Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів". МОН України. 2017

Документ актуальний на 12.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

12.07.2017  № 1016

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

позашкільних навчальних закладів

Директор департаменту

економіки та фінансування

С.В. Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

12.07.2017  № 1016

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 серпня 2017 р.

за № 955/30823

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів"

І. Загальні положення

1. Форма звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (далі - звіт) поширюється на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, (департаменти) управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни, необхідно терміново повідомити про це адресата.

ІІ.

Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається станом на 01 січня відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад і подається Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій по закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України незалежно від форми власності не пізніше 02 лютого.

2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону подають до Міністерства освіти і науки України (відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики) не пізніше 15 лютого.

ІІІ. Порядок складання звіту

1. Зведений звіт за формою № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) органи управління освітою районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад щороку складають на основі звітів за формою № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

2. Заклади, що знаходяться в селищах міського типу, враховуються по міській місцевості.

3. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі зведених звітів по району (місту).

IV. Заповнення розділу I

"Мережа позашкільних навчальних закладів"

1. У рядку 01 наводяться дані про усі позашкільні навчальні заклади, у рядках 02-15 відображаються дані про типи закладів.

2. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 15, а дані рядка 02 - сумі даних рядків 03-14.

3. У графі 1 наводяться дані про кількість усіх позашкільних навчальних закладів. У графах 2-6 наводяться дані про кількість позашкільних навчальних закладів, які фінансуються з бюджетів різних рівнів.

4. Графи 2-6 заповнюють заклади державної і комунальної форм власності. У звітах приватних закладів графи 2-6 не заповнюються.

5. У звітах закладів державної і комунальної форм власності дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-6 за всіма рядками.

6. Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють кількості звітів за формою № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

V. Заповнення розділу II

"Розподіл гуртків, груп та інших творчих об’єднань та вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності"

1. У розділі II дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 15 за всіма графами, а дані рядка 02 дорівнюють сумі даних рядків 03-14.

2. За графами 1-20 наводяться дані про розподіл кількості гуртків, груп та інших творчих об’єднань за напрямами діяльності та кількістю вихованців, учнів, слухачів у них, а за графами 03-14 - за типами профільних закладів.

3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 за всіма рядками, а дані графи 2 - сумі даних граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 за всіма рядками.

4. У рядках 25-29 наводяться дані про заходи, проведені лише позашкільними навчальними закладами, а в рядку 30 - про загальну кількість заходів, включаючи як заходи, проведені позашкільними навчальними закладами, так і заходи районного, міського, обласного, республіканського рівня. До рядків 25-30 включаються дані лише про заходи, фінансування яких здійснюється лише по галузі освіти згідно з Бюджетним кодексом України.

VI. Заповнення розділу III

"Кількість і склад педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів та кількість зайнятих ставок"

1. У розділі III наводяться відомості про педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, які мають основну роботу в цих закладах (за рядками 01-15), а за рядками 16-20 - інформація про тих, хто працює за сумісництвом.

2. Дані рядка 09 дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 08 за всіма графами та сумі даних рядків 10-14 за всіма графами.

3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3-5, 7, а також сумі даних граф 9-12 за рядками 01-15.

VII. Заповнення розділу ІV

"Розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком та напрямами діяльності гуртків, груп та творчих об'єднань"

1. У рядку 01 наводяться дані про усіх вихованців, учнів, слухачів, у рядках 02-12 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за напрямами роботи гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02-12 за всіма графами.

3. Дані рядка 01 графи 1 повинні дорівнювати даним рядка 01 графи 2 розділу ІІ, а дані рядка 13 графи 1 - даним рядка 19 графи 2 розділу ІІ.

4. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість вихованців, учнів, слухачів, у графах 2-14 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком.

5. Сума даних граф 2-14 має дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

VIII. Заповнення розділу V

"Матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів"

1. У рядках 01-41 наводяться дані про матеріально-технічну базу закладів, у графах 2-13 - дані про матеріально-технічну базу за типами закладів.

2. Дані у рядках 01-04 наводяться у цілих числах.

3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.

Директор департаменту

економіки та фінансування

С.В. Даниленко


Документи та файли

Сигнальний документ — f470089n51.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.10.2017 — 2017 р., № 81, стор. 31, стаття 2500, код акта 87550/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 13. до. МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -