<<
>>

НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019

Документ актуальний на 18.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2019  № 283

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2019 р.

за № 239/33210

Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти

Відповідно до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 275, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1046 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Установити дату проведення письмового іспиту у тестовій формі українською мовою з фундаментальних медичних наук, а саме міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM Basic Science Exam (IFOM BSE)) (далі - Іспит) у закладах вищої освіти України, які здійснюють освітню діяльність за спеціальністю 222 «Медицина» (далі - ЗВО) згідно з додатком до цього наказу, для студентів четвертих курсів за спеціальністю 222 «Медицина» в межах міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти в закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від підпорядкування та форми власності,- 15 березня 2019 року.

2. Державній організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» забезпечити належне проведення Іспиту.

3. Керівникам ЗВО забезпечити належний перебіг освітнього процесу у день проведення Іспиту.

4. Встановити, що:

персональні результати Іспиту не підлягають оприлюдненню і розголошенню та надаються лише на запит особи, яка склала цей Іспит;

за результатами Іспиту оцінки не виставляються;

результати Іспиту не впливають на академічну успішність студента.

5.

Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Керівник Секретаріату

Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини

Л. Гриневич

Л. Левшун


Додаток

до наказу Міністерства охорони

здоров’я України

01 лютого 2019 року № 283

ПЕРЕЛІК

закладів вищої освіти - учасників міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти

1. Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет».

2. Вінницький національний медичний університет iмені М.І. Пирогова.

3. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я».

4. Донецький національний медичний університет.

5. Запорізький державний медичний університет.

6. Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет».

7. Державний заклад «Луганський державний медичний університет».

8. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

9. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

10. Одеський національний медичний університет.

11. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського».

12. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія».

13. Харківський національний медичний університет.

14. Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет».

15. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».

16. Сумський державний університет.

17. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

18. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини».

19. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини».

20. ТзОВ «Львівський медичний інститут».

В.о. генерального

директора Директорату

науки, інновацій,

освіти та кадрів

О. Ковальчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.03.2019 — 2019 р., № 20, стор. 199, стаття 705, код акта 93704/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 14. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 15. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 01.02.2019 № 278 "Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -