відносин, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.

Уповноважена особа суб’єкта банківських відносин також подає письмову згоду фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах цивільного стану (у разі отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища - згоду обох з подружжя). У разі якщо така згода надається (міститься) в документах, що обов’язково подаються фізичною особою відповідному суб’єкту банківських відносин, подається копія такого документа, засвідчена суб’єктом банківських відносин у встановленому законодавством порядку.

Наявність банківської ліцензії встановлюється згідно з відомостями довідника банківських установ України, які мають банківську ліцензію, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Національного банку України. Підтвердження статусу юридичної особи як фінансової установи або бюро кредитних історій здійснюється згідно з відомостями з Державного реєстру фінансових установ та Єдиного реєстру бюро кредитних історій, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.»;

у пункті 3.9 слова «фізичною особою» виключити;

2) у додатках до Інструкції:

абзаци четверті додатків 3-5, 7, 8, 13 викласти в такій редакції:

«Прізвище, власне ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, прізвище, власне ім’я, по батькові уповноваженої особи такої юридичної особи, на запит якої видано витяг.»;

у додатку 23:

у виносці розділу «Мета одержання витягу*» слова «(посадовою особою), службовою особою» замінити словами «, органом місцевого самоврядування (посадовою особою) або іншою юридичною особою (уповноваженою особою)»;

у розділі «Параметри пошуку» графу «Місце державної реєстрації народження (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану):» викласти в такій редакції:

«Відомості про другого з подружжя (у разі надання витягу щодо актового запису про шлюб/ розірвання шлюбу):

Прізвище

Власне ім’я

По батькові

»;

у розділі «Відомості про заявника» графу

«

П. І. Б. та/або найменування

державного органу

(посадової особи), службової особи

»

викласти у такій редакції:

«

П. І. Б. та/або найменування

державного органу, органу місцевого

самоврядування (посадової особи)

або іншої юридичної особи

(уповноваженої особи)

Код згідно з ЄДРПОУ

»;

у виносці графи «М.П.*» слова «(посадової особи), службової особи» замінити словами «, органу місцевого самоврядування (посадової особи) або іншої юридичної особи».

Директор Департаменту

приватного права

О. Ференс


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.10.2019 — 2019 р., № 80, стор. 242, стаття 2766, код акта 96351/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -