Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 17.05.2005 N 188 "Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором". МОЗ України. 2005

Документ актуальний на 09.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

17.05.2005 N 188

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 липня 2005 р.

за N 811/11091

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 954 ( z0519-19 ) від 23.04.2019 }

Про затвердження Інструкції щодо організації

епідеміологічного нагляду за кором

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 213 ( z0544-11 ) від 14.04.2011 }

Відповідно до Закону України "Про захист населення від

інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) та згідно з Положенням про

Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим Указом

Президента України від 24.07.2000 N 918 ( 918/2000 ) (із змінами),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію щодо організації епідеміологічного нагляду за

кором (далі - Інструкція) (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,

начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської

міської державних адміністрацій, Головному управлінню охорони

здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної

адміністрації, головним державним санітарним лікарям Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного,

залізничного, повітряного транспорту:

2.1. Організувати виконання комплексу протиепідемічних

заходів для профілактики кору відповідно до цієї Інструкції.

2.2. Забезпечити облік та своєчасне обстеження всіх хворих на

кір, включаючи вірусологічні дослідження.

2.3. Забезпечити дотримання "холодового ланцюга" при

транспортуванні, зберіганні та використанні комбінованої вакцини

проти кору, паротиту, краснухи (далі - вакцини КПК) та проб для

вірусологічних досліджень.

2.4. Забезпечити високий рівень (97%) охоплення щепленнями

проти кору дітей згідно з календарем профілактичних щеплень. { Підпункт 2.4 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства охорони

здоров'я N 213 ( z0544-11 ) від 14.04.2011 }

2.5. Провести семінари з лікарями-інфекціоністами,

епідеміологами, педіатрами щодо виконання цього наказу в

лікувально-профілактичних і санітарно-епідеміологічних закладах

протягом 2005-2006 років.

3. Директору Інституту епідеміології та інфекційних хвороб

АМН України (Сельнікова О.П.), за згодою:

3.1. Здійснювати вхідний контроль за якістю вакцин, які

містять протикоровий компонент.

3.2. Проводити аналіз епідемічної ситуації з кору та

ефективності імунопрофілактики в країні.

3.3. Розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо

подальшого вдосконалення вакцинопрофілактики кору.

4. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної

станції МОЗ України (Некрасова Л.С.):

4.1. Здійснювати аналіз епідемічної ситуації з кору та

ефективності імунопрофілактики в країні.

4.2. Надавати організаційно-методичну допомогу обласним

санітарно-епідеміологічним станціям у здійсненні комплексу

протиепідемічних заходів щодо профілактики кору.

4.3. Узагальнювати звіти з регіонів щодо захворюваності на

кір та забезпечити подання звіту в Міністерство охорони здоров'я

України та Європейське регіональне бюро ВООЗ.

5. Заступнику директора Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України (Мухарська Л.М.):

5.1. Проводити моніторинг за виконанням програми ВООЗ з

ліквідації кору до 2007 року та сертифікації України як території,

на якій передача збудника буде перервана.

5.2. Забезпечити своєчасну закупівлю, зберігання та доставку

в регіони вакцини КПК з належним дотриманням "холодового ланцюга".

6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ УРСР від

28.04.86 N 259 "О мерах по совершенствованию профилактики кори" та

таким, що не застосовується на території України, наказ МОЗ СРСР

від 28.03.86 N 426 "О мерах по совершенствованию профилактики

кори".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Бережнова С.П.

Міністр М.Є.Поліщук

ПОГОДЖЕНО:

Академія медичних наук України

Віце-президент Ю.І.Кундієв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

17.05.2005 N 188

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 липня 2005 р.

за N 811/11091

ІНСТРУКЦІЯ

щодо організації епідеміологічного нагляду

за кором

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України

"Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) та

згідно з Положенням про Міністерство охорони здоров'я України,

затвердженим Указом Президента України від 24.07.2000 N 918

( 918/2000 ) (із змінами). Метою епідеміологічного нагляду за кором є подальше зниження

захворюваності та створення передумов для її ліквідації

(елімінації). Для ефективного проведення епідеміологічного нагляду

необхідна чітка взаємодія закладів охорони здоров'я, об'єднання

спеціалістів різного профілю - епідеміологів, інфекціоністів,

терапевтів, педіатрів, імунологів, вірусологів.

1.2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в

такому значенні: Клінічне визначення випадку захворювання на кір: - будь-який хворий з лихоманкою і генералізованою

плямисто-папульозною висипкою (не везикулярною) та з одним з таких

симптомів: кашлем, ринітом чи кон'юнктивітом; - будь-який хворий, у якого медичний працівник підозрює

захворювання на кір. Підтвердження діагнозу: - клінічно підтверджений випадок захворювання на кір -

випадок захворювання, що відповідає клінічному визначенню випадку

кору; - лабораторно підтверджений випадок захворювання на кір -

випадок захворювання, який відповідає клінічному визначенню

випадку кору, підтверджений результатами лабораторних досліджень

або епідеміологічно пов'язаний з лабораторно підтвердженим

випадком. Епідеміологічний зв'язок визначається у разі безпосереднього

контакту пацієнта з хворим, у якого захворювання підтверджене

лабораторно і висипка з'явилась за 7-18 днів до виникнення

захворювання у контактного. При спорадичній захворюваності лабораторно обстежуються всі

зареєстровані випадки захворювання на кір, при виникненні

спалахів - перші 3-5 випадків. Діагноз кору може бути відмінений у разі, якщо хворий був

обстежений клінічно, епідеміологічно і лабораторно та отримані

негативні результати обстеження. Спалах - декілька захворювань (3 і більше), які

епідеміологічно пов'язані між собою спільним джерелом чи фактором

передачі.

1.3. Епідеміологічний нагляд за кором включає збір інформації

щодо захворюваності, аналіз отриманої інформації і розробку на цій

основі планів профілактичних і протиепідемічних заходів.

2. Порядок забезпечення епідеміологічного нагляду

за кором у лікувально-профілактичних закладах

2.1. Виявлення хворих на кір та з підозрою на нього,

установлення діагнозу відповідно до клінічного визначення випадку

захворювання на кір, а також забезпечення реєстрації випадків

захворювання на кір в установленому порядку здійснюється

лікувально-профілактичними закладами.

2.2. На кожен виявлений випадок захворювання на кір, а також

при підозрі на це захворювання медичні працівники

лікувально-профілактичних закладів, а також ті, що займаються

приватною практикою, направляють протягом 12 годин Екстрене

повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре

професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (форма

N 058/о) ( za686-06 ), затверджене наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 10.01.2006 N 1 ( z0686-06 ), зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 08.06.2006 за N 686/12560, до

територіальної санітарно-епідеміологічної станції за місцем

проживання хворого. { Пункт 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства охорони

здоров'я N 213 ( z0544-11 ) від 14.04.2011 }

2.3. Кожен випадок захворювання на кір підлягає реєстрації та

обліку за місцем його виявлення у Журналі обліку інфекційних

захворювань (форма N 060/о) ( za687-06 ), затвердженому наказом

Міністерства охорони здоров'я України від 10.01.2006 N 1

( z0686-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

08.06.2006 за N 686/12560. { Пункт 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства охорони

здоров'я N 213 ( z0544-11 ) від 14.04.2011 }

2.4. У разі зміни діагнозу закладом охорони здоров'я про це

повідомляється не пізніше ніж протягом 12 годин заклад чи установа

державної санітарно-епідеміологічної служби, до яких надіслало

екстрене повідомлення.

2.5. Щомісяця забезпечується подання звітів щодо

захворюваності на кір до обласних санітарно-епідеміологічних

станцій, які, у свою чергу, подають інформацію до Центральної

санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України для подальшого

узагальнення та подання інформації до Всесвітньої організації

охорони здоров'я (додаток 1).

2.6. Готується щомісячна звітність щодо захворюваності на кір

згідно з формою ВООЗ (додаток 1) та направляється до

територіальної санітарно-епідеміологічної станції терміном до

15 числа кожного місяця.

2.7. Проводиться облік захворюваності на кір відповідно до

тяжкості клінічного перебігу, наявності ускладнень та летальних

випадків від кору.

2.8. Направляється повідомлення про летальні випадки від кору

до територіальної санітарно-епідеміологічної станції відповідно до

додатка 3.

2.9. Проводиться госпіталізація за клінічними чи

епідеміологічними показами. Обов'язковій госпіталізації підлягають хворі з тяжкими

клінічними формами; з дитячих установ з постійним перебуванням

дітей (дитячі будинки, школи-інтернати, лікувально-профілактичні

та оздоровчі заклади тощо); особи, що проживають у гуртожитках та

в незадовільних побутових умовах.

2.10. Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів

здійснюють забір крові для серологічного обстеження від усіх

хворих і з підозрою на кір, при спорадичній захворюваності та при

виникненні спалаху (перші 3-5 випадків) для лабораторного

підтвердження випадків захворювань на кір.

2.11. Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів

забезпечують доставку сироваток крові до вірусологічних

лабораторій обласних/міських санітарно-епідеміологічних станцій за

формою, затвердженою наказом МОЗ України від 30.12.2003 N 631

( v0631282-03 ) "Про створення лабораторної мережі з діагностики

кору, краснухи та епідемічного паротиту".

2.12. У разі виявлення хворого або спалаху на кір в

організованих колективах медичні працівники разом з

лікарем-епідеміологом територіальної санітарно-епідеміологічної

станції розробляють план протиепідемічних заходів та проводять

епідрозслідування, яке передбачає: - проведення санітарно-гігієнічних заходів; - максимально можливу ізоляцію групи (класу) від іншого

колективу на 21 день; - заборону приймання нещеплених осіб і осіб без довідки про

щеплення, про перенесене захворювання на кір на термін карантину; - установлення щоденного медичного нагляду за особами, які

знаходились протягом 21 дня у контакті з хворим на кір; - медогляд осіб, які перебували в контакті з хворим на кір,

установлення часу спілкування з хворим, а також імунний статус і

наявність захворювання на кір в анамнезі; - вакцинацію контактних осіб у віці від 12 місяців до

30 років, які не хворіли на кір, не щеплені проти кору (не мають

документально підтверджених відомостей про щеплення) не пізніше

72 годин з моменту виявлення першого хворого. Діти у віці від

12 місяців до 6 років підлягають щепленню вакциною КПК. Щепленню

моновакциною проти краснухи підлягають дівчата 15-річного віку, а

хлопці 15-річного віку - моновакциною проти паротиту.

2.13. Складання планів профілактичних щеплень та звітності

щодо їх виконання.

2.14. Своєчасне проведення планових профілактичних щеплень

здійснюється згідно з календарем профілактичних щеплень. { Пункт 2.14 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства охорони

здоров'я N 213 ( z0544-11 ) від 14.04.2011 }

2.15. Створення умов зберігання вакцинальних препаратів при

необхідному температурному режимі "холодовий ланцюг", поновлення

необхідного для цього холодового обладнання у разі його

непридатності у лікувально-профілактичних закладах.

3. Порядок забезпечення епідеміологічного нагляду

за кором у санітарно-епідеміологічних закладах

3.1. Реєстрація випадку кору чи підозри на це захворювання

здійснюється в Журналі обліку інфекційних захворювань (форма

N 060/о) ( za687-06 ), затвердженому наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 10.01.2006 N 1 ( z0686-06 ), на основі

Екстреного повідомлення про інфекційне захворювання, харчове,

гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (форма

N 058/о) ( za686-06 ), затвердженого наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 10.01.2006 N 1, зареєстрованим у Міністерстві

юстиції України 08.06.2006 за N 686/12560. { Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства охорони

здоров'я N 213 ( z0544-11 ) від 14.04.2011 }

3.2. Складання щомісячних звітів щодо захворюваності на кір

згідно з формою N 1 "Звіт про окремі інфекції і паразитарні

захворювання" (місячна) та формою N 2 "Звіт про окремі інфекції і

паразитарні захворювання" (річна), які затверджені наказом

Держкомстату України від 01.09.99 N 299 ( v0299202-99 ) (із

змінами).

3.3. Узагальнення територіальних щомісячних зведень щодо

захворюваності на кір, які надаються лікувально-профілактичними

закладами. Щомісячний звіт з узагальненими даними про

захворюваність на кір з регіонів згідно з формою ВООЗ (додаток 1)

подається до Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ

України до 15 числа кожного місяця, яка, у свою чергу, направляє

узагальнений звіт до МОЗ України та Європейського регіонального

бюро ВООЗ - до 25 числа кожного місяця.

3.4. Розроблення щорічних планів профілактичних щеплень

населення.

3.5. Забезпечення нагляду за проведенням профілактичних

щеплень у лікувально-профілактичних закладах.

3.6. Проведення епідеміологічного розслідування у вогнищах

кору. Епідеміологічне розслідування кожного випадку захворювання на

кір і з підозрою захворювання на кір здійснюється лише при

спорадичній захворюваності. При середньому та високому рівнях захворюваності на кір

епідеміологічне розслідування проводиться лише в організованих

колективах з метою встановлення джерела інфекції, визначення

границь вогнища і виявлення контактних осіб.

3.7. Розслідування спалахів кору та складання планів

профілактичних та протиепідемічних заходів щодо їх локалізації.

Повідомлення про спалах кору (додаток 2) подається до МОЗ України

та Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України

міськими, обласними санітарно-епідеміологічними станціями протягом

24 годин після реєстрації 3 випадків захворювання, проміжні

повідомлення - при зростанні захворюваності до 15 та більше

випадків, заключне повідомлення - через 21 день після реєстрації

останнього випадку захворювання.

3.8. Направлення сироваток крові від хворих на кір та з

підозрою на це захворювання до регіональних лабораторій -

вірусологічних лабораторій Центральної санітарно-епідеміологічної

станції МОЗ України, Донецької та Одеської обласних

санітарно-епідеміологічних станцій. Регіональні лабораторії, у свою чергу, направляють до

Центральної лабораторії з діагностики кору позитивні зразки

сироваток та 5% сумнівних проб від числа досліджених сироваток

крові.

3.9. Вивчення та узагальнення результатів дослідження про

стан імунітету, які включають: - число осіб, обстежених серологічно з метою виявлення

наявності і напруженості імунітету проти кору (з указівкою віку

обстежених осіб); - число осіб, у яких за даними серологічного обстеження

імунітет до кору відсутній (з указівкою віку серонегативних осіб).

3.10. Проведення епідеміологічного аналізу захворюваності на

кір (за роками, місяцями, територіальними одиницями, віковими та

соціальними групами населення, вакцинованих, ревакцинованих,

нещеплених). Необхідно окремо виділяти випадки, які сталися на

інших територіях, та місцеві випадки захворювань на кір з

визначенням територій, вільних від інфекції, та територій, на які

було завезено інфекцію випадково, з поширенням та без наступного

поширення інфекції. Захворюваність аналізується як за поточний рік, так і в

динаміці за останні 5 років, що є необхідним для об'єктивної

оцінки епідемічної ситуації та подальшого її прогнозу. Важливо

визначити середньобагаторічний показник захворюваності за цей

період, що дає змогу виявити благополучні та неблагополучні

території. Окремому аналізу підлягає захворюваність у роки

періодичного або епідемічного підйому з установленням причин

активізації епідемічного процесу в ці роки.

3.11. Проведення розслідування кожного випадку летальності

від кору, зазначеного у повідомленні (додаток 3).

3.12. Проведення епідеміологічного аналізу спалахів кору (за

місяцями, роками, територіальними одиницями, віковими групами

населення, причинами виникнення).

3.13. Охоплення щепленнями проти кору (за роками,

територіальними одиницями, віковими та соціальними групами

населення).

3.14. Визначення стану імунітету проти кору (за роками,

територіальними одиницями, віковими групами населення).

3.15. Здійснення нагляду за умовами зберігання та

транспортування імунобіологічних препаратів.

4. Критерії якості епідеміологічного нагляду за кором:

------------------------------------------------------------------ |- відсоток районів, які подають щомісячні повні | > 95% | |звіти | | |-------------------------------------------------+--------------| |- відсоток районів, які подають звіти протягом | > 95% | |місяця за звітний період (показник своєчасності) | | |-------------------------------------------------+--------------| |- відсоток зареєстрованих випадків захворювань на| > 95% | |кір, для яких зібрані основні дані (вік, стан | | |щепленості, територія) | | |-------------------------------------------------+--------------| |- відсоток спалахів з лабораторно підтвердженим | > 95% | |діагнозом | | |-------------------------------------------------+--------------| |- своєчасність надання інформації щодо спалаху | 100% | |-------------------------------------------------+--------------| |- своєчасність локалізації спалаху | у межах | | |інкубаційного | | | періоду | |-------------------------------------------------+--------------| |- відсоток лабораторно обстежених випадків | 100% (при | |захворювань на кір | спорадичній | | | захворю- | | | ваності) | |-------------------------------------------------+--------------| |- відсоток лабораторно підтверджених випадків | > 80% | |захворювань на кір | | |-------------------------------------------------+--------------| |- рівень охоплення вакцинацією та ревакцинацією | > 95% | |проти кору (точні дані) | | |-------------------------------------------------+--------------| |- діюча система звітності про негативні наслідки | так чи ні | |після щеплень | | ------------------------------------------------------------------

5. Критерії оцінки ефективності епідеміологічного нагляду за

кором: - тенденція зниження рівня захворюваності і зниження його до

спорадичного рівня (поодинокі випадки без розповсюдження); - зміна вікової структури захворюваності, а також структури

на фоні загального зниження захворюваності; - подовження міжепідемічного періоду захворюваності; - зміна сезонного розподілу захворюваності; - зниження кількості вогнищ; - дотримання термінів подання оперативної інформації.

6. Головні критерії епідемічного благополуччя: - середній багаторічний показник захворюваності повинен бути

< 5,0 випадків на 100 тис. населення (у країні за період

1994-2003 рр. зареєстровано 12 випадків на 100 тис. населення); - кількість серонегативних осіб при плановому обстеженні

різних груп населення не повинна, за стандартами Європейського

регіонального бюро ВООЗ, перебільшувати 15% у віці до 5 років,

10% - 5-9 років та 5% - 10 і більше років.

7. Оцінка рівня захворюваності: - спорадична захворюваність - поодинокі випадки без

подальшого розповсюдження; - низький - < 5,0 на 100 тис. населення (у країні 2,25 на

100 тис. населення); - середній - 5,0 на 100 тис. населення;

- високий - > 10,0 на 100 тис. (у країні >18 на 100 тис.

населення). За даними критеріями виявляються проблемні території, де

першочерговим завданням є встановлення причин активізації

епідемічного процесу та застосування оперативних рішень для

поліпшення епідемічної ситуації.

Заступник директора

Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного

нагляду Л.М.Мухарська

Додаток 1

до пунктів 2.5, 2.6, 3.3

Інструкції щодо організації

епідеміологічного нагляду

за кором

ЩОМІСЯЧНИЙ ЗВІТ

щодо захворюваності на кір

---------------------------------------------------------------------------- |Область |Дата представлення |Відповідальна особа | | |звіту | | |-----------------------+-----------------------+--------------------------| | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Вікова група | |--------------------------------------------------------------------------| |Стан | < 1 |1-4 | 5-9 |10-14|15-19|20-29|30 +| вік |усього| |щепленості |року |років|років|років|років|років| |невідомо| | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |0 доз | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |1 доза | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |2 + дози | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |Невідома | | | | | | | | | | |кількість щеплень| | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |Кількість | | | | | | | | | | |лабораторно | | | | | | | | | | |підтверджених | | | | | | | | | | |випадків | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |Кількість | | | | | | | | | | |госпіталізованих | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |Кількість | | | | | | | | | | |померлих | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------

_____________________

(підпис виконавця)

Заступник директора

Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного

нагляду Л.М.Мухарська

Додаток 2

до пункту 3.7

Інструкції щодо організації

епідеміологічного нагляду

за кором

ПОВІДОМЛЕННЯ

про спалах кору

1. Місце виникнення спалаху (область, місто, район, село).

2. Перелік вогнищ спалаху: у побуті, організованому колективі

(назва закладу чи установи).

3. Дата першого захворювання, другого, третього та наступних.

4. Дата закінчення спалаху (за датою останнього виявленого

хворого).

5. Діагноз попередній.

6. Діагноз остаточний (дата лабораторно підтвердженого

етіологічного фактора).

7. Число хворих (усього)

8. Стан щепленості хворих:

----------------------------------------------------------------------- |Кількість доз| < 1|1-4 |5-9 |10-14|15-19|20-29|30 +| Вік |Усього| | |року|років|років|років|років|років| |невідомо| доз | |-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |О доз | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |1 доза | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |2 + дози | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+------| |Невідома | | | | | | | | | | |кількість | | | | | | | | | | |щеплень | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------

9. Госпіталізовано.

10. Померло.

11. Форми перебігу хвороби (легка - з них щеплених згідно з

віком; середньої тяжкості - з них щеплених згідно з віком; тяжка -

з них щеплених згідно з віком).

12. Кількість хворих з лабораторно підтвердженим діагнозом.

13. Завезення інфекції (так, ні, нема даних).

14. Причини та обставини, що сприяли виникненню спалаху:

відсутність імунітету проти кору у хворого та контактних осіб,

указати їх вакцинальний стан, зв'язок з місцевими випадками кору

або завізними.

15. Заходи, які здійснені обласними, районними установами

охорони здоров'я з локалізації і ліквідації спалахів.

16. Усього обстежено контактних.

16.1. З них дітей до 15 років.

17. Проведено екстрену вакцинацію контактних (кількість осіб)

згідно з установленим імунним статусом (кількість осіб

вакцинованих, ревакцинованих).

18. Виписано із стаціонару, усього.

18.1. З них дітей до 15 років.

Заступник директора

Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного

нагляду Л.М.Мухарська

Додаток 3

до пунктів 2.8, 3.11

Інструкції щодо організації

епідеміологічного нагляду

за кором

ПОВІДОМЛЕННЯ

про летальні випадки від кору

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Області| Прізвище,| Вік |Місто/|Професія| ДАТИ | Остаточний | |з/п| |ім'я та по| | село | | | діагноз, | | | | батькові | | | |-------------------------------------------------------| у т.ч. | | | | | | | | щеп- |захво- |звер-|поперед-|госпіта-| устано-|смерті| клінічний та| | | | | | | | лення |рювання|нення| нього |лізації | влення | | паталого- | | | | | | | | проти | | |діагнозу| |діагнозу| | анатомічний,| | | | | | | | кору | | | | | | | лабораторно | | | | | | | |(W, RW)| | | | | | |підтверджений| |---+-------+----------+-----+------+--------+-------+-------+-----+--------+--------+--------+------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора

Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного

нагляду Л.М.Мухарська


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.08.2005 — 2005 р., № 31, том 2, стор. 515, стаття 1897, код акта 33270/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 17. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 18. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -