<<
>>

НАКАЗ від 19.12.2019 № 2559 "Про затвердження Методики розрахунку тарифів". МОЗ України. 2019

Документ актуальний на 10.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2019  № 2559


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2019 р.
за № 1270/34241

Про затвердження Методики розрахунку тарифів

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку тарифів, що додається.

2. Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра

А. Семиволос

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України

Виконуюча обов’язки Голови
Національної служби здоров’я України

Голова Антимонопольного комітету України

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Заступник Міністра фінансів України
О.

Мірошніченко


Н. Рябцева

Ю. Терентьєв


Л. Левшун

Ю. Джигир


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
19 грудня 2019 року № 2559


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2019 р.
за № 1270/34241

МЕТОДИКА
розрахунку тарифів

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - Програма), передбаченою Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Терміни у цій Методиці вживаються у таких значеннях:

пролікований випадок - комплекс медичних послуг, що надається в умовах стаціонару та завершується вибуттям пацієнта зі стаціонару.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Методиці розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1075.

3. Тарифи розраховуються Національною службою здоров’я України та подаються до Міністерства охорони здоров’я України щороку, виходячи з прогнозного обсягу видатків на Програму, переліку та обсягу медичних послуг, лікарських засобів за Програмою на відповідний бюджетний рік.

4. При розрахунку тарифів НСЗУ використовує такі дані у разі їх наявності: стратегічні напрями розвитку охорони здоров’я, дані електронної системи охорони здоров’я, дані епідеміологічного спостереження (поширеність хвороб та рівень захворюваності, причини передчасної смертності, тягар хвороб, поширеність факторів ризику), інформацію Національних рахунків охорони здоров’я та іншу статистичну інформацію, дані соціологічних та інших досліджень, в тому числі дані вибіркових обстежень домогосподарств, середню референтну вартість медичної послуги, інші дані.

5. Тарифи розраховуються як окремі види ставок або як комбінація декількох ставок. Для розрахунку тарифу за окремим типом ставки застосовується частка тарифу, розрахованого за цією методикою.

6. Сума прогнозних обсягів видатків на оплату усіх видів медичних послуг за Програмою, розрахованих за тарифами, визначеними за цією Методикою, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів не повинна перевищувати прогнозну суму бюджетних асигнувань на Програму на оплату цих видів медичних послуг на відповідний бюджетний рік.

II. Капітаційна ставка

1. Капітаційна ставка визначає середньозважений розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта протягом визначеного періоду незалежно від кількості фактичних звернень пацієнта за медичною допомогою.

2. Розмір капітаційної ставки (КСі) обчислюється за формулою:

де:

і

-

види медичних послуг;


Вксі

-

прогнозний обсяг видатків за Програмою на оплату послуг відповідного виду протягом визначеного періоду незалежно від кількості фактичних звернень пацієнтів за медичною допомогою;


КПі

-

прогнозна кількість пацієнтів, за медичне обслуговування яких сплачується відповідна капітаційна ставка у відповідному бюджетному році.

III. Ставка на пролікований випадок

1. Ставка на пролікований випадок визначає середньозважений розмір оплати за один пролікований випадок (далі - базова ставка).

2. Розмір базової ставки (СПВі) розраховується за формулою:

де:

і

-

види медичних послуг;


Вспві

-

прогнозний обсяг видатків за Програмою на оплату послуг відповідного виду;


Кпві

-

прогнозна кількість пролікованих випадків, що оплачується за Програмою у відповідному бюджетному році.

IV. Ставка на медичну послугу

1. Ставка на медичну послугу визначає середньозважений розмір оплати за окрему медичну послугу.

2. Розмір ставки на медичну послугу (СМПі) розраховується за такою формулою:

де:

і

-

види медичних послуг;


Всмпі

-

прогнозний обсяг видатків за Програмою на оплату послуг відповідного виду;


Кмпі

-

прогнозна кількість відповідних медичних послуг, що оплачуються за Програмою у відповідному бюджетному році.

V. Глобальна ставка

1. Глобальна ставка передбачає фіксовану суму оплати надавачам медичних послуг за визначений період, розраховану на основі прогнозної кількості медичних послуг.

2. Для розрахунку глобальної ставки враховуються тарифи, визначені цим наказом, або їх комбінація та прогнозний обсяг медичних послуг, що оплачуються за Програмою у відповідному бюджетному році. Розмір глобальної ставки (ГСі) розраховується за формулою:

де:

і

-

види медичних послуг;


кі

-

коефіцієнт, що відображає наявність медичної послуги за типом ставки, дорівнює одиниці, якщо медична послуга є або нулю - якщо немає.

VI. Ставка за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг

1. Ставка за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг (далі - ставка за результатами виконання договору) визначає розмір оплати за факт або ступінь досягнення кількісних або якісних показників медичного обслуговування за договором.

2. Ставка за результатами виконання договору (СДі) застосовується додатково до інших ставок для мотивації надавачів медичних послуг підвищувати якість та доступність медичного обслуговування населення за договором та розраховується за формулою залежно від типу ставки:

де:

ві

-

коефіцієнт, що відображає частину тарифу;


і

-

види медичних послуг за типом ставки.

В.о. генерального
директора Директорату
медичних послугА. Чарухов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2019 — 2019 р., № 100, стор. 309, стаття 3407, код акта 97281/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 13. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 14. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.02.2019 № 278 "Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.03.2019 № 500 "Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -