Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 30.07.2021 № 868 "Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення". МОН України. 2021

Документ актуальний на 23.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2021  № 868

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 серпня 2021 р.

за № 1119/36741

Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до частини першої статті 72 Закону України «Про освіту», Закону України «Про інформацію», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № ЗНЗ-1 (один раз на рік) «Звіт закладу загальної середньої освіти»;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1 (один раз на рік) «Звіт закладу загальної середньої освіти»;

3) форму звітності № 76-РВК (один раз на рік) «Зведений звіт закладів загальної середньої освіти»;

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 76-РВК (один раз на рік) «Зведений звіт закладів загальної середньої освіти».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2018 року № 936 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 року за №№ 1000/32452, 1001/32453.

3.

Поширити форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, зазначені у пункті 1 цього наказу, на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

4. Форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, увести в дію, починаючи зі звіту на початок 2021/2022 навчального року.

5. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечувати в установлені строки збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації до Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і науки України, головних управлінь статистики в областях, м. Києві зведених даних затвердженої форми (за узгодженим колом показників).

6. Державній науковій установі «Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і науки України (С. Лондар) забезпечувати подання в установлені строки Державній службі статистики України зведених даних затвердженої форми (за узгодженим колом показників).

7. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків (О. Ткаченко) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (І. Єрко) зробити відмітку у справах архіву в установленому порядку.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С. Даниленко.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

І. Вернер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

30 липня 2021 року № 868

ЗВІТ

закладу загальної середньої освіти

(Форма № ЗНЗ-1)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

30 липня 2021 року № 868

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 серпня 2021 р.

за № 1119/36741

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1 (один раз на рік) «Звіт закладу загальної середньої освіти»

I. Загальні положення

1. Форма звітності № ЗНЗ-1 (один раз на рік) «Звіт закладу загальної середньої освіти» (далі - звіт) поширюється на всі заклади загальної середньої освіти незалежно від форм власності та підпорядкування (включаючи спеціальні заклади та заклади спеціалізованої освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти) (далі - заклади).

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником закладу або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно в одноденний строк повідомити про це адресатів.

4. Звіт щороку складається закладами станом на 05 вересня та подається не пізніше ніж 10 вересня року, наступного за звітним:

органу управління у сфері освіти за їх місцезнаходженням;

органу, до сфери управління якого належить цей заклад (крім підпорядкування Міністерству освіти і науки України).

II. Порядок складання звіту

1. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами законодавства, зокрема статтею 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», положеннями про відповідний тип закладу, затвердженими в установленому законодавством порядку, та статутом закладу.

До приведення установчих документів закладів освіти у відповідність із Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» усі заклади I ступеня належать до початкових шкіл, заклади I-II ступенів - до гімназій з початковою школою, заклади I-III ступенів - до ліцеїв з початковою школою та гімназією, заклади II-III ступенів - до ліцеїв з гімназією.

2. Якщо заклад має у своєму складі пансіон (інтернат), то після зазначення типу закладу необхідно вказати літеру П.

3. Якщо заклад утворений (введений в експлуатацію) на початок поточного навчального року або в минулому навчальному році пізніше строку звіту, після повного найменування і номера закладу необхідно вказати літеру Н.

4. До міських населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного підпорядкування і селища міського типу, до сільських - села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядкованості.

5. Графу «Код мови» в розділі III і «Код» у розділі IV звіту заклади не заповнюють.

III. Заповнення розділу I «Контингенти учнів за класами»

1. У рядку 01 наводяться дані про загальну кількість класів (без спеціальних класів, дані про які відображаються у рядку 06), а в рядку 07 - загальну кількість учнів у цих класах (без учнів спеціальних класів, дані про яких наводяться в рядку 35).

У рядку 08 містяться дані про кількість дівчат із загальної кількості учнів.

2. У рядку 02 наводяться дані з рядка 01 про кількість класів з вечірньою формою здобуття освіти, в рядку 03 - із заочною. У рядку 04 наводяться дані про кількість класів з наповнюваністю більше 27 учнів, у рядку 05 - про кількість інклюзивних класів.

3. У рядку 06 наводяться дані про кількість спеціальних класів, організованих при закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Ці дані не включаються до рядка 01. Спеціальні заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей у пансіонах (інтернатах) рядок 06 не заповнюють.

4. Графу 2 заповнюють лише спеціальні заклади (включаючи ті, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах) та класи для дітей з особливими освітніми потребами).

5. Графу 3 заповнюють заклади, які організували навчання учнів перших класів у закладах дошкільної освіти.

6. Графу 4 заповнюють усі заклади, які організували навчання учнів у перших класах (без учнів перших класів у закладах дошкільної освіти).

7. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-15 за всіма рядками.

8. Дані рядка 07 дорівнюють підсумку даних рядків 12 та 18, дані рядка 22 - підсумку даних 24 та 30 за всіма графами.

9. Рядок 11 заповнюють заклади, що мають у своєму складі пансіон (інтернат), за наявності учнів, що відвідують тільки навчальні заняття.

10. У рядках 12-17 необхідно навести дані про кількість учнів за інституційною формою здобуття освіти (денна, вечірня, заочна, дистанційна та мережева), включаючи учнів з особливими освітніми потребами, але без учнів спеціальних класів.

При заповненні цих рядків необхідно керуватися Положенням про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 536, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 547/33518 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160).

Якщо мережева форма організовується в поєднанні з іншою формою здобуття освіти (наприклад, для організації освітнього процесу учнів денної форми) заклад залучає міжшкільний ресурсний центр (міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів)), то дані рядка 17 не враховуються при заповненні рядка 12.

Дані рядка 12 дорівнюють підсумку даних рядків 13-17 за усіма графами.

11. У рядках 18-21 наводяться дані про учнів, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти (екстернатною, сімейною (домашньою) та педагогічним патронажем).

При заповненні зазначених рядків необхідно керуватися Положенням про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160).

Дані рядка 18 дорівнюють підсумку даних рядків 19-21 за усіма графами.

12. Рядки 22-34 уміщують інформацію про учнів з особливими освітніми потребами, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту. Спеціальні заклади (включаючи заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)) ці рядки не заповнюють.

У рядку 23 містяться дані про кількість дівчат із загальної кількості учнів з особливими освітніми потребами.

13. У рядках 24-29 наводяться дані про учнів з особливими освітніми потребами за інституційною формою здобуття освіти (денна, вечірня, заочна, дистанційна та мережева). Спеціальні заклади (включаючи ті, що мають у своєму складі пансіони (інтернати)) ці рядки не заповнюють.

У рядках 30-33 наводяться дані про учнів з особливими освітніми потребами за індивідуальною формою здобуття освіти (екстернатною, сімейною (домашньою) та педагогічним патронажем).

Рядки 24-29 заповнюються аналогічно рядкам 12-17, рядки 30-33 - аналогічно рядкам 18-21.

Дані рядка 24 дорівнюють підсумку даних рядків 25-29 за всіма графами.

Дані рядка 30 дорівнюють підсумку даних рядків 31-33 за всіма графами.

14. Рядок 34 містить дані про дітей в інклюзивних класах (із загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами з рядка 22).

15. У рядку 35 зазначаються дані про учнів спеціальних класів, які організовані при закладах (включаючи заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)) для дітей з особливими освітніми потребами. До рядка 07 ці дані не включаються.

16. Рядок 36 містить дані про кількість дівчат з кількості учнів спеціальних класів, які організовані при закладах (включаючи заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)) для дітей з особливими освітніми потребами. До рядка 08 ці дані не включаються.

Рядки 35-36 не заповнюють спеціальні заклади (включаючи ті, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)).

17. У рядках 37-39 наводяться дані про учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», що повинно підтверджуватися довідками, виданими управліннями праці та соціального захисту населення.

Дані рядка 38 включаються до рядка 37.

18. Рядки 40-42 заповнюють заклади всіх типів за наявності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, а також осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків.

Дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;

діти, позбавлені батьківського піклування,- діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та безпритульні діти;

особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,- особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Підтвердженням статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа є копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підтвердженням статусу осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків, є копія свідоцтва про смерть батьків; рішення суду про оголошення батьків померлими; рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформацію з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отриману в порядку, передбаченому статтею 15 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти»; документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення.

Якщо особу, яка в період навчання у віці від 18 до 23 років втратила батьків, виховувала одинока матір, має бути витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Дані рядка 41 включаються до рядка 40.

19. У рядках 43-45 наводяться дані про дітей з інвалідністю (із включенням до рядка 45 даних про учнів спеціальних класів), статус яких повинен підтверджуватися відповідним висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, що міститься в особовій справі дитини.

Дані рядка 44 включаються до рядка 43.

20. У рядку 46 наводяться дані про кількість груп, на які поділено класи при вивченні окремих предметів.

21. Рядки 51-56 заповнюють заклади всіх типів. У рядку 51 наводяться дані про всіх учнів, які користуються гарячим харчуванням, уключаючи і дані про учнів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, незалежно від категорії постраждалих, а до рядка 52 включаються дані про учнів, які відповідно до чинного законодавства забезпечуються безплатним харчуванням, включаючи і дані про учнів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Дані рядка 56 наводяться з рядка 52.

22. Рядок 57 заповнюють заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах), наводячи дані лише про учнів (вихованців), які є мешканцями цього району (міста).

23. Рядки 58-62 заповнюють заклади всіх типів за наявності дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників бойових дій, у тому числі загиблих.

24. У рядках 65-67 наводяться дані про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа із загальної кількості учнів з інвалідністю.

До рядка 66 включаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа, які знаходяться на повному державному утриманні.

25. Рядки 71-72 заповнюють заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах).

26. Інформація наводиться про заклади разом з філіями.

IV. Заповнення розділу II «Розподіл учнів з особливими освітніми потребами за нозологіями»

1. У розділі II дані за графами 1 та 2 заповнюють спеціальні заклади (включаючи заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)) та заклади, у яких є спеціальні та (або) інклюзивні класи.

Дані рядка 01 дорівнюють підсумку даних рядків 02-13 за всіма графами.

2. Дані рядка 01 за графою 1 має дорівнювати даним рядка 07 за графою 1 розділу I, за графою 3 - даним рядка 22 за графою 1 розділу I, за графою 4 - даним рядка 30 за графою 1 розділу I, за графою 5 - даним рядка 33 за графою 1 розділу I, за графою 6 - даним рядка 28 за графою 1 розділу I, за графою 7 - даним рядка 34 за графою 1 розділу I, за графою 8 - даним рядка 35 за графою 1 розділу I.

Дані графи 2 не можуть бути більшими за дані графи 1 за всіма рядками.

Дані графи 3 не можуть бути більшими за підсумок даних граф 4, 6, 7 за всіма рядками.

Дані графи 5 не можуть бути більшими за дані графи 4 за всіма рядками.

V. Заповнення розділу III «Мова навчання та мова, що вивчається як предмет»

1. Під час заповнення розділу III слід зазначати відомості про всі мови навчання у закладі.

2. У рядках 01-06 наводяться дані щодо класів та учнів з одночасним зазначенням мови або мов, якими проводиться навчання (включаючи жестову українську мову). Якщо навчання проводиться двома мовами, необхідно навести окремо кількість класів (рядки 01, 03, 05) і в них учнів (рядки 02, 04, 06), які навчаються кожною з цих мов.

3. Сума даних рядків 01, 03, 05 за графою 2 має дорівнювати даним графи 2 рядка 01 розділу I.

Сума даних рядків 01, 03, 05 за графою 3 має дорівнювати сумі даних граф 3-4 рядка 01 розділу I, за графами 3-14 - відповідним даним граф 5-15 рядка 01 розділу I.

Сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 2 має дорівнювати даним графи 2 рядка 07 розділу I.

Сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 3 має дорівнювати сумі даних граф 3-4 рядка 07 розділу I, за графами 4-15 має дорівнювати відповідним даним граф 5-15 рядка 07 розділу I.

4. У рядках 07-22 наводяться дані про мови, які вивчаються як самостійний предмет (включаючи іноземні мови), а в рядках 23-27 - у рамках навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів. До рядків 07-12 з розподілом учнів за графами 1-15 мають обов’язково включатися дані про вивчення учнями української мови, але не включаються дані про заклади освіти, в яких навчання ведеться українською мовою. Рядки 13-22 заповнюють заклади, у яких іноземні мови вивчаються як предмет.

5. Якщо в закладі викладають різні іноземні мови у двох групах одного класу, кожна група учнів відображається за цією мовою як окремий клас. Якщо клас поділяється на дві самостійні групи, які вивчають одну й ту саму іноземну мову, кожну з них також необхідно обліковувати за цим розділом як окремий клас. Якщо учні одного й того самого класу вивчають дві іноземні мови, дані про таких учнів і класи, де вивчаються дві іноземні мови, наводяться за кожною мовою окремо.

6. Дані графи 15 мають дорівнювати сумі даних граф 2-14 за всіма рядками.

7. У рядках 28-40 у графі А зазначається, яку саме другу іноземну мову вивчають учні, а за графами 7-14 здійснюється розподіл учнів за класами.

VI. Заповнення розділу IV «Кількість учнів за профілями навчання»

1. Розділ IV заповнюють заклади, у яких є класи з певним профілем навчання. Якщо в одному і тому самому закладі є декілька профілів навчання, дані про учнів наводяться за кожним з цих профілів окремо.

2. Дані графи 5 мають дорівнювати сумі даних граф 2-4 за всіма рядками.

VII. Заповнення розділу V «Кількість учнів за віком»

1. У розділі V кількість учнів 1-11 (12) класів необхідно розподілити за віком за рядками 01-18 станом на 01 січня наступного року.

2. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами та даним рядка 07 графи 1 розділу I, дані рядка 14 - відповідати даним рядка 08 графи 1 розділу I.

3. Сума даних граф 2-15 має дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

4. Рядки 16-18 заповнюють спеціальні заклади (включаючи заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)) та заклади, при яких організовані спеціальні класи.

5. За рядками 19-22 учні першого класу розподіляються за віком станом на 01 вересня поточного року. Сума даних рядків 19-22 дорівнює даним рядка 02 графи 1.

VIII. Заповнення розділу VI «Тривалість навчання та групи подовженого дня»

1. У графах 1-2 наводяться відомості про кількість класів і учнів, які навчаються в другу зміну (при цьому не враховуються учні спеціальних закладів загальної середньої освіти (включаючи заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)) та спеціальних класів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку).

2. У графах 3-12 наводяться дані про групи подовженого дня і учнів, які в них перебувають (без учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти (включаючи заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)) та спеціальних класів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку).

3. Дані графи 8 не включаються до графи 3, дані графи 9 - до графи 4, дані графи 10 - до графи 5, дані графи 11 - до графи 6, а дані графи 12 - до графи 7.

IX. Заповнення розділу VII «Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили заклад освіти у 20__ році»

1. Розділ VII заповнюють заклади всіх типів. У цьому розділі наводяться дані про кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили заклад освіти з розподілом за гендером.

2. До рядка 01 графи 4 включаються дані про тих, хто одержав і не одержав свідоцтво про здобуття початкової освіти, графи 9 - про тих, хто одержав свідоцтво про базову середню освіту, і тих, хто його не одержав.

Дані про тих, хто одержав свідоцтво про здобуття початкової освіти, наводяться у рядку 02, тих, хто одержав свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти - у рядку 03.

3. У рядку 01 граф 11, 13 наводяться дані про учнів, які закінчили заклад освіти, у тому числі тих, які не одержали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Дані про тих, хто одержав свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, наводяться у рядку 06.

4. Відомості про кількість екстернів («Крім того») наводяться у рядках 16-20.

5. У рядках 10-14, 20-24 наводяться дані про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

X. Заповнення розділу VIII «Відомості про класи, з’єднані класи (класи-комплекти)»

1. Під час заповнення розділу VIII необхідно мати на увазі, що у з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи можуть об’єднуватися учні різного віку від двох до чотирьох класів, у тому числі учні з особливими освітніми потребами.

2. До рядка 01 включаються також дані про перші класи, організовані в закладах дошкільної освіти.

3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-05 граф 1, 2.

4. Дані рядка 01 графи 1 мають, як правило, дорівнювати або бути меншими за дані, які показані в рядку 01 суми даних граф 3-7 розділу I, за рахунок класів, які ввійшли до з’єднаного класу (класу-комплекту).

XI. Заповнення розділу IX «Гуртки, секції, організовані закладом (за напрямами)»

1. У розділі наводяться відомості про кількість гуртків, секцій, організованих закладом, та кількість учнів, охоплених ними.

2. Гуртки, секції, організовані закладами позашкільної освіти в приміщенні закладів загальної середньої освіти, до звіту не включаються. Дані про такі гуртки, секції та про дітей у них наводяться у звіті закладів позашкільної освіти.

3. За рядком 12 наводяться дані за списком щодо учнів, які відвідують гуртки.

XII. Заповнення розділу X «Філії закладу» (з розділу I)

1. Розділ X заповнюють лише заклади (у тому числі опорні), які мають у своєму складі філії та наводять інформацію щодо них з розділу I.

Інформація наводиться окремо за міською та сільською місцевостями.

2. За рядком 01 наводяться дані по міській місцевості про кількість класів у філіях з рядка 01 розділу I, а за рядком 04 - кількість учнів з рядка 07 розділу I.

3. Дані рядків 02-29 мають бути меншими аналогічних даних розділу I.

4. За рядком 30 вказують кількість учнів, які проживають на відстані більше 2 км від закладу і потребують підвезення, а в рядку 31 - дані про учнів, для яких організовано підвезення.

5. За рядком 32 наводяться дані по сільській місцевості про кількість класів у філіях з рядка 01 розділу I, а за рядком 04 - кількість учнів з рядка 07 розділу I.

6. Дані рядків 33-60 мають бути меншими аналогічних даних розділу I.

7. За рядком 61 вказують кількість учнів, які проживають на відстані більше 2 км від закладу і потребують підвезення, а в рядку 62 - дані про учнів, для яких організовано підвезення.

8. За рядками 63 і 64 вказується кількість філій, що входять до складу закладу.

XIII. Заповнення розділу XI «Педагогічні працівники»

1. У розділі XI за рядком 01 наводяться відомості про всіх учителів, у тому числі сумісників, які працюють у закладі, керівників та їх заступників. До цього числа входять також інші працівники, які проводять навчальні заняття у закладі. Якщо вчитель одночасно працює в цьому закладі і на посаді вихователя, дані про нього потрібно відобразити і як про вчителя (рядок 01), і як про вихователя (рядки 04, 05, 07).

2. За наявності в закладі спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами дані про вчителів, які працюють у таких класах, відображаються у рядку 03.

3. За рядком 09 наводять дані про асистентів учителя в інклюзивних класах.

4. Спеціальні заклади (включаючи заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)) рядки 03 і 09 не заповнюють.

XIV. Заповнення розділу XII «Відомості про приміщення та матеріально-технічну базу»

1. У розділі XII наводяться відомості про приміщення та матеріальну базу закладу.

2. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які належать закладу, у тому числі площа квартир персоналу закладу, розміщених у них, і приміщень, зайнятих пансіоном (інтернатом), а також сторонніми організаціями. У загальну площу включається також та частина підвалів і напівпідвалів, яка зайнята під навчальні і навчально-виробничі майстерні та з іншою навчальною метою, а також під житло персоналу закладу, душову кімнату, кухню. Вільна площа підвалів та напівпідвалів або зайнята під склади та інші господарські потреби закладу, а також площа надвірних будівель (сараїв, гаражів тощо) у загальну площу не включається.

3. За рядком 02 із загальної площі наводяться дані про площу, здану в оренду.

4. До числа класних кімнат, навчальних кабінетів і лабораторій (рядок 04) включаються всі кімнати, в яких проводяться заняття з учнями, а за рядком 05 зазначається їх площа.

5. У рядках 06, 07, 09, 11, 13-18 зазначаються відомості про кількість навчальних кабінетів, які мають окремі приміщення, обладнані необхідним навчально-наочним приладдям, у яких відповідно до програми проводяться заняття з цього предмета. Якщо в одній кімнаті обладнані два навчальні кабінети, наприклад біології та хімії, дані про такі кабінети необхідно навести один раз (або як про кабінет біології, або як про кабінет хімії).

6. До рядка 19 включаються дані про число робочих місць з комп’ютером у кабінеті основ інформатики й обчислювальної техніки для практичних занять з інформатики. Робочі місця необхідно рахувати за кількістю працюючих комп’ютерів.

7. У рядку 23 зазначаються дані про навчальні та навчально-виробничі майстерні, де учні проходять навчання.

8. За рядками 20, 21, 24, 25, 27-28, 30, 33, 37, 39, 45-50, 64, 70-71 відображаються дані щодо наявності або відсутності у закладі вказаного обладнання, приміщень та споруд шляхом проставляння «1» (за наявності) або «0» (за відсутності).

9. Рядок 28 заповнюють заклади, які мають навчально-дослідну ділянку, що відповідає положенню про таку ділянку, із зазначенням в цьому рядку її розміру в м2.

10. Рядок 33 заповнюють заклади, які мають водогін, а рядок 37 - каналізацію, незалежно від того, чи заклад підключено до центральної мережі, чи підключення автономне.

11. Під час заповнення рядка 39 слід мати на увазі, що наявність у буфеті тільки кави, чаю, пиріжків і булок не вважається гарячим харчуванням.

12. До рядка 54 включаються дані лише про ті окремі будівлі, в яких здійснюється навчання учнів, у тому числі майстерні.

13. До рядка 55 включають дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт, а до рядка 56 - акт про їх аварійний стан.

14. Рядок 57 заповнюють як сільські, так і міські заклади (крім закладів, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)), при цьому міські заклади наводять дані лише про тих учнів, які навчаються у цих закладах, а проживають у сільській місцевості на відстані більше 2 км.

15. Рядки 64-69 заповнюють усі заклади, які мають бібліотечний (книжковий) фонд. Відомості про дитячі бібліотеки, які розташовані в приміщенні закладу, але йому не підпорядковуються, до звіту не включаються.

16. Рядки 70-71 заповнюють усі заклади, які користуються послугами кейтерінгу та аутсорсінгу.

17. Рядок 72 заповнюють заклади, які мають у своєму складі навчально-консультаційний пункт.

XV. Заповнення розділу XIII «Відомості про використання сучасних інформаційних технологій»

1. У розділі XIII наводяться дані про сучасні інформаційні технології у закладі.

2. У рядку 01 зазначаються дані про загальну кількість персональних комп’ютерів (працюючих і непрацюючих), які налічуються в закладі. До цього рядка не включаються дані про портативні комп’ютери і планшети, відомості про які наводяться у рядках 16-20.

3. У рядку 02 вказуються дані про комп’ютери, придбані лише за бюджетні кошти (державного і місцевих бюджетів). Комп’ютери, які надані закладу в тимчасове користування або придбані (подаровані) закладу за кошти фізичних (юридичних) осіб, до цього рядка не включаються.

4. У рядку 04 зазначається інформація про комп’ютери, строк придбання яких становить більше 5 років.

5. У рядку 08 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів (з рядка 01), які мають доступ до мережі Інтернет.

6. У рядку 09 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів з рядка 01, які підключені за допомогою технології Wi-Fi до локальної мережі та (або) до мережі Інтернет.

7. У рядках 10-15 наводяться дані (з числа працюючих комп’ютерів) про кількість комп’ютерів з відповідними операційними системами.

8. У рядках 16-20 зазначається інформація щодо кількості технічних засобів, дані про які не входять до рядка 01.

9. У рядку 16 вказуються дані про кількість портативних комп’ютерів (мобільний або портативний комп’ютер - персональний комп’ютер, який може бути зручно транспортований однією людиною та швидко увімкнений у робочий стан, найчастіше з автономним живленням, з опціональною можливістю бути підключеним до мережі електроживлення). У цьому рядку зазначаються дані про загальну кількість усіх пристроїв, за винятком планшетів, дані щодо яких зазначені в рядках 17-20.

10. Під час заповнення рядків 21-24 слід мати на увазі, що інтерактивний комплекс є апаратно-програмним засобом, що об’єднує спеціальне інтерактивне та мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер) і комп’ютерні програми для організації інтерактивного навчання. Інтерактивний комплекс може використовуватись як окремо, так і в складі навчального комп’ютерного комплексу.

11. Під час заповнення рядків 25-28 слід мати на увазі, що до них вноситься інформація лише про кількість мультимедійного обладнання і комп’ютерні програми для організації візуалізації навчання, дані про які не були зазначені в рядках 21-24.

12. За рядками 29-34, 42-59 відображаються дані щодо наявності або відсутності у закладі вказаних підключень, пристроїв, засобів, технологій тощо шляхом проставляння «1» (за наявності) або «0» (за відсутності).

13. Під час заповнення рядка 37 слід мати на увазі, що сервер - це спеціалізований комп’ютер та (або) спеціалізоване обладнання для виконання на ньому сервісного програмного забезпечення. Переважно це комп’ютер, виділений з групи персональних комп’ютерів (або робочих станцій) для виконання будь-яких сервісних завдань без безпосередньої участі людини.

14. У рядку 38 наводяться дані про загальну кількість принтерів (у тому числі 3D-принтерів та брайлівських).

15. У рядках 52-55 зазначається доступна швидкість проводового широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Потрібно обирати лише один з рядків 52-55. За наявності декількох технологій доступу або декількох провайдерів обирається рядок з більшою швидкістю доступу, вказаному у договорі між закладом та провайдером (надавачем послуги з доступу до Інтернет). У вибраному рядку проставляється «1» в інших - «0».

16. У рядках 56-59 зазначається швидкість безпроводового доступу до мережі Інтернет. Необхідно обрати лише один з рядків 56-59. За наявності декількох технологій доступу або декількох провайдерів, обирається рядок з максимальною швидкістю доступу, вказаною у договорі між закладом та провайдером (надавачем послуги з доступу до Інтернет). У вибраному рядку проставляється «1» в інших - «0».

XVI. Заповнення розділу XIV «Відомості про забезпечення спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти» (без спеціальних ЗЗСО)

1. Розділ заповнюють усі заклади (включаючи заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)), крім спеціальних.

2. Під час заповнення розділу XIV необхідно керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 року за № 582/32034.

До розділу включаються відомості про наявність зазначених засобів шляхом поставлення «1» за наявності у закладі переліченого або «0» - за його відсутності.

XVII. Заповнення розділу XV «Відомості про забезпечення допоміжними засобами для навчання (спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами у спеціальних закладах загальної середньої освіти»

1. Розділ заповнюють лише спеціальні заклади (включаючи заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)).

2. Під час заповнення розділу XV необхідно керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 року за № 582/32034.

До розділу включаються відомості про наявність зазначених засобів шляхом поставлення «1» за наявності у закладі переліченого або «0» - за його відсутності.

XVIII. Наведення довідкової інформації

1. У рядках 01-04 наводиться довідкова інформація, яка не включається до жодного з розділів звіту.

2. За рядками 01, 02 наводиться інформація про кількість у закладі груп (за їх наявності) для дітей дошкільного віку, організованих для підготовки цих дітей до школи, та про кількість дітей у них.

До цих рядків не включаються дані про підготовчі групи в закладах з дошкільним відділенням.

3. У рядку 03 зазначаються дані про кількість учнів, які отримують супровід під час інклюзивного навчання (асистент учня).

4. У рядку 04 наводяться дані про кількість населених пунктів, у яких заклади загальної середньої освіти за період з 01 вересня минулого року до 01 вересня поточного року було ліквідовано і здійснюється підвезення учнів до опорного закладу.

В.о. директора департаменту

фінансування державних

і загальнодержавних видатків

О. Ткаченко


Документи та файли

Сигнальний документ — f509189n206.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.08.2021 — 2021 р., № 66, стор. 369, стаття 4213, код акта 106858/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -