Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2021

Документ актуальний на 08.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

03 серпня 2021 року № 1614

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2021 р.

за 1324/36946

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

1. У таблиці Експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації додатку до Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 678/19416:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

«

7. Профілактика інфекцій та інфекційний контроль (335)

7.1

0-3-5

7.2

0-3-5

7.3

0-5

7.4

0-3-5

7.5

0-3-5

7.6

0-3-5

7.7

0-3-5

7.8

0-3-5

7.9

0-3-5

7.10

0-3-5

7.11

0-3-5

7.12

0-5

7.13

0-5

7.14

0-5

7.15

0-5

7.16

0-5

7.17

0-5

7.18

0-3

7.19

0-1-3

7.20

0-3

7.21

0-5

7.22

0-5

7.23

0-5

7.24

0-3-5

7.25

0-3-5

7.26

0-1-3

7.27

0-5

7.28

0-3-5

7.29

0-3-5

7.30

0-5

7.31

0-5

7.32

0-5

7.33

0-5

7.34

0-5

7.35

0-5

7.36

0-2-3

7.37

0-1-3

7.38

0-2-3

7.39

0-3

7.40

0-2-3

7.41

0-5-10

7.42

0-5

7.43

0-3

7.44

0-3

7.45

0-2-3

7.46

0-3

7.47

0-3

7.48

0-3

7.49

0-1-3

7.50

0-3-5

7.51

0-3-5

7.52

0-3-5

7.53

0-3-5

7.54

0-3-5

7.55

0-3-5

7.56

0-3-5

7.57

0-3-5

7.58

0-3-5

7.59

0-3-5

7.60

0-3-5

7.61

0-3-5

7.62

0-3-5

7.63

0-3-5

7.64

0-3-5

7.65

0-3-5

7.66

0-5

7.67

0-3-5

7.68

0-3-5

7.69

0-3-5

7.70

0-3-5

7.71

0-5

7.72

0-3-5

7.73

0-3-5

»;

2) у пункті 10:

у назві пункту цифру «117» замінити цифрами «114»;

підпункт 10.30 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 10.31-10.36 вважати відповідно підпунктами 10.30-10.35;

3) пункт 15 викласти в такій редакції:

«

15. Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація) (89)

15.1

0-3

15.2

0-3

15.3

0-3

15.4

0-3

15.5

0-3

15.6

0-3

15.7

0-3

15.8

0-3

15.9

0-3

15.10

0-3

15.11

0-1-3

15.12

0-3

15.13

0-3

15.14

0-1-3

15.15

0-3

15.16

0-3

15.17

0-3

15.18

0-3

15.19

0-1-3

15.20

0-3

15.21

0-1-3

15.22

0-1-3

15.23

0-1-3

15.24

0-1-3

15.25

0-1-3

15.26

0-1-3

15.27

0-1-3

15.28

0-1-3

15.29

0-3-5

»;

4) у пункті 16:

у назві пункту цифри «140» замінити цифрами «134»;

підпункт 16.17 виключити. У зв’язку з цим підпункти 16.18-16.46 вважати відповідно підпунктами 16.17-16.45;

підпункт 16.34 виключити. У зв’язку з цим підпункти 16.35-16.45 вважати відповідно підпунктами 16.34-16.44;

5) у пункті 18:

у назві пункту цифри «42» замінити цифрами «41»;

підпункт 18.5 викласти в такій редакції:

«

18.5

0-3-5

»;

підпункти 18.7, 18.8 виключити, у зв’язку з цим підпункти 18.9-18.14 вважати відповідно підпунктами 18.7-18.12;

6) у пункті 19:

у назві пункту цифри «105» замінити цифрами «102»;

підпункт 19.14 виключити. У зв’язку з цим підпункти 19.15-19.18 вважати відповідно підпунктами 19.14-19.17;

7) у пункті 24:

у назві пункту цифри «21» замінити цифрами «26»;

доповнити підпунктом 24.8 такого змісту:

24.8

0-5

2. У розділі II Стандартів акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 680/19418:

1) главу 7 викласти в такій редакції:

«7. Профілактика інфекцій та інфекційний контроль

7.1. Наявність відділу з інфекційного контролю

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відділ з інфекційного контролю не створений;

ЧВ - відділ з інфекційного контролю створений, але недоукомплектований кадрами та/або не затверджені посадові обов’язки/інструкції кожного із працівників та/або мінімум один із працівників відділу працює не на повний робочий день та/або підпорядкований не керівнику закладу;

В - відділ з інфекційного контролю створений та укомплектований кадрами відповідно до Положення про відділ з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я та установи/закладу надання соціальних послуг / соціального захисту населення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614.

7.2. В закладі охорони здоров’я, що надає стаціонарну медичну допомогу наявний лікар-епідеміолог

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - лікар-епідеміолог не входить до складу відділу з інфекційного контролю закладу або працює на неповну ставку;

ЧВ - лікар-епідеміолог входить до складу відділу з інфекційного контролю закладу, працює на повну ставку, але епідеміологічні дослідження проводяться безсистемно (не аналізуються та/або не враховуються для впровадження/оцінки заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю);

В - лікар-епідеміолог входить до складу відділу з інфекційного контролю закладу, працює на повну ставку, епідеміологічні дослідження проводяться системно (аналізуються та враховуються для впровадження/оцінки заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю).

7.3. Наявні помічники лікаря-епідеміолога

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - помічник(и) лікаря-епідеміолога відсутній(і) або їх кількість менша ніж один на 250 ліжок закладу;

В - помічник(и) лікаря-епідеміолога наявний(і) в кількості мінімум один на 250 ліжок закладу.

7.4. Наявність річного плану дій з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - річний план дій з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю відсутній або не затверджений керівником закладу або не виділено фінансування;

ЧВ - річний план дій з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю затверджений, але не адаптований під потреби і можливості (фінансові та кадрові), реалізація плану не включає мультимодальні стратегії (підхід), план не містить чітко визначених заходів та/або індикаторів;

В - річний план дій з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю затверджений керівником закладу, адаптований під потреби і можливості (фінансові та кадрові), реалізація плану включає мультимодальні стратегії (підхід), план містить чітко визначені заходи та індикатори.

7.5. Наявність довготривалого (мінімум п’ятирічного) плану дій з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - довготривалий план дій з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю відсутній, розроблений менше ніж на п’ять років або не затверджений керівником закладу або не виділено фінансування;

ЧВ - довготривалий план дій з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю затверджений, але не адаптований під потреби і можливості (фінансові та кадрові), реалізація плану не включає мультимодальні стратегії (підхід), план не містить чітко визначених заходів та/або індикаторів;

В - довготривалий план дій з впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю затверджений керівником закладу, адаптований під потреби і можливості (фінансові та кадрові), реалізація плану включає мультимодальні стратегії (підхід), план містить чітко визначені заходи та індикатори.

7.6. Наявність річного плану дій з впровадження покращення гігієни рук

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - річний план дій з впровадження покращення гігієни рук відсутній або не затверджений керівником закладу або не виділено фінансування;

ЧВ - річний план дій з впровадження покращення гігієни рук затверджений, але не адаптований під потреби і можливості закладу охорони здоров’я (фінансові та кадрові), реалізація плану не включає мультимодальні стратегії (підхід), план не містить чітко визначених заходів та/або індикаторів;

В - річний план дій з впровадження покращення гігієни рук затверджений керівником закладу, адаптований під потреби і можливості (фінансові та кадрові), реалізація плану включає мультимодальні стратегії (підхід), план містить чітко визначені заходи та індикатори.

7.7. Наявність довготривалого (мінімум п’ятирічного) плану дій з впровадження покращення гігієни рук

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - довготривалий план дій з впровадження покращення гігієни рук відсутній, розроблений менше ніж на п’ять років або не затверджений керівником закладу або не виділено фінансування;

ЧВ - довготривалий план дій з впровадження покращення гігієни рук затверджений, але не адаптований під потреби і можливості (фінансові та кадрові), реалізація плану не включає мультимодальні стратегії (підхід), план не містить чітко визначених заходів та/або індикаторів;

В - довготривалий план дій з впровадження покращення гігієни рук затверджений керівником закладу, адаптований під потреби і можливості (фінансові та кадрові), реалізація плану включає мультимодальні стратегії (підхід), план містить чітко визначені заходи та індикатори.

7.8. Наявність адміністрування антимікробних препаратів

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - адміністрування антимікробних препаратів відсутнє або не виділено фінансування;

ЧВ - адміністрування антимікробних препаратів не адаптоване під потреби і можливості (фінансові та кадрові), реалізація не включає мультимодальні стратегії (підхід), не містить чітко визначених заходів та/або індикаторів;

В - адміністрування антимікробних препаратів адаптоване під потреби і можливості (фінансові та кадрові), реалізація включає мультимодальні стратегії (підхід), містить чітко визначені заходи та індикатори.

7.9. Наявний річний план навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю медичних працівників закладу

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - річний план навчання і підготовки відсутній / не затверджений керівником або в закладі відсутня визначена особа, відповідальна за проведення навчання і підготовки, або навчання проводиться без оцінки знань медичних працівників / якості проведеного навчання;

ЧВ - річний план навчання і підготовки затверджений керівником, наявна визначена особа, відповідальна за проведення навчання і підготовки, навчання проводиться з оцінкою знань медичних працівників / якості проведеного навчання, але до навчання залучені не всі медичні працівники;

В - річний план навчання і підготовки затверджений керівником, наявна визначена особа, відповідальна за проведення навчання і підготовки, навчання проводиться з оцінкою знань медичних працівників / якості проведеного навчання, до навчання залучені всі медичні працівники.

7.10. Наявний річний план навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю немедичних працівників закладу

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - річний план навчання і підготовки відсутній / не затверджений керівником або в закладі відсутня визначена особа, відповідальна за проведення навчання і підготовки, або навчання проводиться без оцінки знань немедичних працівників / якості проведеного навчання;

ЧВ - річний план навчання і підготовки затверджений керівником, наявна визначена особа, відповідальна за проведення навчання і підготовки, навчання проводиться з оцінкою знань немедичних працівників / якості проведеного навчання, але до навчання залучені не всі немедичні працівники;

В - річний план навчання і підготовки затверджений керівником, наявна визначена особа, відповідальна за проведення навчання і підготовки, навчання проводиться з оцінкою знань немедичних працівників / якості проведеного навчання, до навчання залучені всі немедичні працівники.

7.11. Наявні навчальні матеріали з профілактики інфекцій та інфекційного контролю для пацієнтів

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - навчальні матеріали для пацієнтів відсутні або доступні у менш ніж 50 % клінічних підрозділах або не містять мінімум одну із наступних позицій: миття рук з милом і водою, респіраторна гігієна і етикет кашлю, заходи особистої гігієни;

ЧВ - навчальні матеріали для пацієнтів доступні у менш ніж 75 % клінічних підрозділах та містять інформацію щодо миття рук з милом і водою, респіраторної гігієни і етикету кашлю, заходів особистої гігієни;

В - навчальні матеріали для пацієнтів доступні у всіх клінічних підрозділах та містять інформацію щодо миття рук з милом і водою, респіраторної гігієни і етикету кашлю, заходів особистої гігієни.

7.12. Наявність ліжок в коридорах

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - пацієнти розміщуються на ліжках, що знаходяться в коридорах;

В - пацієнти не розміщуються на ліжках, що знаходяться в коридорах.

7.13. Зайнятість ліжок в кімнатах/палатах клінічних підрозділів відповідає положенню «одне ліжко - один пацієнт»

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - положення «одне ліжко - один пацієнт» не дотримується;

В - положення «одне ліжко - один пацієнт» дотримується.

7.14. Відстань між ліжками у кімнатах/палатах клінічних підрозділів становить не менше одного метра

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відстань між ліжками у кімнатах/палатах клінічних підрозділів становить менше одного метра;

В - відстань між ліжками у кімнатах/палатах клінічних підрозділів становить один метр і більше.

7.15. Наявність системи реагування на результати оцінки кадрових потреб на випадок надзвичайних ситуацій

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - система реагування відсутня або не ведеться перелік працівників запасу, яких можливо залучити на випадок виникнення надзвичайної ситуації;

ЧВ - система реагування наявна та ведеться перелік працівників запасу, яких можливо залучити на випадок виникнення надзвичайної ситуації, але не визначені відповідальні особи або список контактів працівників запасу не оновлювався понад 3 роки;

В - система реагування наявна та ведеться перелік працівників запасу, яких можливо залучити на випадок виникнення надзвичайної ситуації, визначені відповідальні особи, список контактів працівників запасу оновлюється мінімум один раз на 3 роки.

7.16. Наявність системи реагування на випадки, коли кількість пацієнтів перевищує кількість ліжок

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - система реагування відсутня або не визначені відповідальні особи;

В - система реагування наявна, визначені відповідальні особи.

7.17. Наявність централізованого водопостачання

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - проточна вода не доступна в будь-який час і в достатній кількості для всіх видів використання;

В - проточна вода доступна в будь-який час і в достатній кількості для всіх видів використання.

7.18. Наявність системи опалення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - система опалення відсутня;

В - система опалення наявна.

7.19. Ефективність роботи системи вентиляції

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - система вентиляції працює неефективно;

ЧВ - система вентиляції працює ефективно, але не в усіх приміщеннях;

В - система вентиляції працює ефективно.

7.20. Відповідність природного та штучного освітлення приміщень їх функціональному призначенню

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - не відповідає функціональному призначенню;

В - відповідає функціональному призначенню.

7.21. Наявність туалетів у клінічних підрозділах закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - у клінічних підрозділах кількість туалетів становить менше ніж 1 на 20 ліжок;

В - у клінічних підрозділах кількість туалетів становить 1 на 20 ліжок або більше.

7.22. Наявність туалетів у амбулаторно-поліклінічних закладах

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н - у амбулаторно-поліклінічному закладі наявно менше 4 туалетів;

В - у амбулаторно-поліклінічному закладі наявні 4 туалети і більше.

7.23. Наявність електроенергії

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - електроенергія в закладі відсутня або подається з перебоями;

В - електроенергія в закладі наявна постійно.

7.24. Наявність ізоляторів/палат індивідуального перебування для пацієнтів із аерогенними інфекційними захворюваннями

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - ізолятори/палати індивідуального перебування для пацієнтів із аерогенними інфекційними захворюваннями відсутні;

ЧВ - ізолятори/палати індивідуального перебування для пацієнтів із аерогенними інфекційними захворюваннями наявні, але не відповідають національним нормам;

В - ізолятори/палати індивідуального перебування для пацієнтів із аерогенними інфекційними захворюваннями наявні і відповідають національним нормам.

7.25. Наявність засобів індивідуального захисту

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - засоби індивідуального захисту не доступні для усіх працівників постійно або засоби індивідуального захисту не відповідають національним стандартам або не проведені розрахунки необхідної кількості для кожного з підрозділів або не забезпечено фактичну наявність з урахуванням можливої необхідності надання допомоги при надзвичайних ситуаціях;

ЧВ - засоби індивідуального захисту доступні для усіх працівників постійно, засоби індивідуального захисту відповідають національним стандартам, проведені розрахунки необхідної кількості для кожного з підрозділів, забезпечено фактичну наявність з урахуванням можливої необхідності надання допомоги при надзвичайних ситуаціях, але відсутній запас засобів індивідуального захисту мінімум на один місяць роботи;

В - засоби індивідуального захисту доступні для усіх працівників постійно, засоби індивідуального захисту відповідають національним стандартам, проведені розрахунки необхідної кількості для кожного з підрозділів, забезпечено фактичну наявність з урахуванням можливої необхідності надання допомоги при надзвичайних ситуаціях, наявний запас засобів індивідуального захисту мінімум на один місяць роботи.

7.26. Забезпечення закладу білизною, дотримання вимог щодо зберігання та якості прання білизни

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - забезпечення недостатнє, вимоги щодо зберігання та прання білизни не дотримуються;

ЧВ - забезпечення достатнє, але вимоги щодо зберігання та прання білизни не дотримуються;

В - забезпечення достатнє, вимоги щодо зберігання та прання білизни дотримуються.

7.27. Наявність ємностей для збору медичних відходів категорії А у підрозділах

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - ємності для збору медичних відходів категорії А відсутні;

В - ємності для збору медичних відходів категорії А наявні.

7.28. Наявність ємностей для збору медичних відходів категорії В

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - ємності для збору відходів категорії В відсутні або не відповідають національним стандартам;

ЧВ - ємності для збору відходів категорії В наявні, відповідають національним стандартам, але знаходяться поза межами безпосереднього(іх) місця(ь) утворення відходів;

В - ємності для збору відходів категорії В наявні, відповідають національним стандартам і знаходяться безпосередньо в місці(ях) утворення відходів.

7.29. Наявність контейнерів для збору відходів категорії В «небезпечно гострі предмети»

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - контейнери для збору відходів категорії В «небезпечно гострі предмети» відсутні або не відповідають національним стандартам;

ЧВ - контейнери для збору відходів категорії В «небезпечно гострі предмети» наявні, відповідають національним стандартам, але знаходяться поза межами безпосереднього(іх) місця(ь) утворення відходів;

В - контейнери для збору відходів категорії В «небезпечно гострі предмети» наявні, відповідають національним стандартам і знаходяться безпосередньо в місці(ях) утворення відходів.

7.30. Наявність витяжних шаф для нейтралізації відходів категорії С у закладах, які використовують цитостатики і генотоксичні препарати

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - шафа(и) для нейтралізації відходів категорії С відсутні або не відповідають національним стандартам;

В - шафа(и) для нейтралізації відходів категорії С наявні, відповідають національним стандартам.

7.31. Наявність спеціальних ємностей (контейнери, шафи тощо) для зберігання відходів категорії D у закладах, які використовують радіоізотопи у медичних та/або наукових цілях у будь-якому агрегатному стані, що перевищують допустимі рівні, встановлені нормами радіаційної безпеки

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - ємності (контейнери, шафи тощо) для зберігання відходів категорії D відсутні або не відповідають національним стандартам;

В - ємності (контейнери, шафи тощо) для зберігання відходів категорії D наявні, відповідають національним стандартам.

7.32. Наявність договору на вивіз відходів категорії А

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - договір на вивіз відходів категорії А відсутній;

В - договір на вивіз відходів категорії А наявний.

7.33. Наявність договору на вивіз небезпечних відходів

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - договір на вивіз небезпечних відходів відсутній;

В - договір на вивіз небезпечних відходів наявний.

7.34. Наявність центрального стерилізаційного відділення у закладах, які надають хірургічну допомогу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - центральне стерилізаційне відділення відсутнє або не відповідає національним вимогам або не заключено договір щодо надання послуг із очищення, дезінфекції та стерилізації (репроцесингу) виробів медичного призначення;

В - наявне центральне стерилізаційне відділення, яке відповідає національним вимогам або заключено договір щодо надання послуг із очищення, дезінфекції та стерилізації (репроцесингу) виробів медичного призначення.

7.35. Профілактичні медичні огляди працівників закладу проводяться у відповідності до вимог законодавства

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - вимоги не дотримуються;

В - вимоги дотримуються.

7.36. Дотримання санітарних норм і правил щодо площ та розташування приміщень закладу

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - норми і правила не дотримуються;

ЧВ - норми і правила дотримуються частково;

В - норми і правила дотримуються.

7.37. Дотримання санітарних норм і правил щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до функціонального призначення

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - внутрішнє оздоблення приміщень не відповідає їх функціональному призначенню;

ЧВ - внутрішнє оздоблення приміщень частково відповідає їх функціональному призначенню;

В - внутрішнє оздоблення приміщень відповідає їх функціональному призначенню.

7.38. Дотримання санітарних норм і правил щодо холодного та гарячого водопостачання

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - у закладі наявне лише холодне водопостачання;

ЧВ - холодне та гаряче водопостачання непостійне;

В - у закладі наявне холодне та гаряче водопостачання.

7.39. Наявність ефективної системи каналізації

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - система каналізації неефективна та/або наявні свідчення про часті перебої в її роботі;

В - система каналізації ефективна.

7.40. Дотримання санітарних норм і правил щодо розташування харчоблоку

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - норми і правила не дотримуються;

ЧВ - норми і правила дотримуються частково;

В - норми і правила дотримуються.

7.41. Дотримання санітарних норм і правил щодо обладнання, інвентарю, посуду і тари харчоблоку

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - норми і правила не дотримуються;

ЧВ - норми і правила дотримуються частково;

В - норми і правила дотримуються.

7.42. Дотримання вимог щодо заборони організації загальних місць для прийому їжі пацієнтами в клінічних підрозділах

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - вимоги не дотримуються;

В - вимоги дотримуються.

7.43. Дотримання санітарних норм і правил щодо транспортування, приймання та зберігання харчової сировини та продуктів харчування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - норми і правила не дотримуються;

В - норми і правила дотримуються.

7.44. Дотримання санітарних норм і правил щодо виробництва харчових продуктів у закладі

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - норми і правила не дотримуються;

В - норми і правила дотримуються.

7.45. Дотримання вимог щодо складання меню-розкладки, розробки планового меню та забезпечення хворих дієтичним харчуванням

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - вимоги не дотримуються;

ЧВ - вимоги дотримуються частково;

В - вимоги дотримуються.

7.46. Дотримання вимог щодо проведення бракеражу готової продукції та відбору і зберіганню добових проб

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - вимоги не дотримуються;

В - вимоги дотримуються.

7.47. Проведення систематичного контролю за дотриманням вимог щодо постачання пацієнтам доброякісних і безпечних харчових продуктів з документальним підтвердженням

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - контроль не проводиться;

В - контроль проводиться систематично, що підтверджено документально.

7.48. Дотримання вимог щодо безпеки харчування дітей до 1 року

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - вимоги не дотримуються;

В - вимоги дотримуються.

7.49. Дотримання вимог щодо допуску до роботи працівників харчоблоку та роздавальних

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - вимоги не дотримуються;

ЧВ - вимоги дотримуються частково;

В - вимоги дотримуються, працівники харчоблоку та роздавальних пройшли медичний огляд при прийомі на роботу, щоквартальні періодичні медичні огляди та щоденний огляд на наявність гнійничкових захворювань.

7.50. Наявність стандартних операційних процедур з адміністрування антимікробних препаратів і моніторингу/контролю за антимікробною резистентністю

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури з адміністрування антимікробних препаратів і моніторингу/

контролю за антимікробною резистентністю відсутні або не затверджені керівником закладу або не забезпечено їх фінансування (не забезпечена наявність антимікробних препаратів);

ЧВ - стандартні операційні процедури з адміністрування антимікробних препаратів і моніторингу/контролю за антимікробною резистентністю затверджені, але не переглядалися більше одного року;

В - стандартні операційні процедури з адміністрування антимікробних препаратів і моніторингу/

контролю за антимікробною резистентністю затверджені керівником закладу і вчасно переглядаються (раз на рік).

7.51. Наявність нових клінічних протоколів емпіричної антибіотикотерапії при найбільш розповсюджених бактеріальних інфекційних хворобах

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - нові клінічні протоколи емпіричної антибіотикотерапії відсутні або не затверджені керівником закладу;

ЧВ - нові клінічні протоколи емпіричної антибіотикотерапії затверджені керівником закладу, але не переглядалися більше одного року;

В - нові клінічні протоколи емпіричної антибіотикотерапії затверджені керівником закладу і вчасно переглядаються (раз на рік).

7.52. Наявність стандартних операційних процедур щодо стандартних заходів захисту

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо стандартних заходів захисту відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо стандартних заходів захисту затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури (протоколи, алгоритми) щодо стандартних заходів захисту затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.53. Наявність стандартних операційних процедур щодо гігієни рук

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо гігієни рук відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо гігієни рук затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо гігієни рук затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.54. Наявність стандартних операційних процедур щодо контактних заходів захисту (недопущення інфікування контактним шляхом)

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо контактних заходів захисту відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо контактних заходів захисту затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо контактних заходів захисту затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.55. Наявність стандартних операційних процедур щодо крапельних заходів захисту (недопущення інфікування крапельним шляхом)

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо крапельних заходів захисту відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо крапельних заходів захисту затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо крапельних заходів захисту затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.56. Наявність стандартних операційних процедур щодо повітряних (аерогенних) заходів захисту (недопущення інфікування повітряним (аерогенним) шляхом)

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо повітряних (аерогенних) заходів захисту відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо повітряних (аерогенних) заходів захисту затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо повітряних (аерогенних) заходів захисту затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.57. Наявність стандартних операційних процедур щодо виявлення і боротьби із спалахами інфекційних хвороб

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо виявлення і боротьби із спалахами інфекційних хвороб відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо виявлення і боротьби із спалахами інфекційних хвороб затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо виявлення і боротьби із спалахами інфекційних хвороб затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.58. Наявність стандартних операційних процедур щодо профілактики катетер-асоційованих інфекцій кровотоку

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо профілактики катетер-асоційованих інфекцій кровотоку відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо профілактики катетер-асоційованих інфекцій кровотоку затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо профілактики катетер-асоційованих інфекцій кровотоку затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.59. Наявність стандартних операційних процедур щодо профілактики нозокоміальних пневмоній

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо профілактики нозокоміальних пневмоній відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо профілактики нозокоміальних пневмоній затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо профілактики нозокоміальних пневмоній затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.60. Наявність стандартних операційних процедур щодо профілактики катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо профілактики катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо профілактики катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо профілактики катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.61. Наявність стандартних операційних процедур щодо профілактики передавання мікроорганізмів із множинною резистентністю до антимікробних препаратів

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо профілактики передавання мікроорганізмів із множинною резистентністю до антимікробних препаратів відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо профілактики передавання мікроорганізмів із множинною резистентністю до антимікробних препаратів затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо профілактики передавання мікроорганізмів із множинною резистентністю до антимікробних препаратів затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.62. Наявність стандартних операційних процедур щодо очищення та дезінфекції

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо очищення та дезінфекції відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо очищення та дезінфекції затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо очищення та дезінфекції затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.63. Наявність стандартних операційних процедур щодо очищення, дезінфекції та стерилізації медичних виробів (репроцесингу медичних виробів)

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо очищення, дезінфекції та стерилізації медичних виробів (репроцесингу медичних виробів) відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо очищення, дезінфекції та стерилізації медичних виробів (репроцесингу медичних виробів) затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо очищення, дезінфекції та стерилізації медичних виробів (репроцесингу медичних виробів) затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.64. Наявність стандартних операційних процедур щодо поводження з відходами

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо поводження з відходами відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо поводження з відходами затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо поводження з відходами затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

7.65. Наявний локальний мікробіологічний моніторинг

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - локальний мікробіологічний моніторинг не проводиться або проводиться періодично, через незабезпеченість / недостатню забезпеченість мікробіологічної лабораторії;

ЧВ - локальний мікробіологічний моніторинг проводиться, однак його дані не враховуються для корекції нових клінічних протоколів емпіричної антибіотикотерапії;

В - локальний мікробіологічний моніторинг проводиться і його дані враховуються для корекції нових клінічних протоколів емпіричної антибіотикотерапії.

7.66. Проводиться контроль за побічними реакціями при використанні антимікробних препаратів

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - реєстрація та звітування щодо побічних реакцій при використанні антимікробних препаратів не проводиться;

В - реєстрація та звітування щодо побічних реакцій при використанні антимікробних препаратів здійснюються відповідно до Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року № 898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 вересня 2016 року № 996), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340.

7.67. Проводиться аналіз ефективності адміністрування антимікробних препаратів

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - аналіз ефективності адміністрування антимікробних препаратів не проводиться;

ЧВ - аналіз ефективності адміністрування антимікробних препаратів проводиться, але не включає визначення одного з показників розповсюдженості антимікробної резистентності, індексу резистентності до антимікробних препаратів, фармакоекономічної ефективності і якості антимікробної терапії (рівень загального споживання антимікробного препарату або групи антимікробних препаратів, число курсів антимікробної терапії на одного пацієнта за одиницю часу, середня тривалість курсу антимікробної терапії за одиницю часу, кількість днів антимікробної терапії за одиницю часу, частота деескалації антимікробної терапії);

В - аналіз ефективності адміністрування антимікробних препаратів проводиться та включає визначення показників розповсюдженості антимікробної резистентності, індексу резистентності до антимікробних препаратів, фармакоекономічної ефективності і якості антимікробної терапії (рівень загального споживання антимікробного препарату або групи антимікробних препаратів, число курсів антимікробної терапії на одного пацієнта за одиницю часу, середня тривалість курсу антимікробної терапії за одиницю часу, кількість днів антимікробної терапії за одиницю часу, частота деескалації антимікробної терапії).

7.68. Проводяться моніторинг і оцінка щодо дотримання працівниками правил і практик гігієни рук

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками правил і практик гігієни рук;

ЧВ - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками правил і практик гігієни рук, але результати проведених моніторингу і оцінки не використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками правил і практик гігієни рук, результати проведених моніторингу і оцінки використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

7.69. Проводяться моніторинг і оцінка щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури очищення і дезінфекції поверхонь

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку;

ЧВ - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури очищення і дезінфекції поверхонь, але результати проведених моніторингу і оцінки не використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури очищення і дезінфекції поверхонь, результати проведених моніторингу і оцінки використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

7.70. Проводяться моніторинг і оцінка щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури очищення, дезінфекції та стерилізації (репроцесингу) виробів медичного призначення

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку;

ЧВ - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури очищення, дезінфекції та стерилізації (репроцесингу) виробів медичного призначення, але результати проведених моніторингу і оцінки не використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури очищення, дезінфекції та стерилізації (репроцесингу) виробів медичного призначення, результати проведених моніторингу і оцінки використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

7.71. Проводяться моніторинг і оцінка щодо споживання/використання підрозділами закладу спиртовмісного антисептику для рук

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку або результати моніторингу і оцінки не враховуються при проведенні закупівель;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо споживання/використання підрозділами спиртовмісного антисептику для рук, результати моніторингу і оцінки враховуються при проведенні закупівель.

7.72. Проводяться моніторинг і оцінка щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури поводження з медичними відходами

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку;

ЧВ - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури поводження з медичними відходами, але результати проведених моніторингу і оцінки не використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури поводження з медичними відходами, результати проведених моніторингу і оцінки використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

7.73. Проводяться моніторинг і оцінка щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури постановки та догляду за внутрішньосудинним катетером

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку;

ЧВ - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури постановки та догляду за внутрішньосудинним катетером, але результати проведених моніторингу і оцінки не використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартної операційної процедури постановки та догляду за внутрішньосудинним катетером, результати проведених моніторингу і оцінки використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.»;

2) підпункт 10.30 виключити. У зв’язку з цим підпункти 10.31-10.36 вважати відповідно підпунктами 10.30-10.35;

3) пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація)

15.1. Проведення в повному обсязі обстеження хворих на планове оперативне втручання на догоспітальному етапі

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - проведення обстеження не здійснюється або здійснюється не в повному обсязі;

ЧВ - проведення обстеження здійснюється в повному обсязі, за виключенням мікробіологічного обстеження (окрім пацієнтів з прогнозовано чистими операційними ранами);

В - проведення обстеження здійснюється в повному обсязі.

15.2. Наявність затвердженого розкладу усіх планових оперативних втручань із зазначенням необхідної інформації

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутній затверджений розклад планових операцій або у розкладі відсутня необхідна інформація;

В - наявний розклад операцій із зазначенням необхідної інформації.

15.3. Наявність у відділенні обладнаної(го) операційної (операційного блоку)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - операційна (операційний блок) відсутній або не обладнана(ий);

В - операційна (операційний блок) наявна(ий) та обладнана(ий).

15.4. Наявність обладнання для проведення гемотрансфузій (сироватки, приладів для визначення груп крові, обладнання для проведення необхідних проб на сумісність)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутнє або перебуває в неробочому стані;

В - наявне і перебуває в робочому стані.

15.5. Наявність у формі первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого № ____», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2016 року № 29), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2016 року за № 230/28360, формі первинної облікової документації № 097/о «Медична карта новонародженого № ____», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2016 року № 29, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2016 року за № 233/28363, формі первинної облікової документації № 096/о «Історія вагітності та пологів № ___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21січня 2016 року № 29, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2016 року за № 232/28362, або у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я (далі - медична карта стаціонарного хворого) запису лікаря-анестезіолога про огляд пацієнта перед оперативним втручанням

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - запис відсутній;

В - запис наявний.

15.6. Наявність інформації щодо об’єктивного стану хворого в медичній карті стаціонарного хворого огляду лікаря-анестезіолога

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - інформація відсутня;

В - інформація наявна.

15.7. Проведення аналізу результатів обстежень анестезіологом (не пізніше ніж за 12 годин) до планового оперативного втручання

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - аналіз не проводиться або проводиться після установленого терміну;

В - аналіз проводиться у встановлений термін.

15.8. Наявність післяопераційних палат для перебування хворих

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутні післяопераційні палати;

В - наявні післяопераційні палати.

15.9. Здійснення лікарського контролю у післяопераційному періоді

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - контроль не здійснюється;

В - контроль здійснюється.

15.10. Проведення сестринського догляду в післяопераційному періоді

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - догляд не проводиться;

В - догляд проводиться.

15.11. Наявність стандартних операційних процедур щодо профілактики інфекцій області хірургічного втручання

0 балів

1 бали

3 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури щодо профілактики інфекцій області хірургічного втручання відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури щодо профілактики інфекцій області хірургічного втручання затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури щодо профілактики інфекцій області хірургічного втручання затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

15.12. Наявність інформації щодо результатів патогістологічних та цитологічних досліджень видалених тканин у медичний карті стаціонарного хворого із зазначенням дати і номера дослідження, прізвищ виконавців, а також у витягу із медичної карти (якщо була виконана експрес-біопсія під час операції, то результат заноситься до протоколу операції)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - інформація відсутня або наявна не в усіх випадках;

В - інформація наявна у всіх випадках.

15.13. Проведення оперативного втручання у призначений час

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - не проводяться або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В - проводяться, у разі непроведення кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.14. Наявність стандартних операційних процедур підготовки пацієнта до оперативного втручання

0 балів

1 бали

3 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури підготовки пацієнта до оперативного втручання відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури підготовки пацієнта до оперативного втручання затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури підготовки пацієнта до оперативного втручання затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

15.15. Дотримання терміну перебування оперованого хворого в післяопераційній палаті

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - не дотримується або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В - дотримується, у разі недотримання кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.16. Проведення повторних оперативних втручань (за винятком запланованих)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - випадки проведення повторних оперативних втручань не розбираються, причини не встановлюються;

В - випадки проведення повторних оперативних втручань детально розбираються, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.17. Наявність післяопераційних ускладнень (інфаркт міокарда, кровотеча, гематома, пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії, інсульт тощо)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.18. Наявність летальних випадків як наслідків оперативного втручання

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.19. Наявність у відділенні інтенсивної терапії медичного обладнання, у тому числі лабораторного, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - відсутнє;

ЧВ - обладнання наявне, але не в повному обсязі або в неробочому стані;

В - наявне в повному обсязі.

15.20. Проведення заходів щодо знеболення при проведенні оперативних втручань у дітей

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - проведення знеболювання у менше ніж 90 % випадків;

В - проведення знеболювання у більше ніж 90 % випадків.

15.21. Наявність стандартних операційних процедур профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії

0 балів

1 бали

3 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

15.22. Наявність стандартних операційних процедур постановки центральних судинних катетерів

0 балів

1 бали

3 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури постановки центральних судинних катетерів відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури постановки центральних судинних катетерів затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури постановки центральних судинних катетерів затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

15.23. Наявність стандартних операційних процедур інтубації трахеї

0 балів

1 бали

3 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н - стандартні операційні процедури інтубації трахеї відсутні або не затверджені керівником закладу або не внесені до плану з навчання і підготовки працівників;

ЧВ - стандартні операційні процедури інтубації трахеї затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, але обов’язковість їх дотримання працівниками не зазначена в посадових обов’язках/інструкціях;

В - стандартні операційні процедури інтубації трахеї затверджені керівником закладу, внесені до плану з навчання і підготовки працівників, обов’язковість їх дотримання працівниками зазначена в посадових обов’язках/інструкціях.

15.24. Проводяться моніторинг і оцінка щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур профілактики інфекцій області хірургічного втручання

0 балів

1 бали

3 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур профілактики інфекцій області хірургічного втручання;

ЧВ - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур профілактики інфекцій області хірургічного втручання, але результати проведених моніторингу і оцінки не використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур профілактики інфекцій області хірургічного втручання, результати проведених моніторингу і оцінки використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

15.25. Проводяться моніторинг і оцінка щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур підготовки пацієнта до оперативного втручання

0 балів

1 бали

3 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур підготовки пацієнта до оперативного втручання;

ЧВ - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур підготовки пацієнта до оперативного втручання, але результати проведених моніторингу і оцінки не використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур підготовки пацієнта до оперативного втручання, результати проведених моніторингу і оцінки використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

15.26. Проводяться моніторинг і оцінка щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії

0 балів

1 бали

3 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії;

ЧВ - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії, але результати проведених моніторингу і оцінки не використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії, результати проведених моніторингу і оцінки використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

15.27. Проводяться моніторинг і оцінка щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур постановки центральних судинних катетерів

0 балів

1 бали

3 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур постановки центральних судинних катетерів;

ЧВ - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур постановки центральних судинних катетерів, але результати проведених моніторингу і оцінки не використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур постановки центральних судинних катетерів, результати проведених моніторингу і оцінки використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

15.28. Проводяться моніторинг і оцінка щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур інтубації трахеї

0 балів

1 бали

3 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - моніторинг і оцінка не проводяться або в закладі відсутній працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур інтубації трахеї;

ЧВ - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур інтубації трахеї, але результати проведених моніторингу і оцінки не використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

В - моніторинг і оцінка проводяться, в закладі наявний працівник, який проводить моніторинг і оцінку щодо дотримання працівниками стандартних операційних процедур інтубації трахеї, результати проведених моніторингу і оцінки використовуються для удосконалення навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

15.29. Наявність припливно-витяжної з механічним спонуканням вентиляції у операційній

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - вентиляційна система відсутня або в неробочому стані;

ЧВ - вентиляційна система в робочому стані, але не проводиться технічне обслуговування або не перевіряється щороку відповідність вимогам інфекційного контролю (кратність повітрообміну по витяжці, напрямок руху повітря, стан фільтрів) або не проведено розрахунок вартості експлуатації або відсутня проектна документація та/або бюджет на експлуатацію механічної вентиляції;

В - вентиляційна система в робочому стані, проводиться технічне обслуговування, перевіряється щороку відповідність вимогам інфекційного контролю (кратність повітрообміну по витяжці, напрямок руху повітря, стан фільтрів), проведено розрахунок вартості експлуатації, наявні проектна документація та бюджет на експлуатацію механічної вентиляції.»;

4) у пункті 16:

підпункт 16.17 виключити. У зв’язку з цим підпункти 16.18-16.46 вважати відповідно підпунктами 16.17-16.45;

підпункт 16.33 виключити. У зв’язку з цим підпункти 16.34-16.45 вважати відповідно пунктами 16.33-16.44;

5) у пункті 18:

підпункт 18.5 викласти в такій редакції:

«18.5 Наявність припливно-витяжної з механічним спонуканням вентиляції у рентгенологічному кабінеті

0 балів

3 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - вентиляційна система відсутня або в неробочому стані;

ЧВ - вентиляційна система в робочому стані, але не проводиться технічне обслуговування або не перевіряється щороку відповідність вимогам інфекційного контролю (кратність повітрообміну по витяжці, організований витяг повітря із верхньої та нижньої зон приміщення, напрямок руху повітря, стан фільтрів) або не проведено розрахунок вартості експлуатації або відсутня проектна документація та/або бюджет на експлуатацію механічної вентиляції;

В - вентиляційна система в робочому стані, проводиться технічне обслуговування, перевіряється щороку відповідність вимогам інфекційного контролю (кратність повітрообміну по витяжці, організований витяг повітря із верхньої та нижньої зон приміщення, напрямок руху повітря, стан фільтрів), проведено розрахунок вартості експлуатації, наявні проектна документація та бюджет на експлуатацію механічної вентиляції.»;

підпункти 18.7, 18.8 виключити. У зв’язку з цим підпункти 18.9-18.14 вважати відповідно підпунктами 18.7-18.12;

6) підпункт 19.14 пункту 19 виключити. У зв’язку з цим підпункти 19.15-19.18 вважати відповідно підпунктами 19.14-19.17;

7) пункт 24 доповнити новим підпунктом 24.8 такого змісту:

«24.8 Наявність у центрі трансплантації кісткового мозку палат захисної ізоляції пацієнтів

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н - відсутні або наявні в недостатній кількості (відповідно до розрахункової потреби);

В - наявні в достатній кількості (відповідно до розрахункової потреби).»;

8) підпункт 27.10 пункту 27 викласти у такій редакції:

«27.10. Дотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом відповідно до Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2019 року № 287, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 року за № 408/33379.

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н - вимоги не дотримуються;

В - вимоги дотримуються.».

3. Пункт 1.3 розділу 1 Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2012 року № 55, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 року за № 248/20561, викласти у такій редакції:

«1.3. Заходи профілактики інфекцій та інфекційного контролю здійснюються відповідно до Порядку впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614, Інструкції з впровадження покращення гігієни рук в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614, Порядку профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги, в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614, Порядку здійснення епідеміологічного нагляду та ведення обліку інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614, Інструкції з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614, Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2020 року № 1777, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1110/35393.»

4. Форму первинної облікової документації № 008/о «Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, викласти у такій редакції:

«ЖУРНАЛ

запису оперативних втручань у стаціонарі

Форма первинної облікової документації № 008/о».

5. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 008/о «Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 665/20978, викласти у такій редакції:

«

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

від 14 лютого 2012 року № 110

(в редакції наказу

Міністерства охорони

здоров’я України

03 серпня 2021 року № 1614)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 008/о «Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 008/о «Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі» (далі - форма № 008/о).

2. У формі № 008/о реєструються всі оперативні втручання, які проведені в стаціонарі.

3. На кожне оперативне втручання відводиться окремий листок, у якому вказуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) хворого (пункт 1), прізвище та ім’я хірурга (пункт 2), анестезіолога (пункт 3), діагноз до операції (пункт 4), вид анестезії, що застосовувалась (пункт 5), діагноз після операції (пункт 6), а також зазначаються номер медичної карти стаціонарного хворого (пункт 7), прізвища та імена асистентів (пункт 8) прізвище та ім’я сестри медичної операційної (пункт 9), прізвище та ім’я сестри медичної - анестезиста (пункт 10), виконання контрольного списку дій щодо безпеки в операційній (пункт 11) та опис операції (пункт 12).

4. У пункті 11 форми 008/о підпункти 11.1., 11.2. та 11.3. заповнюються у послідовності, що відповідає послідовності проведення оперативного втручання: до початку анестезії, до розрізу шкіри та до того, як пацієнт покине операційну. Медичною сестрою-анестезистом усно перевіряється та послідовно підтверджується виконання кожного із підпунктів, перш ніж операційна бригада переходить до наступних дій.

Підтвердження виконання підпунктів відмічається позначками «» або «+», якщо підпункт не виконано - позначка не ставиться.

5. Підпункт 11.1 заповнюється за обов’язкової присутності щонайменше анестезіолога:

1) у підпункті 11.1.1 відмічається «так», якщо місце оперативного втручання марковане, або «не застосовується», якщо оперативне втручання не потребує маркування місця первинного розрізу шкіри;

2) у підпункті 11.1.2 відмічається «так», якщо анестезіолог усно підтвердив проведення формальної інспекції необхідних протягом операції обладнання для проведення анестезії, дихального контуру та медичних виробів (включно з лікарськими засобами, які використовуються для надання невідкладної медичної допомоги). У випадку, якщо підпункт не виконано, переходити до наступних дій забороняється;

3) у підпункті 11.1.3 відмічається «так», якщо пульсоксиметр, капнограф, ЕКГ-електроди, манжетка тонометра та температурні датчики зафіксовані на пацієнтові і правильно функціонують. Дані вимірювань пульсоксиметра (ступінь насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем, частота пульсу та плетизмограма), капнографа (парціальний тиск CO2 в кінці видиху пацієнта (EtCO2) та частота дихання, за умови проведення загальної анестезії чи глибокої седації), ЕКГ-монітора (відображення електричної активності серця в режимі реально часу у кількох суміжних відведеннях), тонометра (велична артеріального тиску в мм рт. ст., що виміряна неінвазивно (інвазивно при наявності показів для цього), температурних датчиків (температура ядра тіла) виведені на монітор, який візуально доступний анестезіологу і сестрі медичній-анестезисту, а також ввімкнена звукова система оповіщення щодо досягнення критичних показників. У випадку, якщо цей підпункт не виконано, переходити до наступних дій забороняється;

4) у підпункті 11.1.4 уточняється наявність у пацієнта алергії, ознак, які дозволяють запідозрити наявність складних дихальних шляхів, тяжкої інтубації або ризику аспірації, ризику крововтрати більше 500 мл (більше 7 мл/кг у дітей). У разі їх відсутності відмічається «ні», у разі наявності відмічається «так».

У разі якщо у пацієнта наявні ознаки складних дихальних шляхів, тяжкої інтубації або ризику аспірації, але анестезіолог не підтвердив наявність всього необхідного обладнання та/або лікарських засобів для надання медичної допомоги в разі настання критичних/невідкладних станів з боку дихальної системи, переходити до наступних дій забороняється.

У разі, якщо у пацієнта наявний ризик крововтрати більше 500 мл для дорослих або більше 7 мл/кг для дітей, але анестезіолог не підтвердив наявності всього необхідного для надання медичної допомоги в разі крововтрати, переходити до наступних дій забороняється.

6. Підпункт 11.2 заповнюється за обов’язкової присутності щонайменше хірурга, сестри медичної операційної, сестри медичної - анестезиста та анестезіолога:

1) у підпункті 11.2.1 підтверджується, що всі члени операційної бригади представилися по імені і назвали свою роль, або що всі члени операційної бригади знайомі і знають ролі кожного члена бригади. У разі невиконання цього підпункту, переходити до наступних дій забороняється;

2) у підпункті 11.2.2 відмічається про підтвердження процедури і місця, де буде проведено розріз. У разі невиконання цього підпункту, переходити до наступних дій забороняється;

3) у підпункті 11.2.3 відмічається «так», якщо антибактеріальний лікарський засіб з метою профілактики було введено пацієнту за 60 хвилин, які передували оперативному втручанню або, якщо пацієнту було введено ванкоміцин, за дві години, які передували оперативному втручанню. У разі якщо антибіотикопрофілактику було проведено більше ніж за 60 хвилин до первинного розрізу (двох годин для ванкоміцину), переходити до оперативного втручання заборонено до повторного введення антибіотика.

Відмічається «не застосовується», якщо під час оперативного втручання відсутнє проникнення у колонізовану нормальною мікрофлорою частину тіла або порожнину при запланованих та контрольованих умовах (хірургічна рана відповідає визначенню чистої);

4) у підпункті 11.2.4 відмічається про обговорення очікуваних критичних подій під час операції зі сторони хірурга, зі сторони анестезіолога, зі сторони сестер медичних операційних та можливого реагування на них. За відсутності у операційної бригади готовності реагувати на критичні події та надати весь комплекс допомоги пацієнту в разі їх виникнення переходити до наступних дій забороняється;

5) у підпункті 11.2.5 відмічається «так» у разі забезпечення візуалізації необхідних для проведення оперативного втручання зображень та відсутності будь-яких зауважень до її якості. У разі відсутності необхідної візуалізації зображень, переходити до наступних дій забороняється. Відмічається «не застосовується», якщо проведення оперативного втручання не потребує візуалізації зображень.

7. Підпункт 11.3 заповнюється за обов’язкової присутності щонайменше хірурга, сестри медичної операційної, сестри медичної - анестезиста та анестезіолога:

1) у підпункті 11.3.1 відмічається виконаним або невиконаним щодо проведення хірургом/сестрою медичною операційною уточнення назви проведеної процедури/операції, підрахунку інст-рументів, тампонів, голок та інших медичних виробів, перевірки правильності маркування біологічних зразків, фіксації усно або письмово наявності проблем із обладнанням, що потребують усунення. У разі невиконання підрахунку інструментів, тампонів, голок та інших медичних виробів, фіксації усно або письмово наявності проблем із обладнанням, що потребують усунення, переходити до наступних дій забороняється;

2) у підпункті 11.3.2 відмічається виконаним або невиконаним щодо узгодження хірургом та анестезіологом плану післяопераційного ведення і реабілітації пацієнта, включно з діями, які необхідно виконати в операційній до переведення пацієнта в післяопераційне відділення/палату. У разі невиконання цього підпункту операційній бригаді покидати операційну заборонено.

8. Пункт 11 форми 008/о не заповнюється, в разі якщо оперативне втручання є невідкладним (виконується для врятування життя пацієнта, без попередньої підготовки).

9. У пункті 12 надається детальний опис ходу операції, де вказуються вид знеболення, доза наркотичного препарату, відмічається тривалість операції, стан хворого під час оперативного втручання, а також вказуються лікувальні заходи, які проводились в період проведення оперативного втручання (ін’єкції препаратів, інсуфляція кисню тощо).

10. Пункти 1-9 та 12 форми № 008/о заповнюється лікарями-хірургами розбірливим почерком. Після завершення оперативного втручання форма № 008/о обов’язково завіряється підписом лікаря, який проводив операцію.

11. Пункти 10 та 11 форми № 008/о заповнюється сестрою медичною - анестезистом до початку оперативного втручання та після його завершення. Після завершення оперативного втручання інформація заповнена у пункті 11 форми № 008/о обов’язково завіряється підписом сестри медичної - -анестезиста, яка заповнювала цю форму.

12. Форма № 008/о заповнюється для кожного оперативного втручання окремо.

13. Форма № 008/о має бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я (за наявності).

14. У разі ведення форми № 008/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

15. Термін зберігання форми № 008/о - 50 років.».

6. У Стандарті інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2019 року № 287, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 року за № 408/33379:

1) у розділі II:

у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«створення відділу з інфекційного контролю (далі - ВІК);»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Організація ІК ТБ у закладах, що надають допомогу хворим на туберкульоз, покладається на керівника ВІК. ВІК створюється відповідно до Положення про відділ з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я та установи/закладу надання соціальних послуг / соціального захисту населення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614. Посадові інструкції працівників затверджуються керівником закладу.»;

абзаци десятий-шістнадцятий виключити. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий-дев’яностий вважати відповідно абзацами десятим - вісімдесят третім;

речення третє абзацу двадцять шостого виключити;

речення друге абзацу двадцять дев’ятого викласти в такій редакції:

«Дозволяється застосовувати когортну ізоляцію не більше двох пацієнтів в одній палаті за умови підтвердження ідентичного профілю резистентності до протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду за допомогою молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу.»;

у абзаці тридцять третьому слова «таких процедур» замінити словами «проведення аерозольгенеруючих процедур, таких як»;

у абзаці сороковому слово «підвищеним» замінити словом «високим»;

у абзаці сорок першому слова «місці з посиленою вентиляцією» замінити словами «окремому приміщенні (рекомендовано в приміщенні з негативним тиском)»;

абзац сорок другий доповнити новим реченням такого змісту:

«Медичні працівники повинні використовувати респіратори.»;

у абзаці сорок четвертому слова «та інших пристроїв знезаражування повітря», «сертифікованих» виключити;

у абзаці сорок п’ятому слова «бактеріальних фільтрів» замінити словами «фільтрів, спеціальних режимів дезінфекції після проведення процедур»;

абзац сорок восьмий після слів «його треба виписати» доповнити словами «для продовження лікування»;

абзац сорок восьмий доповнити новим реченням такого змісту:

«З цією метою на рівні регіону розробляється та затверджується маршрут пацієнта із захворюванням на туберкульоз.»;

абзац п’ятдесят третій після слів «перебування у приміщенні» доповнити словами «поза межами палати»;

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. З огляду на поширення туберкульозної інфекції через інфекційний аерозоль, індивідуальний захист органів дихання має мінімізувати проникнення до дихальних шляхів часточок, що можуть містити інфекційний агент. Це забезпечується використанням респіраторів класу захисту FFP2 і FFP3.»;

у абзаці четвертому після слів «контагіозним хворим» доповнити словами «або хворим з підозрою на туберкульоз»;

у абзаці п’ятому слово «КІК» замінити словом «ВІК»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Для правильного вибору розміру індивідуального респіратора і правильного його надягання перед першим застосуванням необхідно провести якісний або кількісний тест на щільність прилягання респіратора до обличчя («фіт-тест»). Надалі «фіт-тести» проводяться не рідше одного разу на рік, а також у разі переходу на інший вид респіратора та зміни анатомії обличчя (шрами, косметична хірургія, зміна маси тіла тощо). Під час підбору і користування респіратором не допускається носіння працівником бороди. Методику проведення якісного «фіт-тесту» наведено в додатку 4 до цього Стандарту.»;

в абзаці восьмому слова «(медична сестра)» замінити словами «(наприклад, сестра медична стаціонару)»;

2) пункт 1 розділу V викласти в такій редакції:

«1. Моніторинг заходів ІК ТБ в ЗОЗ проводиться ВІК постійно, фахівцями територіальних закладів громадського здоров’я відповідно до адміністративно-територіальної належності не рідше одного разу на рік і фахівцями державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» не рідше одного разу на два роки (обласні та Київський міський протитуберкульозні заклади охорони здоров’я).»;

3) у додатках до Стандарту:

додатки 2, 3 виключити, у зв’язку з цим додатки 4-6 вважати відповідно додатками 2-4;

додаток 2 викласти в такій редакції:

«

Додаток 2

до Стандарту інфекційного контролю

для закладів охорони здоров’я,

що надають допомогу хворим

на туберкульоз

(пункт 2 розділу II)

ЗАХОДИ

інфекційного контролю під час збору мокротиння

1. Необхідність у зборі мокротиння постійно виникає у закладах, що надають первинну медичну допомогу, стаціонарних відділеннях пульмонологічного профілю і протитуберкульозних закладах. У кожному такому закладі з урахуванням місцевої специфіки має бути розроблено положення (наказ, протокол) про умови і правила збору мокротиння, в якому призначаються відповідальні особи, визначається місце й інженерні вимоги до устаткування, що використовується, регламентується забезпечення витратними матеріалами, визначаються обов’язки персоналу та хворих, детально описується методика якісного та безпечного здійснення збору мокротиння і визначається процедура контролю виконання.

2. Стандартна операційна процедура збору мокротиння:

1) призначається відповідальна особа за збір мокротиння в закладі;

2) збір мокротиння всередині закладу здійснюється у спеціальному приміщенні (пункт збору мокротиння). Приміщення необхідно розділити скляною перегородкою (або облаштувати вікно в перегородці) на дві частини: для збирання мокротиння та для медичного персоналу, який контролює цей процес. Оптимально збирати мокротиння у спеціальних кабінах, обладнаних механічною вентиляцією, що забезпечує кратність повітрообміну по витяжці не менше 20. Викид повітря, що видаляється, організовується таким чином, щоб уникнути потрапляння інфекційного аерозолю назад в приміщення. У пункті збору мокротиння обов’язково встановлюється екранований та відкритий УФ-опромінювачі;

3) за неможливості облаштувати приміщення для збору мокротиння відповідно до зазначених вимог альтернативою є збір мокротиння на відкритому повітрі. Такий варіант є також найбільш доцільним, якщо збір мокротиння не є рутинною діагностичною процедурою в закладі (наприклад, спеціалізовані амбулаторні та стаціонарні заклади іншого, ніж пульмонологічний, профілю);

4) всі процедури, пов’язані з індукуванням кашлю, слід проводити у спеціальних кабінах або відведених для цього приміщеннях із негативним тиском. Пацієнти повинні залишатися в кабінах або приміщеннях до припинення виділення мокротиння і кашлю. Входити до кабіни або приміщення персоналу та іншим хворим дозволяється лише після завершення знезараження контамінованого повітря шляхом бактерицидного УФ-опромінення при роботі відкритого УФ опромінювача;

5) якщо пацієнт збирає мокротиння вдома, відповідальна особа має пояснити всі ризики цієї процедури та рекомендувати, щоб збір мокротиння проходив на відкритому повітрі або в окремому приміщенні перед відкритим вікном, без присутності інших людей;

6) у разі якщо мокротиння необхідно зібрати у пацієнта, який перебуває у тяжкому стані, треба попросити людей, не задіяних у процесі, вийти з приміщення. Збір мокротиння проводити за ввімкненого УФ-випромінювача екранованого типу при закритих дверях. Після збору мокротиння необхідно провітрити приміщення. Медичний працівник під час збору мокротиння повинен надягати респіратор класу захисту FFP3, халат захисний (за необхідності) та медичні рукавички;

7) якщо збір мокротиння проводиться в кімнаті збору мокротиння, медичному працівникові слід вийти з кабінету, де пацієнт відкашлює мокроту, і спостерігати за пацієнтом через скляну частину дверей.

Стандартна операційна процедура

«Збір мокротиння»

від __ / ________ / 20___ року

Посада

П. І. Б.

Підпис

Розробив

Погодив

Керівник ВІК

Підписав

Керівник ЗОЗ

Дата наступного перегляду: ___ / _________ / 20___ року»

Мета

Зниження ризику поширення інфекційного аерозолю в приміщеннях закладу та попередження інфікування медичного персоналу.

Виконавці

Відповідальна особа (сестра медична).

Місце проведення

Спеціально обладнана кімната або відкритий майданчик збору мокротиння.

Необхідне обладнання для спеціальної кімнати

УФ-опромінювач (відкритого та екранованого типу)

Нестерильні (оглядові) медичні рукавички

Респіратор класу захисту FFP3

Контейнер для збору мокротиння

Журнал реєстрації

Послідовність дій

1. Медичний працівник одягає респіратор та медичні рукавички.

2. Пацієнт заходить до кімнати і отримує контейнер для збору мокротиння.

3. Медичний працівник проводить роз’яснення щодо необхідних дій для якісного збору мокротиння; глибоко вдихнути і затримати дихання на 5 секунд; повільно видихнути; знову глибоко вдихнути та сильно відкашлятися поки в ротову порожнину не надійде мокротиння; сплюнути мокротиння в контейнер; повторювати вищеперераховані дії доти, доки в контейнері не буде 5 мл рідини; щільно закрити контейнер та віддати медичному працівнику; провести обробку рук у разі їх забруднення мокротинням.

4. Процедура проводиться за закритими дверима (медичний працівник виходить із кабінки, в якій пацієнт відкашлює мокроту, і спостерігає за процесом через скляну частину дверей).

5. Після виходу пацієнта необхідно увімкнути відкритий УФ-опромінювач на визначений час* (екранований опромінювач має працювати безперервно).

6. Медичний працівник повинен зробити відповідний запис в журналі обліку та направити мокротиння до лабораторії.

У разі якщо мокротиння необхідно зібрати у пацієнта, який знаходиться у тяжкому стані, слід попросити вийти із кімнати/палати людей, які не задіяні в процесі. Збір мокротиння проводиться за ввімкненого УФ-опромінювача екранованого типу. Після закінчення процедури необхідно провітрити приміщення.

Якщо пацієнт збирає мокротиння вдома, відповідальна особа має пояснити всі ризики даної процедури та рекомендувати, аби збір мокротиння проходив на відкритому повітрі або в окремому приміщенні перед відчиненим вікном, без присутності інших людей.

Заборонено проводити процедуру індукції мокротиння у приміщеннях, не обладнаних механічною вентиляцією. За таких умов рекомендовано проводити процедуру на відкритому повітрі (спеціально відведеному майданчику).

*час роботи відкритого УФ опромінювача визначається за формулою: t (c) = 10000/р,

де

t (c) - час у секундах, потрібний для повної деконтамінації приміщення від МБТ;

10000 - доза (мкДж/см-2) бактерицидного ультрафіолетового опромінення з довжиною хвилі 254 нм,

яка забезпечує деконтамінацію 99 % МБТ, що знаходяться в приміщенні;

p - інтенсивність УФ випромінення на довжині хвилі 254 нм, що виміряна за допомогою УФ-радіометра в точці приміщення, яка є найбільш віддаленою від бактерицидної лампи.

Отриманий результат округлюється в більшу сторону до кількості хвилин.

Використання більшої кількості бактерицидних УФ-ламп дає змогу зменшити час дезінфекції приміщення.

».

відмітку додатка 3 викласти в такій редакції:

«

Додаток 3

до Стандарту інфекційного контролю

для закладів охорони здоров’я,

що надають допомогу хворим

на туберкульоз

(пункт 2 розділу II)

»;

додаток 4 викласти в такій редакції:

«

Додаток 4

до Стандарту інфекційного контролю

для закладів охорони здоров’я,

що надають допомогу хворим

на туберкульоз

(пункт 4 розділу II)

МЕТОДИКА

проведення якісного «фіт-тесту»

».

7. У Заходах та Засобах щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2020 року № 1777, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1110/35393:

1) у розділі І:

у пункті 4:

абзац третій викласти в такій редакції:

«аерозольгенеруючі процедури - процедури, при проведенні яких може утворюватися велика кількість дрібних часточок, які містять патогени, що збільшує ймовірність інфікування через контакт цих дрібних часточок із слизовими оболонками або шляхом їх вдиханням. До аерозольгенеруючих процедур відносяться такі процедури/маніпуляції, але не обмежуються ними: інтубація та екстубація трахеї, трахеотомія, трахеостомія та догляд за трахеостомою, аспіраційна санація трахео-бронхіального дерева, забір мокротиння, індукція мокротиння з використанням небулайзера та сольового розчину, бронхоскопія, мануальна штучна вентиляція легень з використанням самороздувного дихального мішка типу АМБУ, неінвазивна вентиляція легень з використанням режимів BiPAP, CPAP, високочастотна осциляторна вентиляція (HFOV), високопоточна назальна оксигенація (HFNO), інгаляційне введення ліків, дослідження функцій дихання, аутопсія та інші клінічні, хірургічні і лабораторні процедури, які можуть призводити до утворення дрібнодисперсного аерозолю (наприклад, використання операційної кісткової пилки, центрифуги, гастроскопу, аспіраційного обладнання);»

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«алогенна трансплантація (алотрансплантація) - вид трансплантації, при якому пересаджують орган чи тканину від однієї особи (донор) до іншої генетично відмінної особи (реципієнт) того самого виду;»;

після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим в такій редакції:

«антимікробна хіміопрофілактика (далі - хіміопрофілактика) - це практика використання антимікробних препаратів (антибактеріальні, противірусні, антипротозойні та протигрибкові препарати) з метою попередження розвитку інфекційного захворювання після контакту із інфекційним агентом, серед певних категорій населення протягом визначеного періоду часу, у випадку асимптоматичної чи повільної латентної інфекції, у разі подорожі до/з країн, в яких є високий ризик інфікування, перед проведенням оперативного втручання для запобігання розвитку інфекції області хірургічного втручання;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим-сороковим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«віспа мавп - рідкісне вірусне зоонозне природно-осередкове захворювання, що поширене у Центральній та Західній Африці та спричинюється вірусами родини поксвірусів, і за своїми клінічними проявами має подібність до натуральної віспи;»;

у абзаці одинадцятому слово «епілептичні» замінити словом «судомні»;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«колонізація інфекційними агентами (мікроорганізмами) - наявність мікроорганізмів на частинах тіла або всередині організму (шкіра, ротова та носова порожнина, шлунково-кишковий тракт, дихальні шляхи) людини без клінічних проявів захворювання;»;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

«респіраторна терапія - комплекс заходів, які спрямовані на підтримку та відновлення вентиляції і газообміну в легенях;»;

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

«хвороба Крейтцфельда-Якоба (далі - ХКЯ), також відома як підгостра спонгіоформна енцефалопатія - фатальне прогресуюче нейродегенеративне захворювання, що викликане специфічним інфекційним білковим агентом (пріоном);

абзац двадцять дев’ятий виключити. У зв’язку з цим абзаци тридцятий - сороковий вважати відповідно абзацами двадцять дев’ятим - тридцять дев’ятим;

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

«ВІК - відділ з інфекційного контролю;»;

абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:

«СОП - стандартна операційна процедура;»;

2) у розділі ІІ:

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Інфекційна хвороба - найвищий ступінь вираженості інфекційного процесу, що виник, як результат складної взаємодії між макроорганізмом, інфекційним агентом (мікроорганізмом), навколишнім середовищем та проявляється переважанням патологічних реакцій над пристосувальними з поєднаним порушенням гомеостазу. Характеристики інфекційного агента, які впливають на розвиток інфекційного захворювання: патогенність, вірулентність та антигенність, а також інфікуюча доза, шляхи інфікування. Спектр можливих результатів після взаємодії потенційного хазяїна та інфекційного агенту варіює від безсимптомного захворювання до тяжкої хвороби із летальним наслідком. Деякі особи схильні до тимчасової або хронічної колонізації (носійства), але не хворіють, інші ж можуть захворіти після багатьох років колонізації інфекційним агентом. Чинниками, які підвищують сприйнятливість організму до інфекцій, є: літній вік, відмова від вакцинації, деякі захворювання (ВІЛ/СНІД, онкологічні хвороби, цукровий діабет, вроджені імунодефіцити), стан після трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин, вживання певних груп лікарських засобів (антимікробні препарати, кортикостероїди, протипухлинні та імуномодулюючі препарати, засоби, що знижують кислотність шлунку), опромінення. Такі медичні пристрої як сечові катетери, ендотрахеальні та трахеостомічні трубки, імплантовані кардіовертери-дефібрилятори, ендопротези, металоконструкції, периферійні та центральні венозні і артеріальні катетери полегшують виникнення ІПНМД та можуть бути джерелом утворення біоплівок, які сприяють колонізації і здатні захищати мікроорганізми від проникнення антимікробних засобів.»;

друге речення пункту 8 викласти в такій редакції:

«ЗІЗ, навіть при правильному використанні, можуть відігравати роль в процесі інфікування пацієнтів (опосередковане інфікування).»;

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Інфікування крапельним шляхом, фізично, є формою контактного інфікування і деякі інфекційні агенти, які передаються крапельним шляхом, також можуть передаватися шляхом прямого або опосередкованого контакту. Однак, на відміну від контактного інфікування, контаміновані інфекційним агентом краплі з дихальних шляхів інфікують потенційного хазяїна лише у випадку потрапляння на сприйнятливі слизові оболонки. При цьому відстань між особами має бути незначною, а убезпечитися можна шляхом захисту обличчя. Хворий генерує респіраторні краплі під час кашлю, чхання та розмови або під час таких процедур як ендотрахеальна інтубація, відсмоктування слизу, індукція кашлю за допомогою фізіотерапевтичних методів та під час серцево-легеневої реанімації. Дослідження показали, що слизові оболонки носа і кон’юнктива (рідше слизова ротової порожнини) - основні вхідні ворота для вірусів респіраторної групи. Максимальна відстань між людьми, яка достатня для передавання інфекційного агента через краплі не визначена. Вона залежить від швидкості і механізму виходу крапель, їхньої щільності, наявності перешкод, чинників навколишнього середовища, таких як температура, вологість, напрям та сила руху повітря, інсоляція, здатність патогену підтримувати свою вірулентність на відстані. В приміщеннях рекомендовано надягати ЗІЗ обличчя до входу в палату пацієнта, особливо коли існує ймовірність інфікування високовірулентним інфекційним агентом.»;

3) у розділі ІІІ:

перше речення абзацу другого пункту 3 викласти в такій редакції:

«Профілактика інфікування має засновуватися на використанні контактних заходів захисту при контактах з пацієнтами з діареєю, точній ідентифікації хворих, контактних осіб, та носіїв інфекційних агентів, заходах з охорони внутрішнього середовища ЗОЗ або ЗСЗ (наприклад, ретельне прибирання кімнат/палат) і постійній гігієні рук.»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Незважаючи на те, що назва деяких МРМО говорить про резистентність лише до одного препарату (наприклад, МРЗС або ВРЕ), такі мікроорганізми зазвичай стійкі практично до всіх доступних АМП (ця особливість і визначає важливість таких мікроорганізмів для госпітальної епідеміології). До групи МРМО, які мають особливе значення для госпітальної епідеміології, відносяться:

1) інфекційні агенти надзвичайного рівня загрози: карбапенем-резистентний Acinetobacter, Candida auris, Clostridioides difficile, карбапенем-резистентні Enterobacteriaceae, антибіотикорезистентна Neisseria gonorrhoeae;

2) інфекційні агенти високого рівня загрози: антибіотикорезистентний Campylobacter, резистентна до протигрибкових лікарських засобів Candida, Enterobacteriaceae продуценти бета-лактамаз розширеного спектру (далі - ПБЛРС), ванкоміцин-резистентні Enterococci, мультирезистентна Pseudomonas aeruginosa, мультирезистентна нетифоїдна Salmonella, антибіотикорезистентна Salmonella серотип Typhi, антибіотикорезистентна Shigella, метицилін-резистентний (MRSA), помірно чутливий до ванкоміцину (ПЧВЗС) та ванкоміцин-резистентний (ВРЗС) Staphylococcus aureus, мультирезистентний Streptococcus pneumoniae (МРСП), антибіотикорезистентна M. tuberculosis;

3) інфекційні агенти, що розглядаються, як можливі загрози: еритроміцин-резистентний Streptococcus групи A, кліндаміцин- резистентний Streptococcus групи B;

4) інфекційні агенти, ризик яких для госпітальної епідеміології досліджується: азол-резистентний Aspergillus fumigatus, антибіотикорезистентна Mycoplasma genitalium, антибіотикорезистентна Bordetella pertussis.»;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Пріонні захворювання у тварин включають скрепі у овець і кіз, губчасту енцефалопатію великої рогатої худоби («коров’ячий сказ», далі - КГЕ) і хронічну хворобу виснаження у оленів і лосів. Перший випадок КГЕ серед великої рогатої худоби у Великій Британії був пов’язаний зі споживанням інфікованого корму у вигляді м’ясо-кісткового борошна, який був виготовлений з туш інфікованих тварин.»;

пункт 22 викласти в такій редакції:

«22. До вірусних геморагічних гарячок (далі - ВГГ), що становлять найбільшу епідемічну небезпеку належать:

1) гарячки, що викликані вірусами Ебола та Марбург (Filoviridae);

2) гарячка Ласса (Arenaviridae);

3) гарячка долини Ріфт та Крим-Конго (Bunyaviridae);

4) гарячка денге та жовта гарячка (Flaviviridae).»;

номер пункту 20, який слідує за пунктом 22, замінити на 23, у зв’язку з цим пункти 23-24 вважати відповідно пунктами 24-25;

4) у розділі IV:

третє, четверте речення пункту 10 викласти в такій редакції:

«Крім того, серед госпіталізованих немовлят та дітей молодшого віку відзначається висока частота розвитку інфекційних хвороб, не характерних для загальної популяції, що пояснюється відсутністю набутого імунітету до цих інфекцій (внаслідок природньо перенесеної хвороби чи після вакцинації). Це призводить до розповсюдження інфекційних хвороб з крапельним шляхом інфікування серед пацієнтів педіатричних стаціонарів, особливо в період сезонних епідемій (наприклад, кашлюк, респіраторні вірусні інфекції, в тому числі викликані РСВ, вірусами грипу, парагрипу, метапневмовірусом, аденовірусом, вірусом кору, вірусом вітряної віспи, ротавірусом).»;

пункт 22 викласти в такій редакції:

«22. Інфекційні хвороби, щодо яких мають бути впроваджені заходи ПІІК в ЗСЗ, включають:

1) туберкульоз;

2) короста;

3) респіраторні вірусні інфекції;

4) грип;

5) менінгококова інфекція;

4) захворювання, що передаються через кров (наприклад, ВІЛ-інфекція, гепатити В і С, сифіліс);

5) кишкові інфекції (наприклад, гепатит А, норовірусна і ротавірусні інфекції).

Крім того, слід проводити скринінг (анкетування) щодо туберкульозу серед пацієнтів ЗСЗ та заохочувати їх до проведення вакцинації.»;

пункт 28 викласти в такій редакції:

«28. Потенційна небезпека передавання інфекційних агентів через біологічні препарати (кров, органи і тканини) є можливою, незважаючи на скринінг донорів.

Основні інфекції, стосовно яких має бути настороженість:

1) ВІЛ;

2) вірусні гепатити В і С;

3) цитомегаловірусна інфекція та Ебштейна-Барр-вірусна інфекція;

4) сифіліс;

5) туберкульоз (особливо при трансплантації легень);

6) токсоплазмоз (особливо при трансплантації серця);

7) лихоманка Західного Нілу;

8) стронгілоїдоз;

9) кокциоїдомікоз;

10) пріонові інфекційні хвороби (ХКЯ);

11) інфекційні хвороби, викликані бактеріями роду Clostridium;

12) малярія;

13) бабезіоз;

14) хвороба Шагаса (Trypanosma cruzi);

15) лімфоцитарний хоріоменінгіт;

16) сказ.

Крім того, при розробці заходів з ПІІК слід приділити увагу оцінці пацієнтів, як потенційних джерел інфекції (активація ендогенної мікрофлори).»;

5) пункт 5 розділу VI викласти в такій редакції:

«5. В підрозділах ЗОЗ/ЗСЗ, де співробітники не мають достатнього досвіду проведення серцево-легеневої реанімації або не можуть ефективно та безпечно проводити штучне дихання варто проводити лише компресії грудної клітини да дефібриляцію. Вентиляція методом рот-в-рот та використання кишенькової плівки-клапана не відповідає вимогам інфекційної безпеки.

В підрозділах ЗОЗ/ЗСЗ, де співробітники мають достатній досвід проведення серцево-легеневої реанімації варто проводити вентиляцію легень з допомогою лицевої маски з клапаном та дихального мішка типу АМБУ дворучним способом якомога коротший термін часу з наступною якнайшвидшою інтубацією трахеї.»;

6) пункт 9 розділу Х викласти в такій редакції:

«9. Противірусні лікарські засоби не рекомендовано використовувати рутинно з метою хіміо-профілактики поза межами локальних спалахів захворюваності на грип. Хіміопрофілактика грипу з використанням озельтамівіру (перорально) та занамівіру (інгаляційно) показана для таких груп:

1) дорослі та діти, віком три і більше місяців на тривалість періоду підвищеної захворюваності на грип у випадку наявності захворювань, при яких існує високий ризик виникнення ускладнень і тяжкого перебігу грипу, відповідно до пункту 4 розділу ІІ Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Україні 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (зі змінами) (далі - високий ризик розвитку ускладнень), та у разі, якщо вакцинація є протипоказаною, недоступною для цих осіб або передбачається її низька ефективність;

2) дорослі та діти віком три і більше місяців на тривалість періоду підвищеної захворюваності на грип у випадку наявності високого ризику розвитку ускладнень та у разі, якщо вакцинація є показаною для цих осіб або передбачається її висока ефективність, але вона не була вчасно проведена (короткотривала хіміопрофілактика у поєднанні з належним введенням інактивованої вакцини від грипу);

3) невакциновані дорослі, в тому числі медичні працівники, та діти віком три і більше місяців на тривалість періоду підвищеної захворюваності на грип, в разі наявності у них постійного тісного контакту з особами, які мають високий ризик розвитку ускладнень та мають протипоказання до вакцинації або вона недоступна і ці особи не можуть приймати противірусні препарати з метою хіміопрофілактики (короткотривала хіміопрофілактика);

4) дорослі та діти віком три і більше місяців на тривалість періоду підвищеної захворюваності на грип у випадку наявності високого ризику розвитку ускладнень та у разі, якщо вакцинація є протипоказаною, недоступною для цих осіб або передбачається її низька ефективність (передкон-тактна хіміопрофілактика);

5) дорослі та діти віком три і більше місяців, які мають високий ризик розвитку ускладнень і не мають симптомів захворювання після контакту з хворим на грип в родині, та у разі, якщо вакцинація є протипоказаною, недоступною для цих осіб або передбачається її низька ефективність (пост-контактна хіміопрофілактика);

6) дорослі та діти віком три і більше місяців, після контакту з хворими на грип, які не були вакциновані, та мають постійний тісний контакт в родині з особами, які мають високий ризик розвитку ускладнень (постконтактна хіміопрофілактика у поєднанні з належним введенням інактивованої вакцини від грипу).

Необхідно невідкладно провести лабораторне підтвердження грипу у пацієнтів, які отримували засоби для передконтактної/постконтактної профілактики та мають симптоми, для підтвердження діагнозу. Якщо діагноз підтверджено, слід призначити противірусні препарати з різним профілем ризику розвитку стійкості у терапевтичних дозах, якщо це не протипоказано.

Постконтактну профілактику необхідно почати не пізніше ніж через 48 годин після контакту з хворим на грип. Повна терапевтична доза противірусного лікарського засобу має бути надана пацієнтові за умови появи симптомів і показів до етіотропного лікування.

У випадках якщо пацієнт, визначений підпунктами 1-6 цього пункту, перебуває поза межами території, на якій триває спалах грипу, постконтактну хіміопрофілактику слід проводити протягом семи днів після останнього тісного контакту з хворим.

У пацієнтів, які перебувають постійно у ЗСЗ, хіміопрофілактику грипу необхідно проводити мінімум протягом 14 днів та закінчувати не раніше ніж через сім днів після початку симптомів у пацієнта, який захворів останнім.

Противірусна хіміопрофілактика має проводитись якнайшвидше всім пацієнтам, які мали контакт з хворим на грип під час перебування в ЗОЗ/ЗСЗ, навіть за відсутності клінічних ознак чи лабораторно підтвердженого грипу, незалежно від наявності/відсутності вакцинації від грипу, якщо немає протипоказань до її проведення.

Працівникам ЗОЗ/ЗСЗ, які отримали вакцинацію від грипу в період спалаху грипу, проводиться противірусна хіміопрофілактика протягом 14 днів після вакцинації.»;

7) у розділі ХІ:

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. До стандартних заходів захисту відносяться:

1) гігієна рук;

2) використання рукавичок в залежності від методів проведення догляду;

3) використання ХЗІА в залежності від методів проведення догляду;

4) респіраторна гігієна і етикет кашлю, використання масок в залежності від методів прове-дення догляду;

5) використання захисних окулярів або щитків в залежності від методів проведення догляду;

6) безпека при виконанні ін’єкцій;

7) використання чистого і безпечного обладнання та інструментарію для проведення догляду;

8) безпечне поводження з медичними відходами;

9) очищення та дезінфекція приміщень;

10) використання чистої і безпечної білизни.»;

пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. Для безпечного проведення ін’єкцій слід дотримуватися таких правил:

1) для виконання кожної окремої ін’єкції варто підготувати всі необхідні лікарські засоби та витратні матеріали у чистій зоні використовуючи асептичну техніку;

2) перед проколюванням необхідно протерти корок флакону серветкою, змоченою спиртовмісним антисептиком;

3) для виконання кожної окремої ін’єкції слід використовувати окрему одноразову стерильну голку та шприц (одна голка та один шприц для одного пацієнта), в тому числі ручки-ін’єктори з інсуліном чи адреналіном;

4) до та під час виконання ін’єкції уникати забруднення голки, шприца та лікарського засобу, а в разі забруднення негайно припинити процедуру;

5) за можливості, використовувати індивідуальну ємність (флакон, ампулу) з лікарським засобом для кожного окремого пацієнта;

6) отримання лікарського засобу з первинної упаковки (флакон, ампула) для одноразового чи багаторазового застосування має здійснюватися за допомогою нової голки та шприца, навіть за необхідності отримання додаткових доз препарату для одного пацієнта;

7) заборонено набирати дозу лікарського засобу з залишків кількох первинних упаковок (флакон, ампула), які залишились від попереднього пацієнта;

8) дотримуватися правил асептики протягом всієї процедури.»;

в підпункті 6 пункту 26 число «V» замінити числом «VІІІ»;

8) пункт 6 розділу ХІІ викласти в такій редакції:

«6. Ксенотрансплантація потребує використання суворої ізоляції у ПЗІП у випадку появи у реципієнта тяжкого інфекційного захворювання або виявлення у нього нового рекомбінантного мікроорганізму.

Інші види трансплантації не потребують рутинного використання ПЗІП.»;

9) по тексту Заходів:

слово «в-лактамаз» замінити словом «бета-лактамаз»;

10) по тексту Заходів та у додатках 1, 3, 4, 7, 8 до них слово «КІК» замінити словом «ВІК»;

11) у додатках до цих Заходів:

у позиції двісті дев’ять графи «Інфекційна хвороба/стан» таблиці «Вид і тривалість заходів захисту, що слід використовувати при окремих інфекційних хворобах та станах» додатку 1 слово «Rotavirus» замінити словом «Гастроентерити»;

додаток 5 викласти у такій редакції:

«

Додаток 5

до Заходів та Засобів

щодо попередження інфікування

при проведенні догляду за пацієнтами

(пункт 1 розділу V)

Підходи одягання і зняття ЗІЗ

ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ПРАВИЛА ОДЯГАННЯ ЗІЗ

Послідовність та правила зняття ЗІЗ (варіант 1)

Послідовність та правила зняття ЗІЗ (варіант 2)

».

8. У розділі VII Порядку проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 квітня 2019 року № 954, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 травня 2019 року за № 519/33490:

1) пункт 17 виключити. У зв’язку з цим пункти 18-23 вважати відповідно пунктами 17-22;

2) пункт 18 виключити. У зв’язку з цим пункти 19-22 вважати відповідно пунктами 18-21.

9. У пункті 14 Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 640/6928:

1) в позиції «Адміністрація» графу 12 «мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу» викласти в такій редакції:

«При проведенні попереднього медогляду»;

2) в позиції «Медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал)» графу 12 «мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу» викласти в такій редакції:

«При проведенні попереднього медогляду»;

3) в позиції «Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень» графу 12 «мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу» викласти в такій редакції:

«При проведенні попереднього медогляду».

Генеральний директор

Директорату громадського

здоров’я та профілактики

захворюваності

І. Руденко


Документи та файли

Сигнальний документ — f511628n886.docx
Сигнальний документ — f511628n887.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.10.2021 — 2021 р., № 82, стор. 553, стаття 5310, код акта 107774/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 16. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.03.2021 № 407 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.03.2021 № 408 "Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії". МОЗ України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 26.02.2021 № 353 "Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". МОЗ України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 344 "Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -