<<
>>

НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019

Документ актуальний на 25.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2019  № 463

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 березня 2019 р.

за № 281/33252

Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови

Відповідно до статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, що додаються.

2. Управлінню громадського здоров’я (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань

безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

В.о. президента

Національної академії медичних наук України

Перший заступник Міністра регіонального

розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства України

В. Лапа

Д. Заболотний

В.

Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

22 лютого 2019 року № 463

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 березня 2019 р.

за № 281/33252

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ

допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови

1. Вимоги цих Державних санітарних норм (далі - Санітарні норми) встановлюють допустимі рівні шуму, який проникає в приміщення житлових i громадських будинків від зовнішніх та внутрішніх джерел, i допустимі piвнi шуму на території житлової забудови.

Ці Санітарні норми не розповсюджуються на приміщення спеціального призначення (радіо-, теле-, кіностудії тощо).

Ці Санітарні норми мають на меті забезпечити обмеження інтенсивності або тривалості дії небезпечного фактора (шуму) шляхом встановлення критеріїв його допустимого впливу на здоров’я людини, а також запобігти погіршенню умов середовища життєдіяльності населення у разі впливу шуму шляхом планування та реалізації заходів зі зниження шуму до piвнів, установлених цими Санітарними нормами.

2. Терміни, що вживаються у цих Санітарних нормах, мають такі значення:

внутрішні джерела шуму - джерела, розташовані в будинку з приміщеннями, з нормованими рівнями звуків та/або звукових тисків;

еквівалентний (за енергією) рівень звуку даного непостійного шуму - рівень звуку постійного широкосмугового шуму, який має той самий середньоквадратичний звуковий тиск, що i даний непостійний шум тієї самої тривалості;

зовнішні джерела шуму - джерела, розташовані зовні будинку;

максимальний рівень звуку LA макс., дБА - рівень звуку непостійного шуму, що відповідає максимальному показанню вимірювального приладу (шумоміра) під час візуального відліку, або значення рівня звуку, що перевищує протягом 1 % тривалості вимірювального інтервалу під час реєстрації шуму автоматичним приладом (статистичним аналізатором);

октавний рівень звукового тиску L, дБ - рівень звукового тиску в тій чи іншій октавній смузі нормованого діапазону частот;

рівень звуку, LА, дБА - рівень звукового тиску постійного шуму в нормованому діапазоні частот, коригований за стандартною частотною характеристикою «А»;

рівень звукового тиску, L, дБ - десять десяткових логарифмів відношення квадрата певного звукового тиску до квадрата порогової величини звукового тиску;

шум імпульсний - непостійний шум, який складається з одного, декількох або періодичних звукових сигналів (імпульсів), кожен з яких тривалістю менше ніж 1 с, при цьому piвні звуку в дБАІ та дБА, виміряні на часових характеристиках шумоміра відповідно «імпульс» та «повільно», відрізняються між собою не менше ніж на 7 дБА;

шум непостійний - шум, рівень звуку якого змінюється у часі більше ніж на 5 дБА під час вимірювання шумоміром на часовій характеристиці «повільно» i на частотній характеристиці «А»;

шум повітряний - шум, який випромінюється джерелом безпосередньо у повітря i поширюється повітряним шляхом;

шум постійний - шум, рівень звуку якого змінюється у чaci не більше ніж на 5 дБА під час вимірювання шумоміром на часовій характеристиці «повільно» i на частотній характеристиці «А»;

шум структурний - механічна вібрація будівельних конструкцій, яка виникає під час їx збудження динамічними силами, поширюється конструкціями будинку i випромінюється цими конструкціями у вигляді пoвiтpянoгo шуму. Джерелами структурного шуму є механічне обладнання з динамічними навантаженнями, жорстко встановлене на огороджувальній конструкції, санітарно-технічне обладнання тощо;

шум тональний - шум, у спектрі якого є виражені дискретні тони. Тональний характер шуму встановлюється вимірюванням у третиннооктавних смугах частот щодо перевищення рівня шуму в одній смузі над сусідніми не менше ніж на 10 дБ;

шум як негативна суб’єктивна оцінка - будь-який небажаний звук, що сприймається негативно в силу того, що він заважає слуховому сприйняттю, переробці, передачі (речова комунікація) корисної інформації, порушує сон та відпочинок i тим самим завдає шкоди здоров’ю людини i знижує її працездатність;

шум як фізичний фактор - акустичні коливання, що характеризуються випадковою зміною амплітуди, частоти i тривалості;

NC - критерії шуму. Haбip piвнів звукового тиску в октавних смугах у вигляді кривих. Число, що позначає будь-яку криву NC, приблизно дорівнює рівню перешкод для мови (SIL).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

3. Нормуються параметри i допустимі рiвнi звуку та звукових тисків.

Критеріями оцінки постійних шумів є piвнi звукового тиску в октавних смугах з середньогеометричними значеннями частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для орієнтовної оцінки допускається використовувати рівень звуку LA, дБА.

Критеріями оцінки непостійних шумів є еквівалентні (за енергією) piвнi звуку LА екв., дБА та максимальні piвнi звуку LА макс., дБА.

Bиміри та оцінка непостійного шуму на відповідність допустимим рівням має проводитися одночасно з еквівалентним та максимальним рівнями звуку.

Допустимі piвні звуку в приміщеннях житлових і громадських будинків та на території житлової забудови слід приймати згідно з додатком 1 до цих Санітарних норм.

Допустимі piвні звукових тисків залежно від критерію NC слід приймати згідно з додатком 2 до цих Санітарних норм.

Під час гігієнічного оцінювання слід враховувати корекцію до допустимих рівнів згідно з додатком 3 до цих Санітарних норм.

В.о. начальника Управління

громадського здоров’я

І. Руденко


Додаток 1

до Державних санітарних норм

допустимих рівнів шуму

в приміщеннях житлових

і громадських будинків

і на території житлової забудови

(пункт 3)

ДОПУСТИМІ PІВНІ

звуку в приміщеннях житлових і громадських будинків та на території житлової забудови

№ з/п

Призначення приміщень та територій

Час доби*

Рiвнi звуку LA або LА екв., дБА

Критерії шуму NC

1

2

3

4

5

1

Операційні приміщення в лікарнях та клініках

цілодобово

35

25

2

Палати на одного пацієнта

день

35

25

ніч

25

15

3

Палати на двох пацієнтів і більше

день

40

30

ніч

30

20

4

Кабінети лікарів поліклінік, амбулаторій, диспансерів, лікарень, санаторіїв, масажні та косметологічні кабінети, аптеки

цілодобово

35

25

5

Лабораторії лікувальних закладів

цілодобово

45

35

6

Місця загального користування лікувальних закладів

55

45

7

Спальні кімнати житла I категорії

день

35

25

ніч

25

15

8

Житлові приміщення житла I категорії

день

40

30

ніч

30

20

9

Спальні кімнати житла II категорії

день

40

30

ніч

30

20

10

Житлові приміщення будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів

день

40

30

ніч

30

20

11

Житлові кімнати в гуртожитках

день

45

35

ніч

35

25

12

Житлові номери готелів категорії 4 зірки та 5 зірок

день

35

25

ніч

30

20

13

Житлові номери готелів категорії 3 зірки

день

40

30

ніч

30

20

14

Житлові номери готелів категорії менше ніж 3 зірки

день

45

35

ніч

35

25

15

Конференц-зал або банкетний зал у готелях і мотелях

цілодобово

40

30

16

Зони сервісних служб у готелях і мотелях

цілодобово

55

45

17

Спальні приміщення в дитячих дошкільних закладах і школах-інтернатах

день

40

30

ніч

30

20

18

Лекційні та класні приміщення, учбові кабінети, кімнати викладачів, конференц-зали, аудиторії

цілодобово

40

30

19

Музичні класи

цілодобово

35

25

20

Бібліотеки

цілодобово

45

35

21

Зали для глядачів у клубах, кінотеатрах, закладах дозвілля, зали засідань

цілодобово

40

30

22

Фойє кінотеатрів, клубів, багатоцільових залів, закладів дозвілля)

цілодобово

55

45

23

Зали театрів і концертні зали

цілодобово

30

20

24

Зали багатоцільового призначення

цілодобово

35

25

25

Фойє театрів і концертних залів

цілодобово

50

40

26

Музеї

цілодобово

40

30

27

Театри

цілодобово

30

20

28

Церкви

цілодобово

40

30

29

Спортивні зали, плавальні басейни

цілодобово

55

45

30

Торговельні зали магазинів, пасажирські зали аеропортів і вокзалів, приймальні пункти підприємств побутового обслуговування

цілодобово

60

50

31

Адміністративні приміщення

цілодобово

45

35

32

Офіси

цілодобово

50

40

33

Приміщення, обладнані персональними комп’ютерами та/або технікою для бізнесу

цілодобово

50

40

34

Приміщення для прийому громадян

цілодобово

55

45

35

Кімнати для конференцій

цілодобово

45

35

36

Робочі приміщення і кабінети науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій

цілодобово

50

40

37

Зали судових засідань

цілодобово

40

30

38

Зали кафе, їдалень, барів, ресторанів

цілодобово

55

45

39

Гаражі

цілодобово

60

50

40

Території, які безпосередньо прилягають до будівель лікарень і санаторіїв

день

45

35

ніч

35

25

41

Території, які прилягають до житлових будинків підвищеної комфортності та котеджів

день

50

40

ніч

40

30

42

Території, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, поліклінік, амбулаторій, диспансерів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек, храмів, музеїв

день

55

45

ніч

45

35

43

Територія житлової забудови, на яку впливає шум об’єктів будівництва та реконструкції

день

60

50

ніч

50

40

44

Території, які безпосередньо прилягають до готелів та будівель гуртожитків

день

60

50

ніч

50

40

45

Території, які безпосередньо прилягають до офісних будівель

день

65

55

46

Майданчики відпочинку на території лікарень і санаторіїв

цілодобово

35

25

47

Майданчики відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків, котеджів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків - інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, майданчики дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів (незалежно від форм власності)

цілодобово

45

35

48

Території, які безпосередньо прилягають до магазинів, торгових центрів, пасажирських залів аеропортів, вокзалів, приймальних пунктів підприємств побутового обслуговування

цілодобово

70

60

__________

* День (08:00-22:00), ніч (22:00-08:00).

__________

Примітки:

1. Допустимі максимальні рівні звуку більші за зазначені у таблиці допустимі рівні звуку або еквівалентні рівні звуку на 15 дБА.

2. Допустимі рівні шуму від зовнішніх джерел у приміщеннях встановлено за умови забезпечення в них необхідного для певного приміщення повітрообміну.

3. Допустимі еквівалентні та максимальні рівні звуку та звукових тисків від транспортних потоків на прилеглих до житлових і громадських будинків територіях (на фасадах першої лінії забудови, які обернені у бік магістральних вулиць загальноміського і районного значення, залізниць, джерел авіаційного шуму) допускається приймати на 10 дБ (А) більшими від наведених у таблиці за умови застосування вікон у таких будинках з відповідною до ситуації звукоізоляційною спроможністю та забезпечення в приміщеннях, які захищаються від шуму, допустимих рівнів.

Додаток 2

до Державних санітарних норм

допустимих рівнів шуму

в приміщеннях житлових

і громадських будинків

і на території житлової забудови

(пункт 3)

ДОПУСТИМІ РІВНІ

звукових тисків залежно від критерію NC

Критерії шуму NC

Допустимі рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах із середньогеометричними значеннями частот, Гц

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

NC-15

61

47

36

28

22

18

14

12

11

NC-20

63

50

40

33

26

22

20

17

16

NC-25

65

54

44

37

31

27

24

22

22

NC-30

68

57

48

41

35

32

29

28

27

NC-35

71

60

52

45

40

36

34

33

32

NC-40

74

64

56

50

44

41

39

38

37

NC-45

76

67

60

54

49

46

44

43

42

NC-50

79

71

64

58

54

51

49

48

47

NC-55

82

74

67

62

58

56

54

53

52

NC-60

85

77

71

66

63

60

59

58

57

Додаток 3

до Державних санітарних норм

допустимих рівнів шуму

в приміщеннях житлових

і громадських будинків

і на території житлової забудови

(пункт 3)

КОРЕКЦІЇ

до допустимих рівнів шуму

Береться до уваги показник

Додаткові умови

Корекції, дБ, дБА

Характер шуму

Широкосмуговий

0

Тональний або імпульсний

-5

Місце розташування об’єкта

Курортний район, місця відпочинку, туризму, зелена зона міста

-5

Житловий район, що проектується

0

Район забудови, яка склалася*

+5

Джерело шуму

Автотранспорт

0

Авіаційний

-3

Залізничний

+3

Промисловий

0

Розмови, співи, крики (у тому числі на спортивних майданчиках і спортивних спорудах), музика, біогенні шуми на майданчиках для вигулу собак або інші шуми біогенного походження

-5

__________

*Для нових об’єктів, які будуються у районі забудови, що склалася, поправку +5 дБ(А) не застосовують.

__________

Примітки:

1. Якщо для джерела акустичної енергії є декілька корекцій, використовують тільки одну - найбільшу. Корекцію для часу доби використовують для всіх випадків.

2. Корекцію на імпульсний або тональний характер шуму застосовують тільки у разі його виявлення у точці розташування мікрофона (у двох метрах від фасаду будинку або в приміщенні). Це саме стосується і шумів від систем повітряного опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.04.2019 — 2019 р., № 29, стор. 22, стаття 1029, код акта 94039/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.04.2020 № 963 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян". МОЗ України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 12.05.2020 № 1106 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 15. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 16. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 01.02.2019 № 278 "Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -