<<
>>

НАКАЗ від 27.02.2020 № 699/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 11.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2020  № 699/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2020 р.
за № 221/34504

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Бережний О.), державному підприємству «СЕТАМ» (Писанчин М.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.

Міністр

Д.

Малюська

ПОГОДЖЕНО:

В.о. генерального директора
Державного підприємства «СЕТАМ»

Генеральний директор державного підприємства
«Національні інформаційні системи»
М.М. Писанчин


О. БережнийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
27 лютого 2020 року № 699/5

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. Інструкцію з організації примусового виконання рішень, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2832/5), доповнити новим розділом XVII такого змісту:

«XVII. Порядок заміщення приватного виконавця

1. Протягом п’яти робочих днів з дня надходження інформації про винесення судом рішення, яким до приватного виконавця як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи тримання під вартою, або захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, або подання ради приватних виконавців регіону про зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 2 частини першої статті 42 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» Міністерство юстиції України видає наказ про зупинення діяльності приватного виконавця, у якому визначає приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця, діяльність якого зупиняється.

2. Приватний виконавець, який заміщуватиме приватного виконавця, діяльність якого зупиняється, визначається з приватних виконавців, які здійснюють діяльність у виконавчому окрузі приватного виконавця, діяльність якого зупиняється, та строк зайняття діяльністю яких становить понад один рік.

Приватним виконавцем, який заміщуватиме приватного виконавця, діяльність якого зупиняється, визначається приватний виконавець, на виконанні у якого, згідно з відомостями автоматизованої системи виконавчого провадження, перебуває найменша кількість виконавчих проваджень.

Якщо у виконавчому окрузі приватного виконавця, діяльність якого зупиняється, відсутні приватні виконавці, строк зайняття діяльністю яких становить понад один рік, приватний виконавець, який заміщуватиме приватного виконавця, визначається з приватних виконавців іншого виконавчого округу в зазначеному порядку.

Одночасне здійснення заміщення більш як одного приватного виконавця не допускається.

3. Копія наказу Міністерства юстиції України про зупинення діяльності приватного виконавця та призначення приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення, не пізніше наступного робочого дня з дня його видання надсилається приватному виконавцю, який здійснюватиме заміщення, адміністратору автоматизованої системи виконавчого провадження, організатору електронних торгів, торгів за фіксованою ціною для його виконання.

На підставі такого наказу приватний виконавець, який здійснюватиме заміщення, за його зверненням до Адміністратора отримує доступ в автоматизованій системі виконавчого провадження до виконавчих проваджень та стягнутих по ним коштам приватного виконавця, діяльність якого зупинена.

У разі зупинення або припинення діяльності приватного виконавця, який здійснює заміщення, визначення приватного виконавця, який заміщуватиме приватного виконавця, діяльність якого зупинена, здійснюється у порядку, визначеному цим розділом.

4. Після поновлення діяльності приватного виконавця, діяльність якого була зупинена, приватний виконавець, який здійснював заміщення, за актом прийому-передачі передає документи, що виготовлені, отримані ним під час заміщення.».

2. Пункт 5 розділу I Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256, доповнити новими абзацами такого змісту:

«Доступ до Системи приватного виконавця, діяльність якого зупинена на підставі пункту 5 частини першої статті 42 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», а також за поданням ради приватних виконавців регіону про зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 2 частини першої статті 42 цього Закону зупиняється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання Адміністратором від Міністерства юстиції відповідного наказу. На підставі такого наказу приватний виконавець, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця, діяльність якого зупинена, за його зверненням до Адміністратора отримує доступ в Системі до виконавчих проваджень та стягнутих по ним коштам, які перебувають на виконанні у приватного виконавця, діяльність якого зупинена.

Доступ до виконавчих проваджень та стягнутих по ним коштам в Системі приватного виконавця, який здійснював заміщення, припиняється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Міністерства юстиції наказу про поновлення діяльності приватного виконавця, діяльність якого була зупинена, з одночасним наданням такого доступу приватному виконавцю, діяльність якого поновлена.

Доступ до Системи приватного виконавця, діяльність якого припинена, припиняється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного наказу Міністерства юстиції.».

3. Пункт 3 розділу I Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1301/29431, після абзацу другого доповнити новими абзацами третім-п’ятим такого змісту:

«Доступ до особистого кабінету приватного виконавця, діяльність якого зупинена на підставі пункту 5 частини першої статті 42 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», а також за поданням ради приватних виконавців регіону про зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 2 частини першої статті 42 цього Закону зупиняється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного наказу Міністерства юстиції.

На підставі такого наказу приватний виконавець, який здійснюватиме заміщення, отримує доступ до інформації про реалізацію майна та взаємодіє з Організатором щодо реалізації цього майна через власний особистий кабінет.

У разі відсутності у приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення, особистого кабінету, він зобов’язаний звернутися до Організатора із заявою на створення особистого кабінету.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим.

4. У Правилах ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07 червня 2017 року № 1829/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2017 року за № 699/30567:

1) пункт 6 розділу I після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«Приватний виконавець, який заміщує приватного виконавця, зобов’язаний окремо вести діловодство за приватного виконавця, якого він заміщує, в порядку, визначеному цими Правилами.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

2) у розділі XII:

заголовок розділу після слів «органу державної виконавчої служби,» доповнити словами «припинення/зупинення»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«4. Після поновлення діяльності приватного виконавця, діяльність якого була зупинена, приватний виконавець, який здійснював заміщення, за актом прийому-передачі передає документи, що виготовлені, отримані ним під час заміщення.».

Директор Директорату
правосуддя
та кримінальної юстиціїО. Олійник


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.03.2020 — 2020 р., № 18, стор. 207, стаття 730, код акта 98285/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -