<<
>>

НАКАЗ від 14.02.2012 № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування". МОЗ України. 2012

Документ актуальний на 09.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2012  № 110

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2012 р.

за № 661/20974

Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

№ 527 від 28.07.2014

№ 549 від 08.08.2014

№ 29 від 21.01.2016

№ 157 від 26.01.2018}

Відповідно до пунктів 4, 9 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою удосконалення обліку в закладах охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.2. Форму первинної облікової документації № 003/о “Медична карта стаціонарного хворого № ____” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.3. Форму первинної облікової документації № 003-3/о “Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.4.

Форму первинної облікової документації № 005/о “Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.5. Форму первинної облікової документації № 008/о “Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.6. Форму первинної облікової документації № 009/о “Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.7. Форму первинної облікової документації № 013/о “Протокол патолого-анатомічного дослідження” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.8. Форму первинної облікової документації № 066/о “Карта хворого, який вибув із стаціонару, № ___” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.9. Форму первинної облікової документації № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого № ___” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.10. Форму первинної облікової документації № 025-2/о “Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

{Форма первинної облікової документації № 025-2/о “Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів” та Інструкція щодо її заповнення втратили чинність на підставі  Наказу Міністерства охорони здоров'я № 157 від 26.01.2018}

1.11. Форму первинної облікової документації № 030/о “Контрольна карта диспансерного нагляду” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

{Форма первинної облікової документації № 030/о “Контрольна карта диспансерного нагляду” та Інструкція щодо її заповнення втратили чинність на підставі  Наказу Міністерства охорони здоров'я № 157 від 26.01.2018}

1.12. Форму первинної облікової документації № 037/о “Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.13. Форму первинної облікової документації № 037-1/о “Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.14. Форму первинної облікової документації № 037-2/о “Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта ” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

{Підпункт 1.15 пункту 1 (Форму первинної облікової документації № 039-2/о та Інструкцію щодо її заповнення) виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 527 від 28.07.2014}

1.16. Форму первинної облікової документації № 039-3/о “Щоденник обліку роботи лікаря- стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.17. Форму первинної облікової документації № 039-4/о “Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.18. Форму первинної облікової документації № 043/о “Медична карта стоматологічного хворого № ___” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.19. Форму первинної облікової документації № 069/о “Журнал запису амбулаторних операцій” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.20. Форму первинної облікової документації № 070/о “Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.21. Форму первинної облікової документації № 086/о “Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.22. Форму первинної облікової документації № 027/о “Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.23. Форму первинної облікової документації № 028/о “Консультаційний висновок спеціаліста” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.24. Форму первинної облікової документації № 035/о “Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.25. Форму первинної облікової документації № 036/о “Журнал реєстрації листків непрацездатності” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.26. Форму первинної облікової документації № 039-5/о “Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.27. Форму первинної облікової документації № 039-6/о “Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.28. Форму первинної облікової документації № 039-8/о “Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.29. Форму первинної облікової документації № 044/о “Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.30. Форму первинної облікової документації № 046/о “Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.31. Форму первинної облікової документації № 046-1/о “Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.32. Форму первинної облікової документації № 048/о “Журнал реєстрації ультразвукових досліджень” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.33. Форму первинної облікової документації № 050/о “Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.34. Форму первинної облікової документації № 074/о “Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

{Підпункт 1.34 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 157 від 26.01.2018}

1.35. Форму первинної облікової документації № 088/о “Направлення на МСЕК” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.36. Форму первинної облікової документації № 095/о “Довідка №___ про тимчасову непрацездатність cтудента навчального закладу І-IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.37. Форму первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

орма первинної облікової документації № 003-6/о та Інструкція щодо її заповнення в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 549 від 08.08.2014}

{Підпункт 1.38 пункту 1 (Вкладний листок до облікових форм "Інформована добровільна згода пацієнта на обробку персональних даних") виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 549 від 08.08.2014}

1.39. Форму первинної облікової документації № 096/о «Історія вагітності та пологів №___» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 1.39 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 29 від 21.01.2016}

1.40. Форму первинної облікової документації № 097/о «Медична карта новонародженого № ___» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 1.40 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 29 від 21.01.2016}

2. Установити, що персональні дані, які містяться у формах первинної облікової документації, затверджених цим наказом, обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3. Унести зміни до таких наказів Міністерства охорони здоров’я України:

3.1. Абзаци другий, третій, шостий, восьмий, дванадцятий, п’ятнадцятий, шістнадцятий, двадцятий, тридцять шостий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів” виключити.

3.2. Абзац третій пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 серпня 1999 року № 197 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в закладах охорони здоров’я” виключити.

3.3. Абзаци третій, четвертий, п’ятий, сьомий, тринадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий, двадцять дев’ятий, сорок шостий, сорок сьомий, шістдесят шостий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)” виключити.

3.4. Абзаци другий, третій, п’ятий, шостий, восьмий, дев’ятий, одинадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцять четвертий, двадцять восьмий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 “Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)” виключити.

4. Увести в дію форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, починаючи з 01.07.2012, впровадити їх застосування в лікувально-профілактичних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування.

5. Начальнику Державного закладу “Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України” Голубчикову М.В. забезпечити зразками облікових форм та інструкціями щодо їх заповнення, зазначеними у пункті 1 цього наказу. Забезпечувати виконання замовлення медичних бланків суворого обліку в централізованому порядку в обсягах згідно із заявками територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики.

6. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Хобзею М.К. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби

статистики України

О.Г. Осауленко


{Форма первинної облікової документації № 001/o вводиться в дію з 01.07.2012}

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

14.02.2012  № 110

ЖУРНАЛ

обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації

(Форма № 001/о)

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги

М.К. Хобзей


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

14.02.2012  № 110

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2012 р.

за № 661/20974

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації” (далі - форма № 001/о).

2. Форма № 001/о призначена для реєстрації хворих, які були госпіталізовані в стаціонар, та у разі відмов у госпіталізації.

3. Форма № 001/о ведеться в приймальних відділеннях спеціалізованих та багатопрофільних лікарень, санаторно-курортних закладах та у пологових будинках і пологових відділеннях лікарень для реєстрації гінекологічних хворих та жінок, які госпіталізуються з приводу переривання вагітності з терміном до 12 тижнів. При госпіталізації жінок з терміном вагітності понад 12 тижнів у пологових будинках та пологових відділеннях лікарень заповнюється облікова форма № 002/о “Журнал обліку приймання вагітних, роділь, та породіль”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 лютого 2006 року № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за № 221/12095.

4. Інфекційні відділення лікарні ведуть самостійно журнали прийому хворих, дані яких не повинні дублювати форму № 001/о приймального відділення лікарні.

5. У формі № 001/о вказується кожний хворий, який звернувся до приймального відділення зі скеруванням на госпіталізацію або звернувся самостійно з приводу захворювання чи доставлений бригадою швидкої медичної допомоги у стаціонар і був госпіталізований, а також зазначаються всі випадки відмов хворому в госпіталізації.

6. У графі 1 вказується порядковий номер госпіталізації хворого.

7. У графах 2, 3 зазначаються дата і час госпіталізації хворого.

8. У графі 4 вказуються прізвище, ім’я та по батькові хворого за паспортними даними або зі слів хворого чи особи, яка супроводжує хворого.

9. У графі 5 зазначається дата народження хворого.

10. У графі 6 вказуються місце проживання хворого відповідно до паспортних даних або місце проживання родичів, близьких та номери їх телефонів.

11. У графі 7 вказується найменування закладу охорони здоров’я, яким був направлений хворий, або прізвище, ім’я, по батькові особи, яка доставила хворого.

12. У графах 8, 9 зазначаються відділення, в яке був госпіталізований хворий, та номер медичної карти стаціонарного хворого або історії пологів.

13. У графі 10 вказується діагноз хворого, поставлений закладом охорони здоров’я, який направив хворого у стаціонар.

14. У графі 11 зазначається заключний діагноз хворого при виписці його зі стаціонару.

15. У графі 12 вказується інформація щодо виписаного, переведеного в інший стаціонар хворого із зазначенням дати та найменування закладу охорони здоров’я, куди переведений хворий. Графи 11, 12 заповнюються на підставі даних медичної карти стаціонарного хворого при виписці хворого або у випадку переведення його в інший стаціонар.

16. У графі 13 зазначаються причина відмови хворому в госпіталізації (відсутність показань, направлення в інший стаціонар, відмова самого хворого тощо) та короткий опис об’єктивного стану хворого на час відмови.

17. У графі 14 вказуються вжиті заходи щодо хворого у випадку відмови у госпіталізації (надання амбулаторної допомоги, направлення в інший стаціонар тощо).

18. Форма № 001/о має бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я.

19. У разі ведення форми № 001/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

20. Термін зберігання форми № 001/о - 25 років.

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги

М.К. Хобзей


Документи та файли

Сигнальний документ — f379820n96.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.06.2012 — 2012 р., № 41, стор. 64, стаття 1585, код акта 61806/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 15. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 16. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -