<<
>>

НАКАЗ від 12.12.2019 № 1550 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499". МОН України. 2019

Документ актуальний на 11.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2019  № 1550


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2020 р.
за № 196/34479

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499

Відповідно до абзацу сьомого підпункту 2 пункту 6 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» та підпункту 5 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, слова «професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами «закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

2. Затвердити Зміни до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, що додаються.

3.

Директорату професійної освіти (Шумік І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та його розміщення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку в справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коржевського П.

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор «Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Міністр соціальної політики України


Н. Скрипка


Л. Денісова

Ю. Соколовська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12 грудня 2019 року № 1550


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2020 р.
за № 196/34479

ЗМІНИ
до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України

1. У заголовку слова «професійно-технічних навчальних закладів», замінити словами «закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

2. У розділі I:

1) у пункті 1.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.»;

абзац другий після слів «чинного законодавства» доповнити словом «України»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

2) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.»;

3) у пункті 1.6 слово «державне» замінити словами «державне/регіональне».

3. У розділі II:

1) абзац третій пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;»;

2) у пункті 2.5:

абзац шостий після слів «медичними показаннями» доповнити словами «відповідно до законодавства»;

абзац сьомий після слова «знань» доповнити словами «, умінь та навичок»;

в абзаці восьмому слова «форму навчання» замінити словами «форму здобуття освіти».

4. У пункті 3.1 розділу III:

в абзаці першому слова «форму навчання» замінити словами «форму здобуття освіти»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«документ про освіту;»;

в абзаці третьому слова «(оригінал або його завірену копію)» виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.».

5. У розділі IV:

1) у пункті 4.3 слово «Учні» замінити словами «Здобувачі освіти»;

2) в абзаці третьому пункту 4.4 слово «слухачів» замінити словами «здобувачів освіти».

6. У розділі V:

1) абзац четвертий пункту 5.1 викласти в такій редакції:

«діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;»;

2) пункт 5.2 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:

«призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

3) у пункті 5.3 слова «формою навчання» замінити словами «формою здобуття освіти»;

4) пункт 5.6 виключити.

У зв’язку з цим пункт 5.7 вважати пунктом 5.6;

5) пункт 5.6 викласти у такій редакції:

«5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.».

7. У розділі VI:

1) у пункті 6.1 слова «в основній середній загальноосвітній школі» замінити словами «в закладі загальної середньої освіти»;

2) у пункті 6.2 слово «державного» замінити словами «державного/регіонального».

8. У тексті Типових правил слова «професійно-технічні навчальні заклади», «професійно-технічна освіта», «навчальний заклад» в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами «заклад професійної (професійно-технічної) освіти», «професійна (професійно-технічна) освіта», «заклад освіти» у відповідних відмінках та числах.

Генеральний директор
директорату професійної освіти


І. Шумік


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.03.2020 — 2020 р., № 18, стор. 147, стаття 718, код акта 98198/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення". МОН України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.02.2019 № 152 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 18.02.2019 № 221 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369". МОН України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 14.02.2019 № 194/331 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900". МОН України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.03.2019 № 372/404 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних натуралістів". МОН України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.02.2019 № 179 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 09.01.2019 № 17 "Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 239 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -