<<
>>

НАКАЗ від 04.02.2022 № 234 "Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022

Документ актуальний на 28.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.02.2022  № 234

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 лютого 2022 р.

за № 187/37523

Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я

Відповідно до пункту 7, підпункту 8 пункту 20 та пункту 21 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою реалізації прав осіб, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, щодо внесення відомостей про таку вакцинацію до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я для врахування та застосування цих відомостей у встановлених законодавством випадках НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, що додається.

2. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Чикаленко Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М.В.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра

О. Комаріда

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

Заступник Голови Національної служби

здоров’я України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

О. Вискуб

Т. Бойко

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

04 лютого 2022 року № 234

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 лютого 2022 р.

за № 187/37523

ПОРЯДОК

внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я

1. Цей Порядок встановлює механізм внесення медичних записів щодо пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я (далі - Реєстр).

2. Медичні записи про вакцинацію (щеплення, імунізацію) пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном (далі - медичні записи), до Реєстру вносяться відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, з урахуванням таких особливостей:

1) медичними працівниками, які мають право вносити до Реєстру медичні записи (далі - медичні працівники), є:

лікар, про вибір якого подана декларація пацієнтом та який надає первинну медичну допомогу, відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799;

медичний працівник в пункті щеплень, який може бути постійним або тимчасовим (для пацієнтів, які не обрали лікаря, що надає первинну медичну допомогу);

2) медичні працівники вносять медичні записи до Реєстру в день звернення пацієнта на підставі одного з таких іноземних документів, що підтверджують вакцинацію (далі - іноземні документи):

іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - іноземний COVID-сертифікат) (тип документа - DCC);

Міжнародного свідоцтва про вакцинацію та профілактику незалежно від країни походження (крім України) цього свідоцтва (інформація вноситься про всі дози вакцини від COVID-19 зазначені у свідоцтві із зазначенням черговості) (тип документа - ICVP);

документів, що доведені до відома Міністерством охорони здоров’я України, з урахуванням міжнародних договорів України, у встановленому законодавством порядку (тип документів - FVD);

документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 у Сполучених Штатах Америки (тип документу - CDC), зразок якого доведений до відома Міністерством охорони здоров’я України у встановленому законодавством порядку;

документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 «Карта здоров’я / Health Card CVs» незалежно від країни, де його було видано (тип документу - HCVC), зразок якого доведений до відома Міністерством охорони здоров’я України у встановленому законодавством порядку;

3) медичний запис вноситься в Реєстр з урахуванням типів іноземного документа, що визначені в підпункті 2 цього пункту з зазначенням такого типу документа в медичному записі як джерела інформації, та за умови надання пацієнтом медичному працівнику копії (копії знімку екрану засобу телекомунікаційного зв’язку) в паперовій формі іноземного документа (разом з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову);

4) інформація про іноземні документи вноситься медичним працівником до Журналу обліку документів про вакцинацію від COVID-19, виданих за кордоном, який ведеться за формою, згідно з додатком до цього Порядку (далі - Журнал обліку). Журнал обліку заповнюється та ведеться в електронній формі крім випадків, коли технічно не реалізовано такої можливості.

Медичний працівник, який створив записи у Журналі обліку, повинен засвідчити їх електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису або власноручним підписом якщо ведення Журналу обліку в електронній формі не реалізовано з технічної причини.

На копіях іноземного документа, що залишаються у пацієнта та в закладі охорони здоров’я, медичний працівник робить запис про отримання копії іноземного документа із зазначенням дати прийняття, свого прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) та порядкового номеру запису в Журналі обліку.

Надана пацієнтом копія іноземного документа зберігається в закладі охорони здоров’я, в якому працює медичний працівник, що вніс медичний запис, протягом двох років з дати внесення відповідного медичного запису до Реєстру з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Перевірка правоохоронними органами Журналу обліку та копій іноземних документів, що зберігаються в закладах охорони здоров’я, здійснюється згідно з законодавством;

5) перед внесенням медичного запису до Реєстру на підставі іноземного COVID-сертифіката медичний працівник перевіряє чинність такого сертифіката відповідно до Правил підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 року № 677 (далі - Правила).

Програмне забезпечення для перевірки чинності іноземного COVID-сертифіката, яке використовується медичним працівником, повинно забезпечувати візуальне відображення на технічних засобах, за допомогою яких здійснюється така перевірка, відомостей про прізвище та ім’я власника сертифіката, дату його народження, назву вакцини, дату останньої вакцинації, кількість отриманих доз та доз в серії, державу вакцинації.

Медичний працівник вносить відповідний медичний запис до Реєстру на підставі іноземного COVID-сертифіката якщо за результатами перевірки чинності зазначеного сертифіката відсутні підстави не підтвердження чинності COVID-сертифіката, передбачені пунктом 14 Правил (тобто за результатами зчитування QR-коду COVID-сертифіката на технічному засобі, за допомогою якого здійснюється перевірка, отримується повідомлення щодо чинності COVID-сертифіката).

У випадку коли іноземний COVID-сертифікат сформований на підставі отримання кількох доз вакцини, вноситься один медичний запис щодо дози, розгорнута інформація про яку зазначена в такому сертифікаті. Черговість дози в медичному записі зазначається на підставі даних іноземного COVID-сертифіката з урахуванням рекомендацій НСЗУ;

6) відомості в Реєстр вносяться з урахуванням такого:

щодо дати проведення вакцинації - вказується дата вакцинації, що зазначена в пред’явленому іноземному документі;

щодо інформації про імунобіологічний препарат - вноситься відповідно до пред’явленого іноземного документа, крім серії вакцини, замість якої вносяться відомості, з переліку відомостей, що визначаються МОЗ, а наявна в пред’явленому іноземному документі інформація про серію вакцини вноситься в коментар цього медичного запису;

щодо інформації про проведену вакцинацію - відомості про черговість отриманої дози вакцинації вносяться на підставі пред’явленого іноземного документу. Інші відомості вносяться з пред’явленого іноземного документа, а у разі їх відсутності - з переліку відомостей, що визначаються МОЗ, або за рішенням медичного працівника зі слів пацієнта;

7) медичний працівник відмовляє у внесенні медичного запису до Реєстру у разі, якщо:

іноземні документи (їх копії та переклад) не відповідають вимогам, передбаченим для них цим наказом;

не підтверджена чинність (дійсність) іноземних документів (крім випадку недійсності іноземного COVID-сертифіката у зв’язку тим, що він підтверджує вакцинацію лише однією дозою дводозної вакцини).

3. Журнал обліку, який ведеться в електронній формі, може мати довільну форму з урахуванням того, що нумерація та заголовки граф повинні відповідати нумерації та заголовкам графам Журналу, форму якого визначено у додатку до цього Порядку.

4. Журнал обліку заповнюється медичними працівниками, які визначені в абзацах другому та третьому підпункту 1 пункту 2 цього Порядку.

5. Журнал обліку ведеться протягом календарного року, зберігається після закриття два календарних роки, після чого знищується у встановленому законодавством порядку.

6. У графі 1 зазначається порядковий номер запису в журналі з наскрізною нумерацією. Порядковий номер присвоюється окремо для кожного наданого пацієнтом документа, виданого за кордоном про вакцинацію від COVID-19.

7. У графі 2 вказуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка вакцинувалася за кордоном.

8. У графі 3 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) або реквізити документа, що посвідчує особу.

9. У графі 5 зазначаються найменування (мовою оригіналу), серія (за наявності), номер (за наявності) та дата видачі документа, що підтверджує вакцинацію за кордоном, та на підставі якого вноситься медичний запис до електронної системи охорони здоров’я.

10. У графі 6 медичний працівник, який вніс запис у Журнал обліку, повинен засвідчити власноручним підписом якщо ведення журналу в електронній формі не реалізовано.

Засвідчення запису у Журналі обліку, який ведеться в електронній формі, здійснюється електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису з дотриманням законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Якщо запис в Журналі обліку технічно неможливо засвідчити електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, допускається візуалізація останнього в паперовій формі з його подальшим засвідченням власноручним підписом медичним працівником.

В.о. генерального

директора Директорату

з розвитку цифрових

трансформацій в

охороні здоров’я

Н. Чикаленко


Додаток

до Порядку внесення медичних

записів стосовно пацієнтів,

які вакцинувалися від COVID-19

за кордоном, до Реєстру медичних

записів, записів про направлення та

рецептів в електронній системі

охорони здоров’я

(підпункт 4 пункту 2)

ЖУРНАЛ

обліку документів про вакцинацію від COVID-19, виданих за кордоном


Документи та файли

Сигнальний документ — f515374n57.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.02.2022 — 2022 р., № 12, стор. 412, стаття 692, код акта 110028/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 13.03.2022 № 481 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2011 року № 237". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.03.2022 № 532 "Про внесення зміни до Положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.03.2022 № 508 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 26.01.2022 № 164 "Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 19.03.2022 № 505 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 09.03.2022 № 441 "Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 25.03.2022 № 522 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -