<<
>>

НАКАЗ від 19.11.2019 № 1440 "Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2019

Документ актуальний на 14.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.11.2019  № 1440

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 грудня 2019 р.

за № 1236/34207

Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1137 «Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою забезпечення пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2017 року № 1029 «Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2017 року за № 965/30833.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Полянського П.Б.

Міністр

Г.

Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

19 листопада 2019 року № 1440

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 грудня 2019 р.

за № 1236/34207

ІНСТРУКЦІЯ

з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України (далі - МОН) з метою забезпечення порядку пропуску до службових приміщень працівників МОН, інших громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які прибули до МОН за службовою необхідністю.

2. У разі виникнення аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт з персоналом, а також аварійні бригади допускаються до адміністративних будівель МОН безперешкодно.

II. Порядок здачі (прийняття) під охорону службових приміщень адміністративних будівель МОН

1. Працівники МОН зобов’язані:

підтримувати службові приміщення та майно, що в них розміщено, у належному санітарному та технічному стані;

дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням і побутовими електроприладами, а також правил пожежної безпеки;

сприяти охороні службових приміщень і майна, що в ньому розміщено, запобігати його руйнуванню або розкраданню.

2. Працівники МОН отримують ключі від службових приміщень з відповідним записом у журналі видачі/здачі ключів від приміщень адміністративних будівель МОН за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, на посту охорони у відповідальної посадової особи підрозділу охорони адміністративних будівель МОН (далі - підрозділ охорони).

3. Після закінчення робочого дня працівники МОН, що останніми залишають службові приміщення, перевіряють їх на предмет зачинення вікон, знеструмлення обладнання й побутових та освітлювальних приладів. Після зачинення ключі від службового приміщення здають відповідальній посадовій особі підрозділу охорони.

4. Відповідальній посадовій особі підрозділу охорони забороняється видавати ключі від службових приміщень стороннім особам, які не є працівниками МОН.

5. Доступ у режимні приміщення МОН здійснюється відповідно до переліку посад, перебування на яких передбачає доступ до режимних приміщень (зон, територій), згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

6. Охорона режимних приміщень здійснюється особовим складом підрозділу охорони та інженерно-технічними засобами охорони.

У неробочий час сховища матеріальних носіїв секретної інформації охороняються технічними засобами охорони (охоронна сигналізація), яку підключено на пульт чергового Управління поліції охорони в м. Київ.

Пропуск до режимних приміщень (зон, територій) працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони тощо у разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно за наявності спеціальних перепусток, а якщо такі перепустки відсутні - за наявності документа, що посвідчує особу, у супроводі працівників спецсектору МОН.

III. Порядок пропускного режиму

1. Вхід до адміністративних будівель МОН здійснюється лише через пости забезпечення пропускного режиму, обладнані автоматичними системами контролю допуску.

2. Працівники МОН допускаються до службових приміщень адміністративних будівель МОН за умови пред’явлення працівнику підрозділу охорони службового посвідчення з безконтактним електронним носієм (далі - службове посвідчення).

3. У разі втрати службового посвідчення працівник зобов’язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Дублікат службового посвідчення видається працівникові за його письмовою заявою.

4. Пропуск осіб, що прибули до Міністра, його заступників та державного секретаря, здійснюється за погодженням із підрозділом охорони працівниками приймалень керівників МОН засобами телефонного зв’язку.

5. До службових приміщень адміністративних будівель МОН допускаються керівники органів управління освітою, закладів освіти, та суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління МОН, за умови пред’явлення працівнику охорони службового посвідчення, яке посвідчує особу, та разової перепустки (додаток 3), отриманої особою в бюро перепусток МОН у встановленому порядку.

6. До адміністративних будівель МОН допускаються особи, які прибули за службовою необхідністю, з дозволу керівництва МОН, керівників структурних підрозділів за попереднім погодженням з підрозділом охорони за телефоном, а також інші громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають потребу в тимчасовому перебуванні в МОН, згідно з письмовим замовленням в супроводі працівника відповідного самостійного структурного підрозділу Міністерства після отримання особою у бюро перепусток МОН разової перепустки у встановленому порядку.

7. Представникам державних установ та організацій, що здійснюють планові (позапланові) перевірки питань роботи МОН, час проведення яких визначено відповідними приписами, видаються тимчасові перепустки із безконтактним електронним носієм (додаток 4).

8. Працівник підрозділу охорони вносить дані до реєстру за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції, де зазначає прізвище та ініціали особи, яка допускається до адміністративної будівлі МОН, реквізити документа, що посвідчує особу, найменування підприємства, установи або організації, від якої особа прибула, а також прізвище та ініціали посадової особи МОН, яка дала дозвіл на пропуск, та час входу.

9. Посадова особа, яка дала дозвіл на пропуск до адміністративної будівлі МОН, організовує супровід таких осіб при вході та виході з будівлі і є відповідальною за дотримання ними порядку і правил поведінки в державній установі та своєчасний їх вихід за межі адміністративної будівлі.

10. Пропуск іноземців на територію МОН здійснюється в робочий час лише за спеціальною тимчасовою перепусткою для іноземців за формою, наведеною у додатку 6 до цієї Інструкції.

Для отримання спецперепустки відповідальна особа структурного підрозділу, яка здійснює заходи щодо прийому іноземців, заздалегідь подає заявку до спецсектору МОН, відповідального за видачу таких перепусток, в якій зазначаються:

1) прізвища, імена іноземців;

2) держава, яку вони представляють;

3) дата зустрічі та час перебування іноземців у МОН.

Заявка підписується керівником структурного підрозділу, відповідального за прийом іноземців.

11. До адміністративних будівель МОН пропускаються:

1) безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем’єр-міністр України;

Генеральний прокурор України;

віце-прем’єр-міністри України;

Міністри;

Міністр освіти і науки України, його заступники та державний секретар МОН;

2) безперешкодно за пред’явленням відповідного службового посвідчення:

народні депутати України діючого скликання;

працівники Національного антикорупційного бюро України;

Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, а також уповноважені Національним агентством посадові особи;

3) за пред’явленням відповідного службового посвідчення:

керівники інших центральних органів виконавчої влади, не зазначених у підпункті 1 цього пункту;

помічники-консультанти народних депутатів України;

4) за пред’явленням відповідного службового посвідчення та реєстру на доставку секретної документації до МОН під час виконання своїх службових обов’язків:

співробітники фельд’єгерського зв’язку;

співробітники спецзв’язку;

представники інших державних органів, що доставляють секретну кореспонденцію;

5) з дозволу керівництва МОН, керівників самостійних структурних підрозділів МОН або їх заступників, посадові особи органів державної влади за пред’явленням відповідного службового посвідчення у присутності відповідального працівника МОН, якому доручено супроводжувати відвідувачів;

6) за затвердженим керівником самостійного структурного підрозділу або його заступником списком осіб, копія якого надається працівнику підрозділу охорони у присутності відповідального працівника МОН, якому доручено супроводжувати відвідувачів:

особи без громадянства;

особи, які прибули на нараду та інші заходи;

особи, які прибули для виконання господарських і будівельних робіт.

12. До адміністративних будівель МОН забороняється допускати осіб:

1) зі зброєю (за винятком працівників фельд’єгерського та спеціального зв’язку та Управління державної охорони України, які прибувають для доставки документів або здійснюють охорону посадових осіб органів державної влади згідно з чинним законодавством), боєприпасами, вибуховими речовинами та із засобами, що можуть заподіяти шкоду здоров’ю та життю людини;

2) з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва МОН або керівників самостійних структурних підрозділів, за пред’явленням відповідного службового посвідчення у присутності відповідального працівника МОН, якому доручено супроводжувати відвідувачів;

3) з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними речовинами, засобами, що можуть використовуватись для вчинення актів технологічного тероризму;

4) з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя та здоров’я предметами;

5) у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння;

6) з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва МОН або керівників самостійних структурних підрозділів;

7) з гучномовцями, плакатами, транспарантами;

8) з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

IV. Порядок внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей до (з) адміністративних будівель МОН

1. Внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей до (з) адміністративних будівель МОН здійснюються в робочий час за матеріальними перепустками на право внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей на територію (з території) адміністративної будівлі Міністерства освіти і науки України за формою, наведеною у додатку 7 до цієї Інструкції, що оформлюються за заявками керівників самостійних структурних підрозділів, підписуються працівником структурного підрозділу МОН, який відповідає за адміністративно-господарську діяльність та є матеріально відповідальною особою відповідної адміністративної будівлі Міністерства.

2. Матеріальна заявка на право внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей на територію (з території) адміністративної будівлі МОН реєструється в реєстрі обліку матеріальних заявок на право внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей на територію (з території) адміністративної будівлі Міністерства освіти і науки України за формою, наведеною у додатку 8 цієї Інструкції, підписується працівником підрозділу охорони, який на її зворотному боці зазначає дату й час переміщення матеріальних цінностей, та в установленому порядку передається працівнику структурного підрозділу МОН, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність та є матеріально відповідальною особою для подальшого зберігання.

3. Внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей до (з) адміністративних будівель МОН, які належать іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюються у супроводі працівника структурного підрозділу, відповідального за проведення зазначених робіт.

4. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території адміністративних будівель МОН здійснюється під наглядом працівника підрозділу охорони.

V. Порядок в’їзду (виїзду) автотранспорту на територію (з території) об’єкта охорони

1. В’їзд (виїзд) на територію (з території) об’єкта охорони здійснюється через пункт пропуску, обладнаний технічними засобами контролю.

2. В’їзд (виїзд) у разі потреби на територію (з території) об’єкта охорони автомобілів інших підприємств, організацій, установ та особистого автотранспорту дозволяється за умови включення його до відповідного реєстру, підготовленого структурним підрозділом МОН, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність.

3. В’їзд (виїзд) на територію (з території) об’єкта охорони спеціально обладнаних транспортних засобів для вивозу твердих побутових відходів, автомобілів аварійних служб за викликом здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу МОН, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність.

Короткотерміновий в’їзд автотранспорту на територію об’єкта охорони за відповідними посвідченнями, товарними накладними дозволяється:

посадовим особам, щодо яких здійснюється державна охорона;

керівникам органів державної влади;

працівникам фельд’єгерського та спеціального зв’язку;

особам, які доставили товарно-матеріальні цінності.

4. Автотранспорт аварійно-рятувальних служб та інший спеціальний автотранспорт при виникненні надзвичайних ситуацій на об’єкті охорони (пожежа, стихійне лихо, аварія тощо) пропускається на територію безперешкодно, а за відсутності зазначених випадків - на загальних підставах.

VI. Порядок в’їзду (виїзду) автотранспорту на територію (з території) адміністративних будівель МОН

1. На територію (з території) адміністративних будівель МОН має право в’їжджати (виїжджати) службовий автотранспорт МОН.

2. В’їзд (виїзд) у разі потреби на територію (з території) адміністративних будівель МОН автомобілів інших підприємств, організацій, установ і особистого автотранспорту дозволяється за умови включення його до відповідного реєстру обліку автотранспортних засобів, підготовленого структурним підрозділом МОН, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність.

VII. Підтримання належного громадського порядку біля входу (в’їзду) до адміністративних будівель МОН

Підтримання належного громадського порядку біля входу (в’їзду) до адміністративних будівель МОН та забезпечення під’їзду до нього службових автомобілів покладаються на працівників підрозділу охорони.

Директор департаменту

забезпечення документообігу,

контролю та інформаційних

технологій

І. Єрко

Додаток 1

до Інструкції з організації

пропускного режиму

до адміністративних будівель

Міністерства освіти

і науки України

(пункт 2 розділу II)

Інв. № _______

ЖУРНАЛ

видачі/здачі ключів від приміщень адміністративних будівель

Міністерства освіти і науки України

_______________________________________________________

(місцезнаходження адміністративної будівлі Міністерства)

Дата

№ приміщення

Час отримання ключів

Прізвище та ініціал отримувача ключів

Підпис

1

2

3

4

5

Розпочато: ______________________

Закінчено:  ______________________

На _____ арк.

Директор департаменту

забезпечення документообігу,

контролю та інформаційних

технологій

І. Єрко

Додаток 2

до Інструкції з організації

пропускного режиму

до адміністративних будівель

Міністерства освіти

і науки України

(пункт 5 розділу II)

ПЕРЕЛІК

посад, перебування на яких передбачає доступ до режимних приміщень (зон, територій)

№ з/п

Посада

№№ приміщень

Примітка

1

Міністр освіти і науки України

проспект Перемоги, 10: 103, 116, 204, 215, 216, 303, 318, 319, 321, 322;

бульвар Тараса Шевченка, 16: 301

2

Перший заступник Міністра

проспект Перемоги, 10: 204

бульвар Тараса Шевченка, 16: 301

3

Державний секретар

проспект Перемоги, 10: 103, 116, 204, 215, 216, 303, 318, 319, 321, 322;

бульвар Тараса Шевченка, 16: 301

4

Заступник Міністра

проспект Перемоги, 10: 103

5

Заступник Міністра

проспект Перемоги, 10: 215

6

Заступник Міністра

проспект Перемоги, 10: 216

7

Заступник Міністра

проспект Перемоги, 10: 303

8

Завідувач спецсектору

проспект Перемоги, 10: 103, 116, 204, 215, 216, 303, 318, 319, 321, 322;

бульвар Тараса Шевченка, 16: 301

9

Головний спеціаліст спецсектору

проспект Перемоги, 10: 318, 319, 321, 322

Директор департаменту

забезпечення документообігу,

контролю та інформаційних

технологій

І. Єрко

Завідувач

сектору технічного захисту

інформації департаменту

забезпечення документообігу,

контролю та інформаційних

технологій

С. Дзюба

Додаток 3

до Інструкції з організації

пропускного режиму

до адміністративних будівель

Міністерства освіти

і науки України

(пункт 5 розділу III)

РАЗОВА ПЕРЕПУСТКА

Директор департаменту

забезпечення документообігу,

контролю та інформаційних

технологій

І. Єрко

Додаток 4

до Інструкції з організації

пропускного режиму

до адміністративних будівель

Міністерства освіти

і науки України

(пункт 7 розділу III)

ТИМЧАСОВА ПЕРЕПУСТКА

Директор департаменту

забезпечення документообігу,

контролю та інформаційних

технологій

І. Єрко

Додаток 5

до Інструкції з організації

пропускного режиму

до адміністративних будівель

Міністерства освіти

і науки України

(пункт 8 розділу III)

РЕЄСТР

обліку тимчасового пропуску до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України

______________________________________________________

(місцезнаходження адміністративної будівлі)

№ з/п

Дата

Прізвище та ініціал відвідувачів, які пропускаються до адміністративної будівлі

Назва та реквізити документа, який засвідчує особу відвідувача

Найменування підприємства, установи, організації, звідки прибув відвідувач

Прізвище та ініціал керівника,

який дав дозвіл на пропуск, та працівника, що супроводжує відвідувача

Час входу до адміністративних будівель

Час виходу з адміністративних будівель

1

2

3

4

5

6

7

8

Розпочато: _______________________

Закінчено:  _______________________

На _____ арк.

Директор департаменту

забезпечення документообігу,

контролю та інформаційних

технологій

І. Єрко


Додаток 6

до Інструкції з організації

пропускного режиму

до адміністративних будівель

Міністерства освіти

і науки України

(пункт 10 розділу III)

СПЕЦІАЛЬНА ТИМЧАСОВА ПЕРЕПУСТКА

для іноземців

Директор департаменту

забезпечення документообігу,

контролю та інформаційних

технологій

І. Єрко

Додаток 7

до Інструкції з організації

пропускного режиму

до адміністративних будівель

Міністерства освіти

і науки України

(пункт 1 розділу IV)

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА

на право внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей на територію (з території) адміністративної будівлі Міністерства освіти і науки України

Директор департаменту

забезпечення документообігу,

контролю та інформаційних

технологій

І. Єрко

Додаток 8

до Інструкції з організації

пропускного режиму

до адміністративних будівель

Міністерства освіти

і науки України

(пункт 2 розділу IV)

Інв. № _______

РЕЄСТР

обліку матеріальних перепусток на право внесення (винесення),

ввезення (вивезення) матеріальних цінностей на територію (з території) адміністративної будівлі Міністерства освіти і науки України

______________________________________________________

(місцезнаходження адміністративної будівлі)

№ з/п

Дата

внесення (винесення),

ввезення (вивезення)

Час

Найменування

матеріальних цінностей

Серійний, заводський

або інвентарний номер

1

2

3

4

5

Структурний

підрозділ

Посада, прізвище та ініціал відповідальної особи

Посада, прізвище

та ініціал особи,

яка надала дозвіл

Примітки

6

7

8

9

Директор департаменту

забезпечення документообігу,

контролю та інформаційних

технологій

І. Єрко


Документи та файли

Сигнальний документ — f491536n152.doc
Сигнальний документ — f491536n153.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2019 — 2019 р., № 100, стор. 172, стаття 3387, код акта 97192/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2020 № 511 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти". МОН України. 2020 рікк
 13. до. МОН України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій". МОН України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2020 № 549 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635". МОН України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 04.05.2020 № 591 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285". МОН України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2020 № 483 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 22.05.2020 № 673 "Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання". МОН України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 01.02.2019 № 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення". МОН України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -