Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 24.03.2022 № 271 "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій". МОН України. 2022

Документ актуальний на 04.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2022  № 271

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 червня 2022 р.

за № 640/37976

Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Відповідно до статті 11 Закону України «Про науково-технічну інформацію», пункту 15 частини першої статті 1 та пункту 12 частини першої статті 42 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», частини другої статті 6 та статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 року № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 1994 року № 155 «Про державний облік засекречених науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок і дисертацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1082 «Про затвердження Порядку здійснення заходів з охорони державної таємниці під час проведення секретних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою удосконалення нормативної бази у сфері державного регулювання науково-технічної інформації НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328;

наказ Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2009 року № 494 «Про затвердження Порядку державного обліку секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 липня 2009 року за № 606/16622.

3. Директорату науки та інновацій (Таранов І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку та його розміщення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України.

4. Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (Камишин В.) протягом місяця з дня набуття чинності цим наказом здійснити науково-методичні та організаційні заходи щодо приведення процедури реєстрації та програмного забезпечення у відповідність до вимог, зазначених у цьому Порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Шкуратова О.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків Міністра економіки України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр з питань стратегічних галузей

промисловості України

Заступник Міністра цифрової трансформації України

Міністр оборони України

Президент Національної академії наук України

академік НАН України

Заступник голови Наукового комітету

Національної ради України

з питань розвитку науки і технологій

Заступник Голови Служби безпеки України

Д. Кудін

Д. Монастирський

П. Рябікін

О. Борняков

О. Резніков

А. Загородній

В.В. Вахітов

В. Горбенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

24 березня 2022 року № 271

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 червня 2022 р.

за № 640/37976

ПОРЯДОК

державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 11 Закону України «Про науково-технічну інформацію», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про державну таємницю», частини другої статті 6 та статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 року № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», Положення про Національний репозитарій академічних текстів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 541, постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 1994 року № 155 «Про державний облік засекречених науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок і дисертацій», пункту 18 Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 року № 1197, постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1082 «Про затвердження Порядку здійснення заходів з охорони державної таємниці під час проведення секретних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт» та Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 52/35674.

2. Цей Порядок визначає вимоги щодо організації робіт з державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - ДіР), визначених відповідно до пункту 15 частини першої статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», дисертацій і вимоги до їх опрацювання.

3. Обов’язковій державній реєстрації та обліку підлягають ДіР, що виконуються підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за рахунок коштів державного (загального та/або спеціального фондів державного бюджету) та місцевих бюджетів.

Якщо юридична або фізична особа, яка виконує ДіР (далі - виконавець), робить це за рахунок інших джерел фінансування, то реєстрація таких ДіР здійснюється за бажанням виконавця.

Обов’язковій державній реєстрації та обліку підлягають дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, наукового ступеня кандидата наук та дисертації (монографії, наукової доповіді за сукупністю статей) на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі - дисертації).

4. Державна реєстрація, облік ДіР і дисертацій здійснюються з метою створення необхідних умов для інформаційного забезпечення:

творчої праці вчених, наукових, науково-педагогічних, інженерно-технічних працівників;

обґрунтованого планування та уникнення дублювання тематики ДіР і дисертацій;

проведення наукових і науково-технічних експертиз тематики та результатів виконаних ДіР і дисертацій;

прискорення практичного впровадження результатів наукової та науково-технічної діяльності;

контролю за цільовим та ефективним використанням державних бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення наукової та науково-технічної діяльності.

5. Державну реєстрацію та облік розпочатих, виконуваних, завершених ДіР і дисертацій здійснює державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (далі - УкрІНТЕІ).

УкрІНТЕІ забезпечує:

формування та ведення реєстру розпочатих, виконуваних, завершених ДіР і дисертацій;

технічний захист інформації відповідно до законодавства;

проведення науково-організаційної роботи з питань здійснення реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, завершених ДіР і дисертацій;

довідково-інформаційне обслуговування органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян України стосовно інформації, що міститься в реєстрах розпочатих, виконуваних, завершених ДіР і дисертацій;

підготовку тематичних добірок за відповідними інформаційними запитами, оглядів, аналітичних і реферативних довідок;

розроблення та сертифікацію (за потреби) програмного забезпечення, яке використовується для наповнення реєстрів розпочатих, виконуваних, завершених ДіР і дисертацій;

методичне супроводження користувачів програмного забезпечення, яке використовується для наповнення реєстрів розпочатих, виконуваних, завершених ДіР і дисертацій, регулярне проведення аналізу причин некоректного здійснення державної реєстрації та інформування щопівроку Міністерства освіти і науки України, державних органів, до сфери управління яких належать виконавці ДіР, з цього питання;

технічну підтримку здійснення міжгалузевого та міждержавного обміну інформацією про розпочаті, виконувані, завершені ДіР і дисертації.

6. Процедура державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, завершених ДіР передбачає подання до УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових і звітних документів, до яких належать:

реєстраційна картка науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (далі - РК ДіР), оформлена за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку відповідно до Інструкції з оформлення та внесення змін у реєстраційну картку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт згідно з додатком 2 до цього Порядку,- документ, яким виконавець інформує про початок виконання ДіР;

облікова картка науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (далі - ОК ДіР), оформлена за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку відповідно до Інструкції з оформлення та внесення змін в облікову картку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт згідно з додатком 4 до цього Порядку; і звітні матеріали про перебіг виконання ДіР - документи, якими виконавець інформує про хід виконання і завершення ДіР;

реєстраційна картка технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб’єктами (власниками) технологій (далі - РКТ), оформлена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2015 року № 1156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2015 року за № 1501/27946, якою виконавець повідомляє про створені під час виконання ДіР технології (за наявності).

Процедура державної реєстрації та обліку дисертацій передбачає подання до УкрІНТЕІ документів, якими спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук закладу вищої освіти (наукової установи) та/або разова спеціалізована вчена рада повідомляє УкрІНТЕІ про захист дисертації: облікової картки дисертації (далі - ОКД), оформленої за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку відповідно до Інструкції з оформлення та внесення змін в облікову картку дисертації згідно з додатком 6 до цього Порядку; електронної версії дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, кандидата наук, доктора наук; реферату (анотації).

7. Підтвердженням державної реєстрації ДіР є присвоєння ДіР державних реєстраційних й облікових номерів та внесення відповідних записів до електронної бази даних.

Підтвердженням державної реєстрації дисертації є надання їй державного облікового номеру та запис в електронній базі даних.

8. ДіР, зазначені в абзаці першому пункту 3 цього розділу, підлягають обов’язковій реєстрації у місячний строк з дня початку та закінчення відповідних робіт, а ДіР, зазначені в абзаці другому пункту 3 цього розділу, реєструються за бажанням їх виконавців у будь-який час.

Дисертації, зазначені в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, підлягають обов’язковій державній реєстрації за місяць до дня захисту дисертації.

9. Якщо ДіР виконуються кількома виконавцями (головний виконавець і співвиконавці), то подання реєстраційних, облікових та звітних документів, здійснюється головним виконавцем відповідно до вимог, встановлених цим Порядком.

II. ВІДКРИТІ ДіР

1. Загальні положення

1. Цей розділ визначає процедуру державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, завершених відкритих за режимом доступу ДіР.

2. Для здійснення державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, завершених відкритих ДіР виконавець визначає уповноважену ним особу, яка є відповідальною за заповнення реєстраційних та облікових документів, і повідомляє про неї УкрІНТЕІ, вказуючи власне ім’я і прізвище уповноваженої особи, посаду, телефон, адресу електронної пошти. Інформація надається листом за підписом керівника або заступника керівника виконавця. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

У закладах вищої освіти та наукових установах незалежно від форм власності уповноваженою особою є вчений секретар або заступник директора чи проректор, до повноважень якого відноситься організація наукової, науково-технічної діяльності - особа, яка відповідає за внесення необхідної інформації в РК ДіР, ОК ДіР та передає звітні документи до УкрІНТЕІ.

У інших установах, підприємствах, організаціях покладання обов’язків уповноваженої особи здійснюється на розсуд керівника.

3. Уповноважена особа реєструється в системі віддаленої електронної реєстрації ДіР (далі - Система 1), проходить процедуру авторизації, отримує доступ до особистого кабінету у Системі 1 (далі - Особистий кабінет) і можливість заповнювати та редагувати поля усіх видів документів.

4. Доступ за логіном і паролем до Особистого кабінету можуть мати інші співробітники виконавця, але реєстраційні та облікові документи вважаються заповненими лише після підписання їх уповноваженою особою шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Виконавець, за потреби, може змінювати уповноважену особу. Для цього необхідно листом за підписом керівника або заступника керівника виконавця поінформувати УкрІНТЕІ про зміну уповноваженої особи, зазначивши необхідні дані особи, на яку покладається виконання цих функцій. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». При цьому в доступі до Особистого кабінету у Системі 1 змінюється лише пароль, а Особистий кабінет та інформація, що в ньому зберігається, залишаються незмінними.

5. Питання відновлення загублених паролів доступу до Системи 1 вирішуються за допомогою відповідних механізмів Системи 1. Питання зміни електронної адреси, прив’язаної до облікового запису, вирішується шляхом надсилання до УкрІНТЕІ офіційного листа від виконавця. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

6. Вхід у Систему 1, реєстрація уповноваженої особи у Системі 1 та доступ до Особистого кабінету здійснюється через посилання, розміщені на сайтах МОН (http://mon.gov.ua) та УкрІНТЕІ (http://ukrintei.ua).

Реєстрація у Системі 1, отримання доступу до Особистого кабінету, користування Особистим кабінетом, заповнення полів РК ДіР та ОК ДіР, отримання технічної, методичної та інформаційної допомоги під час заповнення РК ДіР та ОК ДіР є безоплатними.

2. Порядок здійснення реєстрації відкритих ДіР

1. Після заповнення через Особистий кабінет РК ДіР підписується уповноваженою особою шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та автоматично Системою 1 передається до УкрІНТЕІ, який протягом п’яти робочих днів з дня надходження РК ДіР здійснює її перевірку.

2. УкрІНТЕІ протягом п’яти робочих днів проводить такі види перевірки реєстраційних документів:

1) щодо правильності та повноти заповнення;

2) логічний та арифметичний контроль.

Якщо інформація, зазначена в деяких полях заповненої РК ДіР, не відповідає вимогам цього Порядку, в Особистому кабінеті з’являється повідомлення від реєстратора з відповідними зауваженнями. Виконавець зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання зауважень внести виправлення.

У випадку порушення строку подання інформації, передбачених цим Порядком, виконавець додає до РК ДіР скановану копію офіційного документа із зазначенням причин недотримання встановленого строку. Документ засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

У разі якщо такий документ відсутній, РК ДіР повертається виконавцю на доопрацювання.

3. УкрІНТЕІ після отримання заповненої форми РК ДіР, яка відповідає усім вимогам цього Порядку, присвоює ДіР державний реєстраційний номер.

РК ДіР з присвоєним державним реєстраційним номером і QR-кодом з’являється в Особистому кабінеті.

Сформована у форматі «.pdf» за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, РК ДіР відображається в Особистому кабінеті і є доступною для збереження та друку.

4. Якщо необхідно внести зміни до будь-якого поля РК ДіР, виконавець додає до відповідної РК ДіР скановану копію офіційного документа із зазначенням старих і нових значень полів, в якому обґрунтовується доцільність внесення змін, і самостійно вносить зміни у відповідні поля. Документ засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Якщо необхідно внести зміни у декілька РК ДіР, зміни вносяться окремо в кожну електронну форму РК ДіР.

У випадку зміни назви ДіР, РК ДіР з державним реєстраційним номером анулюється. ДіР з новою назвою має бути зареєстровано як нову роботу, якій УкрІНТЕІ присвоює новий державний реєстраційний номер.

У випадку прийняття рішення про зміну режиму доступу до інформації, яка міститься у ДіР, виконавець протягом десяти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє про це УкрІНТЕІ офіційним листом. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

5. У випадку присвоєння роботі грифу «Для службового користування», «Таємно», «Цілком таємно» РК ДіР втрачає загальний доступ, переміщується до закритої для вільного доступу ззовні частини бази даних із збереженням державного реєстраційного номеру.

Історія усіх змін і анульована РК ДіР зберігаються в Системі 1 і є доступними для перегляду в Системі 1 та через Особистий кабінет.

3. Порядок подання облікових та звітних документів по ДіР

1. Виконавець зареєстрованих в УкрІНТЕІ ДіР у 30-денний строк з дати завершення ДіР (або щороку, якщо термін виконання ДіР становить більше одного року і етапи виконання обумовлено в договорі із замовником та вказано в РК ДіР), відповідно до РК ДіР згідно з додатком 1 до цього Порядку, заповнює у Системі 1 форму ОК ДіР згідно з додатком 3 до цього Порядку, яка також містить поля для подання даних щодо створеної наукової (науково-технічної) продукції (далі - НТП) та можливість завантажити звітні документи. Подання інформації раніше строку завершення ДіР або їх етапів не допускається.

Звіт оформлюється відповідно до вимог законодавства України зі стандартизації (ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» (далі - ДСТУ 3008:2015).

Звіт про патентні дослідження (для ДіР, фінансування яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів державного бюджету) оформлюється у відповідності до ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення».

Для ДіР, виконуваних повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету (загального та/або спеціального фонду) або місцевого бюджету, подання облікових і звітних документів про ДіР є обов’язковим по завершенню кожного етапу та по завершенню роботи в цілому.

2. Подання заявки на винахід, факт публікації статті та депонування рукопису, захист дисертації, передача звіту про ДіР замовнику не звільняють виконавця ДіР від подання ОК ДіР до УкрІНТЕІ.

Якщо результати ДіР опубліковано або наслідком є тиражований нормативний чи інструктивно-методичний документ (його проєкт), то в ОК ДіР необхідно в обов’язковому порядку зазначати бібліографічний опис публікації (документа).

Якщо у результаті виконання ДіР створено об’єкти права інтелектуальної власності, в ОК ДіР необхідно для кожного виду таких об’єктів зазначити перелік усіх наявних охоронних документів (патентів, свідоцтв або заяв на їх отримання).

3. Якщо необхідно внести зміни в поля ОК ДіР, які автоматично заповнюються Системою 1, відповідно до заповненої раніше РК ДіР, виконавцю необхідно спочатку внести зміни в РК ДіР відповідно до пункту 4 глави 2 цього розділу.

Якщо необхідно внести зміни до інших полів ОК ДіР, виконавець додає до цієї ОК ДіР скановану копію офіційного документа із зазначенням старих і нових значень полів, який регламентує доцільність внесення змін, і самостійно вносить зміни у відповідні поля.

Якщо необхідно внести зміни у декілька ОК ДіР, зміни вносять окремо в кожну електронну форму ОК ДіР.

У випадку прийняття рішення про зміну режиму доступу до інформації, яка міститься у ДіР, виконавець протягом десяти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє про це УкрІНТЕІ офіційним листом. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

У випадку присвоєння роботі грифу «Для службового користування», «Таємно», «Цілком таємно» ОК ДіР втрачає загальний доступ, переміщується до закритої для вільного доступу ззовні частини бази даних із збереженням державного реєстраційного номеру.

Історія усіх змін і анульована ОК ДіР зберігаються в Системі 1 і є доступними для перегляду в Системі 1 та через Особистий кабінет.

4. Після заповнення через Особистий кабінет ОК ДіР та завантаження звітних документів вона підписується уповноваженою особою шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та автоматично Системою 1 передається до УкрІНТЕІ, який протягом п’яти робочих днів з дня надходження ОК ДіР здійснює її перевірку.

5. УкрІНТЕІ протягом п’яти робочих днів проводить такі види перевірки ОК ДіР та звітних документів:

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

Якщо інформація, зазначена в деяких полях заповненої ОК ДіР та звітних документів, не відповідає вимогам цього Порядку, в Особистому кабінеті з’являється повідомлення від реєстратора з відповідними зауваженнями. Виконавець зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання зауважень внести виправлення.

У випадку порушення строку подання інформації, передбачених цим Порядком, виконавець додає до ОК ДіР скановану копію офіційного документа із зазначенням причин недотримання встановленого строку. Документ засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

6. УкрІНТЕІ після отримання заповненої форми ОК ДіР та звітних документів, які відповідають усім вимогам цього Порядку, присвоює ДіР державний обліковий номер.

ОК ДіР з присвоєним державним обліковим номером і QR-кодом з’являється в Особистому кабінеті.

Сформована у форматі «.pdf» за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, ОК ДіР відображається в Особистому кабінеті і є доступною для збереження та друку.

7. Виконавець ДіР після закінчення роботи протягом трьох років завантажує в Особистому кабінеті у форматах «.doc» або «.pdf» скановані копії актів про впровадження НТП (за наявності); охоронних документів (патентів, свідоцтв), якщо відповідний об’єкт інтелектуальної власності створено та заявку про його державну реєстрацію подано протягом терміну виконання ДіР.

III. ДіР, ЩО МІСТЯТЬ ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

1. Загальні положення

1. Цей розділ визначає процедуру державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, завершених ДіР, що містять інформацію з обмеженим доступом.

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до частини другої статті 6 та статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» - присвоєння грифу обмеження доступу «Для службового користування» та грифів секретності «Таємно», «Цілком таємно» під час реєстрації ДіР відповідно до законодавства України.

Гриф обмеження доступу «Для службового користування» присвоюється з дотриманням вимог частини другої статті 6, статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідно до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, складеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».

Засекречування ДіР здійснюється на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 52/35674.

Виконавці ДіР, що містять інформацію з обмеженим доступом, під час проведення врегульованих цим Порядком процедур повинні також дотримуватись встановлених вимог.

3. Інформація про ДіР, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягає публікації у відкритих джерелах, але може використовуватися під час обробки для отримання статистично-аналітичної інформації.

4. Реєстраційні, облікові та звітні документи щодо ДіР, що містять інформацію з обмеженим доступом, подаються за підписом керівника виконавця.

5. Оплата витрат, які пов’язані з пересиланням до УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових, звітних документів про ДіР, здійснюється за рахунок коштів виконавців.

2. Порядок здійснення реєстрації ДіР, що містять інформацію з обмеженим доступом

1. Для здійснення реєстрації ДіР, що містять інформацію з обмеженим доступом, виконавець подає або надсилає з використанням спеціального зв’язку УкрІНТЕІ супровідний лист, в якому зазначається назва ДіР, та заповнену РК ДіР у паперовому вигляді (два примірники) та на електронному носії.

Реєстрація ДіР, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про державну таємницю», іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони державної таємниці та нормативно-правовими актами, які визначають порядок роботи з матеріальними носіями інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом.

У випадку подання документів уповноваженою особою, така особа пред’являє оригінал відповідного доручення та подає завірену заявником його копію.

2. Доступ до програмного забезпечення, що використовується для заповнення РК ДіР, ОК ДіР, які містять інформацію з обмеженим доступом, надається УкрІНТЕІ та є безоплатним.

3. УкрІНТЕІ проводить такі види перевірки реєстраційних документів:

1) щодо правильності та повноти заповнення;

2) логічний та арифметичний контроль.

Якщо інформація, зазначена в деяких полях заповненої РК ДіР, не відповідає вимогам цього Порядку, УкрІНТЕІ протягом п’яти робочих днів повертає їх виконавцю із зазначенням причини. Виконавець після приведення документів у відповідність із встановленими вимогами зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання зауважень внести виправлення.

У випадку порушення строку подання інформації, передбачених цим Порядком, виконавець додає до РК ДіР скановану копію офіційного документа із зазначенням причин недотримання встановленого строку. Документ засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

4. УкрІНТЕІ протягом п’яти робочих днів з дня отримання від виконавця РК ДіР, яка відповідає усім вимогам цього Порядку, присвоює ДіР державний реєстраційний номер і вносить дані до бази даних, про що робить відмітку на обох примірниках заповненої у паперовому вигляді реєстраційної картки, один з яких у десятиденний строк повертає виконавцеві. РК ДіР на електронному носії виконавцю не повертаються.

5. Якщо необхідно внести зміни до будь-якого поля РК ДіР, виконавець надсилає УкрІНТЕІ інформаційний лист із зазначенням полів, у які необхідно внести зміни, оновлену РК ДіР у двох примірниках та копію офіційного документа, який регламентує необхідність внесення змін.

У випадку зміни назви ДіР, РК ДіР з державним реєстраційним номером анулюється і ДіР необхідно зареєструвати повторно з присвоєнням нового державного реєстраційного номера.

У випадку прийняття рішення зміни режиму доступу до інформації, яка міститься у ДіР, виконавець протягом десяти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє про це УкрІНТЕІ офіційним листом. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

3. Порядок подання облікових та звітних документів щодо ДіР, які містять інформацію з обмеженим доступом

1. Виконавець зареєстрованих в УкрІНТЕІ ДіР, що містять інформацію з обмеженим доступом, у 30-денний строк з дати їх завершення (або щороку, якщо термін виконання ДіР становить більше одного року і етапи виконання обумовлено в договорі із замовником та вказано в РК ДіР) відповідно до зареєстрованої РК ДіР згідно з додатком 1 до цього Порядку, надсилає ОК ДіР згідно з додатком 3 до цього Порядку, яка також містить поля для подання даних щодо створеної НТП.

Звітні документи подаються лише для ДіР з грифом «Для службового користування».

2. УкрІНТЕІ протягом п’яти робочих днів проводить такі види перевірки ОК ДіР, що містять інформацію з обмеженим доступом, та звітних документів (у випадку їх подання):

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

Якщо інформація, зазначена в деяких полях заповненої ОК ДіР та звітних документах (у випадку їх подання), не відповідає вимогам цього Порядку, УкрІНТЕІ повідомляє про це виконавця, який зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання зауважень внести виправлення.

У випадку порушення строків подання інформації, передбачених цим Порядком, виконавець додає до ОК ДіР скановану копію офіційного документа із зазначенням причин недотримання встановленого строку.

3. Подання облікових та звітних документів здійснюється відповідно до розділу IV цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених для обігу інформації з обмеженим доступом та подання усіх документів на паперовому (два примірники) та електронному носіях.

IV. УМОВИ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДіР

1. Згідно зі статтями 41 і 54 Конституції України та книги четвертої Цивільного кодексу України результати ДіР є об’єктами права інтелектуальної власності. Пов’язані з ними правовідносини регулюються відповідно до законодавства України.

2. Передача інформації за кордон фізичним або юридичним особам про розпочаті, завершені ДіР здійснюється відповідно до законодавства України.

3. УкрІНТЕІ має право поширювати інформацію про всі відкриті ДіР, які були виконані за бюджетні кошти. Режим доступу до інформації про ДіР, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про державну таємницю», та нормативно-правовими актами, які визначають порядок роботи з матеріальними носіями інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом.

V. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДИСЕРТАЦІЙ, ЯКІ НЕ МІСТЯТЬ ВІДОМОСТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

1. Для здійснення державної реєстрації та обліку дисертацій спеціалізована вчена рада (або уповноважена особа - у разі створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії) надсилає до УкрІНТЕІ лист, у якому повідомляє власне ім’я і прізвище вченого секретаря або працівника відповідного структурного підрозділу закладу вищої освіти (наукової установи), який забезпечує діяльність рад, або працівника закладу вищої освіти (наукової установи), на якого покладені такі повноваження (далі - секретар).

Лист надсилається за підписом голови спеціалізованої вченої ради або голови разової спеціалізованої вченої ради (далі - голова ради). Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

2. Завдання заповнення ОКД покладається на секретаря, який реєструється в системі віддаленої електронної реєстрації ОКД (далі - Система 2), використовуючи у якості ідентифікатора номер спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради), проходить процедуру авторизації, отримує доступ до особистого кабінету спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради) (далі - Особистий кабінет ради) і можливість заповнювати та редагувати поля ОКД.

3. Вхід у Систему 2, реєстрація секретаря в Системі 2 та доступ до Особистого кабінету ради здійснюється через посилання, що містяться у відповідних тематичних розділах на вебсайтах МОН (http://mon.gov.ua) та УкрІНТЕІ (http://ukrintei.ua).

4. Питання відновлення загублених паролів доступу до Системи 2 вирішуються за допомогою відповідних механізмів Системи 2. Питання зміни електронної адреси, прив’язаної до облікового запису, вирішується шляхом надсилання до УкрІНТЕІ офіційного листа від установи, в якій утворена спеціалізована вчена рада (разова спеціалізована вчена рада). Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

5. Секретар через Особистий кабінет ради вносить до Системи 2 заповнений бланк ОКД, електронний примірник дисертації, реферату (анотації).

6. Електронні примірники документів (дисертації, реферату (анотації) надаються у форматі «Microsoft Word» («.doc»/».docx») або у форматі «Adobe Acrobat.pdf», із текстовим шаром без заборони на копіювання) та оформлені відповідно до встановлених МОН вимог.

Докторська дисертація супроводжується окремим рефератом обсягом 1-2 авторських аркуші, який подається державною мовою і складається із загальної характеристики докторської дисертації, її основного змісту і висновків, списку наукових публікацій, зарахованих за темою докторської дисертації. Вимоги до оформлення реферату встановлює заклад вищої освіти (наукова установа).

7. Після заповнення секретарем ОКД в Особистому кабінеті ради голова ради здійснює її перевірку та підписує її шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Після підписання ОКД головою ради в Особистому кабінеті ради, вона автоматично Системою 2 передається до УкрІНТЕІ, який протягом п’яти робочих днів з дня надходження ОКД здійснює її перевірку.

Якщо інформація, зазначена в деяких полях заповненої ОКД, не відповідає вимогам цього Порядку, в Особистому кабінеті ради з’являється повідомлення від реєстратора з відповідними зауваженнями по кожному із полів ОКД. Секретар зобов’язаний протягом п’яти робочих днів, з дня отримання зауважень, внести виправлення.

8. У випадку порушення строків подання інформації, передбачених цим Порядком, секретар додає до ОКД скановану копію офіційного документа із зазначенням причин недотримання встановленого строку. Документ засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

9. За достовірність відомостей, що вказані в ОКД, зміст та якість оформлення і своєчасне їх подання до УкрІНТЕІ є відповідальним голова ради.

10. УкрІНТЕІ після отримання заповненої форми ОКД, яка відповідає усім вимогам цього Порядку, присвоює дисертації державний обліковий номер.

ОКД з присвоєним державним обліковим номером і QR-кодом з’являється в Особистому кабінеті ради.

Сформована у форматі «.pdf» за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку ОКД відображається в Особистому кабінеті ради і є доступною для збереження та друку.

11. Секретар протягом десяти робочих днів з дати прийняття наказу МОН, яким затверджено рішення спеціалізованої вченої ради про присудження здобувачеві наукового ступеня доктора (кандидата) наук, вносить до ОКД реквізити наказу МОН, завантажує до Системи 2 електронний примірник рішення спеціалізованої вченої ради та копію наказу МОН.

У випадку якщо наказом МОН скасовано рішення спеціалізованої вченої ради про присудження здобувачеві наукового ступеня доктора (кандидата) наук, до ОКД вносяться лише реквізити наказу МОН. Така ОКД позначається як анульована та залишається доступною для перегляду в Системі 2.

Якщо дисертацію знято з розгляду спеціалізованої вченої ради або знято з захисту (крім випадку перенесення дати захисту дисертації), спеціалізована вчена рада протягом десяти робочих днів з дати прийняття такого рішення завантажує до Системи 2 електронний примірник офіційного листа, у якому зазначаються причини, через які захист дисертації не відбувся. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Така ОКД анулюється.

12. Після набрання чинності рішення разової спеціалізованої вченої ради секретар протягом десяти робочих днів з дати прийняття наказу закладом, який утворив разову спеціалізовану вчену раду (далі - заклад), вносить до ОКД реквізити наказу закладу про видачу здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка, та завантажує до Системи 2 копію рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження здобувачеві ступеня доктора філософії, засвідчену головою разової спеціалізованої вченої ради, та копію наказу закладу.

У випадку скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження здобувачеві ступеня доктора філософії закладом, або Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі - Національне агентство) у зв’язку з порушенням встановленої процедури захисту дисертації або у зв’язку з виявленням у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, секретар протягом десяти робочих днів з дати прийняття наказу надсилає до УкрІНТЕІ офіційного листа з реквізитами наказу закладу або рішення Національного агентства про скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Така ОКД анулюється.

13. Якщо необхідно внести зміни до будь-якого поля ОКД, секретар додає до такої ОКД скановану копію офіційного документа із зазначенням старих і нових значень полів, у якому обґрунтовується доцільність внесення змін, і самостійно вносить зміни у відповідні поля. Документ засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

У випадку прийняття рішення про зміну режиму доступу до інформації, що міститься у дисертації, (присвоєння грифу «Для службового користування», «Таємно», «Цілком таємно») секретар протягом десяти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє про це УкрІНТЕІ офіційним листом. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Така ОКД втрачає загальний доступ, переміщується до закритої для вільного доступу ззовні частини бази даних із збереженням державного реєстраційного номеру.

Історія усіх змін і анульована ОКД зберігаються в Системі 2 і є доступними для перегляду в Системі 2 та через Особистий кабінет ради.

14. Доступ до повних текстів дисертацій, які не містять відомостей з обмеженим доступом, надається через Національний репозитарій академічних текстів (НРАТ) з дати реєстрації ОКД.

VI. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДИСЕРТАЦІЙ, ЩО МІСТЯТЬ ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

1. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до частини другої статті 6, статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» - присвоєння грифів «Для службового користування»; «Таємно», «Цілком таємно» - здійснюється під час реєстрації дисертації відповідно до законодавства України.

Гриф «Для службового користування» присвоюється дисертації відповідно до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та з дотриманням вимог частини другої статті 6, статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Засекречування інформації, що міститься у дисертації, здійснюється на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 52/35674.

2. ОКД, що містить інформацію з обмеженим доступом, не підлягає публікації у відкритих джерелах, але може використовуватися під час обробки для отримання статистично-аналітичної інформації.

3. Облікові документи щодо дисертацій, які містять інформацію з обмеженим доступом, подаються за підписом голови ради, який є відповідальним за достовірність відомостей, що вказані в ОКД, їх зміст, якість оформлення і своєчасне подання до УкрІНТЕІ.

4. Оплата витрат, які пов’язані з пересиланням до УкрІНТЕІ облікових документів про дисертації, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється за рахунок коштів відповідних установ і організацій, у яких утворено спеціалізовану вчену раду (разову спеціалізовану вчену раду), на засіданні яких планується захист дисертації.

5. Для здійснення реєстрації дисертації, що містить інформацію з обмеженим доступом, спеціалізована вчена рада (разова спеціалізована вчена рада) подає з використанням спеціального зв’язку лист за підписом голови ради, в якому зазначаються назва дисертації та перелік документів, що додаються до неї, (окремо для кожної дисертації):

заповнений бланк ОКД;

реферат (анотацію) та текст дисертації.

Реєстрація дисертацій, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про державну таємницю», іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони державної таємниці та нормативно-правовими актами, які визначають порядок роботи з матеріальними носіями інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом.

У випадку подання документів уповноваженою особою, така особа пред’являє оригінал відповідного доручення та подає завірену заявником його копію.

6. Якщо інформація, зазначена в деяких полях заповненої ОКД, не відповідає вимогам цього Порядку, УкрІНТЕІ протягом п’яти робочих днів повертає їх із зазначенням причини. Документи повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами протягом п’яти робочих днів з дня отримання спеціалізованою вченою радою (разовою спеціалізованою вченою радою) зауважень.

7. УкрІНТЕІ протягом п’яти робочих днів з дня отримання ОКД, яка відповідає усім вимогам цього Порядку, присвоює їй державний обліковий номер і вносить дані про неї до бази даних, про що робить відмітку на обох примірниках, заповнених у паперовому вигляді ОКД, один з яких у десятиденний строк повертає спеціалізованій вченій раді (разовій спеціалізованій вченій раді). ОКД на електронному носії не повертаються.

8. Після засідання атестаційної колегії МОН секретар протягом десяти робочих днів з дати прийняття наказу МОН надсилає до УкрІНТЕІ копію рішення засідання спеціалізованої вченої ради та копію наказу МОН, яким затверджено рішення спеціалізованої вченої ради про присудження здобувачеві наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

У випадку якщо наказом МОН скасовано рішення спеціалізованої вченої ради про присудження здобувачеві наукового ступеня доктора (кандидата) наук, секретар протягом десяти робочих днів з дати прийняття наказу МОН надсилає до УкрІНТЕІ офіційний лист, у якому зазначаються реквізити наказу МОН. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Така ОКД анулюється.

Якщо дисертацію знято з розгляду спеціалізованої вченої ради або знято з захисту (крім випадку перенесення дати захисту дисертації), спеціалізована вчена рада протягом десяти робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє про це УкрІНТЕІ офіційним листом, у якому зазначаються причини, через які захист дисертації не відбувся. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Така ОКД анулюється.

9. Після набрання чинності рішення разової спеціалізованої вченої ради секретар протягом десяти робочих днів з дати прийняття наказу закладом, який утворив разову спеціалізовану вчену раду, вносить до ОКД реквізити наказу закладу про видачу здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка та завантажує до Системи 2 копію рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження здобувачеві ступеня доктора філософії, засвідчену головою разової спеціалізованої вченої ради, та копію наказу закладу.

У випадку скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження здобувачеві ступеня доктора філософії закладом, або Національним агентством у зв’язку з порушенням встановленої процедури захисту дисертації або у зв’язку з виявленням у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, секретар протягом десяти робочих днів з дати прийняття наказу надсилає до УкрІНТЕІ офіційного листа з реквізитами наказу закладу або рішення Національного агентства про скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Така ОКД анулюється.

10. Якщо необхідно внести зміни до будь-якого поля ОКД, спеціалізована вчена рада (разова спеціалізована вчена рада) надсилає до УкрІНТЕІ інформаційний лист із зазначенням полів, у які необхідно внести зміни, оновлену ОКД у двох примірниках та копію офіційного документа, який регламентує необхідність внесення змін.

У випадку прийняття рішення про зміну режиму доступу до інформації, яка міститься у дисертації, спеціалізована вчена рада (разова спеціалізована вчена рада) протягом десяти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє про це УкрІНТЕІ офіційним листом. Лист засвідчується підписом, у тому числі електронним цифровим підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Генеральний директор

директорату науки та інновацій

І. Таранов

Додаток 1

до Порядку державної реєстрації

та обліку науково-дослідних,

дослідно-конструкторських робіт

і дисертацій

(пункт 6 розділу I)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

QR-код

Державний реєстраційний номер:

Особливі позначки:

Дата реєстрації:

II. ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДіР

Підстава для проведення ДіР:

Напрям фінансування:

Джерела фінансування:

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

у тому числі по роках (тис.грн):

Рік

Обсяг фінансування

20__

20__

20__

Загальний обсяг фінансування:

III. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА ДіР

Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ):

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер або серія (за наявності) та номер паспорта):

Ідентифікатор ROR/ORCID ID:

Місцезнаходження (місце проживання):

Форма власності:

Сфера управління:

Розмір організації:

Контакти:

IV. ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ ДіР

Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ):

Код за ЄДРПОУ (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта):

Ідентифікатор ROR/ORCID ID:

Місцезнаходження (місце проживання):

Форма власності:

Сфера управління:

Сектор науки:

Розмір організації:

Контакти:

V. ВІДОМОСТІ ПРО СПІВВИКОНАВЦЯ ДіР

Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ):

Код за ЄДРПОУ (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта):

Ідентифікатор ROR/ORCID ID:

Місцезнаходження (місце проживання):

Форма власності:

Сфера управління:

Сектор науки:

Розмір організації:

Контакти:

VI. ВІДОМОСТІ ПРО ДіР

Назва (українською мовою):

Назва (англійською мовою):

Мета (українською мовою):

Мета (англійською мовою):

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид ДіР:

Очікувані результати:

Галузь застосування:

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ керівника ДіР:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДіР

Номер етапу:

Назва етапу:

Початок етапу:

Закінчення етапу:

Вид звітного документа:

VIII. ІНДЕКС УДК, ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ НТІ

Індекс УДК:

Коди тематичних рубрик:

IX. ЗАКЛЮЧНІ ВІДОМОСТІ

Керівник юридичної особи:

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Відповідальний за підготовку реєстраційних документів:

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Телефон:

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності:

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Реєстратор:

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 2

до Порядку державної реєстрації

та обліку науково-дослідних,

дослідно-конструкторських робіт

і дисертацій

(пункт 6 розділу I)

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення та внесення змін у реєстраційну картку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

1. Під час заповнення картки слід ретельно дотримуватися формату відповідного поля.

2. Усі поля заповнюються українською мовою, крім тих, де вказано про необхідність надання інформації англійською мовою.

3. Для заповнення полів з інформацією про юридичних та фізичних осіб, керівників організацій для відкритих за режимом доступу ДіР Системою 1 в автоматичному режимі надаються довідники (організацій, країн, областей, відомчих установ, фізичних осіб тощо) з можливістю пошуку інформації. Інформація про нову фізичну або юридичну особу додається виключно у випадку відсутності її у довіднику.

Якщо зазначені поля заповнюються для ДіР, які містять інформацію з обмеженим доступом, інформація про юридичних та фізичних осіб, керівників організацій заповнюється самостійно.

До підписання РК ДіР уповноваженою особою, картка є робочою версією, яку можна заповнювати не послідовно, а за окремими блоками, вносити зміни, редагувати, зберігати та роздруковувати, при цьому не обов’язково усі поля мають бути заповненими повністю.

4. У полях РК ДіР зазначаються такі дані:

I. Загальні відомості

У полі «Державний реєстраційний номер» - проставляється в УкрІНТЕІ.

У полі «Особливі позначки» - зазначається режим доступу до інформації, що міститься у ДіР:

«Відкрита»;

«Для службового користування»;

«Таємно»;

«Цілком таємно».

У полі «Дата реєстрації» - зазначається УкрІНТЕІ день, місяць та рік присвоєння РК ДіР статусу «Зареєстрована». Дата проставляється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55.

II. Підстава для проведення ДіР

У полі «Підстава для проведення ДіР» - зазначається вид документа, на підставі якого було розпочато ДіР:

договір (замовлення) з міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, академією наук (головним розпорядником бюджетних коштів на проведення ДіР);

договір з вітчизняним підприємством, установою, організацією (фондом, асоціацією, концерном тощо);

договір із закордонним замовником;

власна ініціатива (якщо ДіР виконується з власної ініціативи за кошти виконавця або безкоштовно);

договір з фізичною особою (якщо замовником ДіР виступає фізична особа, за рахунок коштів якої ДіР виконуються).

У полі «Напрям фінансування» - зазначається напрям фінансування ДіР:

фундаментальні дослідження;

прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки;

державні цільові наукові та науково-технічні програми;

науково-технічні (експериментальні) розробки, що виконуються за державним замовленням;

проєкти, що виконуються у межах міжнародного науково-технічного співробітництва;

інші (вказати).

У полі «Джерела фінансування» - зазначається джерело фінансування ДіР. Для виконання ДіР, для яких заповнюється РК ДіР, можуть бути задіяні декілька джерел фінансування. У такому випадку зазначаються усі джерела фінансування:

кошти загального фонду державного бюджету;

кошти підприємств, установ, організацій України;

кошти замовників іноземних держав;

власні кошти - кошти підприємства, установи, організації, фізичної особи на виконання ініціативних робіт;

кошти інших джерел;

кошти місцевого бюджету;

безоплатно - проставляється, якщо ДіР проводяться безоплатно за договірними умовами (наприклад, договір про науково-технічне співробітництво тощо).

У полі «Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК)» - зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою виконується фінансування ДіР.

У полі «Загальний обсяг фінансування» - зазначається загальний обсяг фінансування у тисячах гривень (цифрами та прописом). Також у полі «у тому числі по роках (тис.грн)» наводяться обсяги фінансування за роками в тисячах гривень (цифрами та прописом).

III. Відомості про замовника ДіР

У полі «Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)» - зазначається повне найменування замовника, що є юридичною особою, або власне ім’я і прізвище замовника, який є фізичною особою.

У полі «Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер або серія (за наявності) та номер паспорта)» - якщо замовник є юридичною особою, зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; якщо замовник є фізичною особою, зазначається ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

У полі «Ідентифікатор ROR/ORCID ID» - якщо замовник є юридичною особою, за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень; якщо замовник є фізичною особою, за наявності, зазначається його унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора дослідника і автора досліджень ORCID ID. У випадку відсутності зазначених ідентифікаторів, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Місцезнаходження (місце проживання)» - зазначається місцезнаходження / місце проживання (помешкання, будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) замовника.

У полі «Форма власності» - обирається форма власності замовника:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» - зазначається назва державного органу, до сфери управління якого належить замовник. Якщо замовником є фізична особа, зазначається «не застосовується». Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Розмір організації» - зазначається кількість штатних співробітників замовника:

до 10 співробітників;

10-50 співробітників;

50-250 співробітників;

понад 250 співробітників.

У полі «Контакти» - зазначаються номери телефонів, адреса електронної пошти, адреса вебсайту (за наявності) замовника.

IV. Відомості про виконавця ДіР

У полі «Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)» - зазначається повне найменування виконавця, що є юридичною особою, або власне ім’я і прізвище виконавця, що є фізичною особою.

У полі «Код за ЄДРПОУ (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)» - якщо виконавець є юридичною особою, зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; якщо виконавець є фізичною особою, зазначається ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

У полі «Ідентифікатор ROR/ORCID ID» - якщо виконавець є юридичною особою, за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень; якщо виконавець є фізичною особою, за наявності, зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора дослідника і автора досліджень ORCID ID. У випадку відсутності таких ідентифікаторів, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Місцезнаходження (місце проживання)» - зазначається місцезнаходження / місце проживання (помешкання, будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) виконавця.

У полі «Форма власності» - обирається форма власності виконавця:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» - зазначається назва державного органу, до сфери управління якого належить виконавець (якщо виконавцем є фізична особа, зазначається «не застосовується»). Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Сектор науки» - зазначається сектор науки, до якого належить виконавець:

академічний;

галузевий;

університетський;

заводський.

Якщо виконавець є фізичною особою або фізичною особою - підприємцем, то зазначається «не застосовується».

У полі «Розмір організації» - зазначається кількість штатних співробітників виконавця:

до 10 співробітників;

10-50 співробітників;

50-250 співробітників;

понад 250 співробітників.

У полі «Контакти» - зазначається номера телефонів, адреса електронної пошти, адреса вебсайту (за наявності) виконавця.

V. Відомості про співвиконавця ДіР

У полі «Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)» - зазначається повне найменування співвиконавця, що є юридичною особою, або власне ім’я і прізвище співвиконавця, що є фізичною особою.

У полі «Код за ЄДРПОУ (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)» - якщо співвиконавець є юридичною особою, зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; якщо співвиконавець є фізичною особою, зазначається ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

У полі «Ідентифікатор ROR/ORCID ID» - якщо співвиконавець є юридичною особою, за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень; якщо співвиконавець є фізичною особою, за наявності, зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора дослідника і автора досліджень ORCID ID. У випадку відсутності таких ідентифікаторів, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Місцезнаходження (місце проживання)» - зазначається місцезнаходження / місце проживання (помешкання, будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) співвиконавця.

У полі «Форма власності» - обирається форма власності співвиконавця:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» - зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належать співвиконавець (якщо співвиконавцем є фізична особа, зазначається «не застосовується»). Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Сектор науки» - зазначається сектор науки, до якого належить співвиконавець:

академічний;

галузевий;

університетський;

заводський.

Якщо співвиконавець є фізичною особою, то зазначається «не застосовується».

У полі «Розмір організації» - зазначається кількість штатних співробітників співвиконавця:

до 10 співробітників;

10-50 співробітників;

50-250 співробітників;

понад 250 співробітників.

У полі «Контакти» - зазначається номер телефону, адреса електронної пошти, адреса вебсайту (за наявності) співвиконавця.

За наявності декількох співвиконавців, частина «Відомості про співвиконавця ДіР» РК ДіР заповнюється для кожного співвиконавця окремо. Додавання блоку щодо співвиконавців здійснюється шляхом натискання кнопки «Додати співвиконавця».

VI. Відомості про ДіР

У полі «Назва (українською мовою)» - подається повна назва ДіР українською мовою.

У полі «Назва (англійською мовою)» - подається повна назва ДіР англійською мовою.

У полі «Мета (українською мовою)» - українською мовою викладається мета проведення дослідження або розробки відповідно до технічного завдання, передбаченого в договірних документах (максимум 1000 знаків).

У полі «Мета (англійською мовою)» - англійською мовою наводиться інформація, яка має відповідати інформації, наведеній у полі «Мета (українською мовою)».

У полі «Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки» - зазначається назва пріоритетного напряму відповідно до статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», у межах якого виконуються ДіР:

фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

інформаційні та комунікаційні технології;

енергетика та енергоефективність;

раціональне природокористування;

науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

нові речовини і матеріали.

У полі «Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності» - зазначається назва стратегічного пріоритетного напряму відповідно до статті 4 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», у межах якого виконуються ДіР:

освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;

освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;

технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;

широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

У полі «Вид ДіР» - обирається вид ДіР:

фундаментальні наукові дослідження;

прикладні наукові дослідження;

науково-технічні (експериментальні) розробки.

У полі «Очікувані результати» - зазначається кількість очікуваних у результаті виконання ДіР результатів наукової (науково-технічної) продукції кожного виду:

пристрої;

технології;

матеріали;

сорти рослин;

породи тварин;

методи, теорії, гіпотези;

проєкти нормативно-правових документів;

проєкти нормативних документів;

методичні документи;

програмні продукти, програмно-технологічна документація;

аналітичні матеріали;

інше (вказати).

Якщо у результаті виконання ДіР очікуються нові або істотно вдосконалені продукти, процеси, системи тощо; нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань; відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо відносити до пункту «Інше» з обов’язковим зазначенням назви.

У полі «Галузь застосування» - зазначаються основна, суміжні галузі, в яких можуть бути впроваджені очікувані результати ДіР, потенційні споживачі продукції згідно з КВЕД-2010 - Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457.

У полі «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ керівника ДіР» - зазначається власне ім’я і прізвище керівника ДіР.

У полі «Науковий ступінь» - зазначається науковий ступінь керівника ДіР.

У полі «Вчене звання» - зазначається вчене звання керівника ДіР.

У полі «Ідентифікатор ORCID ID» - зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора дослідника і автора досліджень ORCID ID. У випадку відсутності такого ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Додаткова інформація» - зазначаються сторінки керівника ДіР у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science ResearcherID, Scopus Autor ID, Google Shcolar тощо (за наявності).

VII. Етапи виконання ДіР

У полі «Номер етапу» - проставляється порядковий номер кожного етапу ДіР.

У полі «Назва етапу» - зазначається назва кожного етапу ДіР, яка зазначена у договірному документі.

У полі «Початок етапу» - зазначаються місяць та рік початку виконання кожного етапу ДіР.

У полі «Закінчення етапу» - зазначаються місяць та рік завершення виконання кожного етапу ДіР.

У полі «Вид звітного документа» - зазначається вид звітного документа кожного етапу виконання ДіР:

«Без звіту»;

«Проміжний звіт»;

«Остаточний звіт».

Якщо у полі «Підстава для проведення ДіР» обрано «договір (замовлення) з міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, академією наук (головним розпорядником бюджетних коштів на проведення ДіР) як підставу для проведення ДіР, та термін виконання розраховано більше ніж на поточний рік, але оформлюється як один етап, то це має бути зазначено у договорі із ом. У іншому випадку ДіР мають бути розділені на кілька етапів.

Кожен етап ДіР закривається остаточним або проміжним звітом.

Якщо ДіР містять лише один етап, його назва може співпадати з назвою ДіР. Назва етапу не повинна перевищувати 200 знаків.

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

У полі «Індекс УДК» - проставляється індекс УДК за таблицями Універсальної десяткової класифікації.

У полі «Коди тематичних рубрик» - коди проставляються УкрІНТЕІ згідно з Національним класифікатором України «Рубрикатор науково-технічної інформації» (ДК 022:2008), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31 грудня 2008 року № 525, розміщений за посиланням: https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/Rubrikator-NTI.pdf.

IX. Заключні відомості

У полі «Керівник юридичної особи» - зазначаються власне ім’я і прізвище керівника підприємства, установи, організації виконавця.

У полі «Відповідальний за підготовку реєстраційних документів» - зазначаються власне ім’я і прізвище, телефон особи, відповідальної за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації, відповідно до пункту 2 глави 1 розділу II Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2022 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2022 року за № 640/37976.

У полі «Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності» - зазначаються власне ім’я і прізвище керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.

У полі «Реєстратор» - зазначаються власне ім’я і прізвище співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.

5. Після накладання уповноваженою особою електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на РК ДіР в Особистому кабінеті з’являється дата завершення редагування та відправки до відділу державної реєстрації, яка автоматично формується Системою 1 у день і час, коли відбулася відправка заповненої РК ДіР, ця дата не є датою державної реєстрації, а фіксує факт звернення до органу реєстрації з боку виконавця.

6. За достовірність відомостей, що вказані в РК ДіР, зміст реєстраційних документів, якість оформлення і своєчасне їх подання УкрІНТЕІ є відповідальною уповноважена особа виконавця.

Якщо РК ДіР відповідає всім вимогам цієї Інструкції, ДіР надається державний реєстраційний номер, присвоюється статус «Зареєстровано», і РК ДіР з’являється в Особистому кабінеті.

РК ДіР формується у форматі «.pdf» і є готовою до друку та збереження.

7. Якщо деякі поля РК ДіР не відповідають вимогам цієї Інструкції, вона з’являється в Особистому кабінеті із зауваженнями по кожному полю, що потребує редагування.

8. Зміни у РК ДіР, яка вже пройшла процедуру реєстрації і отримала державний реєстраційний номер, можуть вноситись у будь-яке поле, окрім полів «Назва (українською мовою)» і «Назва (англійською мовою)».

9. За потреби внести зміни у назву ДіР, РК ДіР з державним реєстраційним номером анулюється.

10. Уповноважена особа виконавця, обираючи функцію анулювання РК ДіР, зобов’язана надати скановану копію листа з обґрунтуванням та підтвердити наміри анулювати РК ДіР.

Анульована РК ДіР зберігається у Системі 1 у вигляді архівного документа із збереженням державного реєстраційного номеру і може бути надана замовнику чи виконавцю, контролюючим або перевіряючим державним органам виконавчої влади на вимогу.

11. Якщо зміни вносяться в будь-які інші поля, то уповноважена особа виконавця, обираючи режим редагування, зобов’язана надати скановану копію листа змін, що містить обґрунтування змін із новим та старим значенням, та власноруч внести зміни відповідно до наданого листа змін.

Така РК ДіР втрачає статус «Зареєстрована» та переходить в категорію «Надіслана на перевірку» із збереженням державного реєстраційного номера.

Якщо змінена РК ДіР відповідає всім вимогам цієї Інструкції, їй присвоюється статус «Зареєстрована», і РК ДіР з’являється в Особистому кабінеті у форматі «.pdf».

12. Загальний доступ до інформації, що міститься у Системі 1, надається безоплатно з можливістю здійснення пошуку, перегляду, роздрукування РК ДіР з урахуванням режиму доступу до інформації.


Додаток 3

до Порядку державної реєстрації

та обліку науково-дослідних,

дослідно-конструкторських робіт

і дисертацій

(пункт 6 розділу I)

ОБЛІКОВА КАРТКА

науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

QR-код

Державний обліковий номер:

Дата реєстрації:

Державний реєстраційний номер:

Особливі позначки:

II. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДіР

Номер етапу:

Назва етапу:

Початок етапу:

Закінчення етапу:

Вид звітного документа:

III. ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ ДіР

Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ):

Код за ЄДРПОУ (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта):

Ідентифікатор ROR/ORCID ID:

Місцезнаходження (місце проживання):

Форма власності:

Сфера управління:

Сектор науки:

Розмір організації:

Контакти:

IV. ВІДОМОСТІ ПРО СПІВВИКОНАВЦЯ ДіР

Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ):

Код за ЄДРПОУ (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта):

Ідентифікатор ROR/ORCID ID:

Місцезнаходження (місце проживання):

Форма власності:

Сфера управління:

Сектор науки:

Розмір організації:

Контакти:

Внесок співвиконавця у звітний етап:

V. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА ДіР

Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ):

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер або серія (за наявності) та номер паспорта):

Ідентифікатор ROR/ORCID ID:

Місцезнаходження (місце проживання):

Форма власності:

Сфера управління:

Розмір організації:

Контакти:

VI. ДЖЕРЕЛА, НАПРЯМИ ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ДіР

Підстава для проведення ДіР:

Напрям фінансування:

Джерело фінансування:

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

Фактичний обсяг фінансування:

VII. ВІДОМОСТІ ПРО ДІР

Назва (українською мовою):

Назва (англійською мовою):

Реферат (українською мовою):

Реферат (англійською мовою):

Індекс УДК:

Коди тематичних рубрик:

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ керівника ДіР:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. НАУКОВА (НАУКОВО-ТЕХНІЧНА) ПРОДУКЦІЯ (НТП)

Кількість одиниць створеної НТП:

НТП, яку передбачалось створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Назва НТП (українською мовою):

Назва НТП (англійською мовою):

Галузь застосування:

Реєстраційний номер картки технології:

Рівень готовності технології:

Опис НТП (максимум 2000 знаків):

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП:

Практична реалізація НТП:

Споживачі НТП:

Перспективні ринки:

Характер співробітництва з інвестором:

потрібний обсяг інвестицій, тис.грн:

права, що надаються інвестору після завершення:

наявність бізнес-плану:

техніко-економічне обґрунтування:

потенційний обсяг продажу, тис.грн:

очікуваний термін окупності (років):

додаткова інформація:

Охоронні документи на ОПІВ:

IX. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС

Бібліографічний опис (статей, монографій, нормативних документів тощо):

X. ЗАКЛЮЧНІ ВІДОМОСТІ

Керівник юридичної особи:

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Перелік осіб-виконавців:

1.

2.

Відповідальний за підготовку реєстраційних документів:

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Телефон:

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності:

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Реєстратор:

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 4

до Порядку державної реєстрації

та обліку науково-дослідних,

дослідно-конструкторських робіт

і дисертацій

(пункт 6 розділу I)

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення та внесення змін в облікову картку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

1. При заповненні картки слід ретельно дотримуватися формату відповідного поля.

2. Усі поля заповнюються українською мовою, крім тих, де вказано про необхідність надання інформації англійською мовою.

3. Для заповнення полів з інформацією про юридичних та фізичних осіб, керівників організацій для відкритих за режимом доступу ДіР Системою 1 в автоматичному режимі надаються довідники (організацій, країн, областей, відомчих установ, фізичних осіб тощо) з можливістю пошуку інформації.

Інформація про нову фізичну або юридичну особу додається виключно у випадку відсутності її у довіднику.

Якщо зазначені поля заповнюються для ДіР, які містять інформацію з обмеженим доступом, інформація про юридичних та фізичних осіб, керівників організацій заповнюється самостійно.

До підписання ОК ДіР уповноваженою особою, картка є робочою версією, яку можна заповнювати не послідовно, а за окремими блоками, вносити зміни, редагувати, зберігати та роздруковувати, при цьому не обов’язково усі поля мають бути заповненими повністю.

4. У полях ОК ДіР зазначаються такі дані:

I. Загальні відомості

У полі «Державний обліковий номер» - проставляється в УкрІНТЕІ.

У полі «Дата реєстрації» - зазначається УкрІНТЕІ день, місяць та рік присвоєння ОК ДіР статусу «Зареєстрована». Дата проставляється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55.

У полі «Державний реєстраційний номер» - проставляється реєстраційний номер ДіР, отриманий в УкрІНТЕІ під час реєстрації РК ДіР.

Після введення державного реєстраційного номера частина полів автоматично заповнюється інформацією, відповідно до раніше заповненої РК ДіР. Ці поля є неактивними.

У полі «Особливі позначки» - зазначається режим доступу до інформації, що міститься у ДіР:

«Відкрита»;

«Для службового користування»;

«Таємно»;

«Цілком таємно».

II. Етапи виконання ДіР

У полі «Номер етапу» - проставляється порядковий номер етапу, на який заповнюється ОК ДіР.

У полі «Назва етапу» - зазначається назва етапу, яка зазначена у договірному документі.

У полі «Початок етапу» - зазначаються місяць та рік початку виконання етапу ДіР, за який заповнюється ОК ДіР.

У полі «Закінчення етапу» - зазначаються місяць та рік завершення виконання етапу ДіР, за який заповнюється ОК ДіР.

У полі «Вид звітного документа» - зазначається вид звітного документа етапу виконання ДіР:

«Без звіту»;

«Проміжний звіт»;

«Остаточний звіт».

III. Відомості про виконавця ДіР

У полі «Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)» - зазначається повне найменування виконавця, що є юридичною особою, або власне ім’я і прізвище виконавця, що є фізичною особою.

У полі «Код за ЄДРПОУ (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)» - якщо виконавець є юридичною особою, зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; якщо виконавець є фізичною особою, зазначається ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

У полі «Ідентифікатор ROR/ORCID ID» - якщо виконавець ДіР є юридичною особою, за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень; якщо виконавець ДіР є фізичною особою, за наявності, зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора дослідника і автора досліджень ORCID ID. У випадку відсутності таких ідентифікаторів, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Місцезнаходження (місце проживання)» - зазначається місцезнаходження / місце проживання (помешкання, будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) виконавця.

У полі «Форма власності» - обирається форма власності виконавця:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» - зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить виконавець. Якщо виконавцем ДіР є фізична особа, зазначається «не застосовується». Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Сектор науки» - зазначається сектор науки, до якого належить виконавець:

академічний;

галузевий;

університетський;

заводський.

Якщо виконавець є фізичною особою або фізичною особою - підприємцем, то зазначається «не застосовується».

У полі «Розмір організації» - зазначається кількість штатних співробітників виконавця:

до 10 співробітників;

10-50 співробітників;

50-250 співробітників;

понад 250 співробітників.

У полі «Контакти» - зазначається номер телефону, адреса електронної пошти, адреса вебсайту (за наявності) виконавця.

IV. Відомості про співвиконавця ДіР

У полі «Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)» - зазначається повне найменування співвиконавця, що є юридичною особою, або власне ім’я і прізвище співвиконавця, що є фізичною особою.

У полі «Код за ЄДРПОУ (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)» - якщо співвиконавець є юридичною особою, зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; якщо співвиконавець є фізичною особою, зазначається ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

У полі «Ідентифікатор ROR/ORCID ID» - якщо співвиконавець ДіР є юридичною особою, за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень; якщо співвиконавець ДіР є фізичною особою, за наявності, зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора дослідника і автора досліджень ORCID ID. У випадку відсутності зазначених ідентифікаторів, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Місцезнаходження (місце проживання)» - зазначається місцезнаходження / місце проживання (помешкання, будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) співвиконавця.

У полі «Форма власності» - обирається форма власності співвиконавця:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» - зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить співвиконавець. Якщо співвиконавцем є фізична особа, зазначається «не застосовується». Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Сектор науки» - зазначається сектор науки, до якого належить співвиконавець:

академічний;

галузевий;

університетський;

заводський.

Якщо співвиконавець є фізичною особою або фізичною особою - підприємцем, то зазначається «не застосовується».

У полі «Розмір організації» - зазначається кількість штатних співробітників співвиконавця:

до 10 співробітників;

10-50 співробітників;

50-250 співробітників;

понад 250 співробітників.

У полі «Контакти» - зазначається номер телефону, адреса електронної пошти, адреса вебсайту (за наявності) співвиконавця.

У полі «Внесок співвиконавця у звітний етап» - необхідно описати участь і внесок співвиконавця протягом звітного етапу.

За наявності декількох співвиконавців, розділ IV «Відомості про співвиконавця ДіР» ОК ДіР заповнюється головним виконавцем для кожного співвиконавця окремо. Додавання блоку щодо співвиконавців здійснюється шляхом натискання кнопки «Додати співвиконавця».

V. Відомості про замовника ДіР

У полі «Повне найменування юридичної особи (або Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)» - зазначається повне найменування замовника, що є юридичною особою, або власне ім’я і прізвище замовника, що є фізичною особою.

У полі «Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер або серія (за наявності) та номер паспорта)» - якщо замовник є юридичною особою, зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; якщо замовник є фізичною особою, зазначається ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

У полі «Ідентифікатор ROR/ORCID ID» - якщо замовник є юридичною особою, за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень; якщо замовник є фізичною особою, за наявності, зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора дослідника і автора досліджень ORCID ID. У випадку відсутності таких ідентифікаторів, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Місцезнаходження (місце проживання)» - зазначається місцезнаходження / місце проживання (помешкання, будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) замовника.

У полі «Форма власності» - обирається форма власності замовника:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» - зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить замовник (якщо замовником є фізична особа, зазначається «не застосовується»). Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Розмір організації» - зазначається кількість штатних співробітників замовника:

до 10 співробітників;

10-50 співробітників;

50-250 співробітників;

понад 250 співробітників.

У полі «Контакти» - зазначається номер телефону, адреса електронної пошти, адреса вебсайту (за наявності) замовника.

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Відомості про підставу для проведення робіт, напрям фінансування, код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК), джерело фінансування автоматично заповнюються інформацією, відповідно до раніше заповненої РК ДіР.

У полі «Підстава для проведення ДіР» - зазначається вид документа, на підставі якого було розпочато ДіР:

договір (замовлення) з міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, академією наук (головним розпорядником бюджетних коштів на проведення ДіР);

договір з вітчизняним підприємством, установою, організацією (фондом, асоціацією, концерном тощо)»;

договір із закордонним замовником;

власна ініціатива (якщо ДіР виконується з власної ініціативи за кошти виконавця ДіР або безкоштовно);

договір з фізичною особою (якщо замовником ДіР виступає фізична особа, за рахунок коштів якої вона виконується).

У полі «Напрям фінансування» - зазначається напрям фінансування етапу виконання ДіР:

фундаментальні дослідження;

прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки;

державні цільові наукові та науково-технічні програми;

науково-технічні (експериментальні) розробки, що виконуються за державним замовленням;

проєкти, що виконуються у межах міжнародного науково-технічного співробітництва;

інші (вказати).

У полі «Джерело фінансування» - зазначається джерело фінансування етапу виконання ДіР. Для виконання ДіР можуть бути задіяні декілька джерел фінансування. У такому випадку зазначаються усі джерела фінансування:

кошти загального фонду державного бюджету;

кошти підприємств, установ, організацій України;

кошти замовників іноземних держав;

власні кошти - кошти підприємства, установи, організації, фізичної особи на виконання ініціативних робіт;

кошти інших джерел;

кошти місцевого бюджету;

безоплатно - проставляється, якщо етап ДіР проводиться безоплатно за договірними умовами (наприклад, договір про науково-технічне співробітництво тощо).

У полі «Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК)» - зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою виконується фінансування етапу виконання ДіР.

У полі «Фактичний обсяг фінансування» - зазначається сума коштів, яку було використано на виконання етапу ДіР (у тис.грн, (цифрами та прописом).

VII. Відомості про ДіР

У полі «Назва (українською мовою)» - подається повна назва ДіР українською мовою.

У полі «Назва (англійською мовою)» - подається повна назва ДіР англійською мовою.

У полі «Реферат (українською мовою)» - у стислій формі, не повторюючи назви ДіР, викладається основний зміст результатів ДіР відповідно до вимог ДСТУ 3008:2015: відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, рисунків, таблиць, додатків тощо; перелік ключових слів, об’єкт дослідження (проєктування), мета дослідження, опис методології / методики дослідження, спеціальні інструменти та апаратура, програмне забезпечення, яке використовувалось під час опрацювання отриманих даних або для проведення дослідження, теоретичні і практичні результати, новизна, ефективність впровадження, галузь використання тощо. Цей перелік не є вичерпним. Якщо деякі із зазначених вище відомостей відсутні, усі інші відомості подають, зберігаючи послідовність викладення інформації. Обсяг реферату не має перевищувати однієї сторінки формату А4.

У полі «Реферат (англійською мовою)» - англійською мовою наводиться інформація, яка має відповідати інформації, наведеній у полі «Реферат (українською мовою)».

У полі «Індекс УДК» - проставляється індекс УДК за таблицями Універсальної десяткової класифікації.

У полі «Коди тематичних рубрик» - коди проставляються УкрІНТЕІ згідно з Національним класифікатором України «Рубрикатор науково-технічної інформації» (ДК 022:2008), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31 грудня 2008 року № 525, розміщений за посиланням: https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/Rubrikator-NTI.pdf.

У полі «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ керівника ДіР» - зазначається власне ім’я і прізвище керівника ДіР.

У полі «Науковий ступінь» - зазначається науковий ступінь керівника ДіР.

У полі «Вчене звання» - зазначається вчене звання керівника ДіР.

У полі «Ідентифікатор ORCID ID» - зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора дослідника і автора досліджень ORCID ID. У випадку відсутності такого ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Додаткова інформація» - зазначаються сторінки керівника ДіР у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science ResearcherID, Scopus Autor ID, Google Shcolar тощо (за наявності).

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

У полі «Кількість одиниць створеної НТП» - зазначається кількість одиниць НТП, створеної в результаті виконання ДіР.

У результаті виконання науково-дослідної або дослідно-конструкторської роботи може бути створено декілька видів НТП (наприклад, створено виріб технічний, технологію та НТП виду «Інше» та/або декілька НТП одного виду).

На кожен результат (готову для реалізації НТП) розділ «Науково-технічна продукція» ОК ДіР заповнюється окремо.

У полі «НТП, яку передбачалось створити» - наводяться дані із РК ДіР щодо очікуваних результатів і зазначається:

«створено»;

«не створено»;

«створено не в повному обсязі».

У полі «Причини, через які НТП не було створено» - якщо у полі «НТП, яку передбачалось створити» обрано «не створено» або «створено не в повному обсязі» то у цьому полі наводяться причини, які перешкодили створенню запланованої кількості НТП.

У полі «Отримані результати» - зазначаються усі види отриманої в результаті виконання етапу ДіР наукової (науково-технічної) продукції:

пристрої;

технології;

матеріали;

сорти рослин;

породи тварин;

методи, теорії, гіпотези;

проєкти нормативних документів;

проєкти нормативно-технічних документів;

методичні документи;

програмні продукти, програмно-технологічна документація;

аналітичні матеріали;

інше (вказати).

Якщо у результаті виконання етапу ДіР отримано нові або істотно вдосконалені продукти, процеси, системи тощо; нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань; відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо, такі результати варто відносити до пункту «Інше» з обов’язковим зазначенням назви.

У полі «Назва НТП (українською мовою)» вказується назва продукції, яка отримана на момент реєстрації ОК ДіР.

Назва НТП - це назва конкретного результату проведених досліджень (наприклад, технологія одержання (побудови), прилад, метод, спосіб, методика, рекомендації, концепція, теорія, закономірності, пристрій, нормативного документа тощо) відповідно, а не їх спрямованість (створення технології, розроблення нормативного документа тощо). Назва НТП має бути лаконічною, відображати сутність результату (призначення, галузь застосування). Назва НТП має відрізнятись від назви ДіР.

У полі «Назва НТП (англійською мовою)» - англійською мовою наводиться інформація, яка має відповідати інформації, наведеній у полі «Назва НТП українською мовою».

У полі «Галузь застосування» - зазначаються основна, суміжні галузі, в яких впроваджена або може бути впроваджена НТП, потенційні споживачі продукції згідно з КВЕД-2010 - Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457.

У полі «Реєстраційний номер картки технології» зазначається Державний реєстраційний номер технології, що надається МОН після процедури реєстрації в онлайн системі за посиланням: https://rkt.ukrintei.ua/. Це поле є обов’язковим до заповнення якщо у полі «Отримані результати» обрано вид «технології».

У полі «Рівень готовності технології» - зазначається рівень готовності технології згідно з дев’ятибальною шкалою рівнів готовності технології (Technology readiness levels), яка передбачає оцінку за такими рівнями:

TRL1 - сформульовано базові принципи технології;

TRL2 - сформульовано технологічні рішення;

TRL3 - проведено першу оцінку ефективності застосування ідеї і технології, концепцію доведено експериментально;

TRL4 - перевірено прототип в лабораторії, технологію перевірено в лабораторії;

TRL5 - перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому середовищі (на виробництві);

TRL6 - здійснено випуск дослідного зразка продукту, включаючи тестування в робочому середовищі користувача;

TRL7 - проведено демонстрацію пілотного виробництва на малій партії;

TRL8 - виробництво з використанням технології повністю перевірене, затверджене і готове до запуску;

TRL9 - виробництво з використанням технології повністю запущене.

Це поле є обов’язковим до заповнення якщо у полі «Отримані результати» обрано вид «технології».

У полі «Опис НТП (максимум 2000 знаків)» - надається короткий опис наукової (науково-технічної) продукції обсягом до 2000 знаків.

У полі «Соціально-економічна спрямованість НТП» - зазначаються соціальна і економічна привабливість і переваги продукції шляхом обрання одного або більше пунктів зі списку наведеного нижче, які відповідають розробленій НТП:

створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщення імпорту;

збільшення обсягів виробництва;

поліпшення стану навколишнього середовища;

економія енергоресурсів;

економія матеріалів;

зменшення зносу обладнання;

підвищення продуктивності праці;

поліпшення якості життя та здоров’я населення, ефективності діагностики та лікування хворих;

підвищення автоматизації виробничих процесів;

забезпечення промисловості чи населення новим видом інформаційно-комунікаційних послуг;

інше (вказати).

У полі «Вплив НТП на довкілля» - стисло описується екологічний вплив НТП на довкілля.

У полі «Впровадження НТП» - зазначається поточний стан впровадження НТП:

«Впроваджено»;

«Не впроваджено».

У полі «Практична реалізація НТП» - зазначаються терміни початку та завершення впровадження НТП. Поле заповнюється, якщо у полі «Впровадження НТП» було обрано - «Впроваджено».

У полі «Споживачі НТП» - зазначаються існуючі і потенційні споживачі продукції з можливістю додати необхідну кількість позицій. Кожен споживач додається в окремому рядку.

У полі «Перспективні ринки» - вказуються потенційні ринки збуту продукції, виробленої з використанням НТП (країни або назви підприємств).

У полі «Характер співробітництва з інвестором» - подається інформація про бажаний характер співробітництва з інвестором та деталізуються наступні відомості:

потрібний обсяг інвестицій, тис.грн;

права, що надаються інвестору після завершення роботи, (відповідно до договірного документа);

наявність бізнес-плану (так/ні);

техніко-економічне обґрунтування (так/ні);

потенційний обсяг продажу, тис.грн;

очікуваний термін окупності (років);

додаткова інформація.

У полі «Охоронні документи на ОПІВ» - зазначаються види об’єктів права інтелектуальної власності, отримані в результаті виконання етапу ДіР. Для кожного виду зазначається в окремому полі перелік усіх наявних охоронних документів (патентів, свідоцтв або заяв на їх отримання), реєстраційний номер, власне ім’я і прізвище власника охоронного документа та країни, на які поширюється дія охоронних документів:

літературні та художні твори;

комп’ютерні програми;

компіляції даних (бази даних);

виконання;

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

компонування напівпровідникових виробів;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин, породи тварин;

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

комерційні таємниці.

IX. Бібліографічний опис

У полі «Бібліографічний опис (статей, монографій, нормативних документів тощо)» - якщо результати ДіР опубліковані, депоновані, захищені патентом або їх результатом є тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний документ, то в цьому полі зазначається бібліографічний опис відповідних документів (публікацій). Бібліографічний опис названих джерел інформації повинен відповідати вимогам законодавства України зі стандартизації (ДСТУ 3008:2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)») і подається окремими записами по кожному джерелу інформації та з указівкою через подвійну скісну риску «//» після назви видання категорії наукового фахового видання (А, Б).

X. Заключні відомості

У полі «Керівник юридичної особи» - зазначається власне ім’я і прізвище керівника підприємства, установи, організації виконавця.

У полі «Перелік осіб-виконавців» - зазначаються в алфавітному порядку власне ім’я і прізвище, науковий ступінь, вчене звання, унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора дослідника ORCID ID (за наявності) усіх працівників, задіяних у виконанні ДіР, та які саме матеріали звіту були ними підготовлені згідно ДСТУ 3008:2015.

У полі «Відповідальний за підготовку реєстраційних документів» - зазначаються власне ім’я і прізвище, телефон особи, відповідальної за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації, відповідно до пункту 2 глави 1 розділу II Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2022 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2022 року за № 640/37976.

У полі «Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності» - зазначаються власне ім’я і прізвище керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.

У полі «Реєстратор» - зазначаються власне ім’я і прізвище співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.

5. Після обрання опції «З умовами подання звіту ознайомлений», з’являється поле для завантаження файлів звіту, а також документів, що підтверджують зміни, які було внесено в ОК ДіР відносно даних, внесених в РК ДіР (відповідно до абзацу четвертого розділу I цієї Інструкції).

6. Звіт має бути оформлений відповідно до встановлених вимог.

Звіт в обов’язковому порядку має містити:

скановану копію титульного аркуша (печатка (за наявності), підпис керівника установи, підприємства, організації виконавця, підпис керівника ДіР);

скановану копію переліку виконавців (ініціал(и) та прізвище, посади, наукові ступені, вчені звання із зазначенням частини звіту, підготовленої кожним із авторів, особистий підпис);

реферат;

зміст;

звіт у форматі «Microsoft Word» («.doc» / «.docx») або «Adobe Acrobat.pdf» (із текстовим шаром без заборони на копіювання).

Звіт подається у повному обсязі.

7. Якщо звіт складається з декількох окремих файлів, то завантажується окремо кожна частина, в тому числі додатки.

8. Якщо ОК ДіР відповідає всім вимогам цієї Інструкції, ДіР надається державний обліковий номер, присвоюється статус «Зареєстровано», і ОК ДіР з’являється в Особистому кабінеті особи, яка її заповнювала.

ОК ДіР формується у форматі «.pdf» і є готовою до зберігання та друку.

9. Якщо деякі поля ОК ДіР не відповідають вимогам цієї Інструкції, вона з’являється в Особистому кабінеті особи, яка її заповнювала, із зауваженнями по кожному полю, що потребує редагування.

10. Після накладання уповноваженою особою електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на ОК ДіР в Особистому кабінеті з’являється дата завершення редагування та відправки до відділу державної реєстрації, яка автоматично формується Системою 1 у день і час, коли відбулася відправка заповненої ОК ДіР, ця дата не є датою державної реєстрації, а фіксує факт звернення до органу реєстрації з боку виконавця.

11. За достовірність відомостей, що вказані в облікових документах, зміст звітних документів, якість оформлення і своєчасне їх подання УкрІНТЕІ відповідальною є уповноважена особа виконавця.

12. Загальний доступ до інформації, що міститься у Системі 1, надається безоплатно з можливістю здійснення пошуку, перегляду, роздрукування ОК ДіР з урахуванням режиму доступу до інформації.


Додаток 5

до Порядку державної реєстрації

та обліку науково-дослідних,

дослідно-конструкторських робіт

і дисертацій

(пункт 6 розділу I)

ОБЛІКОВА КАРТКА ДИСЕРТАЦІЇ

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

QR-код

Державний обліковий номер:

Особливі позначки:

II. ВІДОМОСТІ ПРО ЗДОБУВАЧА

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ здобувача:

1.

2.

Ідентифікатор ORCID ID:

Вид дисертації:

Шифр наукової спеціальності:

Назва наукової спеціальності:

Галузь/галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності:

Дата захисту:

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки:

III. ВІДОМОСТІ ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ (РАЗОВУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ)

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Ідентифікатор ROR:

IV. ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО, УСТАНОВУ, ОРГАНІЗАЦІЮ, В ЯКІЙ БУЛО ВИКОНАНО ДИСЕРТАЦІЮ

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. ВІДОМОСТІ ПРО ДИСЕРТАЦІЮ

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик:

Тема дисертації:

1.

2.

Реферат:

1.

2.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

новий напрям у науці і техніці;

теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми;

нове вирішення актуального наукового завдання.

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

літературні та художні твори:

комп’ютерні програми:

компіляції даних (бази даних):

виконання:

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення:

наукові відкриття:

винаходи, корисні моделі, промислові зразки:

компонування напівпровідникових виробів:

раціоналізаторські пропозиції:

сорти рослин, породи тварин:

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення:

комерційні таємниці:

Упровадження результатів дисертації:

Зв’язок з науковими темами:

VI. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА/КЕРІВНИКІВ (КОНСУЛЬТАНТА за наявності)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ наукового керівника/керівників (консультанта за наявності):

1.

2.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Ідентифікатор ROR:

Форма власності:

Сфера управління:

Сектор науки:

VII. ВІДОМОСТІ ПРО ОФІЦІЙНИХ ОПОНЕНТІВ

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ офіційного опонента:

Ідентифікатор ORCID ID:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Ідентифікатор ROR:

Форма власності:

Сфера управління:

Сектор науки:

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ВІДОМОСТІ

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ голови ради:

Відповідальний за підготовку облікових документів:

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності:

Реєстратор:

Додаток 6

до Порядку державної реєстрації

та обліку науково-дослідних,

дослідно-конструкторських робіт

і дисертацій

(пункт 6 розділу I)

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення та внесення змін в облікову картку дисертації

1. При заповненні картки слід ретельно дотримуватися формату відповідного поля.

Усі поля заповнюються українською мовою, крім тих, де вказано про необхідність надання інформації англійською мовою.

2. Для заповнення полів з інформацією про юридичних та фізичних осіб, керівників організацій, спеціалізовану вчену раду (разову спеціалізовану вчену раду) для дисертацій, які не містять відомостей з обмеженим доступом, Системою 2 в автоматичному режимі надаються довідники організацій, країн, областей, відомчих установ, фізичних осіб, наукових ступенів, звань та спеціальностей з можливістю пошуку інформації.

Інформація про нову фізичну або юридичну особу додається виключно у випадку відсутності її у довіднику.

Якщо зазначені поля заповнюються для дисертацій, які містять інформацію з обмеженим доступом, інформація про юридичних та фізичних осіб, керівників організацій, спеціалізовану вчену раду (разову спеціалізовану вчену раду) заповнюється самостійно.

3. До підписання ОКД головою ради картка є робочою версією, яку можна заповнювати не послідовно, а за окремими блоками, вносити зміни, редагувати, зберігати та роздруковувати, при цьому не обов’язково усі поля мають бути заповненими повністю.

4. У полях ОКД зазначаються такі дані:

I. Загальні відомості

У полі «Державний обліковий номер» - проставляється в УкрІНТЕІ.

У полі «Особливі позначки» - зазначається режим доступу до інформації, що міститься у дисертації:

«Відкрита»;

«Для службового користування»;

«Таємно»;

«Цілком таємно».

II. Відомості про здобувача

У полі «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ здобувача» - зазначається власне ім’я і прізвище здобувача наукового ступеня:

1 - українською мовою;

2 - англійською мовою.

У полі «Ідентифікатор ORCID ID» - зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора ORCID ID здобувача. У випадку відсутності зазначеного ідентифікатора у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Вид дисертації» - зазначається науковий ступінь, для здобуття якого було підготовлено дисертацію:

доктор наук;

доктор філософії;

кандидат наук.

У полі «Шифр наукової спеціальності» - зазначається шифр наукової спеціальності, за якою підготовлено дисертацію.

У полі «Назва наукової спеціальності» - зазначається назва наукової спеціальності з галузі науки відповідно до переліку, який затверджує МОН, за якою підготовлено дисертацію.

У полі «Галузь/галузі знань» - зазначається галузь/галузі знань, за якою (якими) здійснювалась підготовка здобувача ступеня доктора філософії відповідно до переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Якщо ОКД заповнюється для дисертації, яка підготовлена на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук, у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Освітньо-наукова програма зі спеціальності» - зазначається назва освітньо-наукової програми зі спеціальності, за якою здійснювалась підготовка та атестація здобувача ступеня доктора філософії. Якщо ОКД заповнюється для дисертації, яка підготовлена на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук, у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Дата захисту» - зазначається дата, на яку планується захист дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради).

У полі «Реквізити наказу МОН / наказу закладу» - зазначаються дата та номер наказу МОН (наказу закладу), яким затверджено або скасовано рішення спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради) про присудження здобувачеві ступеня доктора (кандидата) наук / доктора філософії). Інформація вноситься протягом десяти робочих днів після оприлюднення наказу МОН / наказу закладу, яким затверджено або скасовано рішення спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради) про присудження здобувачеві наукового ступеня доктора (кандидата) наук / доктора філософії.

У полі «Спеціальність за освітою» - вказується назва і шифр спеціальності, яка проставляється в дипломі (іншому документі) про вищу освіту.

У полі «Місце роботи здобувача» - зазначається повне найменування підприємства, установи, організації, де працює здобувач. Якщо здобувач не працює, у цьому та наступних трьох полях зазначається «не застосовується».

У полі «Код за ЄДРПОУ» - зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України підприємства, установи, організації, де працює здобувач.

У полі «Місцезнаходження» - зазначається адреса підприємства, установи, організації, де працює здобувач.

У полі «Форма власності» - обирається форма власності підприємства, установи, організації, де працює здобувач:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» - зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить підприємство, установа, організація, де працює здобувач. Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Ідентифікатор ROR» - за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень, підприємства, установи, організації, в якій працює здобувач. У випадку відсутності зазначеного ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Сектор науки» - зазначається сектор науки, до якого належить підприємство, установа, організація, в якій працює здобувач:

академічний;

галузевий;

університетський;

заводський.

III. Відомості про спеціалізовану вчену раду (разову спеціалізовану вчену раду)

У полі «Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради)» - зазначається шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради), де має відбутися захист дисертації.

У полі «Повне найменування юридичної особи» - зазначається повне найменування підприємства, установи, організації, в якій функціонує спеціалізована вчена рада (разова спеціалізована вчена рада), де має відбутися захист дисертації.

У полі «Код за ЄДРПОУ» - зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України підприємства, установи, організації, в якій функціонує спеціалізована вчена рада (разова спеціалізована вчена рада), де має відбутися захист дисертації.

У полі «Ідентифікатор ROR» - зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень, підприємства, установи, організації, в якій функціонує спеціалізована вчена рада (разова спеціалізована вчена рада), де має відбутися захист дисертації. У випадку відсутності ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

У полі «Повне найменування юридичної особи» - зазначається повне найменування підприємства, установи, організації, в якій було виконано дисертацію.

У полі «Код за ЄДРПОУ» - зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України підприємства, установи, організації, в якій було виконано дисертацію.

У полі «Місцезнаходження» - зазначається адреса підприємства, установи, організації, в якій було виконано дисертацію.

У полі «Форма власності» - обирається форма власності підприємства, установи, організації, в якій було виконано дисертацію:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» - зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить підприємство, установа, організація, в якій було виконано дисертацію. Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Ідентифікатор ROR» - зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень, підприємства, установи, організації, в якій було виконано дисертацію. У випадку відсутності ідентифікатора у полі зазначається «не застосовується».

V. Відомості про дисертацію

У полі «Мова дисертації» - обирається мова, якою виконано дисертацію:

українська мова;

англійська мова.

У полі «Коди тематичних рубрик» - коди проставляються УкрІНТЕІ згідно з Національним класифікатором України «Рубрикатор науково-технічної інформації» (ДК 022:2008), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31 грудня 2008 року № 525, розміщений за посиланням: https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/Rubrikator-NTI.pdf.

У полі «Тема дисертації» - зазначається тема дисертації українською та англійською мовами (максимум 1000 знаків).

У полі «Реферат» - у стислій формі, не повторюючи теми дисертації, викладається основний зміст результатів дослідження: об’єкт дослідження, мета дослідження, опис методології/методики дослідження, спеціальні інструменти та апаратура, програмне забезпечення, яке використовувалось під час опрацювання отриманих даних або для проведення дослідження, теоретичні і практичні результати, новизна, ефективність впровадження, галузь використання тощо. Цей перелік не є вичерпним. Якщо деякі із зазначених вище відомостей відсутні, усі інші відомості подають, зберігаючи послідовність викладення інформації. Обсяг реферату не має перевищувати однієї сторінки формату А4. Оформлювати реферат відповідно до ДСТУ 3008:2015.

У полі «Державний реєстраційний номер ДіР» - проставляються номера усіх ДіР, у межах яких отримано наукові результати, використані при підготовці дисертації.

У полі «Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки» - зазначається назва пріоритетного напряму відповідно до статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», до якого належить дисертація:

фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

інформаційні та комунікаційні технології;

енергетика та енергоефективність;

раціональне природокористування;

науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

нові речовини і матеріали.

У полі «Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності» - зазначається назва стратегічного пріоритетного напряму відповідно до статті 4 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», до якого належить дисертація:

освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;

освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;

технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;

широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

У полі «Підсумки дослідження» - зазначається напрям, якому, за результатами оцінки спеціалізованої вченої ради, відповідає підготовлена дисертація:

новий напрям у науці і техніці;

теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми;

нове вирішення актуального наукового завдання.

У полі «Публікації» - зазначається бібліографічний опис (через крапку з комою) усіх публікацій, в яких наведено результати, викладені у дисертації. Бібліографічний опис названих джерел інформації повинен відповідати встановленим вимогам (відповідно до пункту 11 розділу III Вимог до оформлення дисертації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 року за № 155/30023) і подається окремими записами по кожному джерелу інформації та з указівкою через подвійну скісну риску «//» після назви видання категорії наукового фахового видання (А, Б).

У полі «Наукова (науково-технічна) продукція» - зазначаються усі види наукової (науково-технічної) продукції, отриманої в результаті виконання дисертації:

пристрої;

технології;

матеріали;

сорти рослин;

породи тварин;

методи, теорії, гіпотези;

проєкти нормативно-правових документів;

проєкти нормативних документів;

методичні документи;

програмні продукти, програмно-технологічна документація;

аналітичні матеріали;

інше (вказати).

Якщо у результаті виконання дисертації отримано нові або істотно вдосконалені продукти, процеси, системи тощо; нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань; відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо, такі результати варто відносити до пункту «Інше» з обов’язковим зазначенням назви.

У полі «Соціально-економічна спрямованість» - обирається один або більше пунктів зі списку наведеного нижче, які відповідають НТП, отриманої в результаті виконання дисертації. Якщо обирається пункт «Інше», слід зазначити, на що спрямована НТП, отримана в результаті виконання дисертації:

створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщення імпорту;

збільшення обсягів виробництва;

поліпшення стану навколишнього середовища;

економія енергоресурсів;

економія матеріалів;

зменшення зносу обладнання;

підвищення продуктивності праці;

поліпшення якості життя та здоров’я населення, ефективності діагностики та лікування хворих;

підвищення автоматизації виробничих процесів;

забезпечення промисловості чи населення новим видом інформаційно-комунікаційних послуг;

інше (вказати).

Інформація має бути надана обов’язково, якщо отримано конкретний результат, який має корисні властивості та призначений для застосування (використання) споживачем.

У полі «Охоронні документи на ОПІВ» - зазначаються види об’єктів права інтелектуальної власності, отримані в результаті дисертації (за наявності). Для кожного виду зазначається в окремому полі перелік усіх наявних охоронних документів (патентів, свідоцтв або заявок на їх отримання), реєстраційний номер, власне ім’я і прізвище власника охоронного документа та країни, на які поширюється дія охоронних документів:

літературні та художні твори;

комп’ютерні програми;

компіляції даних (бази даних);

виконання;

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

компонування напівпровідникових виробів;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин, породи тварин;

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

комерційні таємниці.

У полі «Упровадження результатів дисертації» - обирається відповідне значення:

упроваджено;

планується до впровадження;

впровадження не планується.

У полі «Зв’язок з науковими темами» - проставляється державний реєстраційний номер(и), ДіР, в рамках яких було виконано дисертацію (за наявності). Державний реєстраційний номер ДіР надається УкрІНТЕІ.

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта за наявності)

У полі «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ наукового керівника/керівників (консультанта за наявності)» - зазначається власне ім’я і прізвище наукового керівника/керівників (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії) або консультанта (для здобувачів наукового ступеня доктора наук):

1 - українською мовою;

2 - англійською мовою.

У полі «Ідентифікатор ORCID ID» - зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора ORCID ID наукового керівника/керівників (консультанта). У випадку відсутності зазначеного ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Додаткова інформація» - зазначаються сторінки наукового керівника/керівників (консультанта) у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science Researcher ID, Scopus Autor ID, Google Shcolar тощо (за наявності).

У полі «Повне найменування юридичної особи» - зазначається повне найменування підприємства, установи, організації, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності).

У полі «Код за ЄДРПОУ» - зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України підприємства, установи, організації, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності).

У полі «Місцезнаходження» - зазначається адреса підприємства, установи, організації, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності).

У полі «Ідентифікатор ROR» - зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень, підприємства, установи, організації, в якій працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності). У випадку відсутності ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Форма власності» - обирається форма власності підприємства, установи, організації, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності):

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» - зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить підприємство, установа, організація, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності). Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Сектор науки» - зазначається сектор науки, до якого належить підприємство, установа, організація, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності):

академічний;

галузевий;

університетський;

заводський.

VII. Відомості про офіційних опонентів

У полі «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ офіційного опонента» - зазначається власне ім’я і прізвище офіційного опонента (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії їх має бути 2, а для здобувачів наукового ступеня доктора наук - 3). Додавання блоку щодо опонентів здійснюється шляхом натискання кнопки «Додати опонента».

У полі «Ідентифікатор ORCID ID» - зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора ORCID ID офіційного опонента. У випадку відсутності зазначених ідентифікаторів у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Повне найменування юридичної особи» - зазначається повне найменування підприємства, установи, організації, де працює офіційний опонент.

У полі «Код за ЄДРПОУ» - зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України підприємства, установи, організації, де працює офіційний опонент.

У полі «Місцезнаходження» - зазначається адреса підприємства, установи, організації, де працює офіційний опонент.

У полі «Ідентифікатор ROR» - зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв’язків між установами та результатами досліджень, підприємства, установи, організації, де працює офіційний опонент. У випадку відсутності ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Форма власності» обирається форма власності підприємства, установи, організації, де працює офіційний опонент:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить підприємство, установа, організація, де працює офіційний опонент. Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Сектор науки» - зазначається сектор науки, до якого належить підприємство, установа, організація, де працює офіційний опонент:

академічний;

галузевий;

університетський;

заводський.

VIII. Заключні відомості

У полі «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ голови ради» - зазначаються власне ім’я і прізвище голови спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради).

У полі «Відповідальний за підготовку облікових документів» - зазначаються власне ім’я і прізвище, телефон особи, відповідальної за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації, відповідно до пункту 2 розділу V Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2022 року № 271.

У полі «Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності» - зазначаються власне ім’я і прізвище керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.

У полі «Реєстратор» - зазначаються власне ім’я і прізвище співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.

5. Після заповнення полів розділу «Заключні відомості» ОКД з’являється кнопка для завантаження документів «Завантажити».

6. Після завантаження документів ОКД та перевірки їх головою ради вона автоматично передається Системою 2 на перевірку до УкрІНТЕІ.

7. Після накладання головою ради електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на ОКД в Особистому кабінеті ради з’являється дата завершення редагування та відправки до відділу державної реєстрації, яка автоматично формується Системою 2 у день і час, коли відбулася відправка заповненої ОКД, ця дата не є датою державної реєстрації, а фіксує факт звернення до органу реєстрації з боку спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради).

8. Якщо ОКД відповідає всім вимогам цієї Інструкції, їй надається державний обліковий номер, присвоюється статус «Зареєстрована», і ОКД з’являється в Особистому кабінеті ради у форматі «.pdf» і є готовою до зберігання та друку.

9. Якщо деякі поля ОКД не відповідають вимогам цієї Інструкції, ОКД з’являється в Особистому кабінеті ради із зауваженнями по кожному полю, що потребує редагування.

10. Загальний доступ до інформації, що міститься у Системі 2, надається безоплатно з можливістю здійснення пошуку, перегляду, роздрукування ОКД з урахуванням режиму доступу до інформації.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.06.2022 — 2022 р., № 49, стор. 367, стаття 2790, код акта 111974/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 13. до. МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2022 № 66 "Про затвердження Порядку акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -