<<
>>

НАКАЗ від 28.03.2018 № 926/5 "Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм". Мін'юст України. 2018

Документ актуальний на 08.05.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2018  № 926/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 квітня 2018 р.

за № 483/31935

Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції

№ 3677/5 від 22.11.2018

№ 1739/5 від 11.06.2019}

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про пробацію», пункту 14 Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 24, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік заходів щодо реалізації пробаційних програм, що додається.

2. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

28.03.2018  № 926/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 квітня 2018 р.

за № 483/31935

ПЕРЕЛІК

заходів щодо реалізації пробаційних програм

1.

Реалізація пробаційної програми щодо суб’єкта пробації, на якого судом покладено такий обов’язок, забезпечується органом пробації.

При реалізації пробаційної програми щодо неповнолітнього суб’єкта пробації, на якого судом покладено такий обов’язок, орган пробації може залучати суб’єктів, що надають соціальні послуги, визначені Законами України «Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

2. Орган пробації забезпечує подання до суду, у межах територіальної юрисдикції якого він розташований, інформації про затверджені пробаційні програми, визначені в них завдання, зміст заходів, оцінку результатів реалізації пробаційної програми, іншої додаткової інформації про пробаційні програми, а також наявність фахівців, які пройшли відповідне навчання щодо реалізації пробаційних програм.

3. У день отримання рішення суду, який поклав на суб’єкта пробації обов’язок проходження пробаційної програми, керівник органу пробації доручає представнику персоналу органу пробації, який пройшов відповідне навчання, реалізацію пробаційної програми (далі - куратор пробаційної програми).

Якщо вид пробаційної програми судом не визначено, його визначає куратор пробаційної програми з урахуванням результатів оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1739/5 від 11.06.2019}

При отриманні рішення суду, який поклав на кривдника обов’язок проходження пробаційної програми, орган пробації надсилає інформаційне повідомлення (додаток 1) районним, районним у мм. Києві та Севастополі держадміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, за місцем проживання кривдника у триденний строк з дня надходження рішення суду.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3677/5 від 22.11.2018}

4. Реалізація пробаційної програми передбачає:

складання графіка реалізації пробаційної програми;

виконання заходів, передбачених пробаційною програмою;

оцінку результатів проходження пробаційної програми;

підготовку висновку про виконання заходів, передбачених пробаційною програмою.

5. До початку реалізації пробаційної програми куратор пробаційної програми ознайомлює суб’єкта пробації з метою програми, знаннями та навичками, які він може набути за результатами проходження програми, графіком реалізації пробаційної програми (під підпис) та попереджає про відповідальність за невиконання обов’язків, покладених на суб’єкта пробації судом, відповідно до статті 166 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Суб’єкт пробації, а також неповнолітній суб’єкт пробації, його батьки або інші законні представники ознайомлюються з графіком реалізації пробаційної програми та зі змінами до нього під підпис.

Суб’єкту пробації надається копія графіка реалізації пробаційної програми.

6. Графік реалізації пробаційної програми (додаток 2) складається куратором пробаційної програми з урахуванням індивідуального плану роботи із засудженим та має узгоджуватись із заходами зазначеного плану, а також можливостями суб’єкта пробації.

Графік реалізації пробаційної програми додається до індивідуального плану роботи із засудженим.

7. Початок реалізації пробаційної програми визначається куратором пробаційної програми з урахуванням того, що строк реалізації пробаційної програми не може перевищувати іспитовий строк, визначений судом.

8. Реалізація пробаційної програми може бути розпочата до закінчення проходження суб’єктом пробації лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, психіатричного лікування, якщо відсутні об’єктивні причини, пов’язані із зазначеним лікуванням, що перешкоджають реалізації пробаційної програми.

9. Виконання суб’єктом пробації заходів, передбачених пробаційною програмою, передбачає:

відвідування занять відповідно до графіка реалізації пробаційної програми;

недопущення під час занять вчинків, що ображають людську гідність і громадську мораль, погроз, насильства, відвідування занять з ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння та інших вчинків, що унеможливлюють проведення заходів, передбачених пробаційною програмою;

виконання завдань, що надаються куратором пробаційної програми або іншими фахівцями, які можуть залучатися до реалізації пробаційних програм, у рамках заходів, передбачених пробаційною програмою.

10. Куратор пробаційної програми у термін не пізніше десяти робочих днів після повного виконання суб’єктом пробації заходів пробаційної програми складає оцінку результатів проходження пробаційної програми (додаток 3) та висновок щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою (додаток 4), який погоджує керівник органу пробації.

Копія висновку щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою для кривдника, направляється органом пробації в районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, за місцем проживання кривдника у п’ятиденний строк з дня складення висновку.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3677/5 від 22.11.2018}

11. Висновок щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою, та оцінка результатів проходження пробаційної програми додаються до матеріалів органу пробації, які подаються до суду щодо суб'єкта пробації у випадках, передбачених Кримінальним та Кримінально-виконавчим кодексами України.

Якщо заходи, передбачені пробаційною програмою, не виконано, до матеріалів додається висновок щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою, із зазначенням причин невиконання. Оцінка результатів проходження пробаційної програми не складається.

12. У разі невиконання суб’єктом пробації заходів, передбачених пробаційною програмою, без поважних причин орган пробації застосовує до нього письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання відповідно до статті 166 Кримінально-виконавчого кодексу України.

У разі якщо суб’єкт пробації продовжує не виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою, після застосування до нього письмового попередження, орган пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання і направлення суб’єкта пробації для відбування призначеного покарання.

Подання про скасування звільнення від відбування покарання та направлення неповнолітнього суб’єкта пробації для відбування призначеного йому покарання вноситься до суду за погодженням зі службою у справах дітей.

13. Поважними причинами невиконання заходів, передбачених пробаційною програмою, визнаються хвороба та інші об’єктивні причини, що фактично позбавляють суб’єкта пробації можливості їх виконувати і документально підтверджені.

У разі невиконання суб’єктом пробації заходів, передбачених пробаційною програмою, з поважних причин куратор пробаційної програми визначає та вживає заходів для продовження реалізації пробаційної програми.

У разі зміни суб’єктом пробації місця проживання передбачені пробаційною програмою заходи реалізуються уповноваженим органом з питань пробації за новим місцем проживання.

У разі якщо суб’єкт пробації з причин, що не залежать від нього, не може виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою, уповноважений орган з питань пробації направляє до суду обґрунтоване подання про зміну такого обов’язку на підставі частини четвертої статті 164 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко

Додаток 1

до Переліку заходів

щодо реалізації пробаційних програм

(пункт 3)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

{Перелік доповнено новим додатком 1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3677/5 від 22.11.2018}

Додаток 2

до Переліку заходів щодо реалізації

пробаційних програм

(пункт 6)

ГРАФІК

реалізації пробаційної програми

Додаток 3

до Переліку заходів щодо реалізації

пробаційних програм

(пункт 10)

ОЦІНКА

результатів проходження пробаційної програми

Додаток 4

до Переліку заходів щодо реалізації

пробаційних програм

(пункт 10)

ВИСНОВОК

щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою


Документи та файли

Сигнальний документ — f474707n65.doc
Сигнальний документ — f474707n66.doc
Сигнальний документ — f474707n67.doc
Сигнальний документ — f474707n68.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.05.2018 — 2018 р., № 37, стор. 686, стаття 1342, код акта 90094/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 02.03.2021 № 809/5/133 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань". Мін'юст України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2021 № 663/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -