<<
>>

НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022

Документ актуальний на 30.03.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2022  № 218

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 лютого 2022 р.

за № 234/37570

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України у відповідність до законодавства, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.

2. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Чикаленко Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Національної служби здоров’я України

Ю.

Щиголь

О. Вискуб

Н. Гусак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

03 лютого 2022 року № 218

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 лютого 2022 р.

за № 234/37570

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

1. У позиції 3 додатка 1 до Положення про систему відомчої сертифікації інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я та їх складових елементів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 1994 року № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 1994 року за № 116/325, у графі «Системи передачі даних та телекомунікації» слово «телекомунікації» замінити словами «електронні комунікації».

2. У Правилах виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2018 року № 1819):

1) у тексті Правил слова «інформаційно-телекомунікаційна» у всіх відмінках замінити словами «інформаційно-комунікаційна» у відповідних відмінках;

2) у пункті 3 розділу IV слова «засобами телекомунікаційного зв’язку» замінити словами «технічними засобами електронних комунікацій»;

3) у пункті 4 розділу IV слова «засобами телекомунікаційного зв’язку» замінити словами «технічними засобами електронних комунікацій».

3. У Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063:

1) у тексті Порядку слова «інформаційно-телекомунікаційна» у всіх відмінках замінити словами «інформаційно-комунікаційна» у відповідних відмінках;

2) в абзаці четвертому пункту 11 слова «телекомунікаційних мереж» замінити словами «електронних комунікаційних мереж».

4. У тексті Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2018 року № 1819), слова «інформаційно-телекомунікаційній» замінити словами «інформаційно-комунікаційній».

5. В абзаці другому пункту 3.2 глави 3 Порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 травня 2009 року № 365, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2009 року за № 914/16930, слова «інформаційно-телекомунікаційною системою» замінити словами «інформаційно-комунікаційною системою».

6. У тексті Порядку ведення реєстру хворих на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2012 року № 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2012 року за № 1864/22176, слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

7. У тексті Положення про Реєстр пацієнтів, які хворіють на спадковий дефіцит факторів коагуляції крові, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 вересня 2013 року № 788, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 року за № 1898/24430, слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

8. У Переліку відомостей, що містять службову інформацію, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров’я України, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 травня 2014 року № 299, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 року за № 559/25336:

1) в абзаці першому пункту 7 слова «інформаційно-телекомунікаційних» замінити словами «інформаційно-комунікаційних»;

2) у підпункті 12 пункту 7 слова «телекомунікаційної чи інформаційно-телекомунікаційної системи» замінити словами «електронної комунікаційної чи інформаційно-комунікаційної системи».

9. У тексті Порядку ведення Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 травня 2014 року № 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2014 року за № 799/25576, слова «інформаційно-телекомунікаційна система» замінити словами «інформаційно-комунікаційна система».

10. У пункті 4 розділу IV Порядку транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 51, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 220/26665, слова «телекомунікаційним засобом» замінити словами «технічним засобом електронних комунікацій».

11. У пункті 6 розділу III Порядку організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2015 року № 681, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1400/27845, слова «інформаційно-телекомунікаційній системі» замінити словами «інформаційно-комунікаційній системі».

12. Позицію 15 додатка до Положення про кабінет телемедицини закладу охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2015 року № 681, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1401/27846, викласти в такій редакції:

«

15

Підключення до мережі Інтернет шляхом застосування доступних технічних засобів електронних комунікацій, які використовують новітні електронні комунікаційні технології (не менше 10 Мбіт/c, синхронний)

1

»

13. У тексті Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 2015 року № 890, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 74/28204, слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

14. У тексті форми первинної облікової документації № 003-9/о «Усвідомлена згода особи на госпіталізацію до психіатричного закладу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 вересня 2016 року № 970, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2016 року за № 1325/29455, слова «засоби телекомунікації» замінити словами «технічні засоби електронних комунікацій».

15. У тексті форми первинної облікової документації № 003-13/о «Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на госпіталізацію до психіатричного закладу особи віком до 14 років (малолітньої особи)», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 вересня 2016 року № 970, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2016 року за № 1325/29455, слова «засоби телекомунікації» замінити словами «технічні засоби електронних комунікацій».

16. У тексті Додатка 1 до Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 серпня 2017 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2017 року за № 1408/31276, слова «засоби телекомунікації» замінити словами «технічні засоби електронних комунікацій».

17. В абзаці третьому пункту 5 розділу І Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2017 року № 1504, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2018 року за № 426/31878, слова «інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «інформаційно-комунікаційних системах».

18. У тексті Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 348/31800, слова «засоби телекомунікацій» у всіх відмінках замінити словами «технічні засоби електронних комунікацій» у відповідних відмінках.

19. У пункті 9 Положення про функціональну підсистему медичного захисту населення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 березня 2019 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2019 року за № 423/33394, слова «телекомунікаційні мережі» замінити словами «електронні комунікаційні мережі».

20. У пункті 6 розділу III Порядку надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2019 року № 1607, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 року за № 854/33825, слова «засобів телекомунікації» замінити словами «технічних засобів електронних комунікацій».

21. У тексті Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 586, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 235/34518, слова «засоби телекомунікацій» у всіх відмінках замінити словами «технічні засоби електронних комунікацій» у відповідних відмінках.

22. У Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519:

1) у пункті 9 слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;

2) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 12 слова «засобів телекомунікацій» замінити словами «технічних засобів електронних комунікацій».

23. В абзаці другому пункту 3 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2020 року № 2136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 952/35235, слова «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

24. В абзаці другому пункту 3 Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2020 року № 2136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 953/35236, слова «Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Законі України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

25. У пункті 5 Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2020 року № 2755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2021 року за № 44/35666, слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

26. У пункті 2 розділу V Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350, слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

27. У тексті Порядку здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 729/36351, слова «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

28. В абзаці першому пункту 4 розділу II Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 року за № 1081/36703, слова «інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «інформаційно-комунікаційних системах».

29. В абзаці першому пункту 2 Порядку обробки запитів та звернень, які надходять за допомогою засобів телефонного зв’язку до інформаційно-довідкової служби Національної служби здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 серпня 2021 року № 1695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2021 року за № 1355/36977, слова «засобів телекомунікації» замінити словами «технічних засобів електронних комунікацій».

30. В абзаці другому пункту 6 Порядку ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2021 року № 2243, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2021 року за № 1632/37254, слова «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

В.о. генерального директора

Директорату з розвитку

цифрових трансформацій

в охороні здоров’я

Н. Чикаленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.03.2022 — 2022 р., № 18, стор. 223, стаття 999, код акта 110183/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 04.02.2022 № 234 "Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 13.03.2022 № 481 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2011 року № 237". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.03.2022 № 532 "Про внесення зміни до Положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.03.2022 № 508 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 26.01.2022 № 164 "Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 19.03.2022 № 505 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 09.03.2022 № 441 "Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 25.03.2022 № 522 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -