<<
>>

НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022

Документ актуальний на 21.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2022  № 341

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2022 р.

за № 304/37640

Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Відповідно до статті 28 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, що додаються.

2. Встановити, що пункт 1 Змін, затверджених цим наказом, діє до 31 березня 2022 року.

3. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Даниленко О.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 Змін, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 01 квітня 2022 року.

Міністр

В.

Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Перший віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економіки України

Міністр розвитку громад та територій України

Віцепрезидент Національної академії

медичних наук України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

В. Магалецька

Ю. Свириденко

О. Чернишов

Д. Заболотний

Л. Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

18 лютого 2022 року № 341

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2022 р.

за № 304/37640

ЗМІНИ

до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

1. Таблицю 1 викласти в такій редакції:

«Таблиця 1

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води

№ з/п

Найменування показників

Одиниці виміру

Нормативи для питної води

Методики визначення згідно з додатком 5

водопровідної

з колодязів

та каптажів джерел

фасованої,

з пунктів розливу та бюветів

1

2

3

4

5

6

7

1. Органолептичні показники

1

Запах:

при t 20 °C

при t 60 оС

бали

2

2

3

3

0 (2)-3

1 (2)-3

пп. 2, 31

2

Забарвленість

градуси

20–35-7

35

10 (20)-3

пп. 2, 39

3

Каламутність

нефелометрична одиниця каламітності

(1 НОК = 0,58 мг/л)

1,0–3,5-7

2,6–3,5-7 - для підземного вододжерела

3,5

0,5 (1,0)-3

пп. 2, 38

4

Смак і присмак

бали

2

3

0 (2)-3

п. 2

2. Фізико-хімічні показники

а) неорганічні компоненти

5

Водневий показник

Одиниці рН

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

(>= 4,5) -4

п. 28

6

Діоксид вуглецю

%

не визначається

не визначається

0,2-0,3 - для слабогазованої

0,31-0,4 - для середньо-газованої

> 0,4 - для сильногазованої

п. 23

7

Залізо загальне

мг/л

0,2-1,0-7

1,0

0,2

пп. 3, 33, 64

8

Загальна жорсткість

ммоль/л

7,0-10,0-7

10,0

7,0

п. 4

9

Загальна лужність

ммоль/л

не визначається

не визначається

6,5

п. 41

10

Йод

мкг/л

не визначається

не визначається

50

п. 43

11

Кальцій

мг/л

не визначається

не визначається

130

п. 45

12

Маґній

мг/л

не визначається

не визначається

80

п. 45

13

Марганець

мг/л

0,05-0,5-7

0,5

0,05

пп. 11, 64

14

Мідь

мг/л

1,0

не визначається

1,0

пп. 9, 64

15

Поліфосфати (за PO4-3-)

мг/л

3,5

не визначається

0,6 (3,5)-3

п. 19

16

Сульфати

мг/л

250-500-7

500

250

п. 10

17

Сухий залишок

мг/л

1000-1500-7

1500

1000

п. 12

18

Хлор залишковий вільний

мг/л

0,5

0,5

0,05

п. 14

19

Хлориди

мг/л

250-350-7

350

250

пп. 7, 44

20

Цинк

мг/л

1,0

не визначається

1,0

пп. 15, 64

б) органічні компоненти

21

Хлор залишковий зв’язаний

мг/л

1,2

1,2

< 0,05

п. 14

3. Санітарно-токсикологічні показники

а) неорганічні компоненти

22

Алюміній**

мг/л

0,2

(0,50)-1

не визначається

0,1

п. 13

23

Амоній

мг/л

0,5-2,6-7

2,6

0,1 - (1,2)-3, -7

п. 6, 37

24

Діоксид хлору

мг/л

0,1

не визначається

не визначається

п. 54

25

Кадмій**

мг/л

0,001

не визначається

0,001

п. 45

26

Кремній**

мг/л

10

не визначається

10

п. 26

27

Миш’як**

мг/л

0,01

не визначається

0,01

п. 5, 66

28

Молібден**

мг/л

0,07

не визначається

0,07

п. 18

29

Натрій**

мг/л

200

не визначається

200

п. 45

30

Нітрати (за NO3)

мг/л

50

50

10 (50)-3

пп. 6, 20

31

Нітрити**

мг/л

0,5 (0,1)-2

3,3

0,5 (0,1)6

пп. 6, 36

32

Озон залишковий

мг/л

0,1-0,3

не визначається

не визначається

п. 17

33

Ртуть*

мг/л

0,0005

не визначається

0,0005

п. 27, 60

34

Свинець**

мг/л

0,01

не визначається

0,01

п. 15

35

Срібло**

мг/л

не визначається

не визначається

0,025

п. 15

36

Фториди**

мг/л

для кліматичних

зон:

IV 0,7

III 1,2

II 1,5

1,5

1,5-5

для кліматичних

зон:

IV 0,7

III 1,2

 II 1,5

п. 8

37

Хлорити

мг/л

0,2

не визначається

не визначається

п. 44

б) органічні компоненти

38

Поліакриламід залишковий**

мг/л

2,0

не визначається

2,0

п. 22

39

Формальдегід**

мг/л

0,05

не визначається

0,05

п. 51

40

Хлороформ**

мкг/л

-

не визначається

6

п. 42, 50

в) інтегральний показник

41

Перманганатна окиснюваність

мг/л

-

5,0

2,0 (5,0)-3

п. 24

__________

-1 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води, обробленої реагентами, що містять алюміній.

-2 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для обробленої питної води, крім обробленої методом хлорування з преамонізацією.

-3 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води фасованої газованої, питної води з пунктів розливу та бюветів.

-4 pH для газованої питної води.

-5 Норматив встановлюється виключно для питної води фасованої. Для питної води з пунктів розливу та бюветів норматив встановлюється за кліматичними зонами.

-6 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для негазованої питної води.

-7 Максимальний рівень нормативів застосовується в окремих випадках, що пов’язані з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води.

__________

* Речовини I класу небезпеки.

** Речовини II класу небезпеки.

__________

Примітки:

1. У водопровідній питній воді визначаються:

хлороформ - якщо питна вода з поверхневих вододжерел;

хлор залишковий вільний та зв’язаний, озон, поліакриламід - у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів;

формальдегід - у разі озонування води в процесі водопідготовки;

діоксид хлору та хлорити - у разі обробки води діоксидом хлору в процесі водопідготовки.

2. У питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів визначаються:

хлороформ та хлор залишковий - якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода;

формальдегід - у разі озонування води в процесі водопідготовки або якщо використовується озонована вихідна вода;

срібло та діоксид вуглецю - у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів чи речовин;

поліакриламід - у разі використання в процесі водопідготовки водопровідної питної води з поверхневого джерела питного водопостачання.».

2. Доповнити додаток таблицею 1.1 такого змісту:

«Таблиця 1.1

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води

№ з/п 

Найменування показників

Одиниці виміру

Нормативи для питної води

Методики визначення згідно з додатком 5

водопровідної

з колодязів

та каптажів джерел

фасованої, з пунктів розливу та бюветів

1

2

3

4

5

6

7

1. Органолептичні показники

1

Запах:

при t 20 °C

при t 60°С

бали

2

2

3

3

0 (2)-3

1 (2)-3

пп. 2, 31

2

Забарвленість

градуси

20

35

10 (20)-3

пп. 2, 39

3

Каламутність

нефело-метрична одиниця каламітності

(1 НОК = 0,58 мг/л)

1,0 2,6 - для підземного вододжерела

3,5

0,5 (1,0)-3

пп. 2, 38

4

Смак і присмак

бали

2

3

0 (2)-3

п. 2

2. Фізико-хімічні показники

а) неорганічні компоненти

5

Водневий показник

Одиниці рН

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

(4,5) 4

п. 28

6

Діоксид вуглецю

%

не визначається

не визначається

0,2-0,3 - для слабогазованої 0,31-0,4 для середньогазованої > 0,4 - для сильногазованої

п. 23

7

Залізо загальне

мг/л

0,2

1,0

0,2

пп. 3, 33, 64

8

Загальна жорсткість

ммоль/л

7,0

10,0

7,0

п. 4

9

Загальна лужність

ммоль/л

не визначається

не визначається

6,5

п. 41

10

Йод

мкг/л

не визначається

не визначається

50

п. 43

11

Кальцій

мг/л

не визначається

не визначається

130

п. 45

12

Маґній

мг/л

не визначається

не визначається

80

п. 45

13

Марганець

мг/л

0,05

0,5

0,05

пп. 11, 64

14

Мідь

мг/л

1,0

не визначається

1,0

пп. 9, 64

15

Поліфосфати (за PO4-3-)

мг/л

3,5

не визначається

0,6 (3,5)3

п. 19

16

Сульфати

мг/л

250

500

250

п. 10

17

Сухий залишок

мг/л

1000

1500

1000

п. 12

18

Хлор залишковий вільний

мг/л

0,5

0,5

0,05

п. 14

19

Хлориди

мг/л

250

350

250

пп. 7, 44

20

Цинк

мг/л

1,0

не визначається

1,0

пп. 15, 64

б) органічні компоненти

21

Хлор залишковий зв’язаний

мг/л

1,2

1,2

< 0,05

п. 14

3. Санітарно-токсикологічні показники

а) неорганічні компоненти

22

Алюміній**

мг/л

0,2

(0,50)-1

не визначається

0,1

п. 13

23

Амоній

мг/л

0,5

2,6

0,1 - (1,2)-3

п. 6, 37

24

Діоксид хлору

мг/л

0,1

не визначається

не визначається

п. 54

25

Кадмій**

мг/л

0,001

не визначається

0,001

п. 45

26

Кремній**

мг/л

10

не визначається

10

п. 26

27

Миш’як**

мг/л

0,01

не визначається

0,01

п. 5, 66

28

Молібден**

мг/л

0,07

не визначається

0,07

п. 18

29

Натрій**

мг/л

200

не визначається

200

п. 45

30

Нітрати (за NO3)

мг/л

50

50

10 (50)-3

пп. 6, 20

31

Нітрити**

мг/л

0,5 (0,1)-2

3,3

0,5 (0,1)-6

пп. 6, 36

32

Озон залишковий

мг/л

0,1-0,3

не визначається

не визначається

п. 17

33

Ртуть*

мг/л

0,0005

не визначається

0,0005

п. 27, 60

34

Свинець**

мг/л

0,01

не визначається

0,01

п. 15

35

Срібло**

мг/л

не визначається

не визначається

0,025

п. 15

36

Фториди**

мг/л

для кліматичних зон:

IV 0,7

III 1,2

II 1,5

1,5

1,5-5

для кліматичних зон:

IV 0,7

III 1,2

II 1,5

п. 8

37

Хлорити

мг/л

0,2

не визначається

не визначається

п. 44

б) органічні компоненти

38

Поліакриламід залишковий**

мг/л

2,0

не визначається

2,0

п. 22

39

Формальдегід**

мг/л

0,05

не визначається

0,05

п. 51

40

Хлороформ**

мкг/л

-

не визначається

6

п. 42, 50

в) інтегральний показник

41

Перманганатна окиснюваність

мг/л

-

5,0

2,0 (5,0)-3

п. 24

__________

-1 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води, обробленої реагентами, що містять алюміній.

-2 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для обробленої питної води, крім обробленої методом хлорування з преамонізацією.

-3 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води фасованої газованої, питної води з пунктів розливу та бюветів.

-4 pH для газованої питної води.

-5 Норматив встановлюється виключно для питної води фасованої. Для питної води з пунктів розливу та бюветів нор-матив встановлюється за кліматичними зонами.

-6 Норматив, зазначений у дужках, установлюється для негазованої питної води.

__________

* Речовини I класу небезпеки.

** Речовини II класу небезпеки.

__________

Примітки:

1. У водопровідній питній воді визначаються:

хлороформ - якщо питна вода з поверхневих вододжерел;

хлор залишковий вільний та зв’язаний, озон, поліакриламід - у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів;

формальдегід - у разі озонування води в процесі водопідготовки;

діоксид хлору та хлорити - у разі обробки води діоксидом хлору в процесі водопідготовки.

2. У питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів визначаються:

хлороформ та хлор залишковий - якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода;

формальдегід - у разі озонування води в процесі водопідготовки або якщо використовується озонована вихідна вода;

срібло та діоксид вуглецю - у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів чи речовин;

поліакриламід - у разі використання в процесі водопідготовки водопровідної питної води

з поверхневого джерела питного водопостачання.

».

В.о. генерального директора

Директорату громадського

здоров’я та профілактики

захворюваності

О. Даниленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2022 — 2022 р., № 22, стор. 139, стаття 1189, код акта 110381/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 04.02.2022 № 234 "Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 13.03.2022 № 481 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2011 року № 237". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.03.2022 № 532 "Про внесення зміни до Положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.03.2022 № 508 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 26.01.2022 № 164 "Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 19.03.2022 № 505 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 09.03.2022 № 441 "Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 25.03.2022 № 522 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -