<<
>>

НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019

Документ актуальний на 09.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2019  № 28

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2019 р.

за № 124/33095

Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами

Відповідно до абзацу третього частини сьомої статті 21 Закону України «Про освіту», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами, що додається.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра молоді та спорту України

Міністр культури України

Тимчасово виконуючий обов’язки

Міністра оборони України

І. Гоцул

Є.

Нищук

І. Руснак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

14 січня 2019 року № 28

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2019 р.

за № 124/33095

ПОРЯДОК

вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регламентує правила вступу на наступний рівень освіти осіб, які здобувають у закладах спеціалізованої освіти мистецьку, спортивну, військову освіту або освіту наукового спрямування за наскрізними освітніми програмами (далі — здобувачі спеціалізованої освіти).

2. Для вступу на наступний рівень освіти відповідно до цього Порядку необхідно, щоб здобувач спеціалізованої освіти завершив здобуття освіти на попередньому рівні освіти в закладі спеціалізованої освіти, в якому здобуття освіти відбувається за наскрізною освітньою програмою, затвердженою в установленому законодавством порядку.

3. Вступ на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти здійснюється одночасно з їх переведенням до наступного класу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», положень про заклади спеціалізованої освіти, цього Порядку, а також наскрізної освітньої програми закладу освіти.

4. Прийом на навчання за освітніми програмами вищої освіти після завершення здобуття освіти на попередньому рівні здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

II. Особливості вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти

1. Здобувачі початкової мистецької освіти вступають на наступний рівень освіти у закладі спеціалізованої освіти мистецького профілю згідно з установчими документами та вимогами до здобувачів, встановленими наскрізною освітньою програмою цього закладу освіти, що затверджується в установленому законодавством порядку.

2. Здобувачі спортивної освіти для вступу на наступний рівень освіти у цьому самому закладі освіти повинні:

1) виконати умови наскрізної освітньої програми закладу освіти на попередньому рівні;

2) успішно скласти перевідні тести спортивної підготовленості;

3) виконати вимоги навчального плану з видів спорту (що визначає кваліфікаційний рівень підготовки здобувачів спеціалізованої освіти (спортивний розряд, спортивне звання)), що затверджується в установленому законодавством порядку.

Перевідні тести спортивної підготовленості затверджує директор закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання. Порядок та строки їх складання схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором закладу освіти.

3. Здобувачі військової освіти, які разом із здобуттям загальної середньої освіти отримали допризовну підготовку або підготовку осіб за військово-технічними та військово-медичними спеціальностями, вступають на наступний рівень військової освіти у закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю згідно з установчими документами та вимогами до здобувачів, встановленими наскрізною освітньою програмою цього закладу освіти.

4. Здобувачі базової освіти наукового спрямування вступають на наступний рівень освіти наукового спрямування відповідно до законодавства, установчих документів та наскрізної освітньої програми наукового ліцею, наукового ліцею-інтернату, що затверджується в установленому законодавством порядку.

Якщо вступ на рівень профільної освіти наукового спрямування відбувається не у рік завершення здобуття базової освіти наукового спрямування, то такий вступ здійснюється згідно з відповідними порядками щодо зарахування, відрахування та переведення учнів, передбаченими абзацами другим, третім частини третьої статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

Тимчасово виконуючий

обов’язки генерального

директора директорату

дошкільної та шкільної освіти

В.С. Божинський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.02.2019 — 2019 р., № 16, стор. 102, стаття 563, код акта 93461/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2020 № 511 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти". МОН України. 2020 рікк
 13. до. МОН України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій". МОН України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2020 № 549 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635". МОН України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 04.05.2020 № 591 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285". МОН України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2020 № 483 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 22.05.2020 № 673 "Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання". МОН України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 25.05.2020 № 689 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427". МОН України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 06.04.2020 № 482 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році". МОН України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -