<<
>>

НАКАЗ від 29.01.2019 № 272/5 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі". Мін'юст України. 2019

Документ актуальний на 12.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2019  № 272/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2019 р.
за № 120/33091

Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

Відповідно до статей 13, 30, 31, 36, 41 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 10 Закону України «Про пробацію», статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, що додається.

2. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П.

Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра соціальної політики України
з питань європейської інтеграції

В.о. Голови Державної прикордонної служби України

Голова Державної міграційної служби України

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Національної поліції України

Міністр внутрішніх справ України

Заступник Генерального прокурора України

В.о. Голови Верховного Суду України
С. Устименко

О. Бляшенко

М.Ю. Соколюк

О. Власов

С. М. Князєв

А. Аваков

А. Стрижевська

С. КравченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
29 січня 2019 року № 272/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2019 р.
за № 120/33091

ПОРЯДОК
здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організацію здійснення уповноваженим органом з питань пробації наглядових та соціально-виховних заходів до засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, засуджених, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено більш м’яким покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, засуджених осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також організацію роботи уповноваженого органу з питань пробації щодо направлення осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі, до виправних центрів.

Метою наглядових та соціально-виховних заходів є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

засуджені до ВР - засуджені до покарання у виді виправних робіт, засуджені, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено більш м’яким покаранням у виді виправних робіт, а також засуджені, яким покарання у виді штрафу замінено покаранням у виді виправних робіт;

засуджені до ГР - засуджені до покарання у виді громадських робіт, засуджені, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено більш м’яким покаранням у виді громадських робіт, а також засуджені, яким покарання у виді штрафу замінено покаранням у виді громадських робіт;

засуджені до ЗЗПД - засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

засуджені до ОВ - засуджені до покарання у виді обмеження волі;

засуджені жінки - звільнені від відбування покарання вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років, відповідно до статті 83 Кримінального кодексу України (далі - КК України);

засуджені особи - засуджені до ЗЗПД, ГР, ВР, звільнені з випробуванням, засуджені жінки;

звільнені з випробуванням - засуджені до покарання у виді виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі, які звільнені від відбування покарання з випробуванням відповідно до статей 75, 79 КК України;

судове рішення - вирок, ухвала суду.

3. Інші терміни, що вживаються у цьому Порядку, визначені Кримінально-виконавчим кодексом України (далі - КВК України), Законом України «Про пробацію».

4. Уповноважений орган з питань пробації під час здійснення нагляду та соціально-виховної роботи з особами реалізує пробаційні програми щодо звільнених з випробуванням.

II. Функції уповноваженого органу з питань пробації під час здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи

1. Під час здійснення нагляду при виконанні судових рішень, що набрали законної сили, законів про амністію, актів про помилування уповноважений орган з питань пробації здійснює такі функції:

веде облік засуджених осіб;

викликає засуджених осіб до уповноваженого органу з питань пробації;

роз’яснює засудженим особам порядок та умови відбування покарання;

здійснює контроль за виконанням засудженою особою обов’язків, встановлених законом та покладених на неї судом;

здійснює профілактичні та виховні бесіди із засудженою особою;

відвідує засуджену особу за місцем проживання (у разі необхідності) з метою забезпечення контролю за поведінкою та способом життя;

здійснює збір інформації, необхідної для оцінки ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень (далі - оцінка ризиків);

здійснює оцінку ризиків;

здійснює ознайомлювальні, профілактичні бесіди з батьками неповнолітніх, їх законними представниками, членами сім’ї з метою усунення причин і умов, які спонукали до вчинення кримінального правопорушення;

уживає заходів щодо недопущення, а в разі настання - до негайного припинення порушень вимог судових рішень;

організовує першочергові заходи з виявлення засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме;

звертається до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме;

щокварталу надсилає до підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки територіальних органів Національної поліції України запити з метою з’ясування випадків учинення засудженими особами нових кримінальних правопорушень, а також з’ясування випадків учинення засудженими особами адміністративних правопорушень;

у разі отримання інформації про вчинення засудженими особами нових кримінальних правопорушень надсилає запити до компетентних органів, які здійснюють досудове розслідування відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, з метою отримання інформації про внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та копії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу стосовно засудженої особи або повідомлення слідчого, що такий захід не застосовувався;

за зверненням слідчого, який здійснює досудове розслідування стосовно засудженої особи, що перебуває на обліку в уповноваженому органі з питань пробації, надає інформаційну довідку на таку особу, а також відомості щодо невідбутої частини як основного, так і додаткового покарання на час вчинення злочину;

погоджує засудженим особам виїзд за межі України;

у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал, надсилає запити до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України із зазначенням номера особової справи для встановлення факту перетину засудженими особами державного кордону. Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України у місячний строк після отримання таких запитів за наявності відомостей для однозначної ідентифікації осіб надає інформацію про перетинання засудженими особами державного кордону на виїзд з України та їх повернення в Україну без погодження уповноваженого органу з питань пробації.

2. Під час проведення соціально-виховної роботи уповноважений орган з питань пробації забезпечує:

складання індивідуального плану роботи із засудженими особами з урахуванням оцінки ризиків;

аналіз виконання індивідуального плану роботи із засудженими особами;

аналіз виконання засудженою особою обов’язків, покладених на неї судом та відповідно до закону;

застосування диференційованого підходу під час надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги засудженим особам;

сприяння працевлаштуванню, залученню до навчання, участі у виховних заходах та соціально корисній діяльності засуджених осіб;

сприяння у вирішенні соціальних проблем неповнолітнього, у тому числі конфліктних ситуацій у сім’ї, зокрема інформування соціальних служб, служби у справах дітей, правоохоронних органів щодо батьків, законних представників, які не займаються вихованням дітей чи вчиняють стосовно них домашнє насильство;

сприяння у залученні неповнолітніх засуджених осіб до навчання та здобутті ними повної загальної середньої освіти;

ініціює перед службами у справах дітей, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій питання щодо направлення неповнолітнього до відповідного закладу для надання необхідної медичної, психологічної допомоги.

3. Заходи соціально-виховної роботи разом із заходами нагляду включаються до індивідуального плану роботи із засудженим.

4. Уповноважений орган з питань пробації проводить соціально-виховну роботу з усіма категоріями суб’єктів пробації, крім осіб, засуджених до ОВ, які направляються для відбування покарання до виправних центрів.

5. Пробація щодо неповнолітніх здійснюється уповноваженим органом з питань пробації спільно з органами і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, що здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень.

III. Функції територіальних органів Національної поліції України під час здійснення нагляду за засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

1. Територіальні органи Національної поліції України виконують:

ухвали суду та клопотання (подання) уповноваженого органу з питань пробації про передання матеріалів для проведення подальших розшукових заходів за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку (далі - клопотання про розшук), щодо осіб, місцезнаходження яких невідоме;

ухвали суду про привід засуджених осіб, які ухиляються від явки до суду, у зв’язку з розглядом внесеного уповноваженим органом з питань пробації клопотання (подання), форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку (далі - клопотання).

2. Підрозділи інформаційно-аналітичної підтримки територіальних органів Національної поліції України за запитами персоналу уповноваженого органу пробації надають інформацію щодо розшуку, притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності засуджених осіб, які перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації.

Після отримання повідомлення у вигляді сповіщення про засуджену особу ці підрозділи забезпечують унесення таких відомостей засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» до відповідних баз (банків) даних єдиної інформаційної системи МВС.

IV. Порядок виконання уповноваженим органом з питань пробації судового рішення та указу Президента України про помилування

1. Поставлення засудженої особи на облік

1. Судове рішення виконується не пізніше десятиденного строку з дня його надходження до уповноваженого органу з питань пробації.

2. Підставою для поставлення засуджених осіб на облік є відповідне судове рішення, що набрало законної сили, підписане відповідним працівником суду та суддею і скріплене відбитком гербової печатки суду.

У разі видання указу Президента України про помилування засудженої особи підставою для поставлення засуджених осіб на облік є наказ про виконання акту помилування.

3. До копії судового рішення додаються:

при зверненні судового рішення до виконання - розпорядження про виконання судового рішення;

при зміні судового рішення - копія ухвали суду, винесеної в апеляційному чи касаційному порядку, підписана відповідним працівником суду та суддею і скріплена відбитком гербової печатки суду;

при заміні невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням - відповідне судове рішення, що набрало законної сили, підписане відповідним працівником суду та суддею і скріплене відбитком гербової печатки суду.

4. Якщо в судовому рішенні виявлено описки чи арифметичні помилки, які не впливають на зміст рішення і порядок його виконання, персонал уповноваженого органу з питань пробації протягом трьох днів з дня виявлення таких помилок надсилає до суду, який ухвалив судове рішення, інформацію про виявлені помилки для їх усунення або надання роз’яснень та інформує відповідного прокурора, який здійснює нагляд за уповноваженим органом з питань пробації, та прокурора, який брав участь у судовому засіданні. Факт виявлення таких помилок і направлення інформації до суду та прокуратури не є підставами для припинення виконання судового рішення.

5. При надходженні до уповноваженого органу з питань пробації на засуджену особу, яка перебуває на обліку, копії нового судового рішення, в якому до покарання, призначеного за новим судовим рішенням, не приєднана невідбута частина покарання за попереднім судовим рішенням або не зазначено про самостійне виконання цих вироків, уповноважений орган з питань пробації негайно письмово інформує відповідного прокурора, який здійснює нагляд за уповноваженим органом з питань пробації, та прокурора, який брав участь у судовому засіданні, та надсилає до суду клопотання для розгляду питання щодо застосування покарання за наявності кількох вироків.

До винесення остаточного рішення суду про порядок виконання декількох вироків, винесених стосовно однієї і тієї самої засудженої особи, виконання покарання, за яким засуджена особа перебуває на обліку в уповноваженому органі з питань пробації, не припиняється, а поставлення на облік засудженої особи за новим вироком здійснюється відповідно до цього Порядку.

6. У день надходження копії судового рішення стосовно засудженої особи та засудженого до ОВ уповноважений орган з питань пробації реєструє її в пронумерованому, прошнурованому і скріпленому печаткою журналі реєстрації вхідних документів, форма якого наведена в додатку 3 до цього Порядку (далі - журнал вхідної кореспонденції).

Копія судового рішення стосовно засуджених до ЗЗПД реєструється в журналі обліку осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку (далі - журнал обліку засуджених до ЗЗПД).

Копія судового рішення стосовно засуджених до ГР реєструється в журналі обліку осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт, форма якого наведена в додатку 5 до цього Порядку (далі - журнал обліку засуджених до ГР).

Копія судового рішення стосовно засуджених до ВР реєструється в журналі обліку осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт, форма якого наведена в додатку 6 до цього Порядку (далі - журнал обліку засуджених до ВР).

Копія судового рішення стосовно звільнених з випробуванням та засуджених жінок реєструється в журналі обліку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, форма якого наведена в додатку 7 до цього Порядку.

7. Засуджена особа вважається поставленою на облік в уповноваженому органі з питань пробації, а судове рішення прийнятим до виконання з дня реєстрації копії судового рішення, винесеного стосовно неї, у відповідному журналі обліку, зазначеному в пункті 6 цієї глави.

8. У десятиденний строк після поставлення засудженої особи на облік (крім засуджених до ОВ) уповноважений орган з питань пробації надсилає до:

суду, який ухвалив судове рішення стосовно засудженої особи,- повідомлення за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку, а у разі заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням - до установи виконання покарань, з якої надійшли судове рішення та матеріали до нього;

військкомату стосовно осіб, які перебувають на військовому обліку та підлягають призову на строкову службу,- повідомлення, форма якого наведена в додатку 9 до цього Порядку;

підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки територіальних органів Національної поліції України - повідомлення про засуджену особу, форма якого наведена в додатку 10 до цього Порядку (далі - повідомлення), та вимогу, форма якої наведена в додатку 11 до цього Порядку.

9. У день поставлення на облік на кожну засуджену особу заводиться особова справа за формою, наведеною в додатку 12 до цього Порядку.

При призначенні засудженим особам додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю стосовно них заводяться дві особові справи - на основний і додатковий види покарань.

На засуджених до ГР заповнюється облікова картка засудженого(ї) до покарання у виді громадських робіт за формою, наведеною в додатку 13 до цього Порядку.

На засуджених до ВР заповнюється облікова картка засудженого(ї) до покарання у виді виправних робіт за формою, наведеною в додатку 14 до цього Порядку.

Номери особових справ, заведених на засуджених до ЗЗПД, на основний та додатковий види покарань мають відповідати номеру, за яким копія судового рішення зареєстрована у журналі обліку засуджених до ЗЗПД, зазначеному в абзаці другому пункту 6 цієї глави.

Номери особової справи та облікової картки, заведених на засуджених до ГР, мають збігатися з номером, за яким копія судового рішення зареєстрована у журналі обліку засуджених до ГР, зазначеному в абзаці третьому пункту 6 цієї глави.

Номери особової справи та облікової картки, заведених на засуджених до ВР, мають збігатися з номером, за яким копія судового рішення зареєстрована у журналі обліку засуджених до ВР, зазначеному в абзаці четвертому пункту 6 цієї глави.

Номери особових справ, заведених на звільнених з випробуванням та засуджених жінок, мають відповідати номеру, за яким копія судового рішення зареєстрована у журналі обліку, зазначеному в абзаці п’ятому пункту 6 цієї глави.

Облікові картки зберігаються в особових справах засуджених осіб у конверті, який наклеюється на зворотний бік титульного аркуша особової справи.

10. Особова справа містить матеріали, на підставі яких засуджену особу взято на облік, матеріали, що свідчать про здійснення контролю за виконанням покарання, поведінкою засудженої особи, виконанням нею покладених судом обов’язків, допущені правопорушення, застосовані до неї заходи впливу та інші матеріали з питань відбування покарання.

11. У разі якщо до винесення остаточного рішення суду про порядок виконання декількох вироків, винесених стосовно однієї і тієї самої засудженої особи, за попереднім судовим рішенням вона вже відбуває покарання у місцях позбавлення волі, до матеріалів особової справи долучається інформація від адміністрації установи виконання покарань про перебування такої особи в установі.

2. Явка засудженої особи до уповноваженого органу з питань пробації, порядок проведення з нею бесіди

1. На уповноважений орган з питань пробації покладається обов’язок повідомити засуджену особу про явку до уповноваженого органу з питань пробації.

Після поставлення засудженої особи на облік їй за адресою, зазначеною у судовому рішенні або з’ясованою з інших офіційних джерел, надсилається виклик до уповноваженого органу з питань пробації за формою, наведеною в додатку 15 до цього Порядку (далі - виклик), для роз’яснення порядку та умов відбування покарання.

2. У виклику міститься інформація про час та дату явки до уповноваженого органу з питань пробації і зазначаються документи, які необхідно мати при собі.

Виклик засудженим особам вручається особисто, надсилається через національного оператора поштового зв’язку України. Засуджена особа також може бути викликана телефонним зв’язком, про що уповноваженим органом з питань пробації складається довідка (у довідці зазначаються дата та час телефонної розмови, номер телефону, з якого здійснено дзвінок, номер телефону, на який було здійснено дзвінок, а також стислий зміст бесіди, дата та час, на який викликано засуджену особу).

У разі тимчасової відсутності засудженої особи за місцем проживання виклик для передання вручається повнолітньому члену сім’ї засудженої особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання засудженої особи або адміністрації за місцем її роботи чи навчання.

Якщо виклик вручається засудженій особі особисто або через інших осіб, заповнюється його корінець, який долучається до особової справи.

Неповнолітні засуджені особи до уповноваженого органу з питань пробації викликаються разом з їхніми батьками, а в разі їх відсутності - опікунами чи піклувальниками, або іншими повнолітніми близькими родичами чи членами сім’ї, або представниками органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебувають неповнолітні засуджені особи (далі - представники).

3. Дата явки визначається з урахуванням об’єктивних обставин (відстані, наявності транспортних можливостей, вихідних або святкових днів).

У разі направлення виклику через національного оператора поштового зв’язку України дата явки має встановлюватися з урахуванням того, що засуджена особа має отримати виклик не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом.

4. Якщо засуджена особа після двох викликів поспіль не з’явилась до уповноваженого органу з питань пробації (для проведення першої бесіди або протягом перебування на обліку) без поважних причин, уповноважений орган з питань пробації проводить першочергові заходи з виявлення такої особи та за наявності підстав вживає заходів, які передбачені у разі ухилення особи від відбування покарання, виконання обов’язків, покладених на неї, або направляє матеріали до територіального органу Національної поліції України для оголошення такої засудженої особи у розшук.

5. Поважними причинами неявки засудженої особи за викликом уповноваженого органу з питань пробації у призначений строк відповідно до частини першої статті 34, частини першої статті 37, частини шостої статті 41 КВК України визнаються несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, які фактично позбавляють її можливості своєчасно прибути за викликом (документально підтверджені).

6. У день першого візиту засудженої особи до уповноваженого органу з питань пробації персонал органу пробації проводить бесіду з нею, під час якої:

перевіряються документи, що посвідчують особу засудженого (копія долучається до особової справи), засуджена особа заповнює анкету за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку;

з’ясовуються відомості, що мають значення для виконання судового рішення (наприклад, щодо наявності документів, соціальних зв’язків, питання місця проживання, навчання, працевлаштування, застосування амністії, стан здоров’я та інше);

роз’яснюються порядок та умови відбування покарання та здійснення нагляду, відповідальність за їх невиконання, права й обов’язки засудженої особи.

7. За результатами проведення першої бесіди:

засуджені до ЗЗПД заповнюють підписку за формою, наведеною в додатку 17 до цього Порядку;

засуджені до ГР заповнюють підписку за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку;

засуджені до ВР заповнюють підписку за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку;

звільнені з випробуванням заповнюють підписку за формою, наведеною в додатку 20 до цього Порядку;

засуджені жінки заповнюють підписку за формою, наведеною в додатку 21 до цього Порядку.

З метою документальної фіксації фактів, що мають значення для порядку та умов відбування покарання та здійснення нагляду, засуджені особи надають пояснення.

Бесіда з неповнолітніми засудженими особами проводиться в присутності їхніх представників, які під підпис ознайомлюються з підпискою та поясненням.

За результатами проведеної бесіди визначається першочергова частота зустрічей або бесід із засудженою особою, місце їх проведення (за місцем роботи, проживання засудженої особи, в приміщенні уповноваженого органу з питань пробації) з метою здійснення оцінки ризиків.

8. Засудженим до ГР за порушення порядку та умов відбування покарання, а також за правопорушення, за яке їх було притягнуто до адміністративної відповідальності, а засудженим до ВР - за порушення порядку та умов відбування покарання уповноваженим органом з питань пробації застосовується застереження у виді письмового попередження про притягнення до кримінальної відповідальності за формою, наведеною в додатку 22 до цього Порядку.

У разі невиконання засудженим, звільненим від відбування покарання з випробуванням, обов’язків, визначених законом та покладених на нього судом, систематичного вчинення правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації застосовує до нього письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання за формою, наведеною в додатку 23 до цього Порядку.

Якщо декілька порушень виявлені одночасно, до засудженої особи застосовується одне попередження.

Перед винесенням попередження засуджений до ГР, ВР чи звільнений з випробуванням надає пояснення. З винесеним попередженням засуджений до ГР, ВР чи звільнений з випробуванням ознайомлюється та ставить на ньому свій підпис.

З поясненням та винесеним попередженням неповнолітньому засудженому до ГР, ВР чи звільненому з випробуванням уповноважений орган з питань пробації ознайомлює його батьків або законних представників під підпис.

3. Порядок складання індивідуального плану роботи із засудженою особою

1. Індивідуальний план роботи із засудженою особою (далі - план) складається на кожну засуджену особу, яка перебуває на обліку уповноваженого органу з питань пробації, за виключенням засуджених до ОВ.

2. План складається з урахуванням оцінки ризиків за формою, наведеною у додатку 24 до цього Порядку.

3. План складається з метою систематизації заходів, що мають бути виконані для задоволення криміногенних потреб, виявлених за результатами оцінки ризиків, попередження протиправної поведінки особи та скоєння нею повторного правопорушення.

4. Оцінка ризиків проводиться уповноваженим органом з питань пробації згідно з методичними рекомендаціями, визначеними Міністерством юстиції України, протягом 25 днів з дня поставлення на облік засудженої особи.

Збір інформації, необхідної для проведення оцінки ризиків, здійснюється під час особистої бесіди з засудженою особою, а також шляхом направлення запитів до підприємств, установ, організацій (місця роботи або навчання, медичних закладів, правоохоронних органів, центрів соціальних служб, громадських організацій тощо), у полі зору яких знаходиться засуджена особа, а також (за потреби) відвідування місця проживання, навчання, роботи.

5. Сукупний строк проведення оцінки ризиків та складання плану не може перевищувати 30 днів та строку перебування на обліку засудженої особи.

6. При складанні плану із засудженою особою обговорюються цілі запланованих заходів, а також узгоджуються заходи, які засуджена особа може виконати самостійно, форми контролю їх виконання, необхідні консультації та послуги для досягнення мети виконання плану.

Невиконання пунктів плану не можна розцінювати як невиконання обов’язків, крім випадків, визначених законом. Уповноважений орган з питань пробації вживає заходів щодо мотивації засудженої особи до виконання заходів, зазначених у плані, за необхідності залучає фахівців уповноваженого органу з питань пробації з соціальної або психологічної роботи.

7. План залежно від потреб засудженої особи може містити інформацію про:

наглядові заходи;

соціально-виховні заходи;

консультативну та психологічну допомогу;

заходи сприяння у вирішенні соціальних питань, працевлаштуванні, залученні до навчання;

заходи індивідуально-профілактичної роботи та інше.

8. Засуджена особа ознайомлюється з планом та змінами до нього під підпис.

9. Неповнолітня засуджена особа, її батьки або інші законні представники ознайомлюються з планом та змінами до нього під підпис.

4. Зміна засудженими особами місця проживання (роботи)

1. У разі зміни засудженими особами місця проживання до уповноваженого органу з питань пробації за новим місцем проживання у триденний строк надсилається запит про перевірку факту прибуття та проживання засудженої особи за новою адресою. Уповноважений орган з питань пробації за новим місцем проживання у десятиденний строк здійснює таку перевірку і в разі позитивного результату робить запит на особову справу, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження про її отримання.

2. Після отримання особової справи уповноважений орган з питань пробації надсилає:

повідомлення до військкомату, зазначене в абзаці третьому пункту 8 глави 1 цього розділу, стосовно засуджених осіб, які змінили місце проживання;

повідомлення та вимогу до підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки територіальних органів Національної поліції України, зазначені в абзаці четвертому пункту 8 глави 1 цього розділу.

V. Погодження на виїзд з України засуджених осіб

1. Для отримання погодження на виїзд з України засуджені до ЗЗПД, ГР, ВР, звільнені з випробуванням, на яких судом покладено обов’язок не виїжджати з України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, подають до уповноваженого органу з питань пробації заяву про погодження на виїзд та долучають підтвердні документи про необхідність виїзду з України (відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я України про направлення на лікування за кордон або лист-підтвердження закордонного лікувального закладу про згоду прийняти особу на лікування або обстеження, копія довідки про смерть або копія висновку лікаря про хворобу близьких родичів, довідка з місця роботи про необхідність виїзду за кордон, копія довідки про вступ до навчального закладу, місцезнаходження якого за кордоном тощо). Якщо підтвердні документи викладені іноземною мовою, засуджена особа повинна надати переклад цих документів, здійснений суб’єктом господарювання, який має право на надання послуг перекладу.

Заява про погодження на виїзд з України розглядається уповноваженим органом з питань пробації не більше п’яти днів.

У заяві засуджена особа зазначає термін, на який вона планує виїхати за кордон, та зобов’язується у разі погодження на виїзд з України повідомити уповноважений орган з питань пробації про прибуття в Україну наступного дня після спливу зазначеного терміну.

За результатами розгляду заяви про погодження на виїзд уповноваженим органом з питань пробації виноситься постанова про погодження на виїзд з України засудженої особи (відмову у погодженні) за формою, наведеною в додатку 25 до цього Порядку.

Про погодження (відмову у погодженні) на виїзд з України уповноважений орган з питань пробації інформує осіб, визначених у цьому пункті, у день винесення відповідної постанови.

Матеріали, що стосуються погодження на виїзд з України, долучаються до особової справи.

2. Уповноважений орган з питань пробації погоджує виїзд з України особам, визначеним у пункті 1 цього розділу, у випадках направлення їх у відрядження з місця роботи, навчання за кордоном, потреби проходження курсу лікування або обстеження, у разі смерті або хвороби близьких родичів чи членів сім’ї, що загрожує життю хворих.

У день винесення постанови про погодження на виїзд з України уповноважений орган з питань пробації інформує територіальний орган Національної поліції України за місцем розташування уповноваженого органу з питань пробації про надання дозволу на виїзд з України.

3. Підставою для відмови у погодженні на виїзд з України є ненадання підтвердних документів, зазначених у пункті 1 цього розділу.

VI. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

1. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

1. Уповноважений орган з питань пробації під час виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю здійснює контроль за виконанням вимог судового рішення власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами (далі - власник підприємства) за місцем роботи засуджених до ЗЗПД та органами, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності, а також функції, зазначені у розділі II цього Порядку.

2. Уповноважений орган з питань пробації, одержавши розпорядження та копію судового рішення стосовно засудженого до ЗЗПД, ставить таку особу на облік відповідно до порядку, визначеного у розділі IV цього Порядку.

3. Строк покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначеного як основне покарання, обчислюється з дня набрання судовим рішенням законної сили.

4. Строк покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі або позбавлення волі на певний строк поширюється на весь час відбування основного покарання і на строк, встановлений вироком суду, що набрав законної сили. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного покарання, а при призначенні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового до інших основних покарань, а також у разі застосування статті 77 КК України - з дня набрання законної сили судовим рішенням.

5. Адміністрація установи виконання покарань (далі - адміністрація), у якій відбуває основний вид покарання особа, засуджена і до додаткового покарання у виді ЗЗПД, за двадцять днів до закінчення строку основного покарання, а в разі її умовно-дострокового звільнення або заміни їй невідбутої частини покарання більш м’яким - у день звільнення від основного покарання або його заміни надсилає до уповноваженого органу з питань пробації копію судового рішення, у тому числі про заміну покарання більш м’яким, завірену печаткою, копію довідки про стан здоров’я, копії листів з питань погодження місця проживання та роботи після звільнення засудженого, підписку про явку засудженого до ЗЗПД до уповноваженого органу з питань пробації (у триденний строк після звільнення) та довідку про особу, в якій зазначені анкетні дані засудженого до ЗЗПД, дата його звільнення, імена, по батькові, прізвища родичів та їхні місця проживання.

6. У десятиденний строк після взяття засудженого до ЗЗПД на облік залежно від забороненого виду діяльності уповноважений орган з питань пробації надсилає повідомлення за формою, наведеною в додатку 26 до цього Порядку, до органів, які мають право анулювати дозвіл на зайняття певними видами діяльності, та копію судового рішення.

7. Під час першого відвідування уповноваженого органу з питань пробації засуджений до ЗЗПД, який працює, подає довідку з місця роботи про те, яку посаду він обіймає або який вид робіт виконує, або копію трудового договору, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У разі відсутності таких документів засудженому до ЗЗПД надається строк для їх надання, про що зазначається у поясненні.

Якщо особа, засуджена до ЗЗПД, не працює, вона пред’являє уповноваженому органу з питань пробації трудову книжку (яка після перевірки одразу повертається) та її копію, яка долучається до матеріалів особової справи. Надалі непрацююча особа, засуджена до ЗЗПД, пред’являє трудову книжку та її копію один раз на шість місяців.

8. У триденний строк після прибуття до уповноваженого органу з питань пробації засудженого до ЗЗПД (якщо засуджений до ЗЗПД працевлаштований) уповноважений орган з питань пробації надсилає власнику підприємства, на якому працює засуджений до ЗЗПД, копію судового рішення та повідомлення за формою, наведеною в додатку 27 до цього Порядку.

Якщо засуджений до ЗЗПД на час поставлення його на облік не працював, але надалі працевлаштувався, уповноважений орган з питань пробації надсилає повідомлення, зазначене в абзаці першому цього пункту, власнику підприємства.

9. З метою здійснення контролю за додержанням засудженим до ЗЗПД вимог судового рішення уповноважений орган з питань пробації один раз на квартал:

надсилає до підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки територіальних органів Національної поліції України запити про наявність фактів (інформації) накладення адміністративних стягнень за порушення правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами особами, засудженими до позбавлення права керувати транспортними засобами;

надсилає до Державної фіскальної служби України запити в електронній формі на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела отримання засудженими до ЗЗПД доходів. Порядок подання запитів встановлюється Міністерством юстиції України та Міністерством фінансів України;

проводить з відповідними підрозділами, які відповідають за безпеку дорожнього руху, звірки обліку та вилучення посвідчень водія у осіб, засуджених до позбавлення права керувати транспортними засобами.

10. У разі якщо власник підприємства не виконує судове рішення, уповноважений орган з питань пробації повідомляє про можливі наслідки невиконання судового рішення, а при подальшому його невиконанні - надсилає матеріали до територіального органу Національної поліції України за місцем розташування уповноваженого органу з питань пробації для вжиття заходів у порядку, визначеному в главі 3 цього розділу.

11. У випадку звільнення засудженого до ЗЗПД з одного місця роботи та працевлаштування в іншому місці роботи уповноважений орган з питань пробації надсилає за новим місцем роботи копію судового рішення й повідомлення, зазначеного в пункті 8 цієї глави.

12. З метою здійснення контролю уповноважений орган з питань пробації не менше одного разу протягом строку покарання перевіряє за місцем роботи засудженого до ЗЗПД виконання судового рішення власником підприємства, перевіряє трудовий договір і посадову інструкцію засудженого до ЗЗПД. Про результати перевірки складається акт перевірки виконання судового рішення щодо засудженого до ЗЗПД за формою, наведеною в додатку 28 до цього Порядку, у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, в установі, організації, а інший з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі засудженого до ЗЗПД та використовується для контролю за усуненням недоліків у разі їх виявлення.

13. Якщо засуджений до ЗЗПД під час відбування покарання згідно з медичним висновком захворів на психічну або іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню призначеного судом покарання, уповноважений орган з питань пробації відповідно до статті 84 КК України протягом трьох діб з моменту отримання медичного висновку направляє до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа відбуває покарання, клопотання для вирішення питання про звільнення такої особи від покарання за хворобою. Разом з клопотанням надсилається особова справа засудженого до ЗЗПД.

2. Обов’язки осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

1. Відповідно до статті 34 КВК України засуджений до ЗЗПД зобов’язаний:

виконувати судове рішення;

надавати на вимогу уповноваженого органу з питань пробації документи, пов’язані з виконанням цього покарання;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про місце роботи і проживання чи їх зміну;

з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.

Засудженому до ЗЗПД забороняється без погодження уповноваженого органу з питань пробації виїжджати за межі України.

2. У разі ухилення засудженого до ЗЗПД від відбування покарання уповноважений орган з питань пробації надсилає до територіального органу Національної поліції України подання про притягнення до кримінальної відповідальності за формою, наведеною у додатку 29 до цього Порядку, копію судового рішення, вжиті уповноваженим органом з питань пробації заходи впливу, пояснення засудженого до ЗЗПД та інші матеріали, що свідчать про ухилення або порушення умов і порядку відбування покарання. Копії перелічених матеріалів підшиваються до особової справи.

3. Ухиленням від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю є невиконання засудженим до ЗЗПД обов’язків, передбачених статтею 34 КВК України.

4. У період здійснення досудового розслідування уповноважений орган з питань пробації продовжує виконувати судове рішення.

3. Обов’язки власника підприємства за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності

1. Відповідно до статті 32 КВК України власник підприємства за місцем роботи засудженого до ЗЗПД зобов’язаний:

не пізніше трьох днів після одержання копії судового рішення звільнити засудженого до ЗЗПД з посади, яку він обіймає, або від того виду професійної діяльності, права на який його позбавлено, внести до трудової книжки засудженого до ЗЗПД запис про те, на якій підставі, на який строк і які посади він позбавлений права обіймати або яким видом професійної діяльності він позбавлений права займатися;

повідомити уповноважений орган з питань пробації про виконання судового рішення;

за вимогою уповноваженого органу з питань пробації надавати йому документи, пов’язані з виконанням покарання.

2. Відповідно до статті 33 КВК України органи, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності, зобов’язані:

не пізніше трьох днів після одержання копії судового рішення анулювати дозвіл на заняття тим видом діяльності, який заборонений засудженому до ЗЗПД;

вилучити відповідний документ, який дає такій особі право займатися певним видом діяльності;

повідомити про виконання вимог судового рішення уповноважений орган з питань пробації.

3. У разі невиконання власником підприємства або органом, який має право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності, судового рішення щодо засудженого до ЗЗПД уповноважений орган з питань пробації надсилає повідомлення про наслідки невиконання судового рішення, а у разі подальшого його невиконання надсилає до територіального органу Національної поліції України за місцем розташування уповноваженого органу з питань пробації подання про притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб за формою, визначеною у додатку 30 до цього Порядку, та долучає до нього акт перевірки виконання судового рішення щодо засудженого до ЗЗПД, довідку про допущені порушення та вжиті у зв’язку з цим заходи. Копії цих матеріалів долучаються до особової справи.

4. Порядок та підстави для зняття з обліку осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

1. Виконання покарання припиняється і засуджений до ЗЗПД знімається з обліку у разі:

відбуття установленого строку покарання - на підставі рапорту (довідки) працівника уповноваженого органу з питань пробації, затвердженого(ї) керівником уповноваженого органу з питань пробації (особою, яка виконує його обов’язки);

скасування судового рішення - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленої відбитком гербової печатки суду;

видання указу Президента України про помилування засудженого до ЗЗПД - за наявності копії указу про помилування та наказу про його виконання, скріпленого підписом заступника Міністра юстиції України;

застосування амністії - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаної відповідним працівником суду та суддею і скріпленої відбитком гербової печатки суду;

вчинення нового кримінального правопорушення - за наявності судового рішення, яке набрало законної сили, якщо судове рішення винесене відповідно до статті 71 КК України з урахуванням судового рішення, за яким засуджений до ЗЗПД перебуває на обліку;

смерті - за наявності документа про оголошення засудженого до ЗЗПД померлим або свідоцтва про смерть;

визнання безвісно відсутнім - за наявності документа про визнання засудженого до ЗЗПД безвісно відсутнім;

пересилання особової справи - за наявності підтвердження про одержання особової справи й поставлення засудженого до ЗЗПД на облік в уповноваженому органі з питань пробації за новим місцем проживання.

2. Відбування покарання припиняється в останній день строку покарання.

3. Якщо кінець строку покарання припадає на вихідний або святковий день, засуджена особа знімається з обліку у передвихідний або передсвятковий день.

4. У триденний строк після зняття з обліку засудженого до ЗЗПД уповноважений орган з питань пробації надсилає до:

підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки територіальних органів Національної поліції України - сповіщення про засуджену особу;

військового комісаріату - повідомлення за формою, наведеною в додатку 31 до цього Порядку;

суду - повідомлення за формою, наведеною в додатку 32 до цього Порядку;

Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України - повідомлення про відкликання доручення.

5. Дата та підстави для зняття з обліку уповноваженого органу з питань пробації зазначаються у журналі обліку засуджених до ЗЗПД.

VII. Виконання покарання у виді громадських робіт

1. Функції, які здійснює уповноважений орган з питань пробації під час виконання покарання у виді громадських робіт

Уповноважений орган з питань пробації під час виконання покарання у виді громадських робіт:

виконує функції, зазначені у розділі II цього Порядку;

погоджує з органами місцевого самоврядування перелік об’єктів, на яких засуджені до ГР відбувають громадські роботи, та види робіт, що можуть ними виконуватись;

веде сумарний облік відпрацьованого засудженими до ГР часу;

здійснює контроль за додержанням умов відбування покарання власником підприємства за місцем відбування громадських робіт;

взаємодіє з власником підприємства за місцем відбування громадських робіт з метою своєчасного отримання інформації про ухилення засуджених до ГР від відбування покарання, переведення на інше місце роботи, появу на роботі в стані сп’яніння, порушення громадського порядку.

2. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт

1. Покарання у виді громадських робіт відбувається за місцем проживання засуджених до ГР.

Органи місцевого самоврядування визначають види безоплатних суспільно корисних робіт, які можуть виконувати засуджені до ГР, а також перелік підприємств, установ, організацій, на об’єктах яких здійснюється виконання безоплатних суспільно корисних робіт.

До громадських робіт належать роботи з благоустрою населених пунктів (участь у заходах з санітарного очищення території, її озеленення, ремонт об’єктів благоустрою тощо), участь у діяльності, спрямованій на вирішення соціальних проблем регіону (участь у соціальних проектах громадських, благодійних організацій), виконання завдань, які належать до компетенції комунальних підприємств, що не потребує наявності відповідної спеціалізації тощо.

До громадських робіт не належать роботи, пов’язані з ризиком для життя, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512.

Неповнолітні засуджені до ГР залучаються до роботи, що не завдає шкоди здоров’ю.

Забороняється залучати неповнолітніх засуджених до ГР до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

2. Уповноважений орган з питань пробації після отримання копії судового рішення здійснює поставлення засудженого до ГР на облік у порядку, визначеному в розділі IV цього Порядку.

3. Під час першої бесіди із засудженим до ГР в уповноваженому органі з питань пробації з’ясовується вид діяльності особи. Засуджений до ГР надає до уповноваженого органу з питань пробації інформацію з місця роботи або навчання про графік роботи (навчання).

4. Після ознайомлення з порядком та умовами відбування покарання засудженому до ГР видається направлення за формою, наведеною в додатку 33 до цього Порядку, на одне з підприємств, в одну з установ, організацій, які визначені органом місцевого самоврядування, де він відбуватиме покарання.

5. Відповідно до статті 38 КВК України строк громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких засуджена особа працювала за визначеним місцем роботи. Громадські роботи виконуються не більше ніж чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на день, але не менше двадцяти п’яти годин на місяць.

6. Залежно від часу роботи (навчання) засуджених до ГР на основній роботі та режиму роботи підприємства, установи, організації за місцем відбування покарання власником підприємства щомісяця складається графік виходу на роботу засудженого(ї) до громадських робіт за формою, наведеною в додатку 34 до цього Порядку, а також заповнюється табель виходу на роботу засудженого(ї) до громадських робіт за формою, наведеною в додатку 35 до цього Порядку.

7. До відпрацьованого часу зараховується тільки час, який особа, засуджена до ГР, відпрацювала згідно з табелем.

8. Кількість відпрацьованих засудженим до ГР годин заноситься до облікової картки щомісяця.

9. Стосовно засудженого до ГР, який згідно з висновком медико-соціальної експертної та спеціальної лікарської комісії під час відбування покарання визнаний інвалідом I або II групи, який після винесення судового рішення досяг пенсійного віку, засудженої до ГР жінки, яка стала вагітною, а також у разі настання психічного розладу або іншої тяжкої хвороби, що перешкоджає відбуванню покарання, уповноважений орган з питань пробації протягом трьох діб з моменту отримання медичного висновку або копії пенсійного посвідчення надсилає до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений до ГР відбуває покарання, клопотання та особову справу для вирішення питання про звільнення такої особи від відбування покарання відповідно до частини третьої статті 37 КВК України, частини третьої статті 56 та статті 84 КК України, при цьому до вирішення судом зазначеного питання відбування покарання припиняється.

10. Уповноважений орган з питань пробації не менше одного разу протягом строку покарання здійснює контрольні перевірки за місцем відбування покарання засудженими до ГР. За результатами перевірки складається акт перевірки виконання судового рішення щодо особи, засудженої до покарання у виді громадських робіт, за формою, наведеною в додатку 36 до цього Порядку, у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, в установі, організації, а інший з відміткою про ознайомлення власника підприємства долучається до особової справи та використовується для контролю за усуненням виявлених недоліків.

11. Відповідно до частини другої статті 37 КВК України надання засудженому до ГР щорічної відпустки за основним місцем роботи не зупиняє виконання покарання у виді громадських робіт.

12. На підставі наданих підприємством, установою, організацією табелів уповноважений орган з питань пробації веде сумарний облік відбутого часу покарання у годинах.

3. Обов’язки осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт

1. Відповідно до статті 37 КВК України засуджені до ГР зобов’язані:

додержуватися встановлених законодавством порядку та умов відбування покарання;

сумлінно ставитися до праці;

працювати на визначених об’єктах і відпрацьовувати установлений судом строк громадських робіт;

з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Засудженому до ГР забороняється без погодження з уповноваженим органом з питань пробації виїжджати за межі України.

2. Відповідно до статті 40 КВК України за порушення порядку та умов відбування покарання у виді громадських робіт, систематичне порушення громадського порядку, за яке засудженого до ГР було притягнуто до адміністративної відповідальності (що підтверджується документально), до такої особи застосовується застереження у вигляді письмового попередження про притягнення до кримінальної відповідальності, зазначеного в абзаці першому пункту 8 глави 2 розділу IV цього Порядку.

За кожним фактом допущеного порушення засуджений до ГР надає письмове пояснення, яке долучається до його особової справи.

3. У разі ухилення від відбування покарання засудженим до ГР уповноважений орган з питань пробації надсилає до правоохоронного органу подання про притягнення до кримінальної відповідальності, зазначене в пункті 2 глави 2 розділу VI цього Порядку, копію судового рішення, копію облікової картки, довідку про відбутий засудженим до ГР час покарання (у годинах), довідку про вчинені ним порушення та вжиті уповноваженим органом з питань пробації заходи впливу, пояснення засудженого до ГР (за наявності), інші документи, що свідчать про ухилення від відбування покарання, для відповідного реагування. Копії цих матеріалів підшиваються до особової справи засудженої особи.

У поданні про притягнення до кримінальної відповідальності зазначаються:

кількість випадків невиходу на роботу, порушення трудової дисципліни, появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

кількість неявок без поважних причин до уповноваженого органу з питань пробації за викликом;

невиконані обов’язки засудженим до ГР та допущені порушення порядку й умов відбування покарання;

вчинені правопорушення засудженим до ГР, за які він притягнутий до адміністративної відповідальності.

У період здійснення досудового розслідування уповноважений орган з питань пробації продовжує здійснювати контроль за виконанням судового рішення.

4. Обов’язки власника підприємства, де засуджені особи відбувають покарання у виді громадських робіт

1. У разі систематичного несвоєчасного подання інформації про виконання громадських робіт або нездійснення контролю відповідальною особою за роботою та поведінкою засудженого, а також невиконання інших вимог статті 39 КВК України уповноважений орган з питань пробації надсилає подання про притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб та матеріали, які свідчать про невиконання таких обов’язків, до територіального органу Національної поліції України для вирішення питання щодо притягнення таких осіб до відповідальності.

2. Разом з поданням надсилаються такі матеріали:

довідка уповноваженого органу з питань пробації про допущені порушення власником підприємства за місцем відбування покарання засудженого до ГР;

пояснення особи, яка здійснювала контроль за роботою засудженого до ГР, або власника підприємства про причини допущення порушень;

копії повідомлень про вихід засудженого до ГР на роботу в установлені дні.

Копії цих матеріалів долучаються до особових справ.

5. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт

1. Виконання покарання припиняється, а засуджені до ГР знімаються з обліку у разі:

відбуття установленого строку громадських робіт - на підставі рапорту (довідки) уповноваженого органу з питань пробації за наявності даних про відпрацьований час, установлений судовим рішенням;

видання указу Президента України про помилування засудженого до ГР - за наявності копії указу про помилування та наказу про його виконання, скріпленого підписом заступника Міністра юстиції України;

скасування судового рішення - за наявності копії відповідного судового рішення, засвідченої підписом судді та печаткою суду;

застосування амністії - за наявності копії відповідного судового рішення, засвідченої підписом судді та печаткою суду;

вчинення нового кримінального правопорушення - за наявності копії судового рішення, яке набрало законної сили, якщо судове рішення винесене відповідно до статті 71 КК України з урахуванням судового рішення, за яким засуджений до ГР перебуває на обліку;

звільнення від відбування покарання за хворобою - за наявності відповідної ухвали суду, засвідченої підписом судді та печаткою суду;

смерті - за наявності документа про оголошення засудженого до ГР померлим або свідоцтва про смерть;

визнання безвісно відсутнім - за наявності документа про визнання засудженого до ГР безвісно відсутнім;

пересилання особової справи - за наявності підтвердження про одержання особової справи й поставлення засудженого до ГР на облік в уповноваженому органі з питань пробації за новим місцем проживання (роботи).

Зняття з обліку здійснюється наступного дня після надходження відповідних документів до уповноваженого органу з питань пробації.

2. У день закінчення строку покарання у виді громадських робіт, а при звільненні за іншими підставами, визначеними у пункті 1 цієї глави,- не пізніше наступного робочого дня після одержання відповідних документів уповноважений орган з питань пробації надсилає повідомлення за формою, наведеною в додатку 37 до цього Порядку, власнику підприємства, де засуджений до ГР відбував покарання, про припинення виконання судового рішення щодо відбування покарання у виді громадських робіт засудженим до ГР.

3. У день зняття з обліку засудженого до ГР уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду повідомлення, зазначене в абзаці четвертому пункту 4 глави 4 розділу VI цього Порядку.

У триденний строк після зняття з обліку засудженого до ГР уповноважений орган з питань пробації надсилає до:

підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки територіальних органів Національної поліції України - сповіщення про засуджену особу;

військового комісаріату - повідомлення, зазначене в абзаці третьому пункту 4 глави 4 розділу VI цього Порядку;

Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України - повідомлення про відкликання доручення.

4. Дата та підстави для зняття засудженого до ГР з обліку зазначаються у журналі обліку засуджених до ГР, особових справах та облікових картках.

5. Відповідно до частини шостої статті 153 КВК України засудженому до ГР на його вимогу видається довідка за формою, наведеною в додатку 38 до цього Порядку, про відбуття покарання або про звільнення від нього.

VIII. Виконання покарання у виді виправних робіт

1. Функції, які здійснює уповноважений орган з питань пробації під час виконання покарання у виді виправних робіт

1. Покарання у виді виправних робіт відбувається на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності за місцем роботи засудженого до ВР.

2. Уповноважений орган з питань пробації під час виконання покарання у виді виправних робіт:

здійснює функції, зазначені у розділі II цього Порядку;

застосовує до засуджених до ВР заходи заохочення;

погоджує зміну місця роботи засуджених до ВР протягом строку відбування ними покарання;

направляє засуджених до ВР до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітних, якщо на час виконання вироку вони не працюють або звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю;

здійснюють контроль за додержанням вимог судового рішення власниками підприємств за місцем роботи засуджених до ВР.

3. Відповідно до частини другої статті 46 КВК України уповноважений орган з питань пробації надсилає подання та особову справу засудженого до ВР до суду для вирішення питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

4. У разі умисного невиконання власником підприємства судового рішення, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконанню в частині систематичного неправильного або несвоєчасного відрахування сум із заробітної плати особи, засудженої до ВР, уповноважений орган з питань пробації надсилає до правоохоронних органів матеріали для відповідного реагування.

5. Якщо засуджений до ВР під час відбування покарання згідно з медичним висновком захворів на психічну або іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню призначеного судом покарання, уповноважений орган з питань пробації відповідно до статті 84 КК України протягом трьох діб з моменту отримання медичного висновку надсилає до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа відбуває покарання, подання для вирішення питання про звільнення такої особи від покарання. Разом з поданням надсилаються висновок спеціальної психіатричної експертної комісії (лікарської комісії) та особова справа засудженого до ВР.

2. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт засудженими особами

1. Засуджені до ВР перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації за місцем проживання.

2. Уповноважений орган з питань пробації, одержавши розпорядження суду з копією судового рішення, здійснює поставлення засудженого до ВР на облік відповідно до розділу VI цього Порядку.

3. Уповноважений орган з питань пробації не пізніше триденного строку з дня явки засудженого до ВР до уповноваженого органу з питань пробації надсилає власнику підприємства незалежно від форми власності копію судового рішення та повідомлення за формою, визначеною в додатку 39 до цього Порядку, про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави.

4. Засуджені до ВР зобов’язані:

додержуватися встановлених відповідно до законодавства порядку і умов відбування покарання;

сумлінно ставитися до праці;

працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися для поставлення на облік до органу державної служби зайнятості для реєстрації як безробітних, якщо на час виконання вироку вони не працюють або звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю, та працевлаштуватися, якщо їм буде запропоновано відповідну посаду (роботу);

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;

погоджувати з уповноваженим органом з питань пробації зміну місця роботи;

з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.

Засудженим до ВР забороняється без погодження уповноваженого органу з питань пробації виїжджати за межі України.

5. Якщо на час звернення судового рішення до виконання або під час його виконання з’ясовується, що засуджений до ВР не працює, він надає письмове пояснення.

Засудженому до ВР, який не працює, видається направлення за формою, наведеною в додатку 40 до цього Порядку, до відповідного центру зайнятості населення для отримання допомоги у працевлаштуванні.

Уповноважений орган з питань пробації зобов’язує засудженого до ВР протягом десяти днів звернутись до центру зайнятості населення і стати на облік або самостійно працевлаштуватись та повідомити про це уповноважений орган з питань пробації.

Якщо засуджений до ВР без поважної причини не став на облік у центрі зайнятості населення або самостійно не працевлаштувався, він надає письмове пояснення про причини ухилення від відбування покарання, йому виноситься застереження у вигляді письмового попередження про притягнення до відповідальності, зазначеного в абзаці першому пункту 8 глави 2 розділу IV цього Порядку. У такому разі засудженому до ВР повторно видається направлення до центру зайнятості населення і він попереджається про те, що якщо протягом десяти днів без поважної причини не стане на облік у центрі зайнятості населення або самостійно не працевлаштується, уповноважений орган з питань пробації, отримавши довідку з відповідного центру зайнятості, зобов’язаний надіслати подання, копію судового рішення та матеріали, які свідчать про ухилення від відбування покарання, до правоохоронних органів для відповідного реагування.

6. З метою здійснення контролю за правильністю та своєчасністю відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених до ВР, коштів у дохід держави уповноважений орган з питань пробації не менше ніж два рази протягом строку покарання, а якщо строк покарання становить менше шести місяців - не менше одного разу протягом строку покарання, перевіряє виконання вимог судового рішення власником підприємства за місцем роботи особи, засудженої до ВР.

Один раз на квартал до особової справи засудженого до ВР долучається характеристика з місця роботи.

7. На підприємстві, в установі, організації уповноважений орган з питань пробації перевіряє:

своєчасність початку утримання із заробітної плати засудженого до ВР коштів у дохід держави;

правильність і своєчасність перерахування утриманих сум у дохід держави;

відповідність даних у розрахункових відомостях, наданих підприємством, установою, організацією до уповноваженого органу з питань пробації, фактичним даним відповідно до розрахунково-платіжних відомостей, наказів підприємства, установи, організації;

тривалість наданої засудженому до ВР щорічної оплачуваної відпустки;

інформацію про причини невиходу особи, засудженої до ВР, на роботу;

інформацію про порушення, допущені засудженим до ВР, застосовані до нього власником підприємства заходи стягнення й заохочення, своєчасність повідомлення про це уповноваженого органу з питань пробації;

інформацію про своєчасне повідомлення щодо переведення засудженого до ВР на іншу посаду або його звільнення з роботи.

8. Про результати перевірки уповноважений орган з питань пробації складає акт перевірки виконання покарання у виді виправних робіт за формою, наведеною в додатку 41 до цього Порядку, у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, в установі, організації, а інший з візами керівника та головного бухгалтера долучається до особової справи для контролю за усуненням недоліків.

В акті зазначаються строки усунення недоліків з подальшим інформуванням уповноваженого органу з питань пробації, про що в облікових картках робляться відмітки.

9. У період відбування покарання засудженим до ВР забороняється звільнятися з роботи за власним бажанням (за угодою сторін) без письмового погодження уповноваженого органу з питань пробації.

Якщо засуджений до ВР звернувся до уповноваженого органу з питань пробації із заявою про звільнення за власним бажанням або угодою сторін, уповноважений орган з питань пробації перевіряє обґрунтованість такої заяви (до заяви додається довідка з нового місця роботи про можливість працевлаштування) та погоджує або не погоджує таке звільнення шляхом винесення постанови про розгляд заяви про звільнення за власним бажанням або за угодою сторін за формою, наведеною в додатку 42 до цього Порядку.

10. Якщо засуджений до ВР перебуває на обліку в одному уповноваженому органі з питань пробації, а бухгалтерія та адміністрація підприємства за місцем його роботи розташовані на території обслуговування іншого уповноваженого органу з питань пробації, уповноважений орган з питань пробації надсилає доручення за формою, наведеною в додатку 43 до цього Порядку, до уповноваженого органу з питань пробації за місцем розташування бухгалтерії або адміністрації підприємства, у якому зазначає всі необхідні відомості з проханням здійснити перевірку виконання судового рішення та скласти акт, зазначений у пункті 8 цієї глави. Доручення виконується уповноваженим органом з питань пробації протягом п’ятнадцяти днів з дня його отримання.

11. Відповідно до частини п’ятої статті 42 КВК України щодо засудженого до ВР, який згідно з висновком спеціальної лікарської комісії під час відбування покарання став непрацездатним, уповноважений орган з питань пробації протягом трьох діб з моменту отримання медичного висновку надсилає до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений до ВР відбуває покарання, клопотання, особову справу та висновок спеціальної лікарської комісії для вирішення питання заміни покарання у виді виправних робіт штрафом.

12. Стосовно засудженого до ВР, який після винесення судового рішення досяг пенсійного віку, а також засудженої до ВР жінки, яка стала вагітною, уповноважений орган з питань пробації протягом трьох діб з моменту отримання копії пенсійного посвідчення або медичного висновку надсилає до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений до ВР відбуває покарання, клопотання, особову справу та завірену копію пенсійного посвідчення або завірену копію медичного висновку про звільнення такого засудженого від відбування покарання відповідно до частини другої статті 57 КК України, при цьому до вирішення зазначеного питання судом відбування покарання призупиняється.

13. До вирішення судом питання заміни покарання у виді виправних робіт штрафом або звільнення засудженого згідно з частиною другою статті 57 КК України відрахування із заробітної плати засудженого призупиняються, про що направляється повідомлення на підприємство, в установу, організацію.

Днем, з якого призупиняється проведення відрахувань, вважається день направлення до суду клопотання.

3. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт

1. Строк покарання у виді виправних робіт обчислюється роками, місяцями і днями в календарному значенні, протягом яких засуджений до ВР працював і з його заробітної плати здійснювалися відрахування.

2. Початком строку виправних робіт є день, з якого фактично розпочато відрахування із заробітної плати засудженого до ВР.

3. Якщо засуджений до ВР на час надходження на підприємство, в установу, організацію копії судового рішення перебував у черговій відпустці, початком строку відбування виправних робіт вважатиметься перший робочий день після його виходу з відпустки.

4. Якщо засуджений до ВР на час надходження на підприємство, в установу, організацію копії судового рішення не працював з поважних причин, початком строку вважатиметься день одержання підприємством, установою, організацією копії судового рішення, але відрахування з його заробітної плати мають проводитися з того моменту, коли він фактично став до роботи.

5. Кількість днів, відпрацьованих засудженим до ВР, має бути не менше кількості робочих днів, які припадають на кожний місяць встановленого судом строку покарання. Якщо засуджений до ВР не відпрацював необхідної кількості днів і відсутні підстави для зарахування невідпрацьованих днів у строк покарання, відбування виправних робіт триває до повного відпрацювання засудженим до ВР призначеної кількості робочих днів.

6. Обчислення строку відбування покарання проводиться на підставі розрахункових даних, визначених у повідомленні, зазначеному в пункті 3 глави 2 цього розділу, які щомісяця надсилає власник підприємства.

У розрахункових даних зазначаються кількість робочих днів за графіком на підприємстві, в установі, організації, кількість фактично відпрацьованих засудженим до ВР робочих днів, кількість і причини не відпрацьованих ним днів згідно з графіком, кількість днів тимчасової непрацездатності за листком непрацездатності (копія надається до уповноваженого органу з питань пробації), заробітна плата і утримання з неї відповідно до судового рішення. Такі відомості підписуються керівником підприємства та бухгалтером і скріплюються печаткою (за наявності). Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта приватного права на документі не створює юридичних наслідків.

7. Якщо кількість днів, які зараховуються у строк відбування покарання в цьому місяці, перевищує кількість робочих днів за графіком, в строк відбування покарання зараховується один календарний місяць.

У строк відбування покарання зараховується один календарний місяць також у разі, якщо засудженому до ВР відповідно до вимог Кодексу законів про працю України встановлено скорочену тривалість робочого часу, неповний робочий день та у разі роботи змінами, що підтверджується копією наказу (довідкою) з підприємства, установи, організації або трудовим договором.

8. У строк відбування покарання у виді виправних робіт зараховується час:

протягом якого засуджений до ВР не працював з поважних причин і за ним відповідно до закону зберігалася заробітна плата;

коли засудженому до ВР не надавалася робота на підприємстві, в установі, організації, що підтверджується наказом (або витягом з нього) за підписами керівника та бухгалтера, скріпленим печаткою (за наявності);

протягом якого засуджений до ВР перебував на обліку в державній службі зайнятості населення і йому було надано статус безробітного. Статус безробітного, наданий засудженому до ВР, підтверджується щокварталу державною службою зайнятості населення за запитом уповноваженого органу з питань пробації.

9. У строк відбування покарання у виді виправних робіт не зараховується час:

хвороби, викликаної алкогольним, наркотичним або токсичним сп’янінням або діями, пов’язаними з ними, грубим порушенням правил техніки безпеки, умисним заподіянням собі тілесних ушкоджень;

відбування адміністративного стягнення у виді адміністративного арешту або виправних робіт;

тримання під вартою як запобіжного заходу в іншому кримінальному провадженні у період відбування покарання у виді виправних робіт у випадках, коли вина в учиненні злочину доведена в установленому законом порядку.

10. Час щорічної відпустки не зараховується до строку відбування покарання, за виключенням зарахування часу щорічної основної відпустки у строк відбування покарання у порядку заохочення.

4. Порядок здійснення відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт

1. Відрахування проводяться з усієї суми заробітної плати без вирахування з цієї суми податків та інших платежів і незалежно від наявності претензій до особи, засудженої до ВР, за виконавчими документами за кожний відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати.

2. Відрахування відповідно до судового рішення із заробітної плати засудженого до ВР починаються з наступного дня після надходження копії судового рішення та повідомлення на підприємство, в установу, організацію, але не раніше набрання судовим рішенням законної сили.

3. Якщо засуджений до ВР працює на роботах з періодичним нарахуванням заробітної плати (сезонні роботи в сільському господарстві, на риболовецьких та рибопереробних підприємствах тощо), відрахування проводяться у міру її нарахування.

4. Якщо засуджений до ВР працює за сумісництвом на кількох підприємствах, відрахування проводяться із заробітної плати за кожним місцем роботи в розмірі, встановленому судовим рішенням.

5. Утримані із заробітної плати засуджених до ВР кошти перераховуються в дохід держави виключно підприємством, установою, організацією, на якому (в якій) працює засуджений до ВР.

6. Відрахування не проводяться з грошових допомог, які одержуються в порядку загальнообов’язкового державного соціального страхування і соціального забезпечення, виплат одноразового характеру, не передбачених системою оплати праці, сум, які виплачуються як компенсація за витрати, пов’язані з відрядженням, та з інших компенсаційних виплат.

7. Уповноважений орган з питань пробації щокварталу надсилає запити до територіальних органів Державної казначейської служби України з метою отримання виписок з поточних рахунків, на які перераховані утримані із заробітної плати засуджених до ВР кошти, та копій платіжних доручень з відміткою банку платника про перерахування цих коштів.

Отримані дані звіряються з відомостями, що надходять з бухгалтерій підприємств, і заносяться до облікової картки засудженого до ВР. Самі відомості, копії платіжних доручень та виписки з поточних рахунків підшиваються до особової справи засудженої особи.

При виявленні неточностей уповноважений орган з питань пробації зобов’язаний надіслати письмове повідомлення до бухгалтерії за місцем роботи засудженого до ВР про проведення перерахунку, у якому запропонувати зарахувати переплату зайво утриманих коштів у рахунок наступних відрахувань або вирахувати суму, якої не вистачає.

8. З метою виявлення засуджених до ВР, які працюють за сумісництвом, уповноважений орган з питань пробації щокварталу надсилає до Державної фіскальної служби України запити в електронній формі на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела отримання засудженими до ВР доходів. Порядок подання запитів встановлюється Міністерством юстиції України та Міністерством фінансів України.

9. Якщо засуджений до ВР відбув призначений строк покарання у виді виправних робіт, але відрахування з його заробітної плати через її затримку не були вчасно перераховані в дохід держави в повному обсязі (що підтверджено розрахунковими відомостями з місця роботи), така особа знімається з обліку, а її облікова картка вноситься до картотеки дебіторської заборгованості в уповноваженому органі з питань пробації, де вона перебуває доти, доки підприємство, установа, організація не перерахує всіх належних коштів, про що уповноважений орган з питань пробації інформує прокурора.

10. У разі банкрутства підприємства, установи, організації, на якому (в якій) працював засуджений до ВР, уповноважений орган з питань пробації інформує прокурора.

5. Заходи заохочення та стягнення до осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт

1. Уповноважений орган з питань пробації за зразкову поведінку і сумлінне ставлення до праці стосовно засудженого до ВР може застосовувати такі заходи заохочення:

подання до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, подання про умовно-дострокове звільнення;

зарахування часу щорічної відпустки у строк відбування покарання.

2. Подання про умовно-дострокове звільнення засудженого до ВР від відбування покарання у виді виправних робіт готується уповноваженим органом з питань пробації спільно зі спостережною комісією стосовно засудженої особи, яка відбула установлену статтею 81 КК України частину строку покарання та сумлінною поведінкою і ставленням до праці довела своє виправлення. Подання разом з особовою справою засудженої особи надсилається для розгляду до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання.

До особової справи засудженого до ВР додається характеристика на нього від власника підприємства. Викладена в ній думка враховується під час остаточного вирішення питання про направлення до суду подання.

Крім того, до суду надсилаються такі матеріали:

копія облікової картки (оригінал облікової картки залишається в уповноваженому органі з питань пробації для контролю за своєчасним перерахуванням утриманих коштів у дохід держави);

довідка про відбутий особою, засудженою до ВР, строк покарання на день направлення матеріалів до суду.

Питання щодо можливості представлення засуджених до ВР до умовно-дострокового звільнення обов’язково розглядається уповноваженим органом з питань пробації у місячний строк після відбуття засудженим установленої КК України частини строку покарання, про що складається рапорт.

3. У разі застосування умовно-дострокового звільнення до засуджених до ВР проведення відрахувань припиняється з моменту набрання судовим рішенням законної сили.

4. Питання зарахування часу щорічної відпустки у строк відбування покарання як заохочення вирішується з урахуванням характеристики на засудженого до ВР від власника підприємства. У цьому разі за десять днів до надання засудженому до ВР щорічної відпустки уповноважений орган з питань пробації виносить постанову про зарахування часу щорічної відпустки до строку відбування покарання за формою, наведеною в додатку 44 до цього Порядку. Постанова негайно надсилається на підприємство, в установу, організацію, а її копія долучається до особової справи.

5. За порушення порядку та умов відбування покарання у виді виправних робіт засудженому до ВР уповноваженим органом з питань пробації виноситься письмове попередження про притягнення до кримінальної відповідальності, зазначене в абзаці першому пункту 8 глави 2 розділу IV цього Порядку.

6. Перед винесенням попередження засуджений до ВР дає письмове пояснення про причини допущеного порушення, яке потім долучається до його особової справи.

7. Стосовно засудженого до ВР, який ухиляється від відбування покарання у виді виправних робіт, уповноважений орган з питань пробації протягом десяти днів (без урахування вихідних та святкових днів) з моменту зібрання матеріалів, що свідчать про ухилення, надсилає до територіального органу Національної поліції України за місцем розташування уповноваженого органу з питань пробації подання, зазначене в пункті 2 глави 2 розділу VI цього Порядку, та матеріали, що свідчать про ухилення, для вирішення питання про притягнення засудженого до ВР до кримінальної відповідальності. Копії цих матеріалів долучаються до особової справи засудженого до ВР.

8. У поданні зазначаються кількість прогулів, час, протягом якого засуджений до ВР не приступав до роботи або не з’являвся без поважної причини до уповноваженого органу з питань пробації, заходи впливу, які застосовувалися до нього, наявність адміністративних стягнень, а також інші відомості про ухилення. Разом з поданням до територіального органу Національної поліції України за місцем розташування уповноваженого органу з питань пробації надсилаються копія судового рішення, копія облікової картки (засвідчена підписом уповноваженої особи уповноваженого органу з питань пробації та скріплена печаткою), довідка про допущені порушення і вжиті заходи впливу, довідка про відбутий строк покарання на день направлення подання, інші матеріали, що свідчать про ухилення засудженого до ВР від відбування покарання.

У період перебування матеріалів у територіальному органі Національної поліції України уповноважений орган з питань пробації продовжує здійснювати контроль за виконанням судового рішення.

6. Обов’язки власника підприємства за місцем відбування засудженими особами покарання у виді виправних робіт

1. На власника підприємства за місцем відбування покарання засудженими до ВР покладаються:

щомісячне відрахування визначеної судовим рішенням частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави;

додержання порядку та умов відбування покарання;

своєчасне інформування уповноваженого органу з питань пробації про ухилення засудженого до ВР від відбування покарання, переведення його на іншу роботу чи посаду, а також його звільнення;

щомісячне інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість робочих днів за графіком на підприємстві, в установі, організації, кількість фактично відпрацьованих засудженим до ВР робочих днів, розмір заробітної плати і утримань з неї відповідно до судового рішення, кількість прогулів, кількість днів тимчасової непрацездатності за листком непрацездатності.

2. У разі систематичного неправильного або несвоєчасного відрахування сум із заробітної плати засудженого до ВР, а також невиконання інших вимог, передбачених статтею 44 КВК України, уповноважений орган з питань пробації надсилає до правоохоронних органів подання про притягнення до кримінальної відповідальності, зазначене в пункті 2 глави 2 розділу VI цього Порядку, довідку працівника про вжиті заходи, довідку власника підприємства про причини неперерахування утриманих коштів, ксерокопії розрахункових відомостей та інші матеріали для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом. Копії цих матеріалів долучаються до особової справи.

7. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт

1. Виконання покарання припиняється і засуджені до ВР знімаються з обліку у разі:

відбуття установленого строку виправних робіт - на підставі рапорту (довідки) уповноваженого органу з питань пробації за наявності даних про відпрацьований час, установлений судовим рішенням (в обліковій картці засудженого до ВР підбивається загальна сума відрахувань із заробітної плати засудженого);

скасування судового рішення - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

заміни невідбутого строку покарання у виді виправних робіт штрафом - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

застосування умовно-дострокового звільнення - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

звільнення від відбування покарання за хворобою - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

видання указу Президента України про помилування засудженого до ВР - за наявності наказу про виконання акту помилування;

застосування амністії - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

вчинення нового кримінального правопорушення - за наявності судового рішення, яке набрало законної сили, якщо судове рішення винесене відповідно до статті 71 КК України з урахуванням судового рішення, за яким засуджений до ВР перебуває на обліку;

смерті - за наявності документа про оголошення засудженого до ВР померлим або свідоцтва про смерть;

визнання безвісно відсутнім - за наявності документа про визнання засудженого до ВР безвісно відсутнім;

пересилання особової справи - за наявності підтвердження про одержання особової справи й поставлення засудженого до ВР на облік в уповноваженому органі з питань пробації за новим місцем проживання (роботи).

2. Зняття з обліку засуджених до ВР здійснюється на підставі рапорту (довідки) уповноваженого органу з питань пробації, затвердженого керівником уповноваженого органу з питань пробації (особою, яка виконує його обов’язки), у день надходження відповідних документів до уповноваженого органу з питань пробації.

3. Несвоєчасне перерахування у дохід держави утриманих сум із заробітної плати засудженого до ВР не є перешкодою для зняття його з обліку.

4. У день зняття з обліку засудженого до ВР уповноважений орган з питань пробації надсилає повідомлення до суду, зазначене в абзаці четвертому пункту 4 глави 4 розділу VI цього Порядку.

У триденний строк після зняття з обліку засудженого до ВР уповноважений орган з питань пробації надсилає до:

підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки територіальних органів Національної поліції України - сповіщення про засуджену особу;

військового комісаріату - повідомлення, зазначене в абзаці третьому пункту 4 глави 4 розділу VI цього Порядку;

Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України - повідомлення про відкликання доручення.

5. У день закінчення строку покарання у виді виправних робіт, а при звільненні з інших підстав - не пізніше наступного робочого дня після одержання відповідних документів уповноважений орган з питань пробації надсилає повідомлення за формою, наведеною в додатку 45 до цього Порядку, власнику підприємства, де засуджений до ВР відбував покарання, про припинення відрахувань з його заробітної плати.

6. Дата та підстави для зняття з обліку засудженого до ВР зазначаються у журналі обліку осіб, засуджених до ВР, особових справах та облікових картках.

7. Відповідно до частини шостої статті 153 КВК України засудженому до ВР на його вимогу видається довідка про відбуття покарання або про звільнення від нього, зазначена в пункті 5 глави 5 розділу VII цього Порядку.

IХ. Порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, у тому числі звільненими від відбування покарання з випробуванням вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до семи років, та звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років

1. Порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, у тому числі звільненими від відбування покарання з випробуванням вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до семи років

1. Уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання звільненого з випробуванням, одержавши копію судового рішення, здійснює поставлення звільненого з випробуванням на облік у порядку, встановленому розділом IV цього Порядку.

2. Стосовно звільненого з випробуванням уповноважений орган з питань пробації проводить реєстрацію такої особи в порядку, передбаченому главою 2 цього розділу.

Звільнений з випробуванням зобов’язаний повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

3. Звільнений з випробуванням один раз на квартал надає пояснення або уповноваженим органом з питань пробації складається довідка про проведення бесіди зі звільненим з випробуванням довільної форми.

4. Якщо звільненому з випробуванням судом покладено обов’язок публічно або в іншій формі попросити пробачення у потерпілого, він має подати до уповноваженого органу з питань пробації підтвердження того, що він виконав цей обов’язок (наприклад, попросив пробачення через радіо, телебачення, газету, журнал чи лист).

5. Якщо звільненому з випробуванням встановлено обов’язок не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації, виїхати він може тільки після отримання такого погодження у вигляді постанови.

6. Звільненому від відбування покарання з випробуванням, на якого покладено обов’язок працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду, уповноважений орган з питань пробації у день ознайомлення з порядком здійснення нагляду видає направлення до центру зайнятості державної служби зайнятості, якщо до цього часу засуджений самостійно не працевлаштувався (що підтверджено довідкою з місця роботи).

Засудженому надається 10 днів для звернення за направленням уповноваженого органу з питань пробації до центру зайнятості для реєстрації як безробітного. Якщо звільнений від відбування покарання з випробуванням у встановлений строк без поважної причини не з’явився до центру зайнятості та самостійно не працевлаштувався, уповноважений орган з питань пробації відбирає у засудженого письмове пояснення про причини ухилення від виконання обов’язку, застосовує до нього письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання та надає ще 10 днів для звернення до центру зайнятості.

Протягом перебування звільненого від відбування покарання з випробуванням на обліку центру зайнятості уповноважений орган з питань пробації запитує інформацію про запропоновані посади та причини відмови від неї засудженої особи. У разі відмови засудженого від запропонованої підходящої роботи без поважних причин уповноважений орган з питань пробації відбирає у нього письмове пояснення та застосовує письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання.

Після працевлаштування звільнений від покарання з випробуванням повинен надати до уповноваженого органу з питань пробації довідку з місця роботи.

7. Звільнений з випробуванням, на якого судом покладено обов’язок пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки унаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, про виконання такого обов’язку надає довідку із закладу охорони здоров’я.

8. Якщо на звільненого від відбування покарання з випробуванням покладено обов’язок дотримуватись встановлених судом вимог щодо вчинення дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля, персонал уповноваженого органу з питань пробації протягом випробувального строку отримує інформацію про дотримання обов’язку від державних органів, громадських організацій, інших осіб, які можуть повідомити про ухилення від виконання обов’язку, в тому числі шляхом відвідування звільненого з випробуванням за місцем проживання, роботи, навчання.

9. У разі якщо звільнений від відбування покарання з випробуванням з незалежних від нього обставин не може виконати обов’язки, покладені на нього судом, він звертається з заявою до уповноваженого органу з питань пробації про заміну таких обов’язків, за необхідності долучає до заяви копії підтвердних документів. Уповноважений орган з питань пробації перевіряє отримані відомості та у разі їх підтвердження надсилає до суду обґрунтоване клопотання про зміну таких обов’язків.

10. Стосовно звільнених з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, уповноважений орган з питань пробації здійснює контроль з таких питань:

відмова жінки від дитини та передання дитини до дитячого будинку;

зникнення з місця проживання;

ухилення від виховання дитини та догляду за нею;

виконання покладених судом обов’язків;

вчинення правопорушень, що призвели до накладення адміністративних стягнень.

Щокварталу уповноважений орган з питань пробації надсилає запити до служби у справах дітей щодо отримання інформації про виконання засудженою жінкою батьківських обов’язків.

11. До індивідуально-профілактичної роботи із звільненими з випробуванням можуть залучатися працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також об’єднання громадян, громадські спілки, релігійні та благодійні організації.

2. Проведення реєстрації звільнених від відбування покарання з випробуванням, у тому числі звільнених від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років

1. У день ознайомлення з порядком здійснення нагляду стосовно звільнених з випробуванням виноситься постанова про встановлення днів явки на реєстрацію за формою, наведеною в додатку 46 до цього Порядку, з якою вони ознайомлюються під підпис.

Неповнолітнім постанова про встановлення днів явки на реєстрацію виноситься в присутності їхніх представників, які також під підпис ознайомлюються з винесеною постановою. День реєстрації для неповнолітніх засуджених встановлюється окремо від днів реєстрації інших засуджених.

Після винесення постанови про встановлення днів явки на реєстрацію заводиться листок реєстрації за формою, наведеною в додатку 47 до цього Порядку.

2. Періодичність явки на реєстрацію встановлюється з урахуванням рекомендованої періодичності встановлення днів явки на реєстрацію за формою, наведеною в додатку 48 до цього Порядку, але не більше 12 разів на квартал. Попередня періодичність явки на реєстрацію визначається під час першого візиту з урахуванням історії правопорушень.

У разі якщо день реєстрації припадає на день запланованого відвідування звільненого з випробуванням за місцем проживання, роботи або навчання і з ним проведено профілактичну бесіду, звільнений з випробуванням вважається таким, що з’явився на реєстрацію.

3. У день реєстрації звільнений з випробуванням ставить підпис у листку реєстрації у графі «Підпис». Якщо звільнений з випробуванням не з’явився на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, у зазначеній графі зазначається «не з’явився» та робиться посилання на аркуш особової справи, де є інформація або пояснення про причину неявки.

4. Якщо день реєстрації припадає на вихідний або святковий день, реєстрація переноситься на перший наступний робочий день, про що зазначається у листку реєстрації.

3. Обов’язки осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, у тому числі звільнених від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років

1. Звільнені з випробуванням зобов’язані:

виконувати обов’язки, покладені на них судом;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;

з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.

2. У разі вчинення звільненим з випробуванням адміністративного правопорушення, що тягне за собою накладення адміністративного стягнення, з ним проводиться індивідуальна профілактична бесіда.

У разі невиконання засудженим, звільненим від відбування покарання з випробуванням, обов’язків, встановлених КВК України, Законом України «Про пробацію», а також покладених на нього судом, або систематичного вчинення правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації застосовує до нього письмове попередження, зазначене в пункті 8 глави 2 розділу IV цього Порядку.

Перед винесенням попередження звільнений з випробуванням викликається до уповноваженого органу з питань пробації, надає пояснення, у якому зазначає обставини, які спричинили ухилення від виконання обов’язків або правопорушення, за яке його було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Невиконанням обов’язків вважається, якщо звільнений з випробуванням не виконав хоча б один з обов’язків за відсутності об’єктивних обставин, що фактично позбавляють його можливості їх виконувати (документально підтверджених).

Систематичним вчиненням правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, є вчинення звільненим з випробуванням протягом іспитового строку трьох і більше таких правопорушень.

3. У разі якщо звільнений з випробуванням продовжує не виконувати обов’язки або вчиняє адміністративні правопорушення після застосування до звільненого з випробуванням письмового попередження, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду клопотання про скасування звільнення від відбування покарання і направлення звільненого з випробуванням для відбування призначеного покарання.

Щодо неповнолітніх, звільнених з випробуванням, клопотання для вирішення питання скасування звільнення від відбування покарання та направлення звільненого з випробуванням для відбування призначеного покарання до суду надсилається за погодженням зі службою у справах дітей.

4. До суду разом з клопотанням надсилаються особова справа, до якої долучаються матеріали, що свідчать про невиконання звільненим з випробуванням покладених на нього судом обов’язків, притягнення до адміністративної відповідальності, ухилення від контролю за його поведінкою.

У поданні зазначаються дата і зміст порушень, яких припустився звільнений з випробуванням, та заходи впливу щодо нього.

5. До вирішення судом питання про скасування звільнення від відбування покарання та направлення звільненого з випробуванням для відбування призначеного покарання виконання судового рішення стосовно звільнених з випробуванням не припиняється, а документи, які надходять до уповноваженого органу з питань пробації стосовно такого звільненого з випробуванням, долучаються до копії клопотання.

6. Стосовно звільненого з випробуванням, який виконав покладені на нього судом обов’язки та не вчинив нового кримінального правопорушення (що підтверджується вимогою), після закінчення іспитового строку до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає звільнений з випробуванням, надсилаються клопотання та його особова справа для вирішення питання про звільнення його від призначеного покарання.

У поданні зазначається інформація, що характеризує звільненого з випробуванням під час перебування на обліку, виконання ним обов’язків та індивідуального плану роботи.

7. Якщо останній день іспитового строку припадає на вихідний чи святковий день, клопотання надсилається до суду в перший наступний робочий день.

4. Порядок здійснення нагляду за звільненими від відбування покарання вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до трьох років

1. Відповідно до частини третьої статті 83 КК України контроль за поведінкою засуджених жінок здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання.

2. Уповноважений орган з питань пробації, одержавши копію судового рішення, здійснює поставлення засуджених жінок на облік у порядку, встановленому розділом IV цього Порядку.

3. Стосовно звільнених з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, уповноважений орган з питань пробації здійснює контроль з таких питань:

відмова жінки від дитини та передання дитини до дитячого будинку;

зникнення з місця проживання;

ухилення від виховання дитини та догляду за нею;

вчинення правопорушень, що призвели до накладення адміністративних стягнень.

Уповноважений орган з питань пробації щокварталу надсилає запити до служби у справах дітей з метою отримання інформації про виконання батьківських обов’язків.

4. У разі отримання інформації, що засуджена, яка була звільнена від відбування покарання, відмовилася від дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчинює правопорушення, що призвели до накладення адміністративних стягнень, така особа викликається до уповноваженого органу з питань пробації та надає письмове пояснення.

Не пізніше наступного дня отримання всіх матеріалів, які свідчать про небажання засудженої жінки стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації направляє до суду клопотання щодо вирішення питання про направлення її для відбування покарання, призначеного судом.

5. Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті уповноважений орган з питань пробації надсилає до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає засуджена жінка, клопотання разом з особовою справою для вирішення питання про звільнення її від покарання або заміну його більш м’яким покаранням чи направлення для відбування покарання, призначеного судовим рішенням.

5. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років, звільнених від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років

1. Контроль за поведінкою звільнених з випробуванням та засуджених жінок припиняється і вони знімаються з обліку у разі:

закінчення іспитового строку звільнених з випробуванням - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

звільнення засудженої жінки від покарання або у разі заміни його більш м’яким покаранням - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

скасування судового рішення - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням та направлення звільненого з випробуванням для відбування призначеного покарання - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

направлення засудженої жінки для відбування покарання, призначеного судовим рішенням,- за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

видання указу Президента України про помилування звільненого з випробуванням або засудженої жінки - за наявності наказу про виконання акту помилування;

застосування амністії - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

вчинення нового кримінального правопорушення - за наявності судового рішення, яке набрало законної сили, якщо судове рішення винесене відповідно до статті 71 КК України з урахуванням судового рішення, за яким звільнений з випробуванням або засуджена жінка перебувають на обліку;

визнання безвісно відсутнім - за наявності документа про визнання звільненого з випробуванням або засудженої жінки безвісно відсутніми;

смерті - за наявності документа про оголошення звільненого з випробуванням або засудженої жінки померлими, свідоцтва про смерть;

пересилання особової справи - за наявності підтвердження про одержання особової справи й поставлення звільненого з випробуванням або засудженої жінки на облік в уповноваженому органі з питань пробації за новим місцем проживання (роботи).

Зняття звільнених з випробуванням та засуджених жінок з обліку здійснюється у день надходження відповідних документів до уповноваженого органу з питань пробації.

2. У триденний строк після звільнення від відбування покарання звільнених з випробуванням або засуджених жінок уповноважений орган з питань пробації надсилає до:

підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки територіальних органів Національної поліції України - сповіщення про засуджену особу;

військового комісаріату - повідомлення, зазначене в абзаці третьому пункту 4 глави 4 розділу VI цього Порядку;

суду - повідомлення, зазначене в абзаці четвертому пункту 4 глави 4 розділу VI цього Порядку;

Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України - повідомлення про відкликання доручення.

3. Дата та підстави для зняття звільненого з випробуванням або засудженої жінки з обліку зазначаються у журналі обліку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та особових справах.

X. Порядок проведення уповноваженим органом з питань пробації заходів з виявлення засуджених осіб, місцезнаходження яких невідомо

1. З дня залишення засудженою особою місця проживання або неприбуття з місць обмеження або позбавлення волі до місця проживання засудженої особи, якій покарання було замінено більш м’яким відповідно до статті 82 КК України, уповноважений орган з питань пробації невідкладно проводить першочергові заходи з виявлення такої особи:

опитує родичів, сусідів та знайомих засудженої особи, встановлює її можливе місцеперебування і зв’язки за межами місця проживання, про що складає довідку;

встановлює осіб за місцем роботи або навчання, які можуть знати місцезнаходження засудженої особи, про що складає довідку;

надсилає вимогу, зазначену в абзаці четвертому пункту 8 глави 1 розділу IV цього Порядку;

телефонує родичам та знайомим засудженої особи, які проживають в іншому місці, про що складає довідку;

здійснює запити до відповідних органів реєстрації, закладів охорони здоров’я за місцем проживання засудженої особи, моргів, територіальних органів Національної поліції України.

2. Якщо за результатами вжитих заходів місцезнаходження засуджених осіб не встановлене, уповноважений орган з питань пробації готує подання про передання матеріалів для проведення подальших розшукових заходів, долучає до нього копію судового рішення, матеріали початкового розшуку та інші матеріали особової справи та із супровідним листом надсилає їх до територіального органу Національної поліції України відповідно до вимог КВК України.

Копії подання та матеріалів заходів з виявлення долучаються до особової справи.

3. Першочергові заходи з виявлення засуджених осіб проводяться у термін не більше 45 днів.

4. Про затримання оголошених у розшук засуджених осіб територіальний орган Національної поліції України повідомляє уповноважений орган з питань пробації, який є ініціатором розшуку. Після цього уповноважений орган у територіальному органі Національної поліції України, у якому тримається засуджена особа, з’ясовує всі обставини і причини залишення засудженою особою місця проживання або неприбуття до місця проживання, відбирає у неї пояснення.

Якщо затримана засуджена особа перебуває в територіальному органі Національної поліції України, який розташований за межами територіальної належності уповноваженого органу з питань пробації, працівник уповноваженого органу з питань пробації телефоном доручає уповноваженому органу з питань пробації за місцем розташування територіального органу Національної поліції України з’ясувати обставини і причини залишення засудженою особою місця проживання або неприбуття до місця проживання.

5. У разі встановлення, що засуджена особа проживає в іншому регіоні, уповноважений орган з питань пробації негайно надсилає запит до уповноваженого органу з питань пробації за його новим місцем проживання з вимогою негайно перевірити місце проживання засудженої особи і за потреби здійснити запит для направлення її особової справи.

Після отримання такого запиту уповноважений орган з питань пробації проводить перевірку і в разі позитивного результату робить запит про направлення на її адресу особової справи засудженої особи.

6. В особовій справі особи, яка перебуває в розшуку, мають бути копія постанови про оголошення особи у розшук, довідки про стан розшуку засудженої особи через кожні три місяці, інші матеріали.

XI. Організація роботи уповноваженого органу з питань пробації щодо направлення осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі, які на час винесення вироку суду не перебували під вартою, до кримінально-виконавчих установ відкритого типу

1. Порядок оформлення матеріалів

1. Направлення до місця відбування покарання засуджених до ОВ покладається на уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання засуджених осіб.

2. У день надходження до уповноваженого органу з питань пробації копії судового рішення стосовно засудженого до ОВ дані про нього заносяться до журналу обліку осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі, за формою, наведеною в додатку 49 до цього Порядку, та на нього заводиться особова справа, номер якої збігається з номером реєстрації в журналі обліку.

Особова справа містить матеріали, на підставі яких засудженого до ОВ взято на облік.

3. У день надходження копії судового рішення уповноважений орган з питань пробації надсилає засудженому до ОВ виклик, за яким він зобов’язаний з’явитись для вручення припису та ознайомлення з порядком відбування покарання. При прибутті засудженого до ОВ до уповноваженого органу з питань пробації з ним проводиться бесіда. Він заповнює підписку за формою, наведеною в додатку 50 до цього Порядку, та анкету, після чого йому на руки видається повідомлення за формою, наведеною в додатку 51 до цього Порядку, для передання власнику підприємства, на якому працює засуджений до ОВ. Засуджений до ОВ надає дві фотокартки розміром 4x6 см, одна з яких наклеюється в лівому верхньому куті анкети.

4. В уповноваженому органі з питань пробації засудженому до ОВ вручається припис про виїзд до місця відбування покарання за формою, наведеною в додатку 52 до цього Порядку (далі - припис), та роз’яснюється порядок слідування до місця відбування покарання, відповідальність за невиїзд в установлений строк або неприбуття до виправного центру. Корінець припису з підписом засудженого до ОВ долучається до його особової справи.

5. У день вручення засудженому до ОВ припису уповноважений орган з питань пробації надсилає повідомлення за формою, наведеною в додатку 53 до цього Порядку, до адміністрації виправного центру - про вручення засудженому до ОВ припису та повідомлення за формою, наведеною в додатку 54 до цього Порядку, до військкомату щодо військовозобов’язаних - про дату відправлення та місце відбування покарання засудженим до ОВ, копії яких долучаються до особової справи.

6. Якщо після надходження до уповноваженого органу з питань пробації копії судового рішення стосовно засудженого до ОВ встановлюється, що такий засуджений проживає в іншому регіоні, уповноважений орган з питань пробації негайно надсилає запит про перевірку факту проживання засудженого до ОВ за новою адресою. Уповноважений орган з питань пробації за новим місцем проживання негайно здійснює таку перевірку і в разі позитивного результату робить запит на особову справу, після отримання якої у триденний строк надсилає підтвердження про її отримання.

2. Порядок слідування особи, засудженої до обмеження волі, до місця відбування покарання та зняття її з обліку

1. Засуджений до ОВ зобов’язаний прибути до виправного центру не пізніше строку, встановленого в приписі, та мати при собі документ, який посвідчує його особу.

2. Засуджені до ОВ прямують самостійно до виправного центру за рахунок держави.

3. Якщо засуджений до ОВ прибув до виправного центру за власний рахунок, адміністрація виправного центру протягом трьох робочих днів зобов’язана компенсувати йому кошти на проїзд згідно з наданими квитками, при цьому кошти виплачуються у сумі з розрахунку, що не перевищує вартості проїзду у загальних вагонах залізничного транспорту, автобусах (крім класу «люкс»).

4. У разі відсутності у засудженого до ОВ коштів на проїзд до виправного центру він звертається із заявою до Державної установи «Центр пробації» про сплату його проїзду до виправного центру, яка розглядається в одноденний строк. До заяви засудженого до ОВ додається рапорт (заява) працівника уповноваженого органу з питань пробації. Бухгалтерія Державної установи «Центр пробації» сплачує проїзд до виправного центру засудженого до ОВ, про що в приписі робиться запис про забезпечення проїзним квитком. Про використані кошти на проїзд засудженого до ОВ складається звіт, до якого додається копія проїзного квитка.

5. Про прибуття (неприбуття) засудженого до ОВ до місця відбування покарання в установлений строк адміністрація виправного центру протягом трьох днів повідомляє уповноважений орган з питань пробації та суд, який ухвалив судове рішення стосовно засудженого до ОВ.

Про прибуття засудженого до ОВ до місця відбування покарання в установлений строк адміністрація виправного центру протягом трьох днів повідомляє територіальний орган Національної поліції України.

Підрозділ інформаційно-аналітичної підтримки територіального органу Національної поліції України в триденний термін після отримання повідомлення забезпечує унесення таких відомостей засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» до відповідних баз (банків) даних єдиної інформаційної системи МВС.

6. Уповноважений орган з питань пробації протягом трьох днів з дня отримання повідомлення про прибуття засудженого до ОВ до місця відбування покарання передає особову справу засудженого до ОВ разом із супровідним листом до виправного центру. Про дату прибуття засудженого до ОВ до виправного центру та дату отримання повідомлення уповноважений орган з питань пробації робить відмітки в журналі обліку засуджених до покарання у виді обмеження волі.

7. У разі неприбуття засудженого до ОВ до місця відбування покарання уповноважений орган з питань пробації вживає заходів щодо встановлення причин невиїзду такої особи до виправного центру та у разі встановлення поважної причини невиїзду повторно видає припис на виїзд.

8. У разі невиїзду засудженого до ОВ до місця відбування покарання без поважних причин або ухилення від одержання припису уповноважений орган з питань пробації надсилає подання про направлення до місця відбування покарання за формою, наведеною в додатку 55 до цього Порядку, до суду для вирішення питання направлення засудженого до ОВ до місця відбування покарання в порядку, встановленому для засуджених до позбавлення волі.

Поважними причинами невиїзду засудженого після отримання припису до місця відбування покарання в призначений строк є хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом (документально підтверджені).

Належним підтвердженням отримання засудженим припису є його підпис про отримання припису.

Ухиленням засудженого від отримання припису є його умисні дії, що унеможливлюють вручення уповноваженим органом з питань пробації та підтверджуються документально.

9. У разі неприбуття засудженого до ОВ до місця відбування покарання та у разі, якщо місцезнаходження його невідоме, уповноважений орган з питань пробації, на обліку якого він перебуває, здійснює заходи з виявлення засудженого до ОВ протягом п’ятнадцяти днів з часу отримання повідомлення адміністрації виправного центру про неприбуття до місця відбування покарання.

Якщо після здійснення зазначених заходів місцезнаходження засудженого до ОВ не встановлено, уповноважений орган з питань пробації надсилає до територіального органу Національної поліції України за місцем розташування уповноваженого органу з питань пробації клопотання про розшук для оголошення його в розшук та клопотання до суду для вирішення питання щодо направлення засудженої особи до місця відбування покарання в порядку, встановленому для осіб, засуджених до позбавлення волі.

Після затримання засуджений до ОВ направляється до виправного центру в порядку, встановленому для засуджених до позбавлення волі.

Зазначені в цьому пункті заходи уповноважений орган з питань пробації вживає також стосовно засуджених до ОВ, які зникли з місця проживання до отримання припису.

10. Засуджені до ОВ знімаються з обліку у разі:

прибуття до місця відбування покарання - за наявності підтвердження про прибуття до виправного центру засудженого до ОВ;

скасування судового рішення - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

видання указу Президента України про помилування засудженого до ОВ - за наявності наказу про виконання акту помилування;

застосування амністії - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, підписаного відповідним працівником суду та суддею і скріпленого відбитком гербової печатки суду;

вчинення нового кримінального правопорушення - за наявності судового рішення, що набрало законної сили, якщо судове рішення винесене відповідно до статті 71 КК України з урахуванням судового рішення, за яким засуджений до ОВ перебуває на обліку;

визнання безвісно відсутнім - за наявності документа про визнання засудженого до ОВ безвісно відсутнім;

смерті - за наявності документа про оголошення засудженого до ОВ померлим або свідоцтва про смерть;

пересилання особової справи - за наявності підтвердження про одержання особової справи й поставлення засудженого до ОВ на облік в уповноваженому органі з питань пробації за новим місцем проживання.

XII. Строки та умови зберігання документації

1. Установлюються такі строки зберігання документації стосовно засуджених осіб, які перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації:

три роки - особові справи засуджених осіб, облікові картки (облікові картки засуджених до ВР мають містити відомості про повний перерахунок коштів у дохід держави, встановлений вироком (ухвалою) суду), копії ухвал суду про звільнення від відбування покарання або скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням;

п’ять років - журнали обліку осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт, журнали обліку осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт, журнали обліку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

п’ятнадцять років - журнали обліку осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

2. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

3. Особові справи, облікові картки засуджених осіб, знятих з обліку, формуються в пачки за місяцями у хронологічному порядку зняття з обліку.

4. Знищення та зберігання документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

5. З метою забезпечення збереження документації приміщення уповноваженого органу з питань пробації обладнується засобами охоронної сигналізації.

Директор Департаменту
публічного права


Л. Кравченко


Додаток 1
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 1 розділу III)

КЛОПОТАННЯ (ПОДАННЯ)
про передання матеріалів для проведення подальших розшукових заходів


Додаток 2
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 1 розділу III)

КЛОПОТАННЯ (ПОДАННЯ)Додаток 3
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 6 глави 1 розділу IV)

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів

№ з/п

Номер і дата документа

Звідки надійшов, кому адресований

Вид документа і його стислий зміст

Номер примірника

Кількість аркушів

основного документа

1

2

3

4

5

6

Номер примірника

Кількість аркушів

Підпис особи, якій передано документ на виконання, дата

Номер справи (тому), до якої (якого) підшито документ, номери аркушів, номер і дата акта про знищення

Позначка про перевірку наявності документа

Примітка

додатка

основного документа

додатка

7

8

9

10

11

12

13

__________
Примітки:


1. Щодня перед реєстрацією документів у журналі проставляється дата.
2. Під час відправлення документа за його вхідним номером у графі «Примітка» проставляється дата відправлення.
3. Під час внесення поправок персоналом уповноваженого органу з питань пробації робиться запис у графі «Примітка», що засвідчується його підписом, та проставляється дата.


Додаток 4
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 6 глави 1 розділу IV)

______________________________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Розпочато «____» _______________ 20___ р.

Закінчено «____» _______________ 20___ р.

Строк зберігання _______ років.

№ з/п

Дата взяття на облік

Прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження

Місце проживання

Дата ухвалення вироку та найменування суду

За якою статтею КК України засуджено

1

2

3

4

5

6

Дата набрання вироком законної сили

Які посади заборонено обіймати або яким видом діяльності заборонено займатися

Місце роботи, посада

Дата та номер наказу про внесення запису до трудової книжки

Початок та кінець строку відбування покарання

Дата та підстави для зняття з обліку

7

8

9

10

11

12


Додаток 5
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 6 глави 1 розділу IV)

____________________________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт

Розпочато «____» _______________ 20___ р.

Закінчено «____» _______________ 20___ р.

Строк зберігання _______ років.

№ з/п

Дата взяття на облік

Прізвище, ініціали

Рік народження

Місце проживання

Найменування суду та дата ухвалення вироку

Дата набрання вироком законної сили

За якою статтею КК України засуджено

1

2

3

4

5

6

7

8

Відомості про наявність попередніх судимостей

Місце відбування громадських робіт

Кількість годин, призначених вироком

Місце основної роботи (навчання)

Дата та підстави для зняття з обліку

9

10

11

12

13


Додаток 6
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 6 глави 1 розділу IV)

_________________________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт

Розпочато «____» _______________ 20___ р.

Закінчено «____» _______________ 20___ р.

Строк зберігання _______ років.

№ з/п

Дата взяття на облік

Прізвище, ініціали

Рік народження

Місце проживання

Найменування суду та дата ухвалення вироку

Дата набрання вироком законної сили

1

2

3

4

5

6

7

За якою статтею КК України засуджений(а)

Відомості про наявність попередніх судимостей

Місце відбування покарання

Строк виправних робіт, розмір утримань

Місце роботи

Дата та підстави для зняття з обліку

8

9

10

11

12

13


Додаток 7
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 6 глави 1 розділу IV)

_____________________________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Розпочато «____» _______________ 20___ р.

Закінчено «____» _______________ 20___ р.

Строк зберігання _______ років.

№ з/п

Дата взяття на облік

Прізвище, ініціали

Рік народження

Місце проживання

Найменування суду та дата ухвалення вироку

Дата набрання вироком законної сили

За якою статтею КК України засуджений(а)

1

2

3

4

5

6

7

8

Відомості про наявність попередніх судимостей

Обов’язки, встановлені вироком

Додаткові покарання, встановлені вироком суду

Місце роботи (навчання) засудженого(ї)

Дата та підстави для зняття з обліку

9

10

11

12

13


Додаток 8
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 8 глави 1 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 9
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 8 глави 1 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 10
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 8 глави 1 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про засуджену особу


Додаток 11
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 8 глави 1 розділу IV)

ВИМОГА


Додаток 12
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 9 глави 1 розділу IV)

ОСОБОВА СПРАВА


Додаток 13
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 9 глави 1 розділу IV)

ОБЛІКОВА КАРТКА
засудженого(ї) до покарання у виді громадських робіт


Додаток 14
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 9 глави 1 розділу IV)

ОБЛІКОВА КАРТКА
засудженого(ї) до покарання у виді виправних робіт


Додаток 15
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 1 глави 2 розділу IV)

ВИКЛИК
до уповноваженого органу з питань пробації


Додаток 16
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 6 глави 2 розділу IV)

АНКЕТА


Додаток 17
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 7 глави 2 розділу IV)

ПІДПИСКА


Додаток 18
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 7 глави 2 розділу IV)

ПІДПИСКА


Додаток 19
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 7 глави 2 розділу IV)

ПІДПИСКА


Додаток 20
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 7 глави 2 розділу IV)

ПІДПИСКА


Додаток 21
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 7 глави 2 розділу IV)

ПІДПИСКА


Додаток 22
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 8 глави 2 розділу IV)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про притягнення до кримінальної відповідальності


Додаток 23
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 8 глави 2 розділу IV)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання


Додаток 24
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 2 глави 3 розділу IV)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ


Додаток 25
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 1 розділу V)

ПОСТАНОВА
про погодження на виїзд з України засудженої особи
(відмову у погодженні)


Додаток 26
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 6 глави 1 розділу VI)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 27
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 8 глави 1 розділу VI)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 28
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 12 глави 1 розділу VI)

АКТ
перевірки виконання судового рішення щодо засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю


Додаток 29
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 2 глави 2 розділу VI)

ПОДАННЯ
про притягнення до кримінальної відповідальності


Додаток 30
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 3 глави 3 розділу VI)

ПОДАННЯ
про притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб


Додаток 31
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 4 глави 4 розділу VI)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 32
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 4 глави 4 розділу VI)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 33
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 4 глави 2 розділу VII)

НАПРАВЛЕННЯДодаток 34
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 6 глави 2 розділу VII)

ГРАФІК
виходу на роботу засудженого(ї) до громадських робіт
______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

День виходу на роботу

Години

Об’єкт, на якому засуджений(а) відбуватиме громадські роботи, та вид робіт


Графік склав:

_________________
(посада)

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

«____» ____________ _______ р.Додаток 35
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 6 глави 2 розділу VII)

ТАБЕЛЬ
виходу на роботу засудженого(ї) до громадських робіт


Додаток 36
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 10 глави 2 розділу VII)

АКТ
перевірки виконання судового рішення щодо особи, засудженої до покарання у виді громадських робіт


Додаток 37
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 2 глави 5 розділу VII)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 38
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 5 глави 5 розділу VII)

ДОВІДКА


Додаток 39
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 3 глави 2 розділу VIII)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 40
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 5 глави 2 розділу VIII)

НАПРАВЛЕННЯ


Додаток 41
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 8 глави 2 розділу VIII)

АКТ
перевірки виконання покарання у виді виправних робіт


Додаток 42
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 9 глави 2 розділу VIII)

ПОСТАНОВА
про розгляд заяви про звільнення за власним бажанням або за угодою сторін


Додаток 43
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 10 глави 2 розділу VIII)

ДОРУЧЕННЯ


Додаток 44
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 4 глави 5 розділу VIII)

ПОСТАНОВА
про зарахування часу щорічної відпустки до строку відбування покарання


Додаток 45
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 5 глави 7 розділу VIII)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 46
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 1 глави 2 розділу IХ)

ПОСТАНОВА
про встановлення днів явки на реєстрацію


Додаток 47
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 1 глави 2 розділу IХ)

ЛИСТОК РЕЄСТРАЦІЇДодаток 48
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 2 глави 2 розділу IХ)

РЕКОМЕНДОВАНА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
встановлення днів явки на реєстрацію

результати першої оцінки

низький ризик вчинення повторного кримінального правопорушення

середній ризик вчинення повторного кримінального правопорушення

високий ризик вчинення повторного кримінального правопорушення

від 1 до 6 місяців

середня інтенсивність контрольних заходів

максимальна кількість контрольних заходів

максимальна кількість контрольних заходів

результати чергової оцінки

низький

середній

низький
середній

високий

середній
високий

від 6 до 12 місяців

мінімальна інтенсивність контрольних заходів

середня інтенсивність контрольних заходів

середня інтенсивність контрольних заходів

максимальна кількість контрольних заходів

максимальна кількість контрольних заходів

результати чергової оцінки

низький

середній
високий

низнизькийький

середній
високий

середній

високий

від 12 місяців

мінімальна інтенсивність контрольних заходів

максимальна кількість контрольних заходів

мінімальна інтенсивність контрольних заходів

максимальна кількість контрольних заходів

середня інтенсивність контрольних заходів

максимальна кількість контрольних заходів

Періодичність явок на реєстрацію з максимальною інтенсивністю контрольних заходів - 2-4 рази на місяць.

Періодичність явок на реєстрацію із середньою інтенсивністю контрольних заходів - 1 раз на місяць.

Періодичність явок на реєстрацію з мінімальною інтенсивністю контрольних заходів - 1-2 рази на 3 місяці.

Про зміну періодичності явки на реєстрацію уповноваженим органом з питань пробації виноситься постанова про встановлення днів явки на реєстрацію, яка оголошується звільненому з випробуванням під підпис.Додаток 49
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 2 глави 1 розділу ХI)

_________________________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі

Розпочато «____» _______________ 20___ р.

Закінчено «____» _______________ 20___ р.

Строк зберігання _______ років.

№ з/п

Дата взяття на облік

Прізвище, ініціали

Рік народження

Місце проживання

Найменування суду та дата ухвалення вироку

Дата набрання вироком законної сили

За якою статтею КК України засуджено

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата вручення припису засудженому(ій)

Дата прибуття засудженого(ї) до виправного центру

Місце та адреса відбування покарання

Дата затримання

Дата отримання підтвердження

Дата зняття з обліку засудженого(ї)

9

10

11

12

13

14


Додаток 50
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 3 глави 1 розділу ХI)

ПІДПИСКА


Додаток 51
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 3 глави 1 розділу ХI)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 52
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 4 глави 1 розділу ХI)

ПРИПИС
про виїзд до місця відбування покарання


Додаток 53
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 5 глави 1 розділу ХI)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 54
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 5 глави 1 розділу ХI)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 55
до Порядку здійснення нагляду
та проведення соціально-виховної
роботи із засудженими до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі
(пункт 8 глави 2 розділу ХI)

ПОДАННЯ
про направлення до місця відбування покарання


Документи та файли

Сигнальний документ — f482114n720.doc
Сигнальний документ — f482114n721.doc
Сигнальний документ — f482114n722.doc
Сигнальний документ — f482114n723.doc
Сигнальний документ — f482114n724.doc
Сигнальний документ — f482114n725.doc
Сигнальний документ — f482114n726.doc
Сигнальний документ — f482114n727.doc
Сигнальний документ — f482114n728.doc
Сигнальний документ — f482114n729.doc
Сигнальний документ — f482114n730.doc
Сигнальний документ — f482114n731.doc
Сигнальний документ — f482114n732.doc
Сигнальний документ — f482114n733.doc
Сигнальний документ — f482114n734.doc
Сигнальний документ — f482114n735.doc
Сигнальний документ — f482114n736.doc
Сигнальний документ — f482114n737.doc
Сигнальний документ — f482114n738.doc
Сигнальний документ — f482114n768.doc
Сигнальний документ — f482114n769.doc
Сигнальний документ — f482114n741.doc
Сигнальний документ — f482114n742.doc
Сигнальний документ — f482114n743.doc
Сигнальний документ — f482114n744.doc
Сигнальний документ — f482114n745.doc
Сигнальний документ — f482114n746.doc
Сигнальний документ — f482114n747.doc
Сигнальний документ — f482114n748.doc
Сигнальний документ — f482114n749.doc
Сигнальний документ — f482114n750.doc
Сигнальний документ — f482114n751.doc
Сигнальний документ — f482114n770.doc
Сигнальний документ — f482114n753.doc
Сигнальний документ — f482114n755.doc
Сигнальний документ — f482114n756.doc
Сигнальний документ — f482114n757.doc
Сигнальний документ — f482114n758.doc
Сигнальний документ — f482114n759.doc
Сигнальний документ — f482114n760.doc
Сигнальний документ — f482114n761.doc
Сигнальний документ — f482114n762.doc
Сигнальний документ — f482114n763.doc
Сигнальний документ — f482114n764.doc
Сигнальний документ — f482114n765.doc
Сигнальний документ — f482114n766.doc
Сигнальний документ — f482114n767.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.02.2019 — 2019 р., № 14, стор. 125, стаття 525, код акта 93444/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -