<<
>>

НАКАЗ N 252 від 20.10.99 "Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи". МОЗ України. 1999

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 252 від 20.10.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

5 листопада 1999 р.

за N 768/4061

Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для

отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 329 ( z0944-00 ) від 12.12.2000

N 144 ( z0681-11 ) від 15.03.2011

N 149 ( z0630-13 ) від 21.02.2013 }

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від

12.10.92 N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження Положення про

дозвільну систему" та від 07.09.93 N 706 ( 706-93-п ) "Про порядок

продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних

засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та

дратівної дії", а також з метою впорядкування видачі медичної

довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок видачі медичної довідки для отримання

дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи (додається). 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,

начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і

Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити дотримання

порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії)

на об'єкт дозвільної системи відповідно до вимог цього наказу.

{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони

здоров'я N 149 ( z0630-13 ) від 21.02.2013 }

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Поляченка Ю.В.

Міністр Р.В.Богатирьова

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України 20.10.99

N 252

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 1999 р.

за N 768/4061

Порядок видачі

медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на

об'єкт дозвільної системи

{ У тексті Порядку слова "суворої звітності" замінено словами

"суворого обліку"; у тексті Порядку посилання на додаток 3

замінено посиланням на додаток 2 згідно з Наказом

Міністерства охорони здоров'я N 144 ( z0681-11 )

від 15.03.2011 }

1. Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт

дозвільної системи (ф. N 127/о (облікова), додаток 1, далі -

медична довідка) є єдиним документом, що видається громадянину

лікувально-консультативною комісією після проведення медичного

огляду з метою вирішення питання про наявність або відсутність

медичних протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт

дозвільної системи відповідно до постанов Кабінету Міністрів

України від 12 жовтня 1992 р. N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження

Положення про дозвільну систему" та від 7 вересня 1993 р. N 706

( 706-93-п ) "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і

застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених

речовинами сльозоточивої та дратівної дії".

{ Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони

здоров'я N 149 ( z0630-13 ) від 21.02.2013 }

2. Знищення пошкоджених бланків медичних довідок проводиться

в присутності комісії, що утворюється керівником

лікувально-профілактичного закладу, та оформлюється відповідним

актом.

{ Пункт виключено на підставі Наказу Міністерства охорони

здоров'я N 144 ( z0681-11 ) від 15.03.2011 }

3. Перелік лікувально-профілактичних закладів, яким надане

право видачі медичної довідки (далі - лікувально-профілактичні

заклади), визначається наказами Міністерства охорони здоров'я

Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних,

Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. 4. Медичні обстеження з метою видачі медичної довідки

проводяться за рахунок замовників. 5. Питання про видачу медичної довідки вирішується

лікарсько-консультативною комісією, до складу якої входять: голова

комісії (лікар-терапевт), лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог,

лікар-офтальмолог. Перелік лабораторних та функціональних

обстежень включає в себе обов'язковий обсяг (загальний аналіз

крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й

полей зору), а також індивідуальні додаткові обстеження, що

призначаються лікарями - членами лікарсько-консультативної

комісії. При вирішенні питання про видачу медичної довідки

обов'язково враховуються результати обов'язкового профілактичного

наркологічного огляду громадянина, дані щодо перебування

громадянина на психіатричному обліку. 6. При вирішенні питання про отримання медичної довідки

громадянин має засвідчити свою особу (надати паспорт), подати

сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного

наркологічного огляду, довідку щодо перебування громадянина на

психіатричному обліку, 2 фотокартки розміром 3х4 см, документ, що

підтверджує оплату послуг, пов'язаних з видачею медичної довідки. Медична довідка без будь-якого з указаних вище документів не

видається. 7. При потребі комісія має право на залучення медичних

працівників, участь яких не передбачена переліком спеціалістів, що

входять до складу комісії. 8. Дані медичних обстежень заносяться лікарями

лікарсько-консультативної комісії до Медичної картки амбулаторного

хворого (ф. N 025/о). В цю картку обов'язково вклеюються

сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного

наркологічного огляду, довідка щодо перебування громадянина на

психіатричному обліку. При наявності в громадянина захворювань відповідно до

Переліку медичних протипоказань для отримання дозволу (ліцензії)

на об'єкт дозвільної системи (додаток 2) лікарсько-консультативна

комісія виносить висновок щодо наявності медичних протипоказань

для отримання дозволу (ліцензії) на конкретний об'єкт дозвільної

системи. При відсутності в громадянина захворювань відповідно до

вказаного Переліку лікарсько-консультативна комісія виносить

висновок щодо відсутності медичних протипоказань для отримання

дозволу (ліцензії) на конкретний об'єкт дозвільної системи. 9. Після проведення медичного огляду лікарсько-консультативна

комісія видає громадянину медичну довідку із зазначенням наявності

чи відсутності у нього медичних протипоказань для отримання

дозволу (ліцензії) на конкретний об'єкт дозвільної системи.

Максимальний термін дії медичної довідки визначається, виходячи з

даних лікарського огляду, а також терміну дії наданого

громадянином сертифіката про проходження обов'язкового

профілактичного наркологічного огляду (ф. N 140-0 (облікова), але

не може перевищувати трьох років. Медична довідка, що підписана членами й головою

лікарсько-консультативної комісії, засвідчується печаткою

лікувально-профілактичного закладу. 10. Громадянин має право отримати дублікат виданої медичної

довідки упродовж повного строку її дії. При цьому додаткові

медичні обстеження не проводяться, громадянин сплачує тільки

вартість бланку медичної довідки. 11. Лікарсько-консультативна комісія не проводить медичний

огляд: за наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або

загостренні хронічного неінфекційного захворювання; за наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в

заразному періоді; при перебуванні обстежуваної особи в стані сп'яніння

будь-якого походження. 12. Видача медичних карток, протоколів засідань

лікарсько-консультативної комісії на руки громадянам неприпустима.

Заповнені медичні документи зберігаються в архіві

лікувально-профілактичного закладу, що проводив медичний огляд,

протягом 25 календарних років. 13. Висновок лікарсько-консультативної комісії може бути

оскаржений громадянином у Міністерстві охорони здоров'я Автономної

Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської

та Севастопольської міських держадміністрацій або в судовому

порядку. 14. Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на

об'єкт дозвільної системи виготовляється відповідно до технічного

опису. { Порядок доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я N 149 ( z0630-13 ) від 21.02.2013 }

Додаток 1

до пункту 1 Порядку видачі медичної

довідки для отримання дозволу

(ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи

------------------------------------ |Код форми за ЗКУД --------------- | | --------------- | |Код форми за ЗКПО --------------- | | --------------- | ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- |Міністерство охорони | |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |здоров'я України | |Форма N 127/о (облікова) | |-------------------------| |Затверджена наказом МОЗ України | | | |------------- N --------- | | Найменування закладу | |------------- --------- | ---------------------------------------------------------------------

Серія ______ N __________

Медична довідка

для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи

1. Прізвище, ім'я та по батькові: ___________________________ 2. Дата народження: _________________________________________ 3. Адреса: __________________________________________________ 4. Медичний огляд проведено з метою вирішення питання про

наявність або відсутність медичних протипоказань для отримання

ліцензії (дозволу) на: __________________________________________________________________

(об'єкт дозвільної системи) __________________________________________________________________

5. Висновок лікарсько-консультативної комісії: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

6. Медична довідка дійсна до: _______________________________

Місце для Голова ЛКК ______________________ фотокартки розшифрувати

Члени ЛКК ______________________

розшифрувати

М.п. лікувально-профілактичного закладу Дата

{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони

здоров'я N 144 ( z0681-11 ) від 15.03.2011 }

Додаток 2

до пункту 9 Порядку видачі медичної

довідки для отримання дозволу

(ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи

Перелік медичних протипоказань

для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної

системи

1. Наркологічні протипоказання (відповідно до наданого

громадянином сертифіката про проходження обов'язкового

профілактичного наркологічного огляду, ф. N 140-0 (облікова).

2. Психіатричні протипоказання, а саме: 2.1. Громадянам, які страждають психічними захворюваннями й

визнані недієздатними в порядку, встановленому чинним

законодавством. 2.2. Громадянам, які страждають психічними захворюваннями й

скоїли суспільно небезпечні вчинки. 2.3. Громадянам, що за психічним станом схильні до агресії

або аутоагресії. 2.4. Громадянам, які страждають захворюваннями або

перебувають у такому стані, що супроводжуються недоумством. 2.5. Хворим на епілепсію чи інші психічні захворювання, що

супроводжуються епілептиформними нападами або їх еквівалентами. 2.6. Громадянам із соматично обумовленими порушеннями

психіки.

3. Важкі форми цукрового діабету, що супроводжуються

коматозними станами. 4. Граничні стани, що проявляються у вигляді

астено-невротичного синдрому, істерії, а також стани після

перенесених захворювань нервової системи, що супроводжуються

помірними парезами, паралічами, порушеннями координації рухів. 5. Порушення функцій вестибулярного апарату, в тому числі

хвороба Меньєра. 6. Гострота зору з корекцією нижче 0,08 на кращому оці. 7. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню. 8. Обмеження поля зору більше ніж на 20 град. у будь-якому

меридіані, центральна скотома (абсолютна чи відносна).


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.11.1999 — 1999 р., № 45, стор. 127, стаття 2256, код акта 12634/1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 15. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 16. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -