Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021

Документ актуальний на 07.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2021  № 293

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 квітня 2021 р.

за № 527/36149

Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 8 Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", з метою забезпечення повноцінного функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин і розвитку системи трансплантації в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розподілу анатомічних матеріалів та критерії встановлення пар донор-реципієнт, що додаються.

2. Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій (Стрілка В. Є.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Іващенка І. А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 8 пункту 2 розділу I Порядку, затвердженого пунктом 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2023 року.

Міністр

М. Степанов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

О. Вискуб

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

18 лютого 2021 року № 293

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 квітня 2021 р.

за № 527/36149

ПОРЯДОК

розподілу анатомічних матеріалів та критерії встановлення пар донор-реципієнт

I. Загальні положення

1. Цей Порядок застосовується для встановлення пари донор-реципієнт в автоматичному режимі Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин і розподілу анатомічних матеріалів.

2. Розподіл анатомічних матеріалів та критерії встановлення пар донор-реципієнт відбувається з урахуванням таких показників:

1) наближеність закладу охорони здоров'я, в якому проводиться вилучення анатомічних матеріалів людини для трансплантації, до закладу охорони здоров'я, в якому може бути проведена трансплантація (з урахуванням часу і способу транспортування анатомічних матеріалів та оптимальних строків їх зберігання).

2) одногрупна сумісність за АВ(0) та системою Rh;

3) статус екстреності трансплантації (за медичними показниками);

4) сумісність за антропометричними даними для серця та легень (зріст і вага тіла з допустимими відхиленнями показників в межах 20 %);

5) першочерговість проведення трансплантації неповнолітньому та малолітньому реципієнту;

6) збереження за неповнолітнім реципієнтом після досягнення ним повноліття черговості на отримання анатомічного матеріалу для трансплантації;

7) наявність між закладом охорони здоров'я, в якому проводиться вилучення анатомічних матеріалів людини, та закладом охорони здоров'я, в якому може бути проведена трансплантація, договору про медичне обслуговування населення, укладеного з метою оплати донорського етапу послуг з органної трансплантації від донора-трупа;

8) імунологічна сумісність пари донор-реципієнт;

9) можливість першочергового проведення трансплантації реципієнту, який раніше надав згоду на вилучення у нього анатомічних матеріалів, відповідно до додатка 7 до Порядку надання письмової згоди живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів та письмової відмови від раніше наданої такої згоди, письмової згоди або незгоди чи відкликання наданої раніше згоди на вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення її стану як незворотня смерть, а також подання письмової заяви про призначення, зміну чи відкликання повноважного представника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1211;

10) тривалість перебування в листі очікування. Пріоритет надається реципієнту, який раніше був внесений до листа очікування.

II. Статус екстреності трансплантації (за медичними показниками)

1. Для реципієнта може бути наданий наступний із статусів за рішенням консиліуму лікарів:

1) статус ІА;

2) статус ІБ;

3) статус ІІ.

2. Статус екстреності трансплантації реципієнта нирки визначається таким чином:

1) статус ІА встановлюється за наявності хоча б одного з таких критеріїв:

діти віком до 10 років;

відсутність можливості формування постійного доступу для проведення замісної ниркової терапії;

виникнення тяжких алергічних реакцій, що призводять до невідкладного стану у реципієнта під час замісної ниркової терапії;

2) статус ІБ встановлюється за наявності хоча б одного з таких критеріїв:

діти, віком від 10 до 18 років;

втрата трансплантованої нирки;

необхідність у проведенні симультантної трансплантації нирки (нирка та серце, нирка та печінка, нирка та підшлункова залоза, нирка та легені, нирка та легені і серце та інше);

3) статус ІІ надається всім іншим реципієнтам, які включені до листа очікування та не підпадають під визначення статусу ІА та статусу ІБ.

3. Статус екстреності трансплантації реципієнта серця визначається таким чином:

1) статус ІА встановлюється за наявності таких критеріїв:

необхідність підтримки кровообігу з одним або більшою кількістю пристроїв допоміжного кровообігу більше 30 днів:

наявність штучного серця;

реципієнт знаходиться на внутрішньоаортальній балонній контрпульсації;

реципієнт підключений до екстракорпоральної мембранної оксигенації;

реципієнт знаходиться на штучній вентиляції легень;

необхідність в безперервній терапії високими дозами інотропних препаратів з постійним контролем тиску наповнення лівого шлуночка;

очікувана тривалість життя без трансплантації менше 7 днів;

2) статус ІБ встановлюється при безперервній інфузійній терапії інотропними препаратами та/або використання одного з пристроїв допоміжного кровообігу менше 30 днів;

3) статус ІІ надається всім іншим реципієнтам, які включені до листа очікування та не підпадають під визначення статусу ІА та статусу ІБ.

4. Статус екстреності трансплантації реципієнта легень визначається таким чином:

1) статус ІА встановлюється за наявності хоча б одного з таких критеріїв:

реципієнт знаходиться на штучній вентиляції легень та/або пристроях екстракорпоральної мембранної оксигенації;

2) статус ІБ встановлюється за наявності хоча б одного із таких критеріїв:

реципієнт, госпіталізований до відділення інтенсивної терапії, який потребує хронічної неінвазивної допоміжної штучної вентиляції легень;

відібрані реципієнти з високою летальністю, які включені до листа очікування та з можливістю її зниження, за рахунок трансплантації легень та такими діагнозами та показниками:

емфізема легень, хронічна обструктивна хвороба легень, дефіцит альфа - 1 антитрипсина:

індекс BODE більше або рівно 7;

показник ФОВ1 - менше 20 %;

DLCO менше 20 %;

три важких загострення, що потребували стаціонарного лікування, протягом минулого року;

один епізод гіперкапнічної дихальної недостатності, що потребував неінвазивної допоміжної штучної вентиляції легень, протягом попереднього року;

муковісцидоз:

PaO2 менше 60 мм. рт.ст. або PaCO2 більше 50 мм рт ст.;

хронічна неінвазивна допоміжна штучна вентиляція легень;

легенева гіпертензія (тиск в легеневій артерії більше 35 мм. рт. ст. за ЕхоКГ або більше 25 мм. рт. ст. при катетеризації правих відділів серця);

інтерстиціальні захворювання легень, неспецифічна інтерстиціальна пневмонія:

втрата ФОВ1 більше 10 % протягом останніх 6 місяців;

втрата DLCO більше 15 % протягом останніх 6 місяців;

сатурація нижче 88 % або можливість подолати відстань менше 250 метрів при 6-хвилинному тесті з ходьбою;

втрата відстані, що долається пацієнтом під час 6-хвилинного тесту, більше 50 метрів протягом останніх 6 місяців;

легенева гіпертензія (тиск в легеневій артерії більше 35 мм. рт. ст. за ЕхоКГ або більше 25 мм. рт. ст. при катетеризації правих відділів серця);

госпіталізація з приводу прогресії дихальної недостатності або важкого загострення;

легенева гіпертензія:

ідіопатична первинна легенева гіпертензія або легенева гіпертензія, пов'язана із вродженими вадами серця;

клас серцевої недостатності за NYHA III або IV при отриманні більше 3 місяців максимальної медикаментозної терапії, включаючи простаноїди;

низька толерантність до фізичного навантаження, тест з 6-хвилинною ходьбою менше 350 метрів;

неконтрольовані втрати свідомості та/або кровохаркання та/або перикардіальний випіт;

правошлуночкова недостатність: серцевий індекс менше 2 літрів за хвилину на метр квадратний, тиск у правому шлуночку більше 15 мм. рт. ст., змішана венозна сатурація SvO2 менше 60 %, погіршення ниркової недостатності, підвищення білірубіну, підвищення мозкового натрійуретичного пептиду, асцит, що рецидивує;

вторинна легенева гіпертензія:

пацієнти з легеневим венооклюзивним захворюванням або легеневим капілярним гемангіоматозом;

3) статус ІІ надається всім іншим реципієнтам, які включені до листа очікування та не підпадають під визначення статусу ІА та статусу ІБ.

5. Статус екстреності трансплантації реципієнта печінки визначається таким чином і вноситься до медичної картки реципієнта:

1) статус ІА встановлюється за наявності хоча б одного з таких критеріїв:

пацієнти з фульмінантною печінковою недостатністю та/або з первинним нефункціонуючим трансплантатом печінки;

2) статус ІБ встановлюється за наявності хоча б одного з таких критеріїв:

пацієнти з хронічними захворюванням печінки, у яких очікувана тривалість життя без трансплантації печінки менше 10 днів;

пацієнти з хронічними захворюванням печінки, з наявними рецидивуючими кровотечами з розширених вен стравоходу, прогресуючий асцит або енцефалопатія;

3) статус ІІ надається всім іншим реципієнтам, які включені до листа очікування та не підпадають під визначення статусу ІА та статусу ІБ.

Генеральний директор

Директорату високотехнологічної

медичної допомоги та інновацій

В. Стрілка


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.04.2021 — 2021 р., № 33, стор. 342, стаття 1985, код акта 104484/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 14. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 15. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 09.03.2021 № 407 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.03.2021 № 408 "Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії". МОЗ України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 26.02.2021 № 353 "Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". МОЗ України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 24.02.2021 № 344 "Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -