Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

до. МОЗ України. 2020

Документ актуальний на 21.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

26 травня 2020 року № 1245

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2020 р.

за № 588/34871

ЗМІНИ

до Інструкції щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о)

1. Абзац перший Інструкції після слів «патолого-анатомічних бюро» доповнити словами «, фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують на її основі медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням первинної медичної допомоги, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення (далі - ФОП)».

2. У главі 1:

1) пункт 1.1 після слів «закладом охорони здоров’я» доповнити словами «або ФОП»;

2) пункт 1.2 після слова «видається» доповнити словами «ФОП та».

3. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

у абзаці першому:

перше речення після слів «в закладі охорони здоров’я» доповнити словами «або місці провадження медичної практики ФОП»;

третє речення після слів «закладом охорони здоров’я» доповнити словами «або ФОП»;

абзац другий після слів «в закладі охорони здоров’я» доповнити словами «або місці провадження медичної практики ФОП»;

2) у пункті 2.2 слова «медичного закладу» виключити;

3) пункт 2.5 викласти у такій редакції:

«2.5.

Головний лікар (керівник) закладу охорони здоров’я забезпечує контроль за достовірністю заповнення лікарських свідоцтв про смерть, своєчасну їх видачу родичам померлого та особам, які мають право на його отримання, передачу його в органи реєстрації актів цивільного стану у випадках поховання померлого закладом охорони здоров’я.

ФОП забезпечує достовірність заповнення лікарських свідоцтв про смерть, своєчасну їх видачу родичам померлого та особам, які мають право на його отримання, передачу його в органи реєстрації актів цивільного стану у випадках поховання померлого закладом охорони здоров’я.»;

4) у пункті 2.6:

у абзаці другому:

друге речення після слів «пересилається закладом охорони здоров’я» доповнити словами «або ФОП»;

третє речення після слів «в закладах охорони здоров’я» доповнити словами «або місці провадження медичної практики ФОП»;

у абзаці третьому:

перше речення після слів «якого заклади охорони здоров’я» доповнити словами «або ФОП»;

друге речення після слів «в закладі охорони здоров’я» доповнити словами «або місці провадження медичної практики ФОП»;

абзац четвертий після слів «у заклади охорони здоров’я» доповнити словами «або до ФОП»;

5) пункт 2.7 після слів «закладі охорони здоров’я» доповнити словами «або місці провадження медичної практики ФОП»;

6) у пункті 2.8:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.8. Лікар, який відповідає за якість заповнення лікарських свідоцтв про смерть у закладі охорони здоров’я або ФОП, у разі, якщо виявив помилки, зобов’язаний:»;

абзац другий після слів «у закладі охорони здоров’я» доповнити словами «або місці провадження медичної практики ФОП»;

7) пункт 2.9 після слів «в закладі охорони здоров’я» доповнити словами «або місці провадження медичної практики ФОП».

4. У главі 3:

1) пункт 3.1 після слів «його заступника» доповнити словом «, ФОП»;

2) пункт 3.4 після слів «закладу охорони здоров’я» доповнити словами «або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону)»;

3) у пункті 3.7 слова «медичного закладу» замінити відповідно словами «закладу охорони здоров’я або місце провадження медичної практики ФОП»;

4) пункт 3.16 після слів «закладу охорони здоров’я» доповнити словами «або ФОП»;

5) пункт 3.17 викласти у такій редакції:

«3.17. Запис про видачу лікарського свідоцтва про смерть (його дата, номер, причина смерті) повинен бути зроблений у відповідних формах медичної документації: «Медична карта стаціонарного хворого № ______» (форма № 003/о), «Історія вагітності та пологів № ______» (форма № 096/о), «Протокол патолого-анатомічного дослідження» (форма № 013/о), «Медична карта амбулаторного хворого № ______» (форма № 025/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (зі змінами), «Акт судово-медичного дослідження (обстеження)» (форма № 171/о), затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 серпня 1999 року № 197.»;

6) пункт 3.18 після слів «закладу» доповнити словами «або ФОП (за наявності)».

Керівник

експертної групи з питань

надання первинної медичної

допомоги Директорату

медичних послуг

Т. Орабіна


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.07.2020 — 2020 р., № 53, стор. 37, стаття 1646, код акта 99731/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 17. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 18. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -