<<
>>

НАКАЗ N 93 від 18.03.2002 "Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення". МОЗ України. 2002

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 93 від 18.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

9 квітня 2002 р.

за N 346/6634

Про затвердження форм облікової документації щодо призначення

державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам,

які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного

соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з

дітьми" ( 2811-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форми облікової документації: 1.1. Форму N 147/о "Довідка для призначення і виплати

державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які

не застраховані в системі загальнообов'язкового державного

соціального страхування" та інструкцію щодо її заповнення

(додаються). 1.2. Форму N 147-1/о ( z0347-02 ) "Журнал реєстрації виданих

(отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у

зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в

системі загальнообов'язкового державного соціального страхування"

та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

2. Керівникам органів та закладів охорони здоров'я незалежно

від відомчої підпорядкованості і форм власності впровадити форму

N 147/о "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у

зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в

системі загальнообов'язкового державного соціального страхування",

форму N 147-1/о ( z0347-02 ) "Журнал реєстрації виданих

(отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у

зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в

системі загальнообов'язкового державного соціального страхування"

та інструкції щодо їх заповнення.

3. Заступнику Державного секретаря Гойді Н.Г. забезпечити

державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та

довести його до відома органів та закладів охорони здоров'я, що

мають право на видачу довідки для призначення і виплати державної

допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не

застраховані в системі загальнообов'язкового державного

соціального страхування.

4. Начальнику Центру медичної статистики Голубчикову М.В.

забезпечити Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки

Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської та

Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних

адміністрацій зразками зазначених облікових форм.

5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,

начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської

та Головного управління охорони здоров'я Київської міських

державних адміністрацій забезпечити впровадження зазначених

облікових форм.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Державного секретаря Гойду Н.Г.

Міністр В.Ф.Москаленко

---------------------------------------- ---------------------------------------- |Код форми за ДКУД | | | | | | | | | |Код форми за ДКУД | | | | | | | | | | --------------- | | --------------- | |--------------------------------------| |--------------------------------------| |Код закладу за ЄДРПОУ| | | | | | | | | |Код закладу за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | --------------- | | --------------- | ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- |Міністерство охорони| |Медична документація | |Міністерство охорони| |Медична документація | |здоров'я України | |Форма N |1|4|7|/|о| | | | |здоров'я України | |Форма N |1|4|7|/|о| | | | | | | --------------- | | | | --------------- | |--------------------| |Затверджена наказом МОЗ України | |--------------------| |Затверджена наказом МОЗ України | |Назва закладу | ||1|8|0|3|2|0|0|2|р.| N |9|3| | | |Назва закладу | ||1|8|0|3|2|0|0|2|р.| N |9|3| | | | |--|-------------------- ------- | | |--|-------------------- ------- | |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| | КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН | | ДОВІДКА N _____ | | до довідки N ___ | | для призначення і виплати державної допомоги | | для призначення і виплати державної допомоги | | у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які | | у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, | | не застраховані в системі загальнообов'язкового | | які не застраховані в системі загальнообов'язкового | | державного соціального страхування | | державного соціального страхування | | первинна, продовження довідки N _____ | |первинна, продовження довідки N _____ | | (необхідне підкреслити) | | (необхідне підкреслити) | | _____________________________________________________ | |_____________________________________________________ |л| Дата видачі "___"_______________________ 20___ р. | |Дата видачі "____"____________________ 20___ р. |і| Видана ______________________________________________ | |Прізвище, ім'я, по батькові _________________________ |н| (прізвище, ім'я, по батькові жінки) | |_____________________________________________________ |і| ___________________________________ року народження, | |Рік народження ______________________________________ |я| яка проживає за адресою _____________________________, | |Адреса ______________________________________________ | | у тому, що вона перебуває на обліку у зв'язку з | |Період надання державної допомоги: |в| вагітністю/у неї відбулися пологи | |з __________________________________________ 20___ р. |і| _____________________________________________________ | | (число та місяць писати літерами) |д| (необхідне підкреслити) (дата) | |до _________________________________________ 20___ р. |р| _____________________________________________________ | | (число та місяць писати літерами) |і| (назва лікувального закладу) | |Підпис особи, яка видала довідку ____________________ |з| | | (підпис, прізвище |у| і на "____"_________ 20 ____ р. має термін вагітності | | повністю) | | ____________ тижнів. | |Підпис особи, яка отримала довідку __________________ | | | | (підпис, прізвище | | Період надання державної допомоги: | | повністю) | | з _____________________________________________ 20_ р. | | | | (число та місяць писати літерами) | | | | до _________________________________________ 20___ р. | | | | (число та місяць писати літерами) | | | | | | | | М.П. | | | | Лікар лікувально- | | | | профілактичного | | | | закладу __________________ | | | | (підпис, прізвище | | | | повністю) | | | | Керівник лікувально- | | | | профілактичного закладу | | | | _____________________________ | | | | (підпис, прізвище повністю) | ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

18.03.2002 N 93

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 квітня 2002 р.

за N 346/6634

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення облікової статистичної форми N 147/о

"Довідка для призначення і виплати державної допомоги

у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам,

які не застраховані в системі загальнообов'язкового

державного соціального страхування"

1. Довідка для призначення і виплати державної допомоги у

зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в

системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

(форма N 147/о, далі - довідка) видається вагітним жінкам і

породіллям (у тому числі неповнолітнім) з числа:

1.1. Службовців Збройних Сил, Прикордонних військ, Служби

безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових

формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів

внутрішніх справ.

1.2. Звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією

підприємства, установи та організації незалежно від форми

власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не

раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання

допомоги.

1.3. Зареєстрованих у державній службі зайнятості як

безробітні.

1.4. Аспіранток, докторанток, клінічних ординаторів,

студенток вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації.

1.5. Непрацюючих жінок.

2. Довідка видається громадянкам України, іноземкам та особам

без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також

особам, що набули статусу біженця і мають право на державну

допомогу на умовах, передбачених Законом України "Про державну

допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ), іншими законами або

міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких

надана Верховною Радою України.

3. Право видачі довідки мають лікарі

лікувально-профілактичних закладів, в яких здійснюються

спостереження за вагітними та/або акушерська допомога.

4. Довідка подається в органи, що призначають та здійснюють

виплату такої допомоги.

5. Бланки довідок з контрольними талонами мають бути прошиті,

пронумеровані, скріплені печаткою лікувально-профілактичного

закладу і зберігатися разом з Журналом реєстрації виданих

(отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у

зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в

системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

(форма N 147-1/о ( z0347-02 ), далі - журнал) в особи, яка

призначена наказом керівника лікувально-профілактичного закладу

відповідальною за видачу (отримання) цих документів.

6. Довідка заповнюється на підставі запису

лікаря-акушера-гінеколога в Індивідуальній карті вагітної та

породіллі (форма N 111/о, далі - індивідуальна карта вагітної) у

30 тижнів вагітності або в Історії пологів (форма N 096/о, далі -

історія пологів) під час виписки породіллі з пологового

стаціонару.

6.1. Вагітним жінкам, яких віднесено до I - IV категорій

осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, довідка видається

у 27 тижнів вагітності.

7. Довідка заповнюється українською мовою, розбірливим

почерком, без виправлень.

7.1. Підкреслюються слова "первинна" або "продовження"; у

разі продовження зазначається номер попередньо виданої довідки.

7.2. Повністю пишуть літерами прізвище, ім'я, по батькові та

адресу жінки; рік народження - цифрами.

7.3. Повністю вказується назва лікувально-профілактичного

закладу, у якому перебуває на обліку вагітна або в якому відбулися

пологи. В останньому випадку цифрами вказується дата пологів. У

разі видачі довідки вагітній зазначається термін вагітності на

день заповнення довідки.

7.4. У датах першого та останнього дня періоду, за який жінка

має право на отримання державної допомоги у зв'язку з вагітністю

та пологами, число та місяць пишуть літерами, рік - цифрами.

8. Дати першого та останнього дня періоду, за який жінка має

право на отримання державної допомоги у зв'язку з вагітністю та

пологами, установлюються відповідно до періоду, що становить 70

календарних днів до і 56 календарних днів після передбачуваного

строку пологів.

8.1. Для жінок, яких віднесено до I - IV категорій осіб,

постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, ці дати встановлюються

відповідно до періоду, що становить 90 календарних днів до і 90

календарних днів після дня передбачуваного строку пологів.

9. У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення

ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді (крім

жінок, яких віднесено до I - IV категорій осіб, постраждалих від

наслідків аварії на ЧАЕС) на підставі запису в Обмінній карті

(форма N 113/о), засвідченого підписом головного лікаря та

печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбувалися

пологи, за місцем спостереження вагітної додатково видається

довідка на 14 календарних днів.

10. У разі пологів у жінок, які не спостерігались з приводу

вагітності до дня пологів, довідка заповнюється і видається в

пологовому будинку (відділенні), у якому відбувалися пологи, на

період тривалості післяпологової відпустки на загальних підставах.

11. При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності, якщо

жінка виписується з живою дитиною, довідка заповнюється і

видається в пологовому будинку (відділенні), у якому відбувалися

пологи, на 140 календарних днів, а в разі смерті дитини при таких

пологах - на 70 календарних днів від дня пологів.

12. Довідка засвідчується підписами

лікаря-акушера-гінеколога, запис якого в індивідуальній карті

вагітної або в історії пологів є підставою для її заповнення і

видачі, керівника лікувально-профілактичного закладу та печаткою

цього закладу.

13. Контрольний талон заповнюється у відповідності до

довідки, залишається в лікувально-профілактичному закладі і

зберігається протягом 3 років.

14. Про видачу довідки робиться відповідний запис в

індивідуальній карті вагітної або в історії пологів із зазначенням

періоду призначення державної допомоги і номера виданої довідки, а

особа, яка призначена наказом керівника лікувально-профілактичного

закладу відповідальною за видачу (отримання) бланків довідок,

робить відповідні записи в журналі.

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.04.2002 — 2002 р., № 15, стор. 279, стаття 846, код акта 22186/2002

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 15. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 16. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -