Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

про Реєстр сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти. МОН України. 2021

Документ актуальний на 24.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

16 лютого 2021 року № 204

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 квітня 2021 р.

за № 540/36162

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти

1. Це Положення розроблене відповідно до статей 64, 74 Закону України «Про освіту» та визначає процедуру ведення Реєстру сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Реєстр) - обов’язкової складової Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), в якій міститься інформація про сертифікати педагогічних працівників, видані за результатами успішного проходження сертифікації педагогічних працівників, строк дії яких не закінчився (далі - сертифікати).

Терміни у цьому Положенні використовуються у значеннях, наведених у законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», Положенні про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1190, та Положенні про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584.

2.

Джерелом відомостей та даних Реєстру є інформація, визначена цим Положенням, що внесена або змінена в ЄДЕБО Українським центром оцінювання якості освіти.

3. У Реєстрі міститься наступна інформація про кожен сертифікат:

прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності останнього) та посада власника сертифіката;

номер сертифіката, дата його видачі та кінцевий строк дії;

номер протоколу засідання комісії, що визначає результати сертифікації.

4. Обробка інформації в Реєстрі здійснюється з метою забезпечення:

єдиного державного обліку сертифікатів;

можливості перевірки достовірності сертифікатів;

фізичних і юридичних осіб достовірною публічною інформацією про сертифікати;

можливості проведення спостережень, аналітичних досліджень, прогнозування тенденцій з метою прийняття управлінських рішень у сфері освіти;

забезпечення виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.

5. Фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи мають доступ до персональних даних, що містяться в Реєстрі, тільки в обсязі, достатньому для перевірки достовірності поданого сертифіката. В інших випадках доступ до персональних даних надається у порядку та відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних».

6. Безоплатний і вільний доступ фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи до Реєстру для перевірки достовірності сертифікатів через офіційний вебсайт ЄДЕБО за електронною адресою https://info.edbo.gov.ua/ (зокрема, через офіційний вебсайт розпорядника ЄДЕБО) здійснюється на підставі сформованого на ньому запита про надання інформації з Реєстру (далі - запит) шляхом отримання в електронній формі інформації, що відображається у вигляді Інтернет-сторінки на вебсайті ЄДЕБО (далі - екранна форма).

У запиті зазначається прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього) та номер сертифіката. Запити про надання інформації з Реєстру заповнюються державною мовою.

7. У разі якщо інформація, зазначена у запиті, збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, на інтернет-сторінці відображаються актуальні за даними ЄДЕБО на дату формування та доступні для копіювання усі відомості та дані, що, за даними Реєстру, містяться в сертифікаті, достовірність якого перевіряється.

Якщо інформація, зазначена у запиті, не збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, на інтернет-сторінці відображається повідомлення про відсутність у Реєстрі відомостей та даних про Документ, достовірність якого перевіряється.

8. Уповноважені суб’єкти ЄДЕБО мають доступ до Реєстру через власний обліковий запис в ЄДЕБО.

9. Інформація, що міститься в Реєстрі, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є відкритою. Доступ до цієї інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

10. Обмін інформацією Реєстру з державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється, зокрема, через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, усі складові якої мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю, крім випадків, визначених законом, у порядку, встановленому законодавством.

Автоматизований доступ до Реєстру інших електронних інформаційних ресурсів з використанням програмних засобів ведення інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру для перевірки достовірності поданого сертифіката відповідно до цього Положення або інших актів законодавства, забезпечується на підставі договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких електронних інформаційних ресурсів з технічним адміністратором ЄДЕБО.

11. Розпорядник ЄДЕБО вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування Реєстру.

12. Технічний адміністратор ЄДЕБО забезпечує:

створення та функціонування Реєстру;

обробку та структурну систематизацію, захист відомостей та даних, що містяться в Реєстрі;

доступ осіб до Реєстру.

Генеральний директор

директорату дошкільної,

шкільної, позашкільної

та інклюзивної освіти

А. Осмоловський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.05.2021 — 2021 р., № 34, стор. 319, стаття 2030, код акта 104512/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -