Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 24.09.2020 № 2179 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань надання екстреної медичної допомоги". МОЗ України. 2020

Документ актуальний на 31.12.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.09.2020  № 2179

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 листопада 2020 р.

за № 1192/35475

Про затвердження нормативно-правових актів з питань надання екстреної медичної допомоги

Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», статті 37 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», підпункту 5 пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 111-р, та з метою забезпечення доступності, своєчасності та підвищення якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню України, зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок нещасних випадків, травм та отруєнь, гострих порушень життєвих функцій людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань, зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю, збереження здоров’я, врегулювання питань щодо єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню України та удосконалення служби екстреної медичної допомоги НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Типове положення про відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги;

2) Порядок дій працівників системи екстреної (швидкої) медичної допомоги на випадок надзвичайної ситуації.

2. Директорату медичного забезпечення (Мельничук В.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2009 року № 370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2009 року за № 863/16879.

4.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. Степанов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Т.в.о. Міністра внутрішніх справ України

Т.в.о. Голови

Державної регуляторної служби України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

М. Чечоткін

С. Яровий

О. Мірошніченко

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

24 вересня 2020 року № 2179

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 листопада 2020 р.

за № 1192/35475

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 10 і пункту 4 статті 16 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», визначає єдині вимоги до структури, функцій, завдань, матеріально-технічного оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги (далі - Відділення) та їх працівників.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законі України «Про екстрену медичну допомогу».

3. Відділення є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я (далі - ЗОЗ), яке у цілодобовому режимі забезпечує надання медичної допомоги пацієнтам, доставленим бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - Бригада), які направляються медичними працівниками та особам, які самостійно звернулися до Відділення.

4. Відділення І і II рівнів створюються у багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування відповідних рівнів.

5. Відділення під час своєї діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади, внутрішніми наказами ЗОЗ та цим Положенням.

6. Відділення може бути клінічною базою профільних кафедр закладів вищої та післядипломної освіти.

II. Завдання і функції Відділення

1. Завданнями Відділення є:

1) цілодобовий прийом пацієнтів та їх реєстрація;

2) медичне сортування пацієнтів, у тому числі при масовому надходженні;

3) надання екстреної медичної допомоги пацієнтам згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я;

4) обстеження та санітарна обробка пацієнтів;

5) направлення пацієнтів до профільних відділень або до інших ЗОЗ відповідно до встановленого діагнозу для подальшого лікування;

6) уточнення діагнозу, динамічне спостереження за станом пацієнта та лікування не більше доби з моменту госпіталізації до Відділення;

7) надання інформації до відповідних органів, служб і установ у випадках, передбачених законодавством України;

8) ведення облікової та звітної документації, складання звітів та подання їх керівнику ЗОЗ.

2. Функціями Відділення є:

1) прийом пацієнтів, які самостійно або за направленням медичного працівника звернулись до Відділення, та тих, транспортування яких, здійснили Бригади;

2) забезпечення готовності до надання екстреної медичної допомоги при масовому надходженні пацієнтів до ЗОЗ та під час ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій;

3) цілодобове надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, у тому числі під час ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій, включаючи:

проведення лікувально-діагностичних заходів відповідно до стану здоров’я пацієнта до виписки з Відділення або переведення його до відповідного профільного відділення чи інших ЗОЗ;

проведення реанімаційних заходів (ресусцитації), екстрених хірургічних втручань за життєвими показами;

амбулаторні хірургічні втручання при невідкладних станах та травмах;

надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з травмою;

уточнення діагнозу, динамічне спостереження за станом пацієнта та лікування впродовж доби з моменту госпіталізації у Відділення;

проведення санітарної обробки пацієнтів, що поступили у Відділення;

ізоляція пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби та контамінованих осіб у боксоване приміщення та надання їм необхідної медичної допомоги;

проведення, при потребі, деконтамінації пацієнтів, що госпіталізуються у Відділення, у тому числі при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

4) повідомлення, у разі можливості, лікарю (сімейному лікарю, терапевту, педіатру), якого обрав пацієнт, про госпіталізацію, у тому числі про пацієнта, який самовільно залишив Відділення;

5) підтримка та збереження у Відділенні обмінного фонду засобів іммобілізації для видачі їх Бригаді замість використаних при наданні екстреної медичної допомоги пацієнту;

6) аналіз причин випадків смерті у Відділенні, розробка та проведення навчальних заходів щодо підвищення якості лікувально-діагностичної роботи у Відділенні;

7) моніторинг кількості вільних місць у відділеннях ЗОЗ для екстреної госпіталізації пацієнтів на кожен день;

8) забезпечення взаємозв’язку та послідовності у роботі з Бригадами, оперативно-диспетчерською службою центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, ЗОЗ та підрозділами екстреної допомоги населенню;

9) у разі необхідності, надання консультацій медичним працівникам бригади екстреної медичної допомоги, первинної медичної допомоги та інших ЗОЗ із використанням засобів телемедицини;

10) скерування пацієнтів, яких доставлено до Відділення Бригадами або які звернулись особисто і не потребують подальшої госпіталізації, на амбулаторне лікування;

11) впровадження у роботу нових методів діагностики та лікування з питань надання екстреної медичної допомоги населенню, які базуються на засадах доказової медицини;

12) ведення облікової та звітної документації.

III. Структура Відділення

1. Відділення повинне розташовуватись на поверсі ЗОЗ, доступному для під’їзду спеціалізованого санітарного автомобіля екстреної медичної допомоги та пацієнтів, у тому числі осіб з інвалідністю, мати таку кількість приміщень та кабінетів, яка необхідна для забезпечення виконання його завдань і функцій.

2. Розташування Відділення повинне забезпечувати швидку комунікацію з відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, операційним та рентгенологічно-діагностичним відділеннями, іншими діагностичними підрозділами, а також вузлом вертикальної внутрішньолікарняної комунікації та мати умови для переміщення осіб з інвалідністю.

3. Відділення повинне мати три окремі входи:

1) в’їзд для прийняття пацієнтів, доставлених спеціалізованим санітарним автомобілем. Він має відповідати таким вимогам:

бути захищеним від несприятливих погодних умов;

мати встановлений температурний режим;

забезпечувати безперешкодне одночасне прийняття щонайменше двох одиниць спеціалізованого санітарного транспорту;

забезпечувати наскрізний проїзд спеціалізованого санітарного транспорту із відповідними позначками біля в’їзду та виїзду;

зона для зберігання нош;

2) вхід для пацієнтів, які звертаються самостійно або госпіталізуються у плановому порядку, із забезпеченням умов прийому осіб з інвалідністю;

3) вхід в окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби та контамінованих осіб.

4. Відділення складається з таких зон і приміщень (кількість зон та приміщень може бути більшою, залежно від потужностей ЗОЗ):

1) приймально-сортувальна зона, яка розміщена безпосередньо біля входу та в’їзду до Відділення. Вона має такі приміщення:

приміщення (зона) для реєстрації (рецепція), у тому числі електронної для планових пацієнтів, оснащене сучасними засобами зв’язку для з’єднання з необхідними для роботи абонентами;

оглядово-сортувальне приміщення (зона);

приміщення (зона) для очікування пацієнтів та тих, хто їх супроводжує;

пункт охорони;

2) зона деконтамінації.

У випадку необхідності провести знезараження і неможливості створити зону деконтамінації в межах приймально-сортувальної зони, необхідно біля входу до Відділення негайно організувати тимчасову зону деконтамінації для ходячих пацієнтів і під’їзду транспортних засобів;

3) зона ресусцитації (реанімації), яка повинна розташовуватись біля в’їзду до Відділення для прийняття пацієнтів, доставлених спеціалізованим санітарним транспортом. Вона повинна мати такі приміщення:

протишокову операційну палату (для проведення екстрених оперативних втручань за життєвими показами та реанімаційних заходів);

зала для розміщення функціональних ліжок пацієнтів, що потребують ресусцитації та моніторингу вітальних функцій до того, як вони будуть переведені до відділення інтенсивної терапії (у випадку переповнення останнього), або для пацієнтів, стан яких передбачувано повинен стабілізуватись. До кожного ліжко-місця підводяться: кисень, стиснене повітря для створення вакууму (або портативний вакуумний аспіратор), електроживлення, підключення до локальної комп’ютерної мережі, додаткове освітлення, кнопка виклику медичного персоналу, діагностичне обладнання та монітор пацієнта;

лікарсько-медсестринський пост, розташований на межі між залою для ресусцитації та палатами тимчасового перебування пацієнтів з можливістю постійного візуального спостереження за станом пацієнтів для моніторингу стану кожного пацієнта;

4) загальномедична зона:

консультативно-оглядові приміщення;

кімната для обстеження дітей (за наявності у ЗОЗ відповідного відділення);

малі операційні зали для проведення амбулаторних хірургічних втручань та первинної хірургічної обробки ран (два окремі зали - для умовно чистих та контамінованих пацієнтів);

маніпуляційний кабінет;

приміщення (зала) з ліжками тимчасового перебування пацієнтів (до 24 годин);

кімната для зберігання ліків;

приміщення для санітарної обробки пацієнтів;

кімната для зберігання додаткових медичних виробів;

обладнана зона для дітей;

обладнане приміщення для годування дитини;

інші приміщення (залежно від потужності ЗОЗ);

5) адміністративно-господарська зона:

кабінет старшої медичної сестри Відділення;

кімнати персоналу Відділення;

навчальна кімната;

кімната для зберігання м’якого інвентарю;

кімната (зона) для зберігання твердого інвентарю (додаткові ліжка-каталки тощо);

камера зберігання речей пацієнтів:

інші приміщення (залежно від потужності ЗОЗ).

5. Відсоток ліжок для тимчасового перебування пацієнтів у Відділенні (від 5 до 10 відсотків від загального ліжкового фонду ЗОЗ) визначається рішенням керівника ЗОЗ.

6. У Відділенні облаштовуються ізольовані палати для осіб з агресивною поведінкою, осіб, які знаходяться у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, гострого психічного розладу та своїми діями загрожують життю, здоров’ю осіб навколо або ж своєму власному.

7. Відділення повинне мати достатню кількість туалетів, у тому числі для осіб з інвалідністю.

8. Відділення має централізовано забезпечуватися киснем та електричним струмом, у тому числі від генератора автономного живлення.

9. Відділення повинне мати цілодобовий безперебійний доступ до мережі Інтернет для виконання функцій Відділення.

10. Відділення повинне мати можливість цілодобового виконання:

1) у Відділенні:

визначення рівня глюкози;

проведення швидкісних тестів;

отримання електрокардіограми;

проведення ультразвукової діагностики;

апаратного моніторингу стану пацієнта біля його ліжка;

2) у ЗОЗ:

проведення аналізів у лабораторії експрес-діагностики;

рентгенодіагностики;

комп’ютерної томографії;

ендоскопічного обстеження, в тому числі фіброгастродуоденоскопії, колоноскопії, бронхоскопії;

магнітно-резонансної томографії (Відділення ІІ рівня);

ангіографії (Відділення ІІ рівня).

IV. Персонал Відділення

1. До штату Відділення входять:

1) завідувач/керівник Відділення;

2) лікарі з медицини невідкладних станів;

3) сестра медична старша, сестри медичні, фельдшери, парамедики;

4) реєстратори медичні;

5) молодші медичні сестри, екстрені медичні техніки.

2. Для обстеження пацієнтів та забезпечення виконання завдань та функцій Відділення черговим лікарем з медицини невідкладних станів залучаються інші лікарі - спеціалісти інших відділень ЗОЗ, графік чергування яких затверджує керівник ЗОЗ.

3. Структура і штатний розпис Відділення затверджуються керівником ЗОЗ відповідно обсягу лікувально-діагностичної роботи.

4. Робочі місця реєстратора медичного, лікарів з медицини невідкладних станів, сестер/братів медичних, парамедиків оснащуються безперебійними засобами зв’язку, незалежними від стаціонарних засобів зв’язку ЗОЗ, персональним комп’ютером з доступом до електронної медичної інформаційної системи.

5. Прийом, реєстрацію, повторне сортування, лікувально-діагностичні заходи щодо пацієнтів, які поступили до Відділення за екстреними медичними показаннями, забезпечують працівники чергової зміни Відділення.

В.о. Генерального директора

Директорату медичного

забезпечення

Є. Ідоятова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.12.2020 — 2020 р., № 99, стор. 125, стаття 3232, код акта 102052/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 37 "Про затвердження Переліку спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які є учасниками реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2 для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". МОЗ України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.02.2021 № 257 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»". МОЗ України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.02.2021 № 169 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я від 11 лютого 2016 року № 84". МОЗ України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2021 № 112 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2013 року № 667". МОЗ України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках". МОЗ України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2021 № 253 "Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками". МОЗ України. 2021 рікк
 9. медичного обстеження донорів крові та компонентів крові. МОЗ України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів". МОЗ України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.11.2021 № 227 "Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2021 № 722 "Про внесення змін до Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 293 "Про затвердження Порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт". МОЗ України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 17. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 18. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -