Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 20.09.2021 № 1984 "Про затвердження Змін до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти". МОЗ України. 2021

Документ актуальний на 17.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2021  № 1984

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 листопада 2021 р.

за № 1450/37072

Про затвердження Змін до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", абзацу третього підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394, що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України - головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

Голови Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Голова

Державної регуляторної служби України

Міністр розвитку громад та територій України

Перший віце-прем'єр-міністр України -

Міністр економіки України

Міністр освіти і науки України

В.о. президента Національної академії

медичних наук України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

А. Вовнюк

О. Кучер

О. Чернишов

О. Любченко

С. Шкарлет

Д. Заболотний

Л. Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

20 вересня 2021 року № 1984

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 листопада 2021 р.

за № 1450/37072

ЗМІНИ

до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти

1. У розділі IV:

1) у пункті 2 підрозділу "Водопостачання, водовідведення та опалення":

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"Заклади освіти обладнуються питними фонтанчиками відповідно до вимог ДБН В.2.2-3:2018. Питні фонтанчики слід розміщувати із розрахунку 1 на 100 учнів. Вода в них повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.".

У зв'язку з цим абзаци десятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-тринадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"У разі відсутності в закладі освіти питних фонтанчиків кожна дитина за потреби повинна отримати кип'ячену або фасовану воду в індивідуальному посуді.".

2) в абзаці другому пункту 5 підрозділу "Повітряно-тепловий режим" слова та цифри "CO2 не повинна перевищувати - 0,01 мг/м-3" замінити словами та цифрами "CO2 повинна бути не більше 0,07 %";

3) абзаци третій-сьомий пункту 18 підрозділу "Шум та вібрація" виключити;

4) доповнити новим підрозділом такого змісту:

"Захист від природних радіонуклідів та шкідливих хімічних речовин

19. Середньорічна еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону-222 у повітрі приміщень будівель закладів освіти, що будуються та реконструюються, повинна відповідати вимогам Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), введених в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62 "Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)".

У новозбудованих будівлях, що вводяться в експлуатацію, та після проведення робіт з реконструкції приміщень засновник (засновники) закладу освіти повинен забезпечити проведення вимірювань потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання, а також вимірювання концентрації радону-222 у повітрі приміщень першого поверху будівель.

20. Вміст біологічних та хімічних речовин в повітрі приміщень будівлі закладів освіти з елементами повного внутрішнього оздоблення та оснащення не повинні перевищувати середньодобові гранично допустимі концентрації або орієнтовно безпечні рівні впливу, встановлені діючими гігієнічними нормативами для атмосферного повітря.".

2. Пункт 8 підрозділу "Організація харчування" розділу VI викласти в такій редакції:

"8. Засновник (засновники), керівник закладу освіти та суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з харчування зобов'язані забезпечити учнів безпечною, якісною, повноцінною та корисною їжею відповідно до норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305.

Організація харчування у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання здійснюється відповідно до норм та Порядку організації харчування у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання для учнів (студентів), які здобувають спортивну освіту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 823.".

3. У додатку 9 до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти:

1) у підпункті 2 пункту 8 розділу I слова "цукрів і" виключити;

2) у пункті 2 розділу II:

підпункт "є" підпункту 1 викласти в такій редакції:

"є) смаження повинно здійснюватися з використанням рафінованої соняшникової або кукурудзяної олії, або іншої рафінованої олії, що містить більше 50 відсотків мононенасичених жирів і менше ніж 40 відсотків поліненасичених жирів.";

у підпункті "б" підпункту 2 слова "цукрів і" виключити;

в абзаці першому підпункту 5 слово "охолоджене" замінити словами "охолоджене/заморожене";

підпункт "г" підпункту 5 викласти в такій редакції:

"г) для смаження страв з риби та м'яса використовують рафіновану соняшникову або кукурудзяну олії, або іншу рафіновану рослинну олію, що містить більше 50 % мононенасичених жирів і менше 40 % поліненасичених жирів;";

підпункт "а" підпункту 6 викласти в такій редакції:

"а) рафінована соняшникова або кукурудзяна олія, або інша рафінована олія, що містить більше 50 відсотків мононенасичених жирів і менше ніж 40 відсотків поліненасичених жирів;";

підпункт "е" підпункту 9 викласти в такій редакції:

"е) страви та вироби (крім страв та виробів з м'яса, птиці, риби та яєць) повинні містити не більше 10 г жиру на 100 г/мл готового продукту.".

4. У додатку 10 до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. продукти (в т. ч. снеки) із вмістом натрію понад 0,12 г або еквівалентної кількість солі на 100 г готового продукту та/або із вмістом цукрів понад 10 г на 100 г готового продукту (крім продуктів (в т. ч. снеків) які містять цукри, що містяться природно (вміст таких цукрів не обмежується) і не містять доданих цукрів та/або підсолоджувачів) та/або синтетичних барвників та ароматизаторів (крім ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту), підсолоджувачів, підсилювачів смаку та аромату, консервантів;";

2) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. непастеризовані соки, соки до яких додано цукри і підсолоджувачі;".

5. У додатку 12 до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти пункт 7 викласти в такій редакції:

"

7. Руки працівників закладу освіти

Для гігієнічного знезараження руки миють з милом, а потім обробляють спиртовмісними антисептиками з концентрацією активної діючої речовини понад 60 % для ізопропілового спирту та понад 70 % для етилового спирту, зареєстрованим відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908, відповідно до інструкції

".

Генеральний директор

Директорату громадського

здоров'я та профілактики

захворюваності

І. Руденко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.11.2021 — 2021 р., № 88, стор. 663, стаття 5726, код акта 108253/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.02.2021 № 346 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385". МОЗ України. 2021 рікк
 15. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 16. щодо заповнення. МОЗ України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.03.2021 № 407 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.03.2021 № 408 "Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії". МОЗ України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 26.02.2021 № 353 "Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". МОЗ України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 344 "Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я". МОЗ України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -