<<
>>

НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021

Документ актуальний на 18.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2021  № 268

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 квітня 2021 р.

за № 494/36116

Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання

На виконання частини третьої статті 13 Закону України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до частини п’ятої статті 21 Закону України «Про освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок переведення учнів на наступний рік навчання в закладах спеціалізованої освіти наукового профілю, що додається.

2. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369, слово «(вихованців)» виключити, а слова «до наступного класу» замінити словами «на наступний рік навчання».

3. Затвердити Зміни до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), що додаються.

4.

Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Осмоловський А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Секретаріату

Української асоціації районних та обласних рад

Л. Денісова

Ю. Андрійчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

01 березня 2021 року № 268

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 квітня 2021 р.

за № 494/36116

ПОРЯДОК

переведення учнів на наступний рік навчання в закладах спеціалізованої освіти наукового профілю

1. Цей Порядок встановлює умови та процедуру переведення учнів на наступний рік навчання в державних та комунальних закладах спеціалізованої освіти наукового профілю (далі - ліцеї).

2. Переведення учнів на наступний рік навчання в ліцеї здійснюється на підставі результатів підсумкового оцінювання учнів та/або їх державної підсумкової атестації (для учнів дев’ятих класів) згідно з рішенням педагогічної ради ліцею та відповідно до наказу директора ліцею, що упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття має бути оприлюднений на інформаційному стенді ліцею.

3. Під час переведення на наступний рік навчання учням видається свідоцтво досягнень. Свідоцтво досягнень отримують батьки, інші законні представники учнів не пізніше 01 липня, а копія зберігається в особовій справі.

4. Учні дев’ятих класів, які завершили здобуття базової освіти наукового спрямування одночасно зі здобуттям базової середньої освіти у ліцеї, переводяться до десятого класу цього самого ліцею:

1) для подальшого здобуття спеціалізованої освіти наукового спрямування за тим самим профілем навчання за власною заявою (у разі досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків, інших законних представників відповідно до пункту 2 цього Порядку;

2) для подальшого здобуття спеціалізованої освіти наукового спрямування за іншим профілем навчання (у разі наявності у ліцеї двох і більше профілів навчання) за результатами вступних випробувань, що проводяться відповідно до пунктів 4-13 розділу II Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1553, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2020 року за № 174/34457.

Учні, які за результатами вступних випробувань не переводяться до десятого класу цього ліцею з іншим профілем навчання, за власною заявою (у разі досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків, інших законних представників переводяться до десятого класу цього ліцею того самого профілю навчання, за яким вони здобували освіту до дев’ятого класу включно, відповідно до пункту 2 цього Порядку або випускаються із ліцею відповідно до наказу його директора для продовження здобуття повної загальної середньої освіти в інших закладах системи загальної середньої освіти. За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, може бути подано скановану копію або фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо).

Якщо ліцей в освітній діяльності використовує наскрізну освітню програму, переведення учнів дев’ятого класу, які здобули в такому закладі базову освіту наукового спрямування, до десятого класу (на рівень профільної освіти наукового спрямування) здійснюється відповідно до умов, визначених наскрізною освітньою програмою та/або установчими документами ліцею.

5. Для оскарження рішень педагогічної ради ліцею учні (у разі досягнення повноліття), їхні батьки або інші законні представники можуть подати відповідне звернення до директора або засновника ліцею чи уповноваженого ним органу (посадової особи).

Для розгляду звернення може створюватися комісія, порядок діяльності, чисельність і персональний склад якої затверджує директор відповідного ліцею (далі - комісія).

Комісія за наслідками розгляду звернень може прийняти рішення про надання рекомендацій щодо скасування, зміни, прийняття нового або залишення рішення педагогічної ради, що оскаржується, без змін.

Результати розгляду звернення та рекомендації оформлюються протоколом засідання комісії.

У випадку подання звернення до засновника ліцею чи уповноваженого ним органу (посадової особи) його розгляд здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Генеральний директор

директорату дошкільної,

шкільної, позашкільної

та інклюзивної освіти

А. Осмоловський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.04.2021 — 2021 р., № 32, стор. 152, стаття 1880, код акта 104358/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 13. до. МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2022 № 66 "Про затвердження Порядку акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -