Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 28.12.2020 № 1558 "Про затвердження порядку подання та узагальнення відомостей про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ та організацій". МОН України. 2020

Документ актуальний на 31.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2020  № 1558

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 березня 2021 р.

за № 263/35885

Про затвердження порядку подання та узагальнення відомостей про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ та організацій

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму № 1 «Відомості підприємства, установи, організації про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на їх фінансовий стан»;

2) форму № 2 «Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ, організацій»;

3) Порядок подання звітної інформації про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ та організацій.

2. Директорату науки та інновацій (Безвершенко Ю.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України;

у межах компетенції щороку збір та узагальнення даних від підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства;

узагальнення даних, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів за формою № 2;

інформування до 15 травня року, наступного за звітним, Кабінету Міністрів України про результати моніторингу впливу діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ та організацій.

3.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Кизима М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Голова Наукового комітету

Національної ради України з питань

розвитку науки і технологій

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

О.К. Колежук

О. Мірошніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки

28 грудня 2020 року № 1558

Форма № 1

ВІДОМОСТІ

підприємства, установи, організації про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на їх фінансовий стан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки

28 грудня 2020 року № 1558

Форма № 2

ВІДОМОСТІ

органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про влив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ, організацій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

28 грудня 2020 року № 1558

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 березня 2021 р.

за № 263/35885

ПОРЯДОК

подання звітної інформації про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ та організацій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення форми № 1 «Відомості підприємства, установи, організації про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на їх фінансовий стан» (далі - форма № 1) та форми № 2 «Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про влив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ, організацій» (далі - форма № 2), що є підставою для здійснення моніторингу впливу виплати мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, на фінансовий стан підприємств, установ та організацій та розвиток діяльності у сфері трансферу технологій.

2. Форма № 1 заповнюється підприємством, установою, організацією, які здійснювали розроблення або придбання технологій частково або повністю за рахунок бюджетних коштів (за рахунок коштів загального або спеціального фондів державного бюджету) та небюджетних коштів.

Форма № 1 відображає показники, сформовані з використанням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

Форма № 2 заповнюється органом державної влади, Національною академією наук України та національною галузевою академією наук на основі наданої йому (їй) підприємствами, установами, організаціями інформації за формою № 1, а також Міністерством освіти і науки України на основі наданої йому органами державної влади, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук інформації за формою № 2.

3. Показники форми включають дані за звітний рік.

4. Одиницею вимірювання показників щодо обсягів коштів є тисяча гривень з одним десятковим знаком.

5. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми містять прочерки.

II. Показники форми № 1 та форми № 2

1. У формі № 1 підприємства, установи, організації зазначають такі дані:

1) Відомості щодо показників «Чистий дохід від реалізації товарів і послуг» (рядок 1100) та «Собівартість реалізованої продукції» (рядок 1200) надаються відповідно до даних фінансової звітності.

2) Відомості щодо доходів за договорами на передання технологій за звітний рік включають інформацію про:

загальну кількість договорів на передання технологій, укладених протягом звітного року (рядок 1310);

загальні доходи, що отримані протягом звітного року за договорами на передання технологій (рядок 1320);

кількість договорів на передання технологій, укладених протягом звітного року, за кожною з форм: передання права на патенти, ліцензії на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей; результатів досліджень та розробок; ноу-хау, угоди на передання технологій (рядки 1311, 1312, 1313, 1314);

доходи, що отримані протягом звітного року за договорами на передання технологій за формами передання (рядки 1321, 1322, 1323, 1324).

Рядок 1310 дорівнює сумі рядків 1311, 1312, 1313 та 1314.

Рядок 1320 дорівнює сумі рядків 1321, 1322, 1323 та 1324.

3) Відомості щодо видатків на матеріальне заохочення включають інформацію про:

загальний обсяг видатків у звітному році на матеріальне заохочення, пов’язане із трансфером технологій (рядок 1400);

кількість авторів технологій, що отримали винагороду (рядок 1411);

видатки на виплату винагороди авторам технологій (рядок 1421);

кількість осіб, які здійснюють трансфер технологій, що отримали винагороду (рядок 1412);

видатки на виплату винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій (рядок 1421).

Рядок 1400 дорівнює сумі рядків 1421, 1422.

4) Відомості щодо витрат на придбання технологій за звітний рік включають інформацію про:

загальну кількість договорів на придбання технологій, укладених протягом звітного року (рядок 1510);

загальні витрати протягом звітного року за договорами на придбання технологій (рядок 1520);

кількість договорів на придбання технологій, укладених протягом звітного року, за кожною з форм: придбання права на патенти, ліцензії на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей; результатів досліджень та розробок; ноу-хау, угоди на передання технологій (рядки 1511, 1512, 1513, 1514);

витрати протягом звітного року за договорами на придбання технологій за формами придбання (рядки 1521, 1522, 1523, 1524).

Рядок 1510 дорівнює сумі рядків 1511, 1512, 1513 та 1514.

Рядок 1520 дорівнює сумі рядків 1521, 1522, 1523 та 1524.

5) Відомості форми № 1 подаються за підписом особи, відповідальної за її заповнення, та керівника її структурного підрозділу.

2. У формі № 2 головні розпорядники бюджетних коштів зазначають такі дані:

1) Відомості щодо показника «Кількість організацій» (рядок 1000) включають дані про загальну кількість підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, перебувають у віданні головного розпорядника бюджетних коштів (графа 4), кількість підприємств, установ та організацій, що здійснюють трансфер технологій (графа 5), із зазначенням кількості закладів вищої освіти (графа 6).

2) Відомості щодо показників «Чистий дохід від реалізації товарів і послуг» (рядок 1100) та «Собівартість реалізованої продукції» (рядок 1200) включають узагальнені дані, отримані від підприємств, установ та організацій, що здійснюють трансфер технологій і які належать до сфери управління, перебувають у віданні головного розпорядника бюджетних коштів (графа 5), у тому числі для закладів вищої освіти (графа 6).

3) Відомості щодо доходів за договорами на передання технологій за звітний рік включають, отриману від підприємств, установ та організацій, що здійснюють трансфер технологій і які належать до сфери управління, перебувають у віданні головного розпорядника бюджетних коштів (графа 5), у тому числі для закладів вищої освіти (графа 6), узагальнену інформацію про:

загальну кількість договорів на передання технологій, укладених протягом звітного року (рядок 1310);

загальні доходи, що отримані протягом звітного року за договорами на передання технологій (рядок 1320);

кількість договорів на передання технологій, укладених протягом звітного року, за кожною з форм: передання права на патенти, ліцензії на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей; результатів досліджень та розробок; ноу-хау, угоди на передання технологій (рядки 1311, 1312, 1313, 1314);

доходи, що отримані протягом звітного року за договорами на передання технологій за формами передання (рядки 1321, 1322, 1323, 1324).

Рядок 1310 дорівнює сумі рядків 1311, 1312, 1313 та 1314.

Рядок 1320 дорівнює сумі рядків 1321, 1322, 1323 та 1324.

4) Відомості щодо видатків на матеріальне заохочення включають, отриману від підприємств, установ та організацій, що здійснюють трансфер технологій і які належать до сфери управління, перебувають у віданні головного розпорядника бюджетних коштів (графа 5), у тому числі для закладів вищої освіти (графа 6), узагальнену інформацію про:

загальний обсяг видатків у звітному році на матеріальне заохочення, пов’язане із трансфером технологій (рядок 1400);

кількість авторів технологій, що отримали винагороду (рядок 1411);

видатки на виплату винагороди авторам технологій (рядок 1421);

кількість осіб, які здійснюють трансфер технологій, що отримали винагороду (рядок 1412);

видатки на виплату винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій (рядок 1421).

Рядок 1400 дорівнює сумі рядків 1421, 1422.

5) Відомості щодо витрат на придбання технологій за звітний рік включають, отриману від підприємств, установ та організацій, що здійснюють трансфер технологій і які належать до сфери управління, перебувають у віданні головного розпорядника бюджетних коштів (графа 5), у тому числі для закладів вищої освіти (графа 6), узагальнену інформацію про:

загальну кількість договорів на придбання технологій, укладених протягом звітного року (рядок 1510);

загальні витрати протягом звітного року за договорами на придбання технологій (рядок 1520);

кількість договорів на придбання технологій, укладених протягом звітного року, за кожною з форм: придбання права на патенти, ліцензії на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей; результатів досліджень та розробок; ноу-хау, угоди на передання технологій (рядки 1511, 1512, 1513, 1514);

витрати протягом звітного року за договорами на придбання технологій за формами придбання (рядки 1521, 1522, 1523, 1524).

Рядок 1510 дорівнює сумі рядків 1511, 1512, 1513 та 1514.

Рядок 1520 дорівнює сумі рядків 1521, 1522, 1523 та 1524.

6) Відомості форми № 2 подаються за підписом особи, відповідальної за узагальнення інформації, отриманої від підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, перебувають у віданні головного розпорядника бюджетних коштів, та керівника її структурного підрозділу.

Генеральний директор

директорату науки та інновацій

Ю. Безвершенко


Документи та файли

Сигнальний документ — f504094n88.doc
Сигнальний документ — f504094n89.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.03.2021 — 2021 р., № 20, стор. 56, стаття 868, код акта 103333/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -