Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

N 17-3-5/93 від 16.07.96 м.Київ "vd960716 vn17-3-5/93". Мін'юст України. 1996

Документ актуальний на 10.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

N 17-3-5/93 від 16.07.96

м.Київ

vd960716 vn17-3-5/93

Кабінету Міністрів Автономної

Республіки Крим,

державній адміністрації областей,

мм.Києва і Севастополя

Державним податковим інспекціям

по Автономній Республіці Крим,

областях, мм.Києва і Севастополя

Держкомстату Автономної

Республіки Крим, обласним,

Київському і Севастопольському

міським управлінням статистики

Про Роз'яснення з питань діючого законодавства щодо

послідовності здійснення скасування державної реєстрації

суб'єктів підприємницької діяльності, їх ліквідації та

виключення з Єдиного державного реєстру підприємств і

організацій України

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 14 травня

1996 р. N інд.- 25 і за узгодженням з ним від 19 червня 1996 р.

N 12455/25 надсилаємо "Роз'яснення з питань діючого законодавства

щодо послідовності здійснення скасування державної реєстрації

суб'єктів підприємницької діяльності, їх ліквідації та виключення

з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України",

які підготовлені Мінстатом, Мінюстом і Мінекономіки України, для

використання в роботі місцевими органами влади, що здійснюють

державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності,

податковими службами та органами державної статистики. Просимо довести ці Роз'яснення до підпорядкованих Вам

організацій районної ланки.

Міністр статистики М.І.Борисенко

Роз'яснення

з питань діючого законодавства щодо послідовності здійснення

скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької

діяльності, їх ліквідації та виключення з Єдиного державного

реєстру підприємств і організацій України

У даному роз'ясненні розглядаються питання ліквідації

суб'єктів підприємницької діяльності в частині того, на підставі

яких правових норм органи державної статистики повинні здійснювати

виключення суб'єкта підприємницької діяльності з Єдиного

державного реєстру підприємств і організацій України (в подальшому

Державний реєстр). У відповідності до діючого законодавства України суб'єкти

підприємницької діяльності вважаються ліквідованими з моменту їх

виключення з Державного реєстру (пункт 4 статті 34 Закону України

"Про підприємництво" ( 698-12 ): "Підприємство вважається

реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з

Державного реєстру України"). Діюче законодавство України як підстави для ліквідації

суб'єктів підприємницької діяльності передбачає таке: - рішення вищого органу управління або власника суб'єкта

підприємницької діяльності; - визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом; - рішення суду або арбітражного суду на підставах,

передбачених діючим законодавством України. Враховуючи те, що діючим законодавством України введено таку

процедуру, як скасування державної реєстрації, у випадках

прийняття рішення про ліквідацію суб'єкта підприємницької

діяльності до органу державної реєстрації необхідно подати

відповідну заяву про скасування державної реєстрації та додати

рішення вищого органу управління або власника суб'єкта

підприємницької діяльності про ліквідацію. У випадку ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності в

порядку визнання його банкрутом, арбітражний суд приймає постанову

про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом і

направляє цю постанову його засновнику, банку, органу, який

зареєстрував суб'єкт підприємницької діяльності, та іншим органам

відповідно до статті 14 Закону України "Про банкрутство"

( 2343-12 ).

Така ж процедура здійснюється і при винесенні рішення

про ліквідацію (скасування державної реєстрації) суб'єкта

підприємницької діяльності в арбітражному чи судовому порядку за

інших підстав, передбачених чинним законодавством. Цими ж органами

призначається ліквідаційна комісія. Подальші дії з ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності

здійснюються ліквідаційною комісією. Ліквідаційна комісія публікує

відповідну інформацію про ліквідацію суб'єкта підприємницької

діяльності в офіційному органі преси (республіканському і

місцевому) із зазначенням терміну подачі заяв кредиторами своїх

претензій, який не може бути меншим ніж два місяці, оцінює наявне

майно суб'єкта підприємницької діяльності, виявляє його дебіторів

і кредиторів та вживає заходи для розрахунку з ними; вживає заходи

із сплати боргів суб'єкта підприємницької діяльності третім

особам, складає ліквідаційний баланс, подає його для затвердження

вищому органу управління або власнику суб'єкта підприємницької

діяльності або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Затверджений ліквідаційний баланс подається до податкової

інспекції за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької

діяльності. Після цього суб'єкт підприємницької діяльності

звертається до банку з проханням про закриття рахунків. Після

закриття рахунку в банку суб'єкт підприємницької діяльності

звертається до відповідних органів внутрішніх справ і здає свої

печатки та штампи. Після завершення всіх зазначених дій і одержання

підтверджуючих документів (перелік необхідних документів з

ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності зазначено в п.26

"Положення про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької

діяльності" ( 276-94-п ), суб'єкт підприємницької діяльності подає

їх до органу державної реєстрації. Таким чином, орган державної

реєстрації підтверджує на підставі цих ліквідаційних документів і

рішення про скасування державної реєстрації позбавлення підприємця

статусу юридичної особи, що й передбачено ст.8 Закону України "Про

підприємництво" ( 698-12 ): статусу юридичної особи підприємець

позбавляється після здійснення всіх заходів з ліквідації його як

суб'єкта підприємницької діяльності. Тобто підставою для

виключення з Державного реєстру є позбавлення суб'єкта

підприємницької діяльності статусу юридичної особи. В подальшому орган державної реєстрації на підставі

ліквідаційних документів і рішення про скасування державної

реєстрації заповнює Повідомлення про скасування державної

реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (додаток N 9 до

"Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької

діяльності" ( 276-94-п ) і подає його відповідному органу

державної реєстрації для виключення з Державного реєстру. У

повідомленні про скасування державної реєстрації суб'єкта

підприємницької діяльності "дата ліквідації" заповнюється з акту

ліквідаційної комісії, а "номер рішення" є номером рішення органу

державної реєстрації про скасування з визначенням дати його

прийняття. Таким чином, досягається єдина логічна послідовність актів

законодавства із створення, ліквідації суб'єктів підприємницької

діяльності та включенню і виключенню їх з Державного реєстру: 1. Державна реєстрація здійснюється на підставі установчих

документів із створення суб'єкта підприємницької діяльності. Вона

підтверджує одержання ним статусу юридичної особи, після чого

суб'єкт підприємницької діяльності включається до Державного

реєстру, який є реєстром юридичних осіб. 2. Органи державної реєстрації, здійснюючи скасування

державної реєстрації, підтверджують позбавлення підприємця статусу

юридичної особи на підставі документів, що одержані після

здійснення всіх заходів з ліквідації його як суб'єкта

підприємницької діяльності. Лише після цього він виключається з

Державного реєстру, оскільки вже не є юридичною особою. Ліквідаційні документи, так само, як і установчі документи

повинні зберігатись в органах державної реєстрації.

Заступник Міністра економіки В.О.Ботвинов

Заступник Міністра юстиції Б.С.Стичинський

Заступник Міністра фінансів А.В.Литвин

Перший заступник Міністра статистики О.Г.Осауленко

"Все о бухгалтерском учете", N 48\96

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -