<<
>>

НАКАЗ 01.06.2009 N 370 "Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги". МОЗ України. 2009

Документ актуальний на 09.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

01.06.2009 N 370

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2009 р.

за N 863/16879

Про єдину систему надання

екстреної медичної допомоги

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 234 ( z0920-12 ) від 03.04.2012 }

З метою забезпечення доступності, своєчасності та підвищення

якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню

України, зниження рівня інвалідності та смертності у разі нещасних

випадків, травм та отруєння, гострих порушень життєвих функцій

людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань, зменшення

економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою

непрацездатністю, збереження здоров'я, врегулювання питань щодо

єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню

України, удосконалення служби екстреної медичної допомоги та

відповідно до статті 37 Основ законодавства України про охорону

здоров'я ( 2801-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від

05.11.2007 N 1290 ( 1290-2007-п ) "Про затвердження Державної

програми створення єдиної системи надання екстреної медичної

допомоги на період до 2010 року" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Положення про єдину систему надання екстреної

(невідкладної) медичної допомоги (додається).

1.2. Положення про відділення невідкладної (екстреної)

медичної допомоги лікарні (додається) ( z0864-09 ).

1.3. Правила виклику бригад швидкої медичної допомоги

(додаються) ( z0865-09 ).

1.4. Порядок госпіталізації пацієнтів бригадами швидкої

медичної допомоги у лікувально-профілактичні установи (додається)

( z0866-09 ).

1.5. Порядок дій медичного персоналу швидкої медичної

допомоги при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій

(масового ураження людей) (додається) ( z0867-09 ).

2.

Встановити з 01.01.2010 року норматив надання екстреної

медичної допомоги в межах 10-хвилинної транспортної доступності в

містах та 20-хвилинної транспортної доступності у сільській

місцевості з урахуванням чисельності та густоти проживання

населення, стану транспортних магістралей, інтенсивності руху

транспорту.

3. Визначити Український науково-практичний центр екстреної

медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони

здоров'я України головною установою, що надає

організаційно-методичну допомогу та здійснює науковий супровід

заходів щодо створення та функціонування єдиної системи екстреної

медичної допомоги.

4. Покласти на територіальні центри екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф повноваження щодо розбудови,

функціонування та управління елементами єдиної системи екстреної

медичної допомоги на регіональному рівні.

5. Департаменту розвитку медичної допомоги подати в

установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України.

6. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Юрченка В.Д.

Міністр В.М.Князевич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України В.М.Матвійчук

Заступник Міністра України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи М.Болотських

Голова Державного комітету України

з питань регуляторної політики та

підприємництва О.Кужель

Заступник Міністра внутрішніх

справ України В.Мармазов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

01.06.2009 N 370

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2009 р.

за N 863/16879

ПОЛОЖЕННЯ

про єдину систему надання екстреної (невідкладної)

медичної допомоги

I. Загальні положення

1. Єдина система надання екстреної (невідкладної) медичної

допомоги (далі - Система) створюється з метою реалізації політики

держави щодо забезпечення вчасної та якісної медичної допомоги

кожній особі, яка перебуває в невідкладному стані.

2. Система функціонує за принципами: доступності і безоплатності медичної допомоги кожній фізичній

особі, яка перебуває у невідкладному стані; своєчасності і якості надання медичної допомоги; надання медичної допомоги як у повсякденних умовах, так і в

умовах надзвичайної ситуації; єдності медичної науки, освіти та практики, що забезпечує

динамічний розвиток і удосконалення Системи.

3. Система передбачає використання новітніх стандартизованих

медичних технологій, оптимізацію мережі лікувальних закладів, їх

реорганізацію на основі єдиних науково обґрунтованих

організаційних принципів та міжнародних стандартів надання

екстреної медичної допомоги з відповідним матеріально-технічним

забезпеченням, професійною підготовкою медичних працівників з

питань надання екстреної медичної допомоги, а також рятувальників

та інших фахівців, які беруть участь у ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій та не мають медичної освіти, працівників,

професійні обов'язки яких пов'язані з автомобільним, залізничним,

водним та повітряним транспортом.

4. Управління Системою полягає в контролі за виконанням

протоколів надання екстреної медичної допомоги постраждалим на

догоспітальному та госпітальному етапах, затверджених

Міністерством охорони здоров'я України, та забезпеченням умов для

своєчасності надання цієї допомоги.

II. Складові системи

1. Управління Системою

1.1. На центральному рівні - Український науково-практичний

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

1.2. На територіальному рівні - територіальні центри

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2. Догоспітальний етап

2.1. Служба швидкої медичної допомоги, функціональною

одиницею якої є бригада швидкої медичної допомоги;

2.2. Немедичний персонал системи - фахівці, що не мають

медичної освіти (працівники МВС, рятувальники та інші),

функціональні обов'язки яких передбачають надання першої допомоги.

3. Госпітальний етап

3.1. Багатопрофільні лікарні з цілодобовим режимом роботи, в

тому числі які мають у своєму складі відділення невідкладної

медичної допомоги;

3.2. Лікарні швидкої медичної допомоги;

3.3. Центри травми трьох рівнів.

{ Підпункт 3.4 пункту 3 розділу ІІ виключено на підставі

Наказу Міністерства охорони здоров'я N 234 ( z0920-12 ) від

03.04.2012 }

4. Спеціалісти Системи, їх підготовка та перепідготовка

4.1. Немедичний персонал - спеціальні центри підготовки;

4.2. Фельдшери, медичні сестри бригад швидкої медичної

допомоги - вищі навчальні медичні заклади I-II рівнів акредитації;

4.3. Лікарі зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" -

вищі навчальні медичні заклади III-IV рівнів акредитації.

5. Зв'язок та диспетчерська служба

5.1. Диспетчерська служба швидкої медичної допомоги.

6. Транспортні засоби (їх відповідність державним стандартам

та табелям оснащення).

6.1. Санітарний транспорт (автомобілі, гелікоптери, літаки).

7. Надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних

ситуаціях, медицина катастроф

7.1. Бригади постійної готовності першої черги (бригади

швидкої медичної допомоги);

7.2. Спеціалізовані бригади другої черги;

7.3. Мобільні польові бригади;

7.4. Мобільні загони;

7.5. Мобільні госпіталі;

7.6. Медичні заклади.

8. Медична облікова документація, облікова звітність,

статистичні форми.

9. Інформованність населення про роботу Системи та дії в

умовах надзвичайних ситуацій.

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М.П.Жданова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.10.2009 — 2009 р., № 73, стор. 37, стаття 2516

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 15. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 16. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -