Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

щодо заповнення форми звітності. МОН України. 2021

Документ актуальний на 23.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРЖДЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

30 липня 2021 року № 868

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

закладів загальної середньої освіти

(Форма № 76-РВК)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

30 липня 2021 року № 868

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 серпня 2021 р.

за № 1120/36742

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 76-РВК (один раз на рік) «Зведений звіт закладів загальної середньої освіти»

I. Загальні положення

1. Форма звітності № 76-РВК (один раз на рік) «Зведений звіт закладів загальної середньої освіти» (далі - звіт) поширюється на органи управління у сфері освіти за їх місцезнаходженням, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником органу закладу або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно в одноденний строк повідомити про це адресатів.

II. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається станом на 05 вересня року, наступного за звітним, органами управління у сфері освіти за їх місцезнаходженням і подається департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій не пізніше ніж 20 вересня року, наступного за звітним.

2.

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій подають зведений звіт по області до Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і науки України та територіальних органів Держстату не пізніше ніж 05 жовтня року, наступного за звітним.

III. Порядок складання звіту

1. Щороку органи управління у сфері освіти за їх місцезнаходженням складають звіт на основі первинних звітів закладів загальної середньої освіти за формою № ЗНЗ-1 (один раз на рік) «Звіт закладу загальної середньої освіти».

2. Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій складають зведений звіт за областями та по місту Києву.

3. Дані про заклади загальної середньої освіти, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах) включаються до зведеного звіту.

4. Одночасно з цим складаються окремі звіти: звіт про заклади, які мають статус опорного; звіт про заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах). До зазначених звітів не включаються відомості про спеціальні заклади загальної середньої освіти.

Дані про спеціальні класи, організовані в закладах, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах), включаються лише до рядка 17 розділу I.

IV. Заповнення розділу I «Кількість закладів, у них учнів та вчителів»

1. У рядку 01 зазначається сума даних закладів загальної середньої освіти усіх типів (далі - заклади). Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-11, 17, 19, 20 за всіма графами.

2. За рядками 02-24 загальна кількість закладів розподіляється за їх типами.

3. До рядка 17 включаються дані про учнів та вчителів у спеціальних закладах усіх типів (у тому числі заклади, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах)), про учнів спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами, організованих при закладах, за винятком учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах, дані про яких наведені в рядках 02-16.

4. До рядка 19 включаються дані про заклади для дітей, які відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання.

5. До рядка 20 включаються лише дані про заклади, які перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України.

Дані рядка 20 мають дорівнювати сумі даних рядків 21-24 за всіма графами.

6. У рядках 25-26 наводяться дані про кількість закладів, які мають у своєму складі філії.

V. Заповнення розділу II «Кількість ліквідованих, утворених, реорганізованих закладів»

1. Дані цього розділу не включаються до розділу I.

2. До рядка 01 включаються дані про заклади, діяльність яких зупинена, а до рядка 02 - про заклади, які перебувають на капітальному ремонті та не працюють з інших причин. Кількість закладів наводиться з розподілом за місцевістю.

3. До рядків 03-07 включаються дані про ліквідовані, утворені (введені в експлуатацію) та реорганізовані (перепрофільовані) протягом попереднього навчального року заклади з розподілом за місцевістю.

VI. Заповнення розділу III «Відомості про гуртки, секції, організовані закладами загальної середньої освіти (за напрямами)»

1. У розділі III наводяться дані про кількість гуртків, секцій, організованих закладами загальної середньої освіти, та кількість учнів, які в них займаються. Гуртки, секції, організовані закладами позашкільної освіти і розташовані в приміщеннях закладів загальної середньої освіти, до звіту не включаються.

2. Дані рядка 01 графи 1 можуть бути меншими суми даних рядків 02-11 за рахунок закладів, у яких організовано різноманітні гуртки.

3. Дані рядка 12 можуть бути меншими суми даних графи 4 рядків 02-11.

VII. Заповнення розділу IV «Розподіл учнів за класами на початок навчального року» (без учнів спеціальних ЗЗСО та учнів спеціальних класів)

1. У графах 1-17 дані про кількість учнів розподіляються за класами, за рядками 01-34 - усього щодо міської та сільської місцевості разом, за рядками 35-68 - у міській місцевості, 69-102 - у сільській місцевості.

2. Дані відповідних рядків щодо міської та сільської місцевості в сумі мають дорівнювати даним щодо міської і сільської місцевості разом за всіма графами.

3. Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2-3 за всіма рядками.

4. Дані графи 7 мають дорівнювати сумі даних граф 1, 4-6 за всіма рядками, дані графи 13 - відповідно сумі даних граф 8-12, дані графи 17 - сумі даних граф 14-16 за всіма рядками.

5. Дані графи 18 повинні дорівнювати сумі даних граф 7, 13, 17 за всіма рядками.

6. Дані рядків 04, 38, 72 за всіма графами мають відповідати даним рядка 07 за всіма графами розділу I звітів за формою звітності № ЗНЗ-1 «Звіт закладу загальної середньої освіти» (далі - звіт № ЗНЗ-1).

7. Дані рядків 08, 42, 76 за всіма графами мають відповідати даним рядка 12 за всіма графами розділу I звітів за формою звітності № ЗНЗ-1.

8. Дані рядків 14, 48, 82 мають відповідати даним рядка 18 за всіма графами розділу I звіту № ЗНЗ-1.

9. Дані рядків 18, 52, 86 мають відповідати даним рядка 22 за всіма графами розділу I звіту № ЗНЗ-1.

10. Дані рядків 20, 54, 88 мають відповідати даним рядка 24 за всіма графами розділу I звіту № ЗНЗ-1.

11. Дані рядків 26, 60, 94 мають відповідати даним рядка 30 за всіма графами розділу I звіту № ЗНЗ-1.

12. Дані рядків 30, 64, 98 мають відповідати даним рядка 34 за всіма графами розділу I звіту № ЗНЗ-1.

13. Дані, наведені довідково у рядках 103-110, не входять до жодного з розділів звіту.

VIII. Заповнення розділу V «Відомості про тривалість навчання, групи подовженого дня, класи, з’єднані класи (класи-комплекти) та окремі категорії учнів»

1. У рядках 01-29 дані наводяться без спеціальних закладів загальної середньої освіти та без спеціальних класів, організованих у закладах загальної середньої освіти, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах).

2. Відомості про тривалість навчання наводяться у рядках: 01 - кількість закладів, де заняття ведуться у дві зміни, 02 - кількість класів, навчання в яких проводиться у другу зміну, 03 - кількість учнів, які навчаються в другу зміну.

3. У рядку 04 зазначається кількість закладів загальної середньої освіти, де є групи подовженого дня.

4. У рядках 05, 08, 10, 13 наводяться дані про кількість груп подовженого дня, а в рядках 06-07, 09, 11-12, 14 - кількість учнів у цих групах.

Дані рядків 10-14 не включаються до рядків 05-09.

5. У рядку 15 зазначається кількість груп у закладах, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах), уключаючи групи для дітей дошкільного віку, а в рядку 16 - кількість дітей дошкільного віку в цих групах.

6. У рядках 18-29 наводять дані про всі 1-4 класи та з’єднані класи (класи-комплекти) (у тому числі перші класи, організовані в закладах дошкільної освіти). Дані рядка 18 мають, як правило, дорівнювати або бути меншими за відповідні дані рядків 01, 35, 69 графи 7 розділу IV за рахунок класів, які ввійшли до з’єднаного класу (класу-комплекту).

7. Дані рядка 18 мають дорівнювати сумі даних рядків 20, 22, 24, 26 за всіма графами, а дані рядка 19 - сумі даних рядків 21, 23, 25, 27.

8. У рядках 30-49 дані наводяться за всіма закладами загальної середньої освіти, відображеними в рядку 01 розділу I.

9. Дані рядка 36 мають відповідати сумі даних рядків 40, 42 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1 закладів усіх типів.

10. Дані рядка 39 мають відповідати сумі даних рядків 43, 45 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1 закладів усіх типів.

11. Дані рядка 43 мають відповідати сумі даних рядків 37, 39 за графою 1 розділу I звіту № ЗНЗ-1 закладів усіх типів.

12. У рядках 46 та 48 зазначаються дані про кількість дівчат із загальної кількості учнів з числа внутрішньо переміщених осіб та кількості учнів дітей учасників бойових дій відповідно.

13. У рядках 50-52 наводяться дані про дітей, які проживають у пансіонах (інтернатах) закладів загальної середньої освіти, а навчаються в інших закладах (без спеціальних, але включаючи санаторні, що забезпечують проживання та утримання дітей в пансіонах (інтернатах), та школи соціальної реабілітації). Дані цього рядка мають відповідати даним рядків 71-73 розділу I звіту № ЗНЗ-1.

IX. Заповнення розділу VI «Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили заклад загальної середньої освіти у 20___ році» (без учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів спеціальних класів)

1. У рядках 01-09 наводиться інформація про кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили заклад загальної середньої освіти. Дані про учнів, залишених на повторний курс, до розділу VI не включаються, а вказуються в рядках 05, 38, 71 розділу IV.

2. До рядків 04, 09, 11 та 13 уключаються дані про учнів, які одержали та не одержали свідоцтва про здобуття освіти.

3. До рядка 14 включаються дані про кількість тих, хто одержав свідоцтво про здобуття початкової освіти, без екстернів, відомості про яких зазначаються в рядку 22, до рядка 15 - про тих, хто одержав свідоцтво про здобуття базової середньої освіти), без екстернів, дані про яких зазначаються в рядку 23, а до рядка 18 - одержали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (з рядків 11, 13), без екстернів, дані про яких зазначаються в рядку 25.

У рядку 17 наводяться дані про учнів, які одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою.

У рядках 16 та 19 зазначаються дані про кількість дівчат із загальної кількості випускників, які отримали відповідне свідоцтво про здобуття освіти, у рядках 24 та 26 про кількість дівчат із загальної кількості екстернів, які отримали відповідне свідоцтво про здобуття освіти.

4. До рядків 20, 21 (з рядка 18 включаються дані про випускників, які нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

5. У рядках 29-33 наводяться дані про випускників з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

У рядках 31 та 32 зазначаються дані про кількість дівчат з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

X. Заповнення розділу VII «Кількість учнів за віком» (станом на 01 січня 20__ року)

1. У розділі VII дані про учнів розподіляються за віком (графи 2-17) й одночасно за класами (рядки 02-13) станом на 01 січня наступного року.

2. До рядків 01-17 не включається інформація про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних закладах загальної середньої освіти (включаючи учнів у школах-інтернатах (пансіонах)) і спеціальних класах.

3. Дані рядка 01 графи 1 за класами мають відповідати даним рядка 04 графи 18 розділу IV «Розподіл учнів за класами на початок навчального року (без учнів спеціальних ЗЗСО та учнів спеціальних класів) «.

4. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами.

5. Із загальної кількості учнів (з рядка 01) у рядку 14 наводяться дані про кількість дівчат, у рядку 15 - про кількість учнів у інклюзивних класах, а в рядку 16 - про кількість учнів у сільській місцевості.

6. Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2-15 за всіма рядками.

7. До рядка 18 «Крім того учнів спеціальних ЗЗСО та учнів спеціальних класів» включаються дані про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних закладах усіх типів та у спеціальних класах, організованих у закладах. Дані цього рядка мають відповідати даним рядка 17 графи 8 розділу I «Кількість закладів, у них учнів та вчителів».

8. Сума даних рядків 01, 18 за графою 1 має дорівнювати даним рядка 01 графи 8 розділу I.

9. У рядку 19 виокремлюються дані про кількість учнів у спеціальних класах, у рядку 20 зазначаються дані про дівчат із загальної кількості учнів у спеціальних класах.

10. У рядках 21-24 учнів першого класу необхідно розподілити за віком станом на 01 вересня поточного року. Сума даних рядків 21-24 має дорівнювати даним рядка 02 графи 1 цього розділу.

XI. Заповнення розділу VIII «Кількість вихователів»

1. У розділі VIII наводяться дані про всіх вихователів, які працюють у закладах загальної середньої освіти, із зазначенням в рядках 03, 05 даних про тих, які мають основну роботу в цих закладах.

2. Сума даних рядків 02, 04 має дорівнювати даним рядка 01 цього розділу.

XII. Заповнення розділу IX «Відомості про заклади та їх філії» (з розділу I)

1. У рядках 01-29 наводяться дані відповідних рядків і граф розділу I звітів № ЗНЗ-1 щодо закладів, які мають філії, а в рядках 30 і 31 - дані рядків 57 і 58 розділу XII звіту № ЗНЗ-1.

2. Дані рядка 32 мають дорівнювати сумі даних рядків 01 і 32 розділу X звіту № ЗНЗ-1, відповідно дані рядка 35 - сумі даних рядків 04 і 35, дані рядка 37 - сумі даних рядків 06 і 37 розділу X звіту № ЗНЗ-1 тощо.

3. У рядку 63 зазначається кількість філій закладів у міській і сільській місцевості разом.

4. У рядках 64-92 наводяться дані відповідних рядків і граф розділу I звітів № ЗНЗ-1 по сільській місцевості щодо закладів, які мають філії, а в рядках 93 і 94 - дані рядків 57 і 58 розділу XII звіту № ЗНЗ-1 тощо.

5. У рядках 95-126 наводяться аналогічні дані щодо сільської місцевості, які мають відповідати даним рядків 32-62, 64 розділу X звіту № ЗНЗ-1.

6. У рядку 126 зазначається кількість філій закладів у сільській місцевості.

XIII. Наведення довідкової інформації

1. У рядках 01-08 наводиться довідкова інформація, яка не включається до жодного з розділів звіту.

2. Рядки 01-06 містять дані про кількість міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання і професійної орієнтації учнів), що здійснюють ресурсне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, а також вивчення окремих навчальних предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм, кількість учнів, які проходять у них навчання, та учнів 11 (12) класів, які склали кваліфікаційні екзамени.

У разі якщо учні сільської місцевості проходять навчання в міжшкільних ресурсних центрах (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання і професійної орієнтації учнів), розташованому в міській місцевості, дані про нього наводяться по міській місцевості (за місцезнаходженням центру).

3. У рядку 07 зазначаються дані про кількість учнів, соціальні потреби яких під час інклюзивного навчання забезпечуються асистентом учня.

4. У рядку 08 наводяться дані про кількість населених пунктів, у яких заклади було ліквідовано за період з 01 вересня минулого року до 01 вересня поточного року і здійснюється підвезення учнів до закладу.

В.о. директора департаменту

фінансування державних

і загальнодержавних видатків

О. Ткаченко


Документи та файли

Сигнальний документ — f509190n103.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.08.2021 — 2021 р., № 66, стор. 393, стаття 4213, код акта 106858/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -