<<
>>

НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020

Документ актуальний на 27.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2020  № 52

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 лютого 2020 р.

за № 156/34439

Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

Відповідно до статті 9 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», та підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити гігієнічні регламенти, що додаються:

1) Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць;

2) Орієнтовно безпечні рівні впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.

2. Директорату громадського здоров’я (Скіпальський А.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

З. Скалецька

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра енергетики

та захисту довкілля України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Президент Національної академії

медичних наук України

В.

Шубін

Л. Денісова

В. Цимбалюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

14 січня 2020 року № 52

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 лютого 2020 р.

за № 156/34439

ГІГІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п

Найменування речовини

CAS №

Гранично допустима концентрація,

мг/м-3

Клас небезпеки

максимально разова

середньодобова

1

2

3

4

5

6

1.

Азоту діоксид

10102-44-0

0,2

0,04

3

2.

Азоту оксид

11104-93-1

0,4

0,06

3

3.

Азоту трифторид

7783-54-2

0,4

0,2

3

4.

Акрилонітрил

107-13-1

-

0,03

2

5.

Акролеїн

107-02-8

0,03

0,03

2

6.

Аліл хлористий

107-05-1

0,07

0,01

2

7.

Аліловий ефір оцтової кислоти (алілацетат)

591-87-7

0,4

-

3

8.

Алкілдиметиламіни C17-C20

0,01

-

3

9.

Алкілсульфат натрію

68955-19-1

0,01

-

4

10.

Альдегід бензойний (бензальдегід)

100-52-7

0,04

-

3

11.

Альдегід валеріановий

110-62-3

0,03

-

4

12.

Альдегід енантовий

111-71-7

0,01

-

3

13.

Альдегід ізомасляний (2-метилпропаналь)

78-84-2

0,01

-

4

14.

Альдегід каприловий

124-13-0

0,02

-

2

15.

Альдегід каприновий

112-31-2

0,02

-

2

16.

Альдегід капроновий

66-25-1

0,02

-

2

17.

Альдегід кротоновий (b-метилакролеїн, 2-бутеналь, метилпропеналь)

123-73-9

0,005

0,001

1

18.

Альдегід масляний

123-72-8

0,015

0,015

3

19.

Альдегід пеларгоновий

124-19-6

0,02

-

2

20.

Альдегід пропіоновий (пропаналь)

123-38-6

0,01

-

3

21.

Альфа-3 (діюча речовина - дихлороцтовий кальцій)

3

0,3

4

22.

Алюмінію нітрат

13473-90-0

-

0,006

4

23.

Алюмінію оксид (в перерахунку на алюміній)

1344-28-1

-

0,01

2

24.

Алюмінію сульфат

10043-01-3

-

0,006

4

25.

Алюмінію хлорид

7446-70-0

-

0,006

4

26.

Амбуш (3-феноксибензол /±/цис,транс-3/2,2-диметил-3/2,2-дихлорвініл/циклопропанкарбоксилат)

52645-53-1

0,05

0,02

3

27.

Аміак

7664-41-7

0,2

0,04

4

28.

Аміл бромистий (1-бромпентан)

110-53-2

0,03

0,01

2

29.

н-Амілацетат

628-63-7

0,1

0,1

4

30.

Амілени (суміш ізомерів)

109-67-1

1,5

1,5

4

31.

Аміни аліфатичні C15-C20

0,003

0,003

2

32.

5,6 Аміно-(2-параамінофеніл) бензімідазол

7621-86-5

-

0,01

3

33.

2-Аміно-1,3,5 -триметилбензол (мезидін)

88-05-1

0,003

0,003

2

34.

Амінтриацетонамін

36768-62-4

0,05

0,02

3

35.

Амонію нітрат (аміачна селітра)

6484-52-2

-

0,3

4

36.

Амонію персульфат

7727-54-0

0,06

0,03

3

37.

Амонію сульфат

7783-20-2

0,2

0,1

3

38.

Амофос (суміш моно- і діамоній фосфату з домішкою сульфату амонію)

12735-97-6

2

0,2

4

39.

Ангідрид вольфрамовий

1314-35-8

-

0,15

3

40.

Ангідрид малеїновий (пара, аерозоль)

108-31-6

0,2

0,05

2

41.

Ангідрид оцтовий

108-24-7

0,1

0,03

3

42.

Ангідрид сірчистий

7446-09-5

0,5

0,05

3

43.

Ангідрид фосфорний

1314-56-3

0,15

0,05

2

44.

Ангідрид фталевий (пара, аерозоль)

85-44-9

0,1

0,1

2

45.

Анілін

62-53-3

0,05

0,03

2

46.

Арилокс-100

24938-67-8

0,5

0,15

4

47.

Арилокс-200

24938-67-8

0,5

0,15

4

48.

Ацетальдегід

75-07-0

0,01

0,01

3

49.

п-Ацетамінофенол (парацетамол)

103-90-2

-

0,04

4

50.

Ацетон

67-64-1

0,35

0,35

4

51.

Ацетофенон

98-86-2

0,003

0,003

3

52.

Бактеріальний інсектицидний препарат (БІП) (діюча основа - спорово-кристалічний комплекс бацилус туренгієнзис, варіант кауказикус)

513-77-9

-

1,5 × 10-5

мікробних тіл/м-3

(0,005 мг/м-3)

2

53.

Барій вуглекислий (у перерахунку на барій)

513-77-9

-

0,004

1

54.

Бенз(а)пірен

50-32-8

-

0,1 мкг / 100 м-3

1

55.

Бензилацетат

140-11-4

0,01

-

4

56.

Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)

8032-32-4

5

1,5

4

57.

Бензин сланцевий (у перерахунку на вуглець)

0,05

0,05

4

58.

Бензинова фракція легкої смоли високошвидкісного піролізу бурого вугілля (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)

0,25

-

2

59.

Бензол

71-43-2

1,5

0,1

2

60.

Бензолсульфокислоти метиловий ефір

80-18-2

0,01

-

4

61.

Бензолхлорсульфаміду натрієва сіль (хлорамін Б)

127-52-6

0,03

-

3

62.

2-Бензотіазолілсульфенморфолід (сульфенамід М)

102-77-2

0,1

0,02

3

63.

Бензотрифторид

98-08-8

0,3

-

4

64.

Білок пилу білково-вітамінного концентрату (БВК)

-

0,001

2

65.

Біоресметрин

28434-01-7

0,09

0,04

3

66.

Бітоксибацилін (діюча основа - спорово-кристалічний комплекс бацилус туренгієнзис, варіант кауказикус)

68038-71-1

-

4,5 × 10-4

мікробних тіл/м-3

(0,0015 мг/м-3)

2

67.

Борат кальцію

13701-61-6

-

0,02

3

68.

Бром

7726-45-6

-

0,04

2

69.

о-Броманізол

578-57-4

1

-

4

70.

Бромбензол

108-86-1

-

0,03

2

71.

1-Бромнафталін

90-11-9

-

0,004

2

72.

м-Бромфенол

591-20-8

0,08

0,03

3

73.

о-Бромфенол

95-56-7

0,13

0,03

2

74.

п-Бромфенол

106-41-2

0,13

0,03

2

75.

1,3-Бутадієн (дивініл)

106-99-0

3

1

4

76.

Бутан

106-97-8

200

-

4

77.

Бутил бромистий (1-бромбутан)

109-65-9

0,03

0,01

2

78.

Бутил хлористий

109-69-3

0,07

-

1

79.

Бутилацетат

123-86-4

0,1

0,1

4

80.

Бутилен

106-98-9

3

3

4

81.

Бутилметакрилат

97-88-1

0,04

0,01

2

82.

Бутиловий ефір акрилової кислоти (бутилакрилат)

141-32-2

0,0075

-

2

83.

2-Бутилтіобензотіазол (бутилкаптакс)

2314-17-2

0,015

-

3

84.

Ванадію п’ятиоксид

1314-62-1

-

0,002

1

85.

Вінілацетат

108-05-4

0,15

0,15

3

86.

Вісмуту оксид

7440-69-9

-

0,05

3

87.

Водень бромистий

10035-10-6

1

0,1

3

88.

Водень миш’яковистий

7784-42-1

-

0,002

2

89.

Водень фосфористий

3803-51-2

0,01

0,001

2

90.

Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl

7647-01-0

0,2

0,2

2

91.

Водень ціанистий (синильна кислота)

74-90-8

-

0,01

2

92.

Вольфрамат натрію (у перерахунку на вольфрам)

10213-10-2

-

0,1

3

93.

Вугільна зола теплоелектростанцій (з вмістом оксиду кальцію 35-40 %, дисперсністю до 3 мкм не менше 97 %)

0,05

0,02

2

94.

Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець

1

-

4

95.

Вуглець чотирьоххлористий

56-23-5

4

0,7

2

96.

Вуглецю оксид

630-08-0

5

3

4

97.

Гаприн (за специфічним білком)

-

0,0002

2

98.

Гексаметилендіамін

124-09-4

0,001

0,001

2

99.

Гексаметилендіамінадипінат (сіль АГ)

94289-34-6

0,07

0,07

3

100.

Гексаметиленімін

111-49-9

0,1

0,02

2

101.

Гексаметиленімін м-нітробензоат (інгібітор корозії Г-2)

7270-73-7

0,02

-

3

102.

Гексан

110-54-3

60

-

4

103.

Гексатіурам (50 % тіурам, 30 % гексахлорбензол, 20 % наповнювач)

61512-80-9

0,05

0,01

3

104.

Гексафторбензол

392-56-3

0,8

0,1

2

105.

1,2,3,4,7,7-Гексахлорбіцикло (2,2,1)-гептен-2,5,6-біс(оксиметил) сульфіт (тіодан)

115-29-7

0,017

0,0017

2

106.

Гексахлоретан

67-72-1

-

0,05

3

107.

Гексахлорциклогексан (гексахлоран)

608-73-1

0,03

0,03

1

108.

Гексен

592-41-6

0,4

0,085

3

109.

Гексил бромистий (1-бромгексан)

11-25-1

0,03

0,01

2

110.

Гексиловий ефір оцтової кислоти (гексилацетат)

142-92-7

0,1

-

4

111.

Гептен

592-76-7

0,35

0,065

3

112.

Гептил бромистий (1-бромгептан)

629-04-9

0,03

0,01

2

113.

Германій діоксид (у перерахунку на германій)

1310-53-8

-

0,04

3

114.

2-(2'-Гідрокси-5'-метилфеніл) бензтриазол (беназол П, тінувін)

2440-22-4

-

0,2

4

115.

Гідроперекис ізопропілбензолу (гідроперекис кумолу)

80-15-9

0,007

0,007

2

116.

Данітол

39515-41-8

0,01

0,005

2

117.

Дендробацилін

-

3 × 10-4

мікробних тіл/м-3

2

118.

Децил бромистий (1-бромдекан)

112-29-8

0,03

0,01

2

119.

Дибенз(a, h)антрацен

53-70-3

-

5 нг/м-3

1

120.

2,2-Дибензотіазолілдисульфід (альтакс)

120-78-5

0,08

0,03

3

121.

n-Дибромбензол

106-37-6

0,2

-

2

122.

1,2-Дибромпропан

78-75-1

0,04

0,01

3

123.

1,2-Дибромпропанол

96-13-9

0,003

0,001

2

124.

2,4-Дибромтолуол

31543-75-6

0,4

0,1

2

125.

Дивінілбензол технічний (суміш дивінілбензолу з етилстиролом) за етилстиролом

1321-74-0

0,01

-

4

126.

β-Дигідрогептахлор (ділор)

4168-01-05

0,01

0,005

2

127.

1,1-Дигідроперфторгептиловий ефір акрилової кислоти

559-11-5

0,5

-

3

128.

Дикетен

674-82-8

0,007

-

2

129.

Ди-п-ксилілен

1633-22-3

0,6

0,3

3

130.

1,3-Ди-(2,4-ксиліміно)-2-метил-2- азопропан (мітак)

33089-61-1

0,1

0,01

3

131.

Диметиладипінат

627-93-0

0,1

-

4

132.

Диметиламін

124-40-3

0,005

0,005

2

133.

Диметиламінобензоли (диметиланіліни, ксилідіни - суміш мета-, орто- і пара- ізомерів)

1330-73-8

0,04

0,02

2

134.

Диметиланілін

121-69-7

0,0055

0,0055

2

135.

N,N-Диметилацетамід

127-19-5

0,2

0,006

2

136.

3,3-Диметилбутан-2-он (пінаколін)

75-97-8

0,02

-

4

137.

2-(2,2-Диметилвініл)-3,3- диметилциклопропанкарбонової кислоти метиловий ефір (метиловий ефір хризантемової кислоти)

5460-63-9

0,07

-

3

138.

Диметилвінілкарбінол

115-18-4

1

-

3

139.

Диметилглутарат

1119-40-0

0,1

-

4

140.

Диметилдисульфід

624-92-0

0,7

-

4

141.

О,О-Диметил-О-(2-діетиламіно-6- метилпіримідил-4) тіофосфат (актелік)

29232-96-7

0,03

0,01

2

142.

4,4-Диметилдіоксан-1,3

766-15-4

0,01

0,004

2

143.

Диметилетаноламін

108-01-0

0,25

0,06

4

144.

0,0-Диметил-S-етилмеркаптоетил- дитіофосфат (N-81, екатин)

640-15-3

0,001

0,001

1

145.

Диметилізофталат

1459-93-4

-

0,01

2

146.

0,0-Диметил-S-(1,2-біс- карбетоксіетилдитіофосфат) (карбофос)

121-75-5

0,015

-

2

147.

0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамідометил) дитіофосфат (фосфамід, рогор)

60-51-5

0,003

0,003

2

148.

0,0-Диметил-S-2(1-N-метилкарбомоілетилтіоетилфосфат) (кільваль)

2275-23-2

0,01

0,01

2

149.

0,0-Диметил-S(N-метил-N-форміл карбомоілметил) дитіофосфат (антіо)

2540-82-1

0,01

0,01

3

150.

0,0-Диметил-0-(4-нітрофеніл) тіофосфат (метафос)

298-00-0

0,008

-

1

151.

Диметиловий ефір терефталевої кислоти (диметилтерефталат)

120-61-6

0,05

0,01

2

152.

0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлоретил) фосфонат (хлорофос)

52-68-6

0,04

0,02

2

153.

Диметилортофталат

131-11-3

0,03

0,007

2

154.

Диметилсукцинат

106-65-0

0,1

-

4

155.

Диметилсульфід

75-18-3

0,08

-

4

156.

3,3-Диметил-1-(1,2,4-триазоліл-1-)- 1-(4-хлорфенокси) бутанол-2 (триадіменол)

55219-65-3

0,07

0,01

3

157.

2,6-Диметилфенол (2,6-ксиленол)

576-26-1

0,02

0,01

3

158.

Диметилформаль (метилаль)

109-87-5

0,05

-

4

159.

Диметилформамід

68-12-2

0,03

0,03

2

160.

Диморфоліндисульфід (N,N'-дитіодиморфолін, сульфазан P)

103-34-4

0,04

-

2

161.

Дипропіламін

142-84-7

0,35

0,2

3

162.

Дитолілметан

1335-47-3

0,05

0,03

2

163.

2,4-Дитретамілфеноксіоцтової кислоти хлорангідрид

0,035

-

3

164.

Дифторхлорметан (фреон-22)

75-45-6

100

10

4

165.

3,4-Дихлоранілін

95-76-1

0,01

0,01

2

166.

4,4-Дихлордифенілсульфон

80-07-9

-

0,1

3

167.

4,4-Дихлордифенілтрихлорметил- карбінол (кельтан)

115-32-2

0,2

0,02

2

168.

Дихлордифторметан (фреон-12)

75-71-8

100

10

4

169.

Дихлоретан

107-06-2

3

1

2

170.

1,1-Дихлор-4-метилпентадієну- 1,3 (дієн-1,3)

55667-43-1

0,05

0,03

2

171.

2,3-Дихлор-1,4-нафтохінон (дихлон)

117-80-6

0,05

0,05

2

172.

1,2-Дихлорпропан

78-87-5

-

0,18

3

173.

2,3-Дихлорпропен

78-88-6

0,2

0,06

3

174.

1,3-Дихлорпропілен

542-75-6

0,1

0,01

2

175.

Дихлорфторметан (фреон-21)

75-43-4

100

10

4

176.

Дициклогексиламіну малорозчинна сіль (інгібітор корозії МСДА)

12795-24-3

0,008

-

2

177.

Дициклогексиламіну нітрит (інгібітор корозії НДА)

3129-91-7

0,02

-

2

178.

Діалкіламінопропіонітрил (ИФХАНГАЗ)

0,03

0,01

2

179.

Діамід вугільної кислоти (карбамід, мочевина)

57-13-6

-

0,2

4

180.

4,4-Діамінодифенілсульфон

129-65-1

-

0,05

3

181.

Діангідрид піромелітової кислоти

89-32-7

0,02

0,01

2

182.

Діетиламін

109-89-7

0,05

0,05

4

183.

β-Діетиламіноетилмеркаптан

100-38-9

0,6

0,6

2

184.

N,N-Діетиланілін

91-66-7

0,01

-

4

185.

Діетилентриамін

111-40-0

0,01

-

3

186.

0,0-Діетил-0-(2-ізопропіл-4-метил- 6-піриміділ) тіофосфат (базудін)

333-41-5

0,01

0,01

2

187.

Діетилкетон

96-22-0

0,5

0,3

3

188.

Діетиловий ефір

60-29-7

1

0,6

4

189.

Діетилртуть (у перерахунку на ртуть)

627-44-1

-

0,0003

1

190.

N,N-Діетил-м-толуїдін

91-67-8

0,01

-

2

191.

0,0-Діетил-S-(6-хлорбензоксазонілін- 3-метил) дитіофосфат (фозалон)

2310-17-0

0,01

0,01

2

192.

Діетилхлортіофосфат

2524-04-1

0,025

0,01

2

193.

Дініл (суміш 25 % дифенілу і 75 % дифенілоксиду)

8004-13-5

0,01

0,01

3

194.

2,4,6,10-Додекатетраен

24330-32-3

0,002

-

4

195.

Додецилбензол (додецилбензен, фенілдодекан)

123-01-3

3,5

1,5

4

196.

Епіхлоргідрин

106-89-8

0,2

0,2

2

197.

Етил хлористий

75-00-3

-

0,2

4

198.

N-Етиланілін

103-69-5

0,01

-

4

199.

Етилацетат

141-78-6

0,1

0,1

4

200.

Етилбензол

100-41-4

0,02

0,02

3

201.

2-Етилгексилакрилат

103-11-7

0,01

-

3

202.

Етилен

74-85-1

3

3

3

203.

Етиленімін

151-56-4

0,001

0,001

1

204.

Етиленсульфід

420-12-2

0,5

-

1

205.

Етилену оксид

75-21-8

0,3

0,03

3

206.

о-Етил-О-4-(метилтіо)феніл- пропілдитіофосфат (болстар)

35400-43-2

0,01

-

3

207.

Етиловий ефір акрилової кислоти (етилакрилат)

140-88-5

0,0007

-

3

208.

Етиловий ефір валеріанової кислоти (етилвалерат)

539-82-2

0,03

-

3

209.

N-Етил-м-толуїдин

91-67-8

0,01

-

2

210.

Етил-о-толуїдин

94-68-8

0,01

-

3

211.

Етоксистилакрилат

106-74-1

0,002

-

3

212.

Заліза оксид (у перерахунку на залізо)*

1309-37-1

-

0,04

3

213.

Заліза сульфат (у перерахунку на залізо)*

13463-40-6

-

0,007

3

214.

Заліза хлорид (у перерахунку на залізо)*

7705-08-0

-

0,004

2

215.

Зола сланцева

0,3

0,1

1

216.

Ізоаміл бромистий (1-бром-3-метилбутан)

107-82-4

0,03

0,01

2

217.

Ізобутенілкарбінол

123-51-3

0,075

-

4

218.

Ізобутил бромистий (1-бром-2-метилпропан)

78-77-3

0,03

0,01

2

219.

Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (ізобутилацетат)

110-19-0

0,1

-

4

220.

Ізобутиронітрил

78-82-0

0,02

0,01

2

221.

Ізонікотинової кислоти гідразид (ізоніазид)

54-85-3

0,05

0,02

3

222.

Ізопрену олігомери (димери)

9003-31-0

0,003

-

2

223.

Ізопропіл бромистий (2-бромпропан)

75-26-3

0,03

0,01

2

224.

Ізопропілбензол (кумол)

98-82-8

0,014

0,014

4

225.

Ізопропіл-2-(1-метил-н-пропіл)- 4,6-динітрофенілкарбонат (акрекс)

373-21-7

0,02

0,002

2

226.

Інгібітор деревно-смоляної прямої гонки (ІДСПГ) - контроль за фенолом

0,006

0,006

3

227.

Індію нітрат (у перерахунку на індій)

13465-14-0

-

0,005

2

228.

Іод

7553-56-2

-

0,03

2

229.

Кадмій азотнокислий (у перерахунку на кадмій)

10022-68-1

-

0,0003

1

230.

Кадмій йодистий (у перерахунку на кадмій)

7790-80-9

-

0,0003

1

231.

Кадмію оксид (у перерахунку на кадмій)

1306-19-0

-

0,0003

1

232.

Кадмій сірчанокислий (у перерахунку на кадмій)

7790-84-3

-

0,0003

1

233.

Кадмій хлористий (у перерахунку на кадмій)

10108-64-2

-

0,0003

1

234.

Калію карбонат (поташ)

584-08-7

0,1

0,05

4

235.

Калію ксантогенат бутиловий

871-58-9

0,1

0,05

3

236.

Калію ксантогенат етиловий

140-89-6

0,05

0,01

2

237.

Калію ксантогенат ізобутиловий

13001-46-2

0,1

0,05

3

238.

Калію ксантогенат ізопропіловий

140-92-1

0,1

0,05

3

239.

Кальцію ацетат

62-54-4

-

0,05

3

240.

Кальцію гідроксид

1305-62-0

-

0,05

3

241.

Кальцію карбонат

471-34-1

-

0,05

3

242.

Кальцію оксид

1305-78-8

-

0,05

3

243.

Кальцію хлорид

10043-52-4

-

0,05

3

244.

Капролактам (пара, аерозоль)

105-62-2

0,06

0,06

3

245.

Карбонат циклогексиламіну (КЦА)

20227-92-3

0,07

-

3

246.

Кислота азотна за молекулою HNO3

7697-37-2

0,4

0,15

2

247.

Кислота акрилова

79-10-7

0,1

0,04

3

248.

Кислота ацетилсаліцилова (аспірин)

50-78-2

-

0,04

4

249.

Кислота борна

10043-35-3

-

0,02

3

250.

Кислота a-броммасляна

80-58-0

0,01

0,003

2

251.

Кислота валеріанова

109-52-4

0,03

0,01

3

252.

Кислота капронова

142-62-1

0,01

0,005

3

253.

Кислота масляна

107-92-6

0,015

0,01

3

254.

Кислота метакрилова

79-41-4

0,03

0,01

3

255.

Кислота метиленбутандіонова (метиленянтарна, ітаконова)

97-65-4

1

0,3

4

256.

Кислота мурашина

64-18-6

0,2

0,05

2

257.

Кислота перфторвалеріанова

2706-90-3

0,1

-

3

258.

Кислота пропіонова

79-09-4

0,015

-

3

259.

Кислота себацинова

111-20-6

0,15

0,08

3

260.

Кислота сірчана за молекулою H2SO4

7664-93-9

0,3

0,1

2

261.

Кислота оцтова

64-19-7

0,2

0,06

3

262.

Кислота терефталева

100-21-0

0,01

0,001

1

263.

Кислота ціанурова

108-80-5

0,02

0,01

2

264.

Кобальту ацетат (у перерахунку на кобальт)

71-48-7

-

0,001

2

265.

Кобальт металічний

7440-48-4

-

0,001

1

266.

Кобальту оксид

1307-96-6

-

0,001

2

267.

Кобальт сірчанокислий (у перерахунку на кобальт)

10026-24-1

0,001

0,0004

2

268.

Композиція «Дон-52» (у перерахунку на ізопропанол)

0,6

-

3

269.

Ксилол

1330-20-7

0,2

0,2

3

270.

Лепідоцид

91932-29-5

-

3 × 10-5

мікробних тіл/м-3

(0,003 мг/м-3)

2

271.

Магнію оксид

1309-48-4

0,4

0,05

3

272.

Магнію хлорат

10326-21-3

-

0,3

4

273.

Мазутна зола теплоелектростанцій (у перерахунку на ванадій)

-

0,002

2

274.

Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)

1313-13-9

0,01

0,001

2

275.

Міді оксид (у перерахунку на мідь)

1317-38-0

-

0,002

2

276.

Міді трихлорфенолят

25267-55-4

0,006

0,003

2

277.

Мідь сірчанокисла (у перерахунку на мідь)

18939-64-2

0,003

0,001

2

278.

Мідь сірчиста (у перерахунку на мідь)

14013-02-6

0,003

0,001

2

279.

Мідь хлориста (у перерахунку на мідь)

7758-89-6

-

0,002

2

280.

Мідь хлорна (у перерахунку на мідь)

7447-39-4

0,003

0,001

2

281.

Меліорант

0,5

0,05

4

282.

Меприн бактеріальний

0,01

-

2

283.

2-Меркаптобензотіазол (каптакс)

149-30-4

0,12

-

3

284.

2-Меркаптоетанол (монотіоетилен- гліколь)

60-24-2

0,07

0,07

3

285.

Метальдегід (ацетальдегід тетрамер)

108-62-3

0,003

0,003

2

286.

Метилацетат

79-20-9

0,07

0,07

4

287.

Метилен бромистий

74-95-3

0,1

0,04

4

288.

2-Метилбутадієн-1,3 (ізопрен)

78-79-5

0,5

-

3

289.

Метил-1-(бутилкарбамоіл)- 2-бензімідазолкарбамат (узген)

17804-35-2

0,35

0,05

3

290.

4-Метил-5,6-дигідропіран

27156-32-7

1,2

-

2

291.

Метилен йодистий

75-11-6

0,4

-

4

292.

4-Метилентетрагідропіран

36838-71-8

1,5

-

3

293.

Метилен хлористий

74-09-2

8,8

-

4

294.

Метилізобутилкарбінол

530-36-3

0,07

-

4

295.

Метилізобутилкетон

108-10-1

0,1

-

4

296.

Метилмеркаптан (метантіол)

74-93-1

0,0001

-

4

297.

Метилнітрофос

122-14-5

0,005

-

3

298.

Метиловий ефір акрилової кислоти (метилакрилат)

96-33-3

0,01

0,01

4

299.

Метиловий ефір валеріанової кислоти (метилвалерат)

624-24-8

0,03

-

3

300.

Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат)

80-62-6

0,1

0,01

3

301.

2-Метилпентеналь

623-36-9

0,007

-

1

302.

a-Метилстирол

98-83-9

0,04

0,04

3

303.

Метіонін

7005-18-7

0,6

-

3

304.

2-Метокси-2-метилпропан (метил- третинно-бутиловий ефір)

1634-04-4

0,5

-

4

305.

N-β-Метоксіетилхлорацетат-о- толуїдин (толуїн)

50563-41-2

0,03

-

3

306.

Мікроорганізми-продуценти Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-54 (IMBAc-50003)

5 × 10-2

КУО***/м-3

-

4

307.

Мільбекс (суміш: 1,1-біс-4-хлор- фенілетанол і п-хлорфеніл- 2,4,5-трихлорфенілазосульфід)

8072-20-6

0,2

0,1

3

308.

Молібден і його неорганічні сполуки (молібдену триоксид, парамолібдат амонію та ін.) (за молібденом)

7439-98-7

-

0,02

3

309.

Монобензилтолуол

620-47-3

0,02

-

2

310.

Моноетаноламін

141-43-5

-

0,02

2

311.

Моноетиламін

75-04-7

0,01

0,01

3

312.

Моноізобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелозольв)

4439-24-1

1

0,3

3

313.

Моноізопропіловий ефір етиленгліколю (пропілцелозольв)

109-59-1

1,5

0,5

3

314.

Монометиламін

74-89-5

0,004

0,001

2

315.

Монометиланілін

100-61-8

0,04

0,04

3

316.

Монопропіламін

107-10-8

0,3

0,15

3

317.

Монохлорпентафторбензол

344-07-0

0,6

0,1

3

318.

Миш’як, неорганічні сполуки (у перерахунку на миш’як)

7440-38-2

-

0,003

2

319.

Натрієва сіль монохлороцтової кислоти (натрію монохлорацетат)

3926-62-3

0,03

0,015

2

320.

Натрію сульфат

7757-82-6

0,3

0,1

3

321.

Натрію сульфіт

7757-83-7

0,3

0,1

3

322.

Натрію сульфіт-сульфатні солі

0,3

0,1

3

323.

Нафталін

91-20-3

0,007

0,003

4

324.

1-Нафтил-N-метилкарбамат (севін)

63-25-2

-

0,002

2

325.

β-Нафтол

135-19-3

0,006

0,003

2

326.

a-Нафтохінон

130-15-4

0,005

0,005

1

327.

Нікель металічний

7440-02-0

-

0,001

2

328.

Нікель, розчинні солі (у перерахунку на нікель)

7440-02-0

0,002

0,0002

1

329.

Нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель)

7786-81-4

0,002

0,001

1

330.

Нікелю оксид (у перерахунку на нікель)

1313-99-1

-

0,001

2

331.

Нітрили карбонових кислот C17-C20

0,04

-

3

332.

Нітрили синтетичних жирних кислот фракцій C10-C16

0,005

-

4

333.

Нітробензол

98-95-3

0,008

0,008

2

334.

м- Нітробромбензол

585-79-5

0,12

0,01

2

335.

N-Нітрозодиметиламін (диметилнітрозамін)

62-75-9

-

50 нг/м-3

1

336.

м-Нітрохлорбензол

121-73-3

0,004

0,004

2

337.

o-Нітрохлорбензол

88-73-3

0,004

0,004

2

338.

n-Нітрохлорбензол

100-00-5

0,004

0,004

2

339.

3-Нітро-4-хлорбензотрифторид

121-17-5

0,005

-

3

340.

Озон

10028-15-6

0,16

0,03

1

341.

2,2-Оксидіетанол (діетиленгліколь)

111-46-6

-

0,2

4

342.

Окситетрациклін

2058-46-0

0,01

-

2

343.

Окситетрацикліну хлоргідрат

2058-46-0

0,01

-

2

344.

Октафтортолуол

434-64-0

1,3

-

4

345.

Олова діоксид (у перерахунку на олово)

18282-10-5

-

0,02

3

346.

Олова оксид (у перерахунку на олово)

21651-19-4

-

0,02

3

347.

Олова сульфат (у перерахунку на олово)

7488-55-3

-

0,02

3

348.

Олова хлорид (у перерахунку на олово)

7772-99-8

0,5

0,05

3

349.

Олов’янокислий натрію гідрат (у перерахунку на олово)

12058-66-1

-

0,02

3

350.

Парамолібдат амонію (у перерахунку на молібден)

12027-67-7

-

0,1

3

351.

Парахлорфенол

106-48-9

0,003

0,0015

2

352.

Пеніцилін

61-33-6

0,05

0,0025

3

353.

Пентадієн-1,3 (піперілен)

504-60-9

0,5

-

3

354.

Пентан

109-66-0

100

25

4

355.

Пентафторбензол

363-72-4

1,2

0,1

3

356.

Пентафторфенол

771-61-9

0,8

-

4

357.

Перметрин

52645-53-1

0,07

0,02

3

358.

Перметринової кислоти метиловий ефір

61898-95-1

0,08

-

4

359.

Перфторгептан

335-57-9

90

-

4

360.

Перфтороктан

307-34-6

90

-

4

361.

Пивалоілоцтовий ефір

42957-17-5

0,2

-

3

362.

Пивалоілпіровиноградної кислоти метиловий ефір

55107-14-7

0,1

-

3

363.

Пил азбестовмісний (з вмістом хризотилазбесту до 10 %) за азбестом

-

0,06 волокон в 1 мл повітря

1

364.

Пил бавовни

0,2

0,05

3

365.

Пил зерновий

0,2

0,03

3

366.

Пил каїніту

0,5

0,1

3

367.

Пил калімагнезії (калімаг-40)

0,5

0,15

3

368.

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %:

- більше 70 (дінас та ін.)

0,15

0,05

3

369.

- 70-20 (шамот, цемент та ін.)

0,3

0,1

3

370.

- нижче 20 (доломіт та ін.)

0,5

0,15

3

371.

Пил поліметалічний свинцево-цинкового виробництва (з вмістом свинцю до 1 %)

-

0,0001

1

372.

Пил цементного виробництва (з вмістом оксиду кальцію більше 60 % і діоксиду кремнію більше 20 %)

-

0,02

3

373.

Піридин

110-86-1

0,08

0,08

2

374.

Полі-2,5-диметил-1,4-феніленоксид (поліфеніленоксид)

24938-67-8

0,5

0,15

4

375.

Поліхлорпінен (суміш хлорованих біциклічних сполук)

8001-50-1

0,005

0,005

2

376.

Препарат «Байкал ЕМ-1» (суміш штамів мікроорганізмів)

-

5 × 10-3

КУО***/м-3

4

377.

Пропіл бромистий (1,1-бромпропан)

106-94-5

0,03

0,01

2

378.

Пропілен

115-07-1

3

3

3

379.

Пропілену оксид

75-56-9

0,08

-

1

380.

Пропіловий ефір валеріанової кислоти (пропілвалерат)

141-06-0

0,03

-

3

381.

Пропіловий ефір оцтової кислоти (пропілацетат)

109-60-4

0,1

-

4

382.

Розчинник ацетатно-шкіряний (АКР) (за етанолом)

0,5

-

3

383.

Розчинник бутилформіатний (БЕФ) (за сумою ацетатів)

0,3

-

3

384.

Розчинник деревно-спиртовий марки A (ацетоноефірний) - контроль за ацетоном

0,12

0,12

4

385.

Розчинник деревно-спиртовий марки E (ефірноацетоновий) - контроль за ацетоном

0,07

0,07

4

386.

Розчинник меблевий (АМР-3) - контроль за толуолом

0,09

0,09

3

387.

Ртуті оксид жовтий (у перерахунку на ртуть)

21908-53-2

-

0,0003

1

388.

Ртуті оксид червоний (у перерахунку на ртуть)

21908-53-2

-

0,0003

1

389.

Ртуть азотнокисла закисна водна (у перерахунку на ртуть)

14836-60-3

-

0,0003

1

390.

Ртуть азотнокисла окисна водна (у перерахунку на ртуть)

7783-34-8

-

0,0003

1

391.

Ртуть амідохлорна (у перерахунку на ртуть)

10124-48-8

-

0,0003

1

392.

Ртуть двойодиста (у перерахунку на ртуть)

7774-29-0

-

0,0003

1

393.

Ртуть металічна

7439-97-6

-

0,0003

1

394.

Ртуть оцтовокисла (у перерахунку на ртуть)

1600-27-7

-

0,0003

1

395.

Ртуть хлориста (у перерахунку на ртуть) (каломель)

10112-91-1

-

0,0003

1

396.

Ртуть хлорна (у перерахунку на ртуть, сулема)

7487-94-7

-

0,0003

1

397.

Сажа

1333-86-4

0,15

0,05

3

398.

Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець)

7439-92-1

0,001

0,0003

1

399.

Свинець сірчистий (у перерахунку на свинець)

7446-10-8

-

0,0017

1

400.

Селену діоксид (у перерахунку на селен)

7446-08-4

0,1 мкг/м-3

0,05 мкг/м-3

1

401.

Синтетичні миючі засоби типу «Кристалл» на основі алкілсульфату натрію (контроль за алкілсульфатом натрію)

0,04

0,01

2

402.

Сірководень

7783-06-4

0,008

-

2

403.

Сірковуглець

7783-06-4

0,03

0,005

2

404.

Скипидар

8006-64-2

2

1

4

405.

Смола легка високошвидкісного піролізу бурого вугілля: за сумарним органічним вуглецем

0,2

-

2

406.

Смола легка високошвидкісного піролізу бурого вугілля: за фенолами

0,004

-

2

407.

Спирт аміловий

71-41-0

0,01

0,01

3

408.

Спирт бензиловий

100-51-6

0,16

-

4

409.

Спирт бутиловий

71-36-3

0,1

0,1

3

410.

Спирт гексиловий

111-27-3

0,8

0,2

3

411.

Спирт 1,1-дигідроперфтораміловий

355-28-2

0,3

-

3

412.

Спирт 1,1-дигідроперфторгептиловий

375-82-6

0,1

-

3

413.

Спирт етиловий

64-17-5

5

5

4

414.

Спирт ізобутиловий

70-83-1

0,1

0,1

4

415.

Спирт ізооктиловий (2-етилгексанол)

1645-40-3

0,15

0,15

4

416.

Спирт ізопропіловий

67-63-0

0,6

0,6

3

417.

Спирт метиловий

67-56-1

1

0,5

3

418.

Спирт октиловий

111-87-5

0,6

0,2

3

419.

Спирт пропіловий

73-21-8

0,3

0,3

3

420.

Спирт фурфуриловий

98-00-0

0,1

0,05

3

421.

Стирол

100-45-5

0,04

0,002

2

422.

Сульфат амонію-алюмінію

7784-25-0

-

0,006

4

423.

Сульфат калію-алюмінію

10043-67-1

-

0,006

4

424.

Суміш постійного складу на основі дибутилфенілфосфату 93 % (НГК-4)

0,01

0,005

2

425.

Суміш транс-транс-транс-циклодо- декатетраєна-1,5,9 і транс-транс- цис-циклододекатетраєна-1,5,9

0,0035

-

4

426.

Сурьма п’ятисірчиста (у перерахунку на сурьму)

7440-36-0

-

0,02

3

427.

Сурьми триоксид (у перерахунку на сурьму)

7440-36-0

-

0,02

3

428.

Талію карбонат (у перерахунку на талій)

29809-42-5

-

0,0004

1

429.

Телуру діоксид (у перерахунку на телур)

7446-07-3

-

0,5 мкг/м-3

1

430.

Термостійка прядильна емульсія (тепрем) - контроль за сумою альдегідів, оксиду етилену

0,002

-

3

431.

Тетрагідрофуран

109-99-9

0,2

0,2

4

432.

Тетраетилтіурамдисульфід (тіурам E)

97-77-8

-

0,03

3

433.

2,2,6,6-Тетраметил-4-оксопіперидин (триацетонамін)

826-36-8

0,06

0,03

3

434.

2,2,6,6-Тетраметилпіперидинамід 2',2',6',6'-тетраметилпіперидинової кислоти (діацетам 5)

76505-58-3

0,15

0,05

3

435.

Тетраметилтіурамдисульфід (ТМТД, тіурам Д)

137-26-8

0,05

0,02

3

436.

Тетрафторетилен

116-14-3

6

0,5

4

437.

3-Тетрафторетоксифенілсечовина (томілон, тетрафлурон)

27954-37-6

0,6

0,06

3

438.

1,1,2,2-Тетрахлоретан

25322-20-7

0,06

-

4

439.

Тетрахлоретилен (перхлоретилен)

127-18-4

0,5

0,06

2

440.

Тетрахлорпропен

60320-18-5

0,07

0,04

2

441.

Тетрациклін

60-54-8

0,01

0,006

2

442.

1,2,3-Тіадіазоніл-5-N'-фенілсечовина (дропп)

51707-55-2

0,5

0,2

4

443.

Тіофен (тіофуран)

110-02-1

0,6

-

4

444.

Толуїлендіізоціанат

584-84-9

0,05

0,02

1

445.

п-Толуїлілової кислоти метиловий ефір

99-75-2

0,007

-

3

446.

Толуол

108-88-3

0,6

0,6

3

447.

1,2,4-Триазол

288-88-0

0,1

0,05

3

448.

2,4,6,-Триаміно-симитриазин (меламін, ціануртриамід)

108-78-1

0,02

0,01

2

449.

Трибромметан (бромоформ)

75-25-2

-

0,05

3

450.

1,1,3-Трибромпропан (пропілентрибромід)

25511-78-6

0,015

0,005

2

451.

2,4,6-Трибромфенол

118-79-6

0,04

-

2

452.

S,S,S- Трибутилтритіофосфат (бутифос)

78-48-8

0,01

0,01

2

453.

1,1,5-Тригідрооктафторпентанол (TC - n = 2)

355-80-6

1

0,05

4

454.

1,1,3-Тригідрооктафторпропанол (TC - n = 1)

1

0,05

4

455.

Триетиламін

121-44-8

0,14

0,14

3

456.

Трикрезол (суміш ізомерів: орто,- мета,- пара-)

1319-77-3

0,005

0,005

2

457.

Триметиламін

75-50-3

0,15

-

4

458.

1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)

95-63-6

0,04

0,015

2

459.

Трипропіламін

102-69-2

0,4

0,25

3

460.

N-(3-Трифторметилфеніл)-N', N-диметилсечовина (которан)

2164-17-2

-

0,05

3

461.

Трихлорацетальдегід

75-87-6

0,03

-

3

462.

1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ)

71-55-6

2

0,2

4

463.

Трихлоретилен

79-01-6

4

1

3

464.

Трихлорметан (хлороформ)

67-66-3

0,1

0,03

2

465.

1,2,3-Трихлорпропан

96-18-4

-

0,05

3

466.

Трихлорфторметан (фреон-11)

75-69-4

100

10

4

467.

м-Фенокситолуол

3586-14-9

0,01

-

4

468.

3-Феноксі-a-ціанобензиловий ефір α-ізопропіл-4-хлорфенілоцтової кислоти (суміцидин, фенвалерат)

51630-58-1

0,02

0,01

3

469.

Фенол

108-95-2

0,01

0,003

2

470.

Феноли сланцеві

0,007

-

3

471.

Фенольна фракція легкої смоли високошвидкісного піролізу бурого вугілля

0,008

-

2

472.

Ферит барієвий (у перерахунку на барій)

12047-11-9

-

0,004

3

473.

Ферит магній-марганцевий (у перерахунку на марганець)

37187-66-9

-

0,002

2

474.

Ферит марганець-цинковий (у перерахунку на марганець)

12645-49-7

-

0,002

2

475.

Ферит нікель-мідний (у перерахунку на нікель)

-

0,004

2

476.

Ферит нікель-цинковий (у перерахунку на цинк)

12645-50-0

-

0,003

2

477.

Фериціанід калію (червона кров’яна сіль)

13746-66-2

-

0,04

4

478.

Фероціанід калію (жовта кров’яна сіль)

13943-58-3

-

0,04

4

479.

Флотореагент «Лілафлот Д 817 М» (суміш: 1,3-діамінопропан, N-(3-тридецилокси)пропіл-, розгалужений С19Н42N2О - 60 %; 1,3-діамінопропан, N-(3-тридецилокси)пропіл-, розгалужений та лінійний, діацетат [C19H44N2O] (С2Н3О2)2 - 35 %; спирти С1114 розгалужені - 2 %)

0,012

0,005

3

480.

Флотореагент ФЛОКР-3 (за хлором)

0,1

0,03

2

481.

Флюс каніфольний активований (ФКТ) - контроль за каніфолью

0,3

0,3

4

482.

Формальдегід

50-00-0

0,035

0,003

2

483.

Формамід

75-12-7

-

0,03

3

484.

Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор

7664-39-3 7783-61-1

0,02

0,005

2

485.

Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор

7681-49-4

0,03

0,01

2

486.

Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор

0,2

0,03

2

487.

Фурфурол

98-01-1

0,05

0,05

3

488.

Хлор

7782-50-5

0,1

0,03

2

489.

м-Хлоранілін

108-42-9

0,01

0,01

1

490.

п-Хлоранілін

106-47-8

0,04

0,01

2

491.

α-Хлорацетофенон

532-27-4

0,01

-

3

492.

Хлорбензол

108-90-7

0,1

0,1

3

493.

п-Хлорбензотрифторид

98-56-6

0,1

-

3

494.

2-Хлорметилфосфонової кислоти гексаметилен-тетраамонова сіль (геметрел)

134576-33-3

0,1

0,05

3

495.

Хлоропрен

126-99-8

0,02

0,002

2

496.

Хлортетрациклін (кормовий)

57-62-5

0,05

0,05

2

497.

м-Хлорфенілізоціанат

2909-38-8

0,005

0,005

2

498.

п-Хлорфенілізоціанат

104-12-1

0,0015

0,0015

2

499.

1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил- бутан-2-он(1-(4-хлорфенокси)-пінаколін)

24473-06-1

0,03

-

4

500.

1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4,-триазол- 1-іл-3,3-диметилбутан-2-он (азоцен)

43121-43-3

0,05

0,02

3

501.

2-Хлорциклогексилтіо-N-фталамід (хлор ЦТФ)

59939-44-5

3,5

0,35

4

502.

Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому)

7440-47-3

0,0015

0,0015

1

503.

Циклогексан

110-82-7

1,4

1,4

4

504.

Циклогексанол

108-93-0

0,06

0,06

3

505.

Циклогексанон

108-94-1

0,04

-

3

506.

Циклогексаноноксим

100-64-1

0,1

-

3

507.

N-Циклогексилбензтіазол- сульфенамід-2 (сульфенамід Ц)

95-33-0

0,07

0,03

1

508.

N-Циклогексилтіофталамід (ЦТФ)

17796-82-6

0,3

-

4

509.

Цинку оксид (у перерахунку на цинк)

1314-13-2

-

0,05

3

510.

Цинку сульфат

7733-02-1

-

0,008

2

511.

Цирконій і його неорганічні сполуки (у перерахунку на цирконій)

7440-67-7

0,02

0,01

3

512.

β-Ціано-3-феноксибензил-3- (2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилцикло- пропанкарбоксилат (ріпкорд)

52315-07-8

0,04

0,01

3

513.

Штам-продуцент кормового білка Candida utilis Л-35

-

35 КУО**/м-3

2

514.

Штам-продуцент кормового білка Torulopsis pinis Л-30

-

50 КУО**/м-3

3

__________

* При сумісній присутності в атмосферному повітрі контроль проводити по ГДК хлориду заліза.

** КУО - колонієутворюючих одиниць.

__________

Примітки:

1) у випадках визначення недиференційованого за складом пилу (аерозолю) допускається приймати значення ГДК його: максимальної разової - 0,5 мг/м-3, середньодобової - 0,15 мг/м-3, 3-й клас небезпечності; ці значення не стосуються аерозолів органічних і неорганічних сполук (металів, їх солей, пластмас, біологічних, лікарських препаратів і ін.), для яких встановлюються відповідні ГДК;

2) загальна запиленість, що створюється викидами підприємств і інших об’єктів з вмістом твердих аерозолів різних хімічних сполук, у повітряному середовищі навколишньої житлової забудови не повинна перевищувати ГДК, встановленої для недиференційованого за складом пилу (див. п. 1 приміток).

Генеральний директор

Директорату

громадського здоров’я

А. Скіпальський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.02.2020 — 2020 р., № 15, стор. 20, стаття 608, код акта 98079/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 4. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 28.05.2020 № 1276 "Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів". МОЗ України. 2020 рікк
 10. до. МОЗ України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 26.05.2020 № 1245 "Про затвердження змін до форми первинної облікової документації № 106/о «Лікарське свідоцтво про смерть № _____» та інструкції щодо її заповнення та видачі". МОЗ України. 2020 рікк
 12. проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією. МОЗ України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 15.06.2020 № 1391 "Про затвердження Порядку проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, або спеціалізованою організацією". МОЗ України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 04.06.2020 № 1308 "Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні". МОЗ України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 01.07.2020 № 1492 "Про внесення зміни до пункту 7 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 30.06.2020 № 1482 "Про затвердження Порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". МОЗ України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 25.06.2020 № 1455 "Про затвердження величини критерію "склав"для інтегрованого тестового іспиту "КРОК"та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту". МОЗ України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 09.06.2020 № 1346 "Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 30.06.2020 № 1484 "Про внесення змін до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 06.07.2020 № 1523 "Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства охорони здоров'я України - Подяку Міністерства охорони здоров'я України та Почесну грамоту Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -