<<
>>

НАКАЗ від 27.04.2018 № 1301/5 "Про затвердження Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу". Мін'юст України. 2018

Документ актуальний на 31.05.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2018  № 1301/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 травня 2018 р.

за № 544/31996

Про затвердження Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу

Відповідно до статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу, що додається.

2. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Перший заступник Міністра

Н. Бернацька

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Голова Державної

судової адміністрації України

С.М. Князєв

З. Холоднюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

27.04.2018 № 1301/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 травня 2018 р.

за № 544/31996

ПОРЯДОК

виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

засуджені - особи, засуджені до покарання у виді штрафу;

орган пробації - уповноважений орган з питань пробації;

судові рішення - вирок, ухвала суду про призначення покарання у виді штрафу.

3. Підстави для виконання судових рішень визначаються Кримінально-виконавчим кодексом України.

ІІ. Функції уповноваженого органу з питань пробації при виконанні покарання у виді штрафу

1. При виконанні судового рішення на орган пробації покладаються:

облік засуджених;

контроль за строками сплати штрафу засудженими;

внесення до суду подань стосовно засуджених, які порушують строки сплати штрафу або ухиляються від сплати штрафу.

2. Виконання судових рішень здійснюється за місцем проживання засудженого.

ІІІ. Умови виконання судового рішення про призначення покарання у виді штрафу

1. Підставою для виконання судового рішення є копія судового рішення, підписана відповідним працівником суду та суддею, а також скріплена відбитком гербової печатки суду, та розпорядження суду про його виконання.

2. У день отримання судового рішення дані про засудженого заносяться до журналу обліку осіб, засуджених до покарання у виді штрафу (далі - журнал обліку) (додаток 1).

3. У триденний строк орган пробації надсилає:

до суду, який виніс судове рішення, повідомлення про прийняття судового рішення до виконання (додаток 2);

до підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції територіальних органів поліції повідомлення про засуджену особу (додаток 3).

4. На кожного засудженого в органі пробації заводиться особова справа (додаток 4). Номер особової справи має збігатися з номером, за яким судове рішення зареєстроване в журналі обліку.

5. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов’язані з виконанням судового рішення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

6. Якщо у судовому рішенні, що надійшло до органу пробації, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню покарання у виді штрафу, орган пробації протягом трьох днів інформує про це суд, який виніс судове рішення, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

У день отримання судового рішення засудженому за адресою, зазначеною у судовому рішенні, надсилається повідомлення (додаток 5).

7. Засуджений зобов’язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання судовим рішенням законної сили і повідомити про це орган пробації шляхом пред’явлення документа про сплату штрафу.

Якщо засудженому призначено штраф із розстрочкою виплати певними частинами, він зобов’язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, що встановлені судовим рішенням. Про сплату відповідної частини штрафу засуджений повідомляє орган пробації шляхом пред’явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

8. У документі про сплату штрафу мають міститися реквізити, які звіряються з реквізитами для сплати штрафу за кримінальними провадженнями (справами), що розміщені на офіційних веб-сайтах місцевих загальних судів.

9. Якщо засуджений не з’явився до органу пробації та не підтвердив сплату штрафу шляхом пред’явлення документа після закінчення місячного строку від набрання судовим рішенням законної сили, орган пробації надсилає подання (додаток 6) до суду, який виніс судове рішення, для вирішення питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

10. У разі якщо засуджений під час призначення штрафу з розстрочкою виплати не повідомив орган пробації про сплату чергового платежу, через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу орган пробації надсилає до суду подання (додаток 7) про заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

11. У разі якщо штраф призначено як додаткове покарання до позбавлення або обмеження волі, відповідно до пункту 1 частини першої статті 537 Кримінального процесуального кодексу України орган пробації направляє до суду подання про відстрочку виконання судового рішення до відбуття засудженим покарання у виді позбавлення або обмеження волі.

ІV. Підстави та порядок зняття з обліку уповноваженого органу з питань пробації осіб, засуджених до покарання у виді штрафу

1. Виконання покарання у виді штрафу припиняється, а засуджений знімається з обліку у зв’язку із:

сплатою штрафу;

заміною несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі - за наявності копії відповідного судового рішення, підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, а також скріпленого відбитком гербової печатки суду;

скасуванням вироку - за наявності копії відповідного судового рішення, підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, а також скріпленого відбитком гербової печатки суду;

застосуванням амністії - за наявності копії відповідного судового рішення, підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, скріпленої відбитком гербової печатки суду;

виданням Указу Президента України про помилування засудженого - за наявності копії Указу про помилування;

смертю - за наявності рішення суду про оголошення засудженого померлим або за наявності повідомлення органу державної реєстрації актів цивільного стану чи копії свідоцтва про смерть;

зміною засудженою особою постійного місця проживання - за наявності підтвердження про отримання особової справи й постановку засудженого на облік в уповноваженому органі з питань пробації за новим місцем проживання.

2. У день отримання документа, зазначеного у пункті 1 цього розділу, готується довідка про зняття засудженого з обліку (додаток 8) за підписом керівника органу пробації, яка підшивається у хронологічному порядку до особової справи засудженого.

3. У триденний строк після зняття з обліку засудженого орган пробації надсилає:

до суду, який виніс відповідне судове рішення,- повідомлення про виконання судового рішення та зняття засудженого з обліку (додаток 9);

до підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції територіальних органів поліції - повідомлення про засуджену особу згідно з додатком 3 до цього Порядку.

4. Про дату та підстави зняття засудженого з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку та на титульному аркуші (обкладинці) його особової справи.

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Додаток 1

до Порядку виконання

уповноваженими органами

з питань пробації судових рішень

про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 2 розділу III)

ЖУРНАЛ

обліку осіб, засуджених до покарання у виді штрафу


Додаток 2

до Порядку виконання

уповноваженими органами

з питань пробації судових рішень

про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 3 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття судового рішення до виконання


Додаток 3

до Порядку виконання

уповноваженими органами

з питань пробації судових рішень

про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 3 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про засуджену особу


Додаток 4

до Порядку виконання

уповноваженими органами

з питань пробації судових рішень

про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 4 розділу IІІ)

ОСОБОВА СПРАВА


Додаток 5

до Порядку виконання

уповноваженими органами

з питань пробації судових рішень

про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 6 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 6

до Порядку виконання

уповноваженими органами

з питань пробації судових рішень

про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 9 розділу III)

ПОДАННЯ

на підставі частини третьої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України


Додаток 7

до Порядку виконання

уповноваженими органами

з питань пробації судових рішень

про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 10 розділу III)

ПОДАННЯ

на підставі частини четвертої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України


Додаток 8

до Порядку виконання

уповноваженими органами

з питань пробації судових рішень

про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 2 розділу IV)

ДОВІДКА


Додаток 9

до Порядку виконання

уповноваженими органами

з питань пробації судових рішень

про призначення покарання

у виді штрафу

(пункт 4 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Документи та файли

Сигнальний документ — f475140n97.doc
Сигнальний документ — f475140n99.doc
Сигнальний документ — f475140n101.doc
Сигнальний документ — f475140n102.doc
Сигнальний документ — f475140n103.doc
Сигнальний документ — f475140n104.doc
Сигнальний документ — f475140n105.doc
Сигнальний документ — f475140n106.doc
Сигнальний документ — f475140n107.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.05.2018 — 2018 р., № 40, стор. 224, стаття 1432, код акта 90177/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -