Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 08.05.2019 № 1060 "Про затвердження Критеріїв для розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та форми первинної облікової документації «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивного навчання» та інструкції щодо її заповнення". МОЗ України. 2019

Документ актуальний на 03.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.05.2019  № 1060

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 травня 2019 р.

за № 488/33459

Про затвердження Критеріїв для розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та форми первинної облікової документації «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивного навчання» та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статтей 3, 19 Закону України «Про освіту», пунктів 5, 6 Плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1008-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Критерії для розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

форму первинної облікової документації № 031/о «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивного навчання»;

Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 031/о «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивного навчання».

2.

Департаменту впровадження реформ (Гаврилюк А.О.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Янчука А.О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Уповноваженого

Верховної ради України з прав людини

Міністр освіти і науки України

Міністр соціальної політики України

Л. Левшун

Л. Гриневич

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

08 травня 2019 року № 1060

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 травня 2019 р.

за № 488/33459

КРИТЕРІЇ

для розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Класифікація, що застосовується

Критерії підтримки*

перший рівень

другий рівень

третій рівень

четвертий рівень

п’ятий рівень

1. Особливі освітні потреби з урахуванням МКХ-10

зі зниженням слуху до 20 дБ;

зі зниженням гостроти зору не нижче 0,7 або рефракційними чи функціональними порушеннями органу зору, які усуваються корекційними засобами;

з дислексією, дисграфією;

з фонетико-фонематичними порушеннями мовлення;

з органічними ураженнями нервової системи, у тому числі з дитячим церебральним паралічем, першого рівня системи класифікації великих моторних функцій (GMFCS);

адаптаційні розлади (F43.2)

з першим ступенем (21-45 дБ) зниження слуху за Міжнародною класифікацією втрати слуху;

з незначною слабкозорістю (гострота зору від 0,6 до 0,3 умовних одиниць);

із затримкою психічного розвитку;

з органічними ураженнями нервової системи, у тому числі з дитячим церебральним паралічем, другого рівня системи класифікації великих моторних функцій (GMFCS);

із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (F90,0)

з другим ступенем (46-55 дБ) зниження слуху за Міжнародною класифікацією втрати слуху;

з помірною слабкозорістю (гострота зору від 0,3 до 0,1 умовних одиниць);

з органічними ураженнями нервової системи, у тому числі з дитячим церебральним паралічем, третього рівня системи класифікації великих моторних функцій (GMFCS);

з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення І та II рівня);

F80.0 специфічні розлади артикуляційної мови;

F80.1 розлади експресивної мови;

F81.0 специфічні розлади читання;

F81.1 специфічні розлади спелінгування;

F81.2 специфічні розлади навичок рахування;

F84.5 синдром Аспергера;

F90.1 гіперкінетичні розлади поведінки

з третім ступенем (56-75 дБ) зниження слуху за Міжнародною класифікацією втрати слуху;

з важкою слабкозорістю (гострота зору від 0,1 до 0,05 умовних одиниць);

з органічними ураженнями нервової системи,

у тому числі з дитячим церебральним паралічем, четвертого рівня системи класифікації великих

моторних функцій (GMFCS);

спінальна м’язова атрофія та споріднені синдроми (G12) третього типу;

із синдромом Дауна;

з розладами аутистичного спектра;

з легкими інтелектуальними порушеннями (F 70.0, IQ 50-69);

F80.2 розлади рецептивної мови;

F81.03 змішані розлади шкільних навичок;

F82 специфічні розлади розвитку рухових функцій;

F83 змішані специфічні

розлади

зі зниженням слуху понад 76 дБ;

з гостротою зору 0,05-0,08Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі складних порушень зорових функцій, прогресуючих очних захворювань, що призводять до сліпоти;

з гостротою зору 0,04Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією;

з органічними ураженнями нервової системи, у тому числі з дитячим церебральним паралічем, п’ятого рівня системи класифікації великих моторних функцій (GMFCS);

F71.0 помірна розумова відсталість (F71.0, IQ 35-49);

спінальна м’язова атрофія та споріднені синдроми (G12) другого типу;

F81.8 інші розлади шкільних навичок;

84.1 атиповий аутизм;

F84.4 гіперактивні розлади, які поєднуються

з розумовою відсталістю та стереотипними рухами

2. Особливі освітні потреби з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування**

з відсотком функціонування на рівні до 5 %

з відсотком функціонування на рівні 5-20 %

з відсотком функціонування на рівні 20-35 %

з відсотком функціонування на рівні 35-50 %

з відсотком функціонування на рівні 50-65 %

__________

* Рівні підтримки можуть коригуватися в інклюзивно-ресурсних центрах залежно від особливих освітніх потреб дитини.

** Застосовуються для встановлення рівнів підтримки з 01 січня 2020 року. До 01 січня 2020 року використовуються у разі відсутності нозологій, визначених пунктом 1 цих Критеріїв підтримки.

Директор Департаменту

впровадження реформ

А. Гаврилюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.05.2019 — 2019 р., № 40, стор. 42, стаття 1415, код акта 94511/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 04.02.2022 № 234 "Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -