<<
>>

НАКАЗ від 31.05.2018 № 1676/5 "Про затвердження змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації та Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру". Мін'юст України. 2018

Документ актуальний на 06.06.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2018  № 1676/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2018 р.

за № 648/32100

Про затвердження змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації та Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру

Відповідно до пунктів 3, 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 103 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 458/4679, що додаються.

3. Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього наказу.

4.

Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н.А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Бернацьку Н.І.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

31.05.2018  № 1676/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2018 р.

за № 648/32100

ЗМІНИ

до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації

1. У розділі II:

1) в абзаці четвертому пункту 2.4 слова та цифри «пунктом 57 розділу II Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242» замінити словами та цифрами «пунктом 85 розділу ІІ Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55»;

2) в абзаці п’ятому пункту 2.18 цифри «57» замінити цифрами «85»;

3) в абзаці п’ятому пункту 2.19 цифри «50» замінити цифрами «46»;

4) в абзаці третьому пункту 2.20 цифри «57» замінити цифрами «85».

2. У розділі ІІІ:

1) підпункт 3.11.6 пункту 3.11 викласти в такій редакції:

«3.11.6 довідку щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950;»;

2) у пункті 3.13:

в абзаці першому слова «Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності» замінити словами «Департаменту реєстрації та систематизації правових актів»;

в абзаці другому слова «Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення» замінити словами «Департаменту комунікації, документообігу та контролю»;

3) в абзаці першому пункту 3.14 слова «Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення» замінити словами «Департаменту комунікації, документообігу та контролю».

3. У розділі IV:

1) в абзаці третьому пункту 4.2 слова «Департаменту антикорупційної політики» замінити словами «Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки»;

2) в абзаці третьому підпункту 4.6.1, абзаці третьому підпункту 4.6.2, абзаці другому підпункту 4.6.3, абзаці другому підпункту 4.6.4 пункту 4.6 слова «погоджується начальником Управління і затверджується директором Департаменту» замінити словами «начальником Управління, погоджується директором Департаменту і затверджується заступником Міністра (згідно з розподілом обов’язків)».

4. У розділі V:

1) в абзаці першому пункту 5.1 цифру «2» замінити цифрою «1»;

2) у пунктах 5.2, 5.3 цифру «1» замінити цифрою «2».

5. Доповнити Порядок після розділу V новим розділом VI такого змісту:

«VI. Особливості проведення державної реєстрації нормативно-правових актів в електронній формі

6.1. Підготовка та подання нормативно-правових актів в електронній формі на державну реєстрацію здійснюються відповідно до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у тому числі цього Порядку, та з урахуванням вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55.

6.2. У разі якщо нормативно-правовий акт відповідає вимогам законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, орган державної реєстрації приймає рішення про його державну реєстрацію.

6.3. Кожен запис державного реєстру засвідчується спеціально для цього призначеною електронною печаткою органу державної реєстрації. Відповідне засвідчення здійснює уповноважена особа органу державної реєстрації.

6.4. У разі необхідності з відповідного реєстру робляться витяги в електронній та паперовій формах.

6.5. У разі подання нормативно-правового акта в електронній формі з державного реєстру одразу за фактом засвідчення запису про державну реєстрацію відповідного акта автоматично надсилається повідомлення органу видання цього акта через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з такими реєстраційними даними: дата державної реєстрації, номер акта згідно з державним реєстром. Реєстраційні дані нормативно-правового акта автоматично завантажуються до реєстраційно-моніторингової картки відповідного акта у системі електронного документообігу органу видання цього акта та не можуть бути спотворені шляхом їх редагування.».

У зв’язку з цим розділ VI вважати розділом VIІ.

6. У розділі VIІ:

1) в абзаці першому пункту 7.1 слова «Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності» замінити словами «Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів»;

2) у пункті 7.5 цифру «1» замінити цифрою «2».

7. У тексті Порядку слова «Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини» в усіх відмінках замінити словами «Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини» у відповідних відмінках.

8. Додатки 2-5 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту

реєстрації та систематизації

правових актів

Н.А. Железняк


Додаток 2

до Порядку подання

нормативно-правових актів

на державну реєстрацію

до Міністерства юстиції України

та проведення їх державної реєстрації

(пункт 4.6)

ВИСНОВОК

про державну реєстрацію нормативно-правового акта

Додаток 3

до Порядку подання

нормативно-правових актів

на державну реєстрацію

до Міністерства юстиції України

та проведення їх державної реєстрації

(пункт 4.6)

ВИСНОВОК

про доопрацювання нормативно-правового акта

Додаток 4

до Порядку подання

нормативно-правових актів

на державну реєстрацію

до Міністерства юстиції України

та проведення їх державної реєстрації

(пункт 4.6)

ВИСНОВОК

про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта

Додаток 5

до Порядку подання

нормативно-правових актів

на державну реєстрацію

до Міністерства юстиції України

та проведення їх державної реєстрації

(пункт 4.6)

ВИСНОВОК

про визнання нормативно-правового акта таким, що не підлягає державній реєстрації


Документи та файли

Сигнальний документ — f475263n58.doc
Сигнальний документ — f475263n59.doc
Сигнальний документ — f475263n60.doc
Сигнальний документ — f475263n61.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.06.2018 — 2018 р., № 42, стор. 215, стаття 1522, код акта 90425/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -